Sitede Ara

Miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisi için (Refraktif Cerrahi) geliştirilmiş birçok farklı yöntem vardır. Günümüzde en yaygın kullanım alanı olan ve tercih edilen yöntem Lasik olmakla birlikte diğer tüm yöntemler de gerekli görüldüğü takdirde kırma kusuru tedavisinde etkin olarak kullanılabilmektedir.

Kırma Kusurları

Normal bir gözde; kornea ve göz merceğinden geçen ışınlar, tam olarak retina üzerinde görme merkezine düşüyorsa hiçbir kırma kusuru yoktur. Net bir görüş elde edilir. Ancak gözün anatomisindeki veya kornea dokusundaki şekil bozukluğundan dolayı kornea ve mercekte kırılan ışık tam olarak retinanın üzerine düşmez ise; miyopi (uzağı görememe), hipermetropi (yakını görememe) ve astigmatizma (net görememe) denilen kırma kusuru oluşturur. Ancak gözdeki bu kırma kusurları gözlük ve kontakt lens kullanımına gerek kalmadan günümüzün ileri lazer teknolojileri ile artık düzeltilebilmektedir.

Lazer'e Hazırlık Süreci

Gözlük ve lensten kurtulmak üzere Göz Merkezimize gelen (başvuran, müracaat eden) kişinin önce detaylı bir muayenesi ve özel göz tetkikleri yapılır. Bu muayene ve tetkikler sonucu kişinin göz yapısının ihtiyacına en uygun lazer yöntemi belirlenir.

 • Lazer öncesi aşamalar
 • Ayrıntılı göz muayenesi
 • Damlalı göz muayenesi
 • Gözlüklü ve gözlüksüz görme düzeyleri
 • Göz numaraları tespiti
 • Göz tansiyonu ölçümü
 • Göz dibi (retina) incelemesi
 • Lazer öncesi tetkikler
 • Kornea kalınlığı ölçümü (Pakimetri)

Orbscan topografi

(Kornea tabakasının hem ön hem arka yüzeyinin 8000 ayrı noktada tarayarak analizi) (Saydam tabaka kalınlığı ve en ince bölge kalınlığı ölçümü)

Oberrometre

Göz bebeği çapının ölçümü/Gündüz ve gece göz bebeği büyüklüğü ölçümü (Pupillometre) Lazer tedavisinin Wavefront ile planlanması durumunda bu tetkiklere Wave Scan cihazı ile yapılan özel incelemeler eklenir.

WAVEFRONT

Amerikan FDA onaylı (Amerikan Gıda ve İlaç Örgütü?) ‘Wavefront’ teknolojisiyle ise gözün tüm tabakaları ölçülerek kişiye özel ve istenilen hassasiyette kusursuz kornea düzeltmesi yapılabilmektedir. Elde edilen görme keskinliği halk arasında ‘kartal görüş’, ‘süper görüş’ olarak da bilinmektedir.

Wavefront özellikle hangi hastalarda tercih edilir?

 • Gece görüş problemi olan,
 • Hastalık geçirmiş korneası veya düzensiz kornea yüzeyi olan,
 • Tembelliğe bağlı görmesi az olan,
 • Daha önce lazer tedavisi görüp başarı sağlanamamış olan,
 • Düzenli astigmatı olmayan hastalara uygulanır.

Lazer tedavisi için gerekli olan diğer testlerden sonra Wavefront cihazı aracılığıyla gözün tüm tabakaları ölçülmekte, buradaki sapma ve düzensizliklerin her göze özel haritası çıkarılmaktadır. Bu harita daha sonra lazer cihazına aktarılmakta, göze özel tedavi planlanmış olmaktadır. Wavefront haritaları, parmak izi gibi her kişide farklı olup, tedavi de hastaya özel ısmarlama tedavi olmaktadır. (Lazer tedvisi içins gerekli olan diğer testlerden sonra Wavefront sistemiyle 168 ayrı noktadan göze gönderilen ışınların tek tek değerlendirilmesiyle elde edilen veriler bilgisayara yüklenerek hastanın göz yapısına özel bir lazer tedavisi uygulanır.) (Lazer tedavisi için gerekli olan diğer testlerden sonra Wavefront ölçümleri yapılır. Wavefront cihazı ile göz içerisine lazer ışını göndererek gözdeki tüm tabakaların ölçümleri yapılarak bir model elde edilir. Bu model lazer cihazına yüklenerek plastik bir tabaka üzerine lazer tedavisi yapılır. Wavefront ölçümünün ardından gerçek lazer tedavisine geçilir.) INTRALASER INTRALASER, bilgisayar kontrolünde lazerle flebin kaldırılmasıdır. Bu bilgisayar kontrollü program, İntralaser’e flep oluşumu sırasında yüksek hassasiyet ve her zaman planlanana ulaşabilme, kişiye özel flep oluşturabilme yeteneği vermiştir ki buna hiçbir bıçak kullanan mikrokeratom ulaşamaz.

Intralaser’in üstünlükleri

Planlanan cerrahi sonuçlarda net başarı: Kişiye özel flep kalınlığı, çapı ve yerinin tespitinde bilgisayar teknolojisiyle kusursuz hassasiyet ve başarı. Flep oluşturmanın ağrısız oluşu, kornea üstünde çok daha az basınç oluşturması. İnce flep oluşturulabildiğinden, ince kornealı kişilere de LASİK uygulayabilme şansı. İnce flep oluşturulabildiğinden, yüksek kırma kusurlu kişilere de LASİK uygulayabilme şansı. Kuru göz oluşumunda daha az risk. Ameliyat sonrası alerji riskinin azalması. Flep altına epitel yürüme riskinin minimum olması Keskin kenarlı bir flep oluşturulduğundan, flepte kayma ve kırışma risklerinin azalması. Keskin kenarlı flep mükemmel yapıştığından iyileşme süresinin kısa olması. 2.basamakta laser uygulanacak yüzeyin(stomal yatak) kusursuzluğu Mikrokeratom kullanımının zor olduğu kapak aralığı dar, çok dik veya çok düz kornealı kişilerde ve yüksek astigmatlarda rahat uygulanabilirlik. PRK PRK, korneanın dış tabakasından Excimer Lazerle doku çıkartılarak kırma kusurunun düzeltilmesidir. Korneanın lazer uygulamasına izin vermeyecek kadar ince olduğu durumlarda, Kırma kusuru ile birlikte kornea hastalığı ya da korneada leke bulunduğu durumlarda, Yüz, göz ve göz kapaklarının yapısındaki anatomik bozukluk nedeniyle Lasik uygulanamadığı durumlarda tercih edilir.

LASEK

Daha fazla kornea dokusunu koruduğu için ince kornealarda Lasik’in uygulanamadığı durumlarda tercih edilir. Lasik’in aksine korneada kapakçık oluşturulmaz, kornea dokusunun en üst tabakası olan epitel doku kapakçık şeklinde sıyrılır ve lazer ışınları korneanın üst yüzeyine uygulanır.

EPİ-LASİK

Lazerle kırma kusurlarının tedavisinde yeni bir yöntemdir. Lasik ameliyatının tercih edilemediği sınırların altındaki ince kornealı hastalarda Epi-Lasik tercih edilebilir. Lasik’ten farkı korneanın üst tabakasını kaldırmak için özel bir aletle uygulanmasıdır. Ameliyat sonrası iyileşme daha kısa süreli ve korneası ince olan hastalarda güvenilir bir yöntemdir.

TOPOLAZER

Daha önce lazer ameliyatı olup iyi görmeyen, Kornea tabakasında çeşitli hastalık ya da sakar bulunan hastalarda tercih edilen kornea tabakasının görüntüsünün değerlendirilerek kişiye özel uygulanan lazer yöntemidir. PTK Korneada geçirilmiş enfeksiyonlara, kazalara vb. bağlı izler ya da lekeler varsa bunlar Excimer Lazerle silinebilir ve kişinin daha net görmesi sağlanabilir. Bu işleme PTK adı verilir. Çok hassas ve yara izi bırakmayan bir girişim olması sayesinde kornea nakline gerek kalmadan tedaviyi mümkün hale getirir.

II. Cerrahi Tedavi

Bazı kişilerde yaş, göz derecesi yüksekliği, kornea yapısı gibi etkenler kırma kusurunun lazerle tedavisine imkan vermez. Bu gibi durumlarda diğer cerrahi yöntemler hastaya önerilir.

CK (CONDUCTIVE KEROTOPLASTY)

40 yaşın üzerinde 3 dereceye kadar daimi hipermetrop gözlüğü kullanan kişilere, radyofrekansları kullanılarak, ağrı-acı duyulmadan uygulanan ve yaklaşık 2 göz için 10 dakika süren bir tedavidir. (Radyofrekanslarının hipermetropi tedavisinde kullanıldığı bu yöntem 40 yaşın üzerinde 3 dereceye kadar daimi hipermetrop gözlüğü kullanan kişilere önerilir. Presbiyopi adı verilen okuma gözlüğünün derecesi de aynı tedavi sırasında düzelebilmektedir.)

FAKIK IOL

Lazer tedavisinin sınırlarını aşan çok yüksek numaralı kusurlarda gözlük ve lenslerden kurtulmak için uygulanan bir yöntemdir. Kişinin gözündeki kendi doğal merceğine el sürülmez. Göz içine yapay bir lens yerleştirilir. Bu yapay lens göz içinde kalır. Bu yöntemde gözün kendi doğal merceği de yerinde olduğu için uyum mekanizması bozulmaz. Dolayısıyla hasta uzağı ve yakını da herhangi bid gözlük gerekmeksizin görebilir. Gözlük ve lens kullanmadığı zaman hemen hemen hiç göremeyen bu kişiler, normal gören kişiler gibi bir hayata kavuşur.

REFRAKTİF LENSEKTOMİ

40 yaşın üzerindeki kişilerde gözlük ve lensten kurtulmada en çok tercih edilen yöntemdir. Kişinin doğal merceği alınarak onun yerine gücü kişiye göre ayarlanmış olan göz içi lens yerleştirilerek görme düzeltilir.

RK (RADIAL KERATOTOMİ)

Keratokonus gibi ilerleyici dejeneratif göz hastalıkları olan kişiler lazer teknolojisinden yararlanamadıkları için, hem hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak ya da tamamen durdurmak hem de görme kalitesini arttırmak amacıyla uygulanan bir yöntemdir.