Sitede Ara

Gözlük ve Kontakt Lensten Kurtulma Umudu

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisinde, tıp dünyasındaki yerini alan ve çok sayıda insanı gözlük ya da kontakt lens kullanımına bağlı yaşamış oldukları sıkıntılardan kurtaran Excimer Lazer... Miyopi (uzağı görememe), hipermetropi (yakını görememe) ve astigmatizma (net görememe) gözün boyundaki ve şeklindeki normal dışı değişiklikler sonucu oluşur. Bu şekil bozukluğundan dolayı kornea ve mercekte kırılan ışık tam retinanın üzerine düşmez. Gözdeki bu kırılma kusurları gözlük ve kontakt lens kullanılarak giderilebildiği gibi, son yıllarda dünyada ve ülkemizde Excimer Laser ve LASIK yöntemiyle de düzeltilebilmektedir.

Excimer Laser Nedir ve Kırma Kusurlarını Nasıl Tedavi Eder?

Gözdeki kırma kusurları Excimer Laser adı verilen cihazla birkaç dakika gibi kısa bir sürede tedavi edilmektedir. Excimer Laser, ArF gazı kullanılarak 193nm dalga boyunda ultraviole ışık üreten ve korneada yapılması gereken düzeltmeye göre ışını kontrol eden, içinde gelişmiş bir bilgisayar bulunan laser cihazıdır. Excimer lazer pratik olarak dokuyu yakmaz ancak moleküller arası bağları parçalar. Excimer lazer cerrahisindeki hedefi ön kornea yüzeyinden bir miktar dokuyu çıkarmaktır. Üretilen ışığın özelliği, üzerine düştüğü yerdeki kornea dokusunun molekülleri arasındaki karbon bağlarını çözerek istenilen bölgede ve miktarda dokuyu ortadan kaldırmak suretiyle korneaya yeni şekil vermesidir. Bu sayede gözlük takmayı gerektiren korneadaki şekil bozukluğu ortadan kalktığından, kişi gözlük veya lens kullanmadan net bir görüş elde eder.

Excimer Lazer ile Tedavi Edilen Hastalıklar Nelerdir?

Excimer Laser ve LASIK yöntemiyle; miyopi (uzağı görememe), hipermetropi (yakını görememe) ve astigmatizma (net görememe) gibi gözdeki kırılma kusurları tedavi edilir.

Son Yıllarda Adını Sık Duyduğumuz Bu Yöntemin Popüler Hale Gelmesinin Nedenleri Nelerdir?

Excimer Laser ile miyop - hipermetrop - astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisi, kuralları ve sonuçları belli olan güvenilir bir yöntem olarak tıp dünyasındaki yerini almıştır. 1980'li yıllardan bu yana milyonlarca kişi bu yöntemle tedavi olarak, sosyal, mesleki ve sportif alanlarda gözlük ve kontakt lens kullanımına bağlı yaşamış oldukları kısıtlamalardan kurtulmuştur.

ASIK Nedir?

Günümüzde lasik miyop ve hipermetrop tedavisinde en çok kullanılan tekniktir. Miyoplarda lasik rutin olarak kullanılabilir. LASIK kendi başına bir işlem olmayıp, Excimer Laser ile yapılan bir yöntemdir.

 • 1 dioptriden 15 dioptriye kadar miyop
 • 1 dioptriden 5 dioptriye kadar astigmat
 • 1 dioptriden 6 dioptriye kadar hipermetrop kırma kusurlarında uygulanabilir.

Excimer Laser'in Özellikleri;

 • Tedavi olan göz iki gün süreli bantlı kalır.
 • Tedavinin birinci günü ağrı olabilir.
 • Gözün normal anatomisi belli bir oranda değişikliğe uğrar.
 • Yüksek dereceli bozukluklarda başarı oranı düşer.

LASIK'ın Özellikleri;

 • Hasta tedavi sonrası gözü bantlanmadan gönderilir.
 • Tedavi sonrası hiç ağrı olmaz.
 • Gözün normal anatomisi bozulmaz.
 • Yüksek dereceli bozukluklarda da başarılı sonuç alınır.

EXCIMER LASER ile LASIK'ın Hastaya Sunduğu Kolaylıklar Nelerdir?

Her iki tedavinin de güvenirliliği tıp dünyası tarafından kabul edilmektedir. Tedavi öncesi hasta hazırlık süresi 2-3 dakika, laser süresi ise 15-20 saniyedir. Tedavi sonrası ileride gözde başka rahatsızlıklara sebep olmadıkları gibi, gözde oluşabilecek diğer rahatsızlıkların (göz tansiyonu, katarakt, retina hastalıkları vb.) tedavisine engel teşkil etmezler ve tekrar uygulanabilirler.

Kimler EXCIMER LASER Tedavi Olabilir?

18 yaşından büyük, gözlerinde miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusuru olan ancak yapılacak muayene ve tetkikler sonucu uygun görülen herkes bu tedaviyi olabilir.