Sitede Ara

Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri, akciğerlerinizdeki hücre bölünmesinin kontrolsüzce gerçekleştiği bir hastalıktır.

Akciğer Kanseri Nedir?

Hücrelerin normal işlevlerinin bir parçası olarak bölünmekte ve kendilerinin daha fazla kopyasını oluşturmaktadır. Ancak bazı durumlarda, yapmamaları gerekirken kendilerinden daha fazlasını üretmeye devam etmelerine neden olan değişikliklere (mutasyonlara) maruz kalmaktadırlar. Kontrolsüz bir şekilde bölünen hasarlı hücreler, organlarınızın düzgün çalışmasını engelleyen doku kitleleri veya tümörleri oluşturmaktadırlar.

Akciğer kanseri, akciğerlerinizde, genellikle solunum yollarında (bronşlar veya bronşiyoller) veya küçük hava keselerinde (alveoller) başlayan kanserlerin adıdır. Başka yerlerde başlayan ve akciğerlerinize taşınan kanserler genellikle başladıkları yere göre adlandırılmaktadır.

Bilgi ve Randevu Almak İçin Formu Doldurun

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri belirtilerinin çoğu diğer daha az ciddi hastalıklara benzemektedir. Çoğu insanda hastalık ilerleyene kadar semptom görülmemekte, ancak bazı kişilerde erken evrelerde semptomlar görülmektedir. Aşağıdaki belirtilerin yalnızca biri veya birkaçı olabilir:

 • Geçmeyen veya zamanla kötüleşen bir öksürük
 • Nefes almada zorluk veya nefes darlığı
 • Göğüs ağrısı veya rahatsızlık
 • Hırıltı
 • Kanlı öksürük (hemoptizi)
 • Ses kısıklığı
 • İştah kaybı
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Açıklanamayan yorgunluk
 • Omuz ağrısı
 • Yüz, boyun, kollar veya üst göğüste şişme (superior vena kava sendromu).
 • Bir gözde küçük gözbebeği ve göz kapağının sarkması ve yüzünüzün o tarafında çok az terleme olması veya hiç terleme olmaması (Horner sendromu)

Akciğer Kanserinin İlk Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanserinin en yaygın belirtileri arasında inatçı veya kötüleşen öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı veya açıklanamayan kilo kaybı yer almaktadır.

Akciğer kanserinin akciğerlerinizin neresinde başladığına bağlı olarak, bu semptomların bazıları erken ortaya çıkabilmektedir (evre I veya II'de). Ancak sıklıkla kanser daha sonraki evrelere ilerleyene kadar gerçekleşmezler. Bu nedenle, eğer yüksek risk altında olan kişilerin akciğer kanseri taraması yaptırması önemlidir.

Akciğer Kanseri Türleri Nelerdir?

Akciğerleri etkileyen birçok kanser vardır. Ancak "akciğer kanseri" terimi genellikle iki ana tür için kullanılmaktadır. Bunlar; küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK)

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), akciğer kanserinin en sık görülen türüdür. Akciğer kanseri vakalarının %80'inden fazlasını oluşturmaktadır. Yaygın tipler arasında adenokarsinom ve skuamöz hücreli karsinom bulunmaktadır. Adenoskuamöz karsinom ve sarkomatoid karsinom, daha az görülen iki KHDAK türüdür.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK)

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) daha hızlı büyür ve tedavisi KHDAK’den daha zordur. Genellikle vücudun diğer bölgelerine yayılmış olan nispeten küçük bir akciğer tümörü olarak bulunmaktadır. KHAK'nin spesifik türleri arasında küçük hücreli karsinom ve kombine küçük hücreli karsinom yer almaktadır.

Akciğerlerdeki Diğer Kanser Türleri

Lenfomalar (lenf düğümlerinizdeki kanser), sarkomlar (kemiklerinizdeki veya yumuşak dokunuzdaki kanser) ve plevral mezotelyoma (akciğerlerinizin zarındaki kanser) dahil olmak üzere diğer kanser türleri akciğerlerin içinde veya çevresinde başlayabilmektedir. Bunlar farklı şekilde tedavi edilebilmekte ve genellikle akciğer kanseri olarak adlandırılmamaktadır.

Akciğer Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Kanser genellikle ilk tümörün boyutuna, çevre dokuya ne kadar derine veya derine indiğine ve lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılıp yayılmadığına göre evrelendirilmektedir. Her kanser türünün evreleme için kendi kuralları vardır.

Akciğer Kanseri Evrelemesi

Her evrede, o kategoriye girebilecek çeşitli boyut ve yayılma kombinasyonları vardır. Örneğin; Evre III kanserdeki birincil tümör, Evre II kanserden daha küçük olabilmektedir. Ancak diğer faktörler onu daha ileri bir aşamaya yerleştirebilmektedir. Akciğer kanserinin genel evrelemesi şöyledir:

Evre 0 (yerinde): Kanser akciğerin veya bronşun üst tabakasındadır. Akciğerin diğer bölgelerine veya akciğerin dışına yayılmamıştır.

Evre I: Kanser akciğerin dışına yayılmamıştır.

Evre II: Kanser Evre I'den daha büyüktür, akciğer içindeki lenf düğümlerine yayılmıştır veya akciğerin aynı lobunda birden fazla tümör vardır.

Evre III: Kanser Evre II'den daha büyüktür, yakındaki lenf düğümlerine veya yapılara yayılmıştır veya aynı akciğerin farklı bir lobunda birden fazla tümör vardır.

Evre IV: Kanser diğer akciğere, akciğer etrafındaki sıvıya, kalp çevresindeki sıvıya veya uzak organlara sıçramıştır.

Sınırlı ve Yaygın Evre

Doktorlar artık küçük hücreli akciğer kanseri için I'den IV'e kadar olan Evreleri kullanıyor olsa da, bunun sınırlı veya yaygın Evre olarak tanımlandığını da duyabilirsiniz. Bu, alanın tek bir radyasyon alanıyla tedavi edilip edilemeyeceğine dayanmaktadır.

Sınırlı evre KHAK bir akciğerle sınırlıdır ve bazen göğsün ortasındaki lenf düğümlerinde veya aynı taraftaki köprücük kemiğinin üzerinde olabilir.

Yaygın evre KHAK bir akciğer boyunca yaygındır veya diğer akciğere, akciğerin karşı tarafındaki lenf düğümlerine veya vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.

Akciğer Kanserinin Sebepleri Nelerdir?

Akciğer kanseri, bölünmemesi gerektiği halde bölünmeye devam eden hücrelerden kaynaklanmaktadır. Hücre bölünmesi normal bir süreç olsa da tüm hücrelerde, daha fazla hücreye bölünmelerini engelleyen veya gerektiğinde ölmelerine (apopitoz) neden olan programlanmış hücre ölümü mekanizması bulunmaktadır. Bir hücre çok fazla bölündüğünde veya çok fazla değişiklik (mutasyon) geçirdiğinde programlanmış hücre ölümü mekanizması tetiklenmektedir. Böylelikle kanser gelişimi engellenmektedir.

Kanser hücreleri vücuttaki programlanmış hücre ölüm mekanizmasını kaldıran mutasyonlar kazanmış hücrelerdir. Hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya devam ederek, normal hücrelere müdahale etmektedir. Kanser hücreleri kan dolaşımına veya lenf düğümlerine girebilmekte ve vücudun diğer yerlerine hareket ederek hasarı yayabilmektedir.

Akciğer Kanserinin Tanısı Nasıl Konulur? 

Akciğer kanseri tanı konulabilmesi için önce kitlenin tespit edilmesi gerekmektedir. Akciğer grafisi, tomografi veya herhangi bir görüntüleme yöntemiyle hastalık tespit edildikten sonra biyopsi ile tanı konulmaktadır. Akciğer kanseri tanısı konulduktan sonra hastalığın evrelemesi önemlidir. Evreleme için akciğer ve batın tomografisi, MR veya Ped CT ile evreleme yapılmaktadır. 

Akciğer Kanserini Teşhis Etmek İçin Hangi Testler Yapılır?

Doktorunuzun isteyebileceği veya gerçekleştirebileceği testler arasında kan testleri, görüntüleme ve sıvı veya doku biyopsileri yer almaktadır.

Kan Testleri

Kan testleri kanseri tek başına teşhis edemez. Ancak doktorun organların ve vücudun diğer bölümlerinin nasıl çalıştığını kontrol etmesine yardımcı olabilmektedir.

Görüntüleme

Göğüs röntgeni ve BT taramaları, doktora akciğerlerdeki değişiklikleri gösterebilecek görüntüler vermektedir. PET/BT taramaları genellikle BT taramasındaki endişe verici bir bulguyu değerlendirmek için veya kanserin yayılıp yayılmadığını belirlemek için kanser teşhisi konulduktan sonra yapılmaktadır.

Biyopsi

Göğsün içinde olup bitenlere daha yakından bakmak için kullanabileceği bir dizi işlemler vardır. Bu işlemler sırasında, uzman doktor kanser hücrelerini aramak ve ne tür bir kanser olduğunu belirlemek için mikroskop altında incelenebilecek doku veya sıvı örnekleri (biyopsi) alabilmektedir. Numuneler ayrıca tedaviyi etkileyebilecek genetik değişiklikler (mutasyonlar) açısından da test edilebilmektedir.

Akciğer kanserini başlangıçta teşhis etmek veya yayılımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanılan prosedürler başlıcaları:

İğne biyopsisi: Bu prosedür sırasında doktor test için sıvı veya doku örnekleri toplamak için bir iğne kullanmaktadır.

Bronkoskopi: Ağızdan veya burundan girilip bronşların içi incelenerek gerekirse doku örneği alınmaktadır.

Torakoskopi veya video yardımlı göğüs cerrahisi (VATS): Göğüs cerrahı tarafından akciğerlerinizin bazı kısımlarına bakmak ve doku örnekleri almak için kullanılmaktadır.

Torasentez: Akciğerlerinizin etrafındaki sıvının bir örneğini almak için yapılmaktadır.

Endobronşiyal ultrason (EBUS)veya endoskopik özofagus ultrasonu (EUS): Bu işlemler lenf düğümlerine bakmak ve biyopsi almak için yapılmaktadır.

Mediastinoskopi veya mediastinotomi: Göğüs cerrahı tarafından akciğerlerin arasındaki alana (mediasten) bakmak ve örnek almak için yapılmaktadır.

Akciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Akciğer kanseri tedavileri vücuttaki kanserden kurtulmak veya büyümesini yavaşlatmak için tasarlanmaktadır. Tedaviler kanserli hücreleri ortadan kaldırabilmekte, onları yok etmeye yardımcı olabilmekte veya çoğalmalarını engelleyebilmekte, bağışıklık sistemine onlarla savaşmayı öğretebilmektedir. Bazı tedaviler şikayetleri azaltmak ve ağrıyı hafifletmek için de kullanılmaktadır. Tedavi sahip olunan akciğer kanserinin türüne, nerede olduğuna, ne kadar yayıldığına ve diğer birçok faktöre bağlı olmaktadır.

Akciğer Kanserinde Hangi Tedaviler Kullanılır?

Akciğer kanseri tedavileri arasında cerrahi, radyofrekans ablasyonu, radyasyon tedavisi, kemoterapi, hedefe yönelik ilaç tedavisi ve immünoterapi yer almaktadır.

Cerrahi Tedavi

Yayılmamış KHDAK ve tek bir tümörle sınırlı olan KHDAK ameliyat için uygun olabilmektedir. Cerrah, geride herhangi bir kanser hücresi bırakmadığından emin olmak için tümörü ve etrafındaki az miktarda sağlıklı dokuyu çıkarabilmektedir. Bazen kanserin geri gelmemesi için akciğerin tamamını veya bir kısmını çıkarmak (rezeksiyon) gerekmektedir.

Radyofrekans Ablasyonu

Akciğerlerin dış kenarlarına yakın olan KHDAK tümörleri bazen radyofrekans ablasyonu (RFA) ile tedavi edilmektedir. RFA, kanser hücrelerini ısıtmak ve yok etmek için yüksek enerjili radyo dalgalarını kullanılmaktadır.

Radyasyon Tedavisi

Radyasyon, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılmaktadır. Tek başına veya ameliyatın daha etkili olmasına yardımcı olmak için kullanılabilmektedir. Radyasyon ayrıca tümörleri küçültmek ve ağrıyı hafifletmek için palyatif bakım olarak da kullanılabilmektedir.

Kemoterapi

Kemoterapi genellikle kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için tasarlanmış birden fazla ilacın birleşimidir. Ameliyattan önce veya sonra ya da immünoterapi gibi diğer ilaç türleriyle birlikte verilebilmektedir. Akciğer kanseri için kemoterapi genellikle IV yoluyla uygulanabilmektedir.

Hedefe Yönelik İlaç Tedavisi

KHDAK'li bazı kişilerde akciğer kanseri hücrelerinde, kanserin büyümesine yardımcı olan spesifik değişiklikler (mutasyonlar) bulunmaktadır. Özel ilaçlar, kanser hücrelerini yavaşlatmaya veya yok etmeye çalışmak için bu mutasyonları hedef almaktadır. Anjiyogenez inhibitörleri adı verilen diğer ilaçlar, tümörün, kanser hücrelerinin büyümesi için ihtiyaç duyduğu yeni kan damarlarını oluşturmasını engelleyebilmektedir.

İmmünoterapi

Vücut genellikle hasarlı veya zararlı hücreleri tanımakta ve onları yok etmektedir. Kanserin yok edilmemek için bağışıklık sisteminden saklanma yolları vardır. İmmünoterapi, kanser hücrelerini bağışıklık sisteminize açığa çıkarmaktadır. Böylece vücutta kanserle savaşabilmektedir.

Semptomları Hafifletmeye Yönelik Tedaviler (Palyatif Bakım)

Bazı akciğer kanseri tedavileri ağrı ve nefes almada zorluk gibi semptomları hafifletmek için kullanılmaktadır. Bunlar, solunum yollarını tıkayan tümörleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik tedavileri ve akciğerlerinizin etrafındaki sıvıyı uzaklaştırıp geri gelmesini önlemeye yönelik prosedürleri içermektedir.

Sık Sorulan Sorular

Elektronik Sigara Akciğer Kanserine Neden Olur mu?

Sigara içildiğinde, kansere neden olduğu bilinen bazı maddeler de dahil olmak üzere birçok madde solunabilmektedir. Elektronik sigaranın tüm uzun vadeli etkilerini bilmek için çok erken olmakla birlikte, uzmanlar akciğer kanserine neden olma potansiyelinin yüksek olduğuna inanmaktadır.

Sigara İçmezseniz Akciğer Kanserine Yakalanır mısınız?

Sigara içmek akciğer kanseri için önde gelen risk faktörü olsa da, teşhis edilen kişilerin %20'ye kadarı hiç sigara içmemiştir. Bu hastalarda genetik yatkınlık ve sigara dışı diğer madde maruziyetleri öne çıkmaktadır.

Göğüs Röntgeni Akciğer Kanserini Gösterir mi?

X ışınları, özellikle erken aşamalarda akciğerlerinizdeki tümörü gösterme konusunda BT taramaları kadar iyi değildir. Tümörler röntgende görülemeyecek kadar küçük olabilmekte ve vücuttaki diğer yapılar (kaburgalarınız gibi) tarafından görülmesi engellenmiş olabilmektedir. X ışınları akciğer kanserini teşhis edemez; yalnızca doktora daha ayrıntılı incelemesi gereken şüpheli bir durum varsa gösterebilmektedir.

Akciğer Kanserinin Risk Faktörleri Nelerdir?

Tütün ürünleri: Akciğer kanseri riskinizi artırabilecek pek çok faktör olsa da sigara, puro veya pipo dahil her türlü tütün ürününü kullanmak en büyük risk faktörüdür. Akciğer kanseri ölümlerinin %80'i sigaraya bağlıdır. 

Diğer risk faktörleri şunları içerir:

 • İkinci el tütün dumanına maruz kalmak
 • Hava kirliliği, radon, asbest, uranyum, dizel egzozu, silika, kömür ürünleri ve diğerleri gibi zararlı maddelere maruz kalmak
 • Daha önce göğsünüze radyasyon tedavisi uygulanmış olması (örneğin meme kanseri veya lenfoma için)
 • Ailede akciğer kanseri öyküsü olması

14 Kasım 2023