Sitede Ara

Çocuğunuzun sizi duyduğundan emin misiniz?


İlk 6 ay işiterek konuşmayı öğrenme açısından kritik bir dönemdir. Bebeklerdeki işitme kaybının yaşamın ilk üç ay içinde belirlenmesi gerekmektedir. Ne denli ağır işitme kayıplı olursa olsun, bir çocuğun yaşıtlarına yakın konuşabilmesi için, tanısının konması, işitme cihazı kullanmaya başlaması ve eğitime başlatılmasının doğum sonrası ilk 6 ayda gerçekleştirilmesi gerekir.

Normal işiten bir bebek, çevresindeki insan seslerine doğal bir ilgi göstererek konuşmayı öğrenir. Özellikle annesinin konuşma sesine ilgi göstermesi beklenen bir bebeğin bu ilgiyi göstermemesi, oldukça anlamlı bir bulgu olarak kabul edilir. Doğduğundan itibaren, bebeğinizin çevresindeki insan seslerine bakıp bakmadığı izlenmeli, ilgisiz kalan bebeklere kısa sürede bilgisayarlı işitme testleri uygulanmalıdır. Çocuğunuzun uygulanan işitme testlerine normal sonuçların alınması halinde, bu güzel sonucu size bildirmekten mutluluk duyarız. Uygulanan işitme testinin çocuğunuza hiçbir zararı olmaz. Oysa çocuğunuzda işitme kaybı varsa ve geç tanınırsa, bunun konuşma ve lisan gelişimi üzerine olumsuz ve kalıcı etkileri olabilmektedir.

Kısaca söylemek gerekirse, işitme kaybının varlığını hangi yaş döneminde düşünürseniz düşünün, çocuğunuzun hiçbir zarar vermeyen nitelikte olan, basit işitme testleri ile işitme kaybının olup olmadığı kolaylıkla anlaşabilmektedir.

En değerli varlığınız olan çocuğunuzun işitebilmesi ve konuşmayı öğrenebilmesi, onun en temel hakkıdır. Bu nedenle, Türkiye’de doğan her çocuğa doğduktan hemen sonraki ilk 3 aylık dönemde basit işitme testlerinin uygulanmasını öneriyoruz. Çocuğunuz burada sıralayacağımız işitme kaybı risk faktörlerinden birini taşıyorsa, sadece tarama testleri yeterli olmaz, ayrıntılı işitme testine tabi tutulması gerekir.

1. HER ANNE, BABA ÇOCUĞUNUN İŞİTMESİNİ KABACA KONTROL EDEBİLİR.

Çocuğunuzda işitme kaybı olup olmadığını anlamak için aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Doğduğundan beri, uykuya dalarken yüksek şiddetteki konuşma sesiyle seslendiğinizde çocuğunuzun uyandığını gözlemlediniz mi?

İlk 3 aylık dönemde duyduğu yüksek sesle irkiliyor, beslenmesini kesiyor mu?

Çocuğunuz 6. Ayından sonra ismi söylendiğinde dönüp bakıyor mu ?

9. Ayından sonra çevresindeki ilgisini çeken seslere dönüp bakıyor mu ?

Çocuğunuzun 1 yaşından sonra annesinin herhangi bir söylediğini yerine getirebiliyor mu?

Çocuğunuz 1 yaşından sonra ilgisini çeken bir şeyi istemek için herhangi bir sözcük kullanmaya başladı mı?

Çocuğunuz 2 yaşından büyük ise, ‘Anne nerede?’ veya ‘Burnunu göster’ gibi basit soruları doğru yanıtlayabiliyor mu?

Yukarıdaki sorulardan herhangi birine ‘Hayır’ diyorsanız, çocuğunuzun öncelikli olarak işitme testlerinden geçmesi gerekir.

2. İŞİTME KAYBI YÖNÜNDEN RİSK FAKTÖRLERİ ŞUNLARDIR:

Doğum Öncesi Dönemde:

1: Anne ve baba arasında 1. veya 2. Derecede akrabalık var mı?

2: Ailede çocukluk çağında başlayan, kalıcı ve kalıtsal geçişli işitme kaybı öyküsü var mı?

3: Anne işitme kaybına neden olabilecek ilaçlar kullandı mı?

4: Anne hamileliği sırasında, kızamıkçık, suçiçeği, kabakulak, toksoplazma, herpes virüsü gibi bulaşıcı hastalıklar geçirdi mi?

5: Anne hamileliği sırasında yüksek tansiyon, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği vb. sistemik bir hastalık geçirdi mi?

Doğum Sırasında:

Bebeğiniz doğum anında kordon dolanması vb. nedenlerle oksijensiz kaldı mı?

Bebeğiniz doğum sonrası bir süre solunum zorluğu yaşadı mı?

Bebeğinizin doğum ağırlığı 1500 gramın altında mı?

Bebeğiniz yeni doğan bakım ünitesinde 2 günden fazla kaldı mı?

Bebeğinizin kafa veya kulak yapısında normal dışı bir durum söz konusu mu?

Doğum Sonrası:

Çocuğunuz bakteriyel menenjit, ensefalit, kızamık, kızıl, havale gibi yüksek ateşle seyredebilen hastalıklardan birini geçirdi mi?

Uzun süren sarılığı oldu mu, bu yüzden kanının değiştirilmesi gerekti mi?

Doğum sonrasında çocuğunuza damar yoluyla kulağa zararı dokunabilecek herhangi bir ilaç verildi mi?

2. maddedeki sorulardan herhangi birine ‘Hayır’ diyorsanız,

3. maddedeki risk faktörlerinden birisi ortaya çıkmışsa veya bunlardan hiçbiri yok fakat çocuğunuzun işitme kaybı olduğu yönünde kuşku taşıyorsanız, çocuğunuzun ayrıntılı işitme testlerine tabi tutulması uygun olacaktır.

Bu durumda;

Medipol Üniversite Hastanesi K.B.B. A.D. İşitme-Konuşma-Denge Ünitesi’nden muayene ve işitme testleri için randevu almanızı öneririz.

İletişim için: 0212 460 77 77