Sitede Ara

Kordon kanının saklanması uzun yıllardır yapılan bir uygulamadır.

Kordon Kanı Nedir?

Kordon kanı, bebeğin göbek bağında bulunan kandır ve içinde kan kök hücrelerini bulundurur. Doğumdan sonra işlevi kalmadığı için genellikle atılır. Kordon kanı bankacılığı nedir? Bebeğin göbek bağı ve plasenta içindeki kanın alınarak, özel donmanın zararından koruyucu sıvılar ile kaplayarak bu kanın -196 derecede dondurularak saklanmasıdır. Bu kök hücre içeren kan gereğinde eritilerek nakil edilmektedir. Kordon kanı bankacılığının 2 tipi vardır. Kordon kanının alındığı bebek için kullanılma durum çok nadirdir. Hiç kullanılmamaya yakın bir olasılık mümkündür. Kök hücre nakli ile tedavi olabilecek doku grubu bebeğin kordon kanı doku grubu ile uygun hastalar için kullanım durumu da daha çok çocuk hastalar için uygundur. Kordon kanı içindeki kök hücrelerin ileride gelişecek başka bir uygulama için de kullanılma olasılığı her zaman vardır. Kordon kanı nasıl toplanır? Kan toplama işlemi, doğumun hemen ardından plasenta ve göbek kordonunda kalan kanın toplanma işlemidir, oldukça basit ve güvenlidir. Prosedür, göbek kordonunda bulunan damar içine özel bir torba sistemi içerisine mevcut olan bir iğne ile girmeyi (göbek bağının kesilmesini hemen takiben) ve doğumdan sonra bu alandaki kanı toplama işlemini içerir. Doğum normal veya sezeryan olabilir. Göbek kordon kanı basitçe toplanır ve hızlı bir işlemdir, anne veya yenidoğan bebeğe hiçbir tehlike oluşturmaz. Göbek kordonundan alınan kök hücreler, kemik iliği ve periferik kan hücre kaynağından alınanlara benzer şekilde, kriyoprotektan (soğuktan hücre koruyucu) ajanlarla (dimetil, sülfoksid ve etilen gikol) kaplandıktan  sonra sıvı nitrojen buharı içerisinde (-196°C) 10 yıl saklanmaktadır. Kordon kanı hücreleri çok değerli oldukları ve sadece doğumda alınabildikleri için alınma işleminin bu konuda uzman hekimler tarafından yapılması, alınma sonrası işlemlerin uzman kişilerce yürütülmesi ve örneklerin uygun koşullarda saklanması gerekir. Hangi hastalıklarda kullanılır? Kan kök hücre nakli ihtiyacı bulunan lösemi, lenfoma, kemik iliği yetersizlikleri, kalıtsal kan hastalıkları gibi sayısız hastalıkta gereğinde hayat kurtarıcı olmaktadır.

Kordon Kanını Saklamak İsteyen Aileler Nasıl Bir Yol İzlemeliler?

Göbek kordon kanını saklatmak isteyen aileler ruhsatlı kordon kanı bankalarını arayarak bir sözleşme imzalarlar. Ekip kordon kanının alınması ve saklanması işlemlerini takip eder, ailelere sonuçları bildirirler.

Ülkemizde Kordon Kanı Bankacılığı Ne Durumdadır?

 5 Temmuz 2005 tarihli Sağlık Bakanlığı Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği, kordon kanı bankalarının açılması, faaliyetleri ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları içermektedir. Yönetmelik ile birlikte kordon kanı bankacılığında ulusal stratejileri ve standartları belirlemek, uluslararası gelişmeler ışığında Türkiye’de kordon kanı bankacılığının geliştirilmesi için Ulusal Kordon Kanı Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra kordon kanı bankalarının taşıması gereken fiziki ve teknolojik gereklilikler belirtilmiştir. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği ile birlikte ülkemizde, karma kordon kanı bankacılığı özendirilmektedir. Karma kordon kanı bankacılığı, aile ve kamu yararı için kordon kanı bankacılığını birlikte gerçekleştirmektir. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği ile birlikte asılsız, aileleri endişeye sürükleyen açıklama ve reklamlara, toplanan kordon kanlarının saklama amacı ile yurt dışına çıkarılmasına karşı caydırıcı hükümler getirilip denetim koşulları saptanmıştır. Ülkemizde şu an için üniversite hastaneleri ve özel sektörce oluşturulan sağlık şirketleri kordon kanı bankacılığını devam ettirmektedir.