Sitede Ara

Doğumsal kalça çıkığı her 250 doğumda bir görülen, ancak ihmal edilen önemli bir sakatlıktır. Zamanında teşhis ve koruyucu tedavi yaptırmakta gecikildiğinde ciddi sakatlıklar oluşturabilir. Bu nedenle yenidoğan her bebek doğumsal kalça çıkığı açısından muayene edilmelidir. Bebek yürümeden uygulanacak tedbir ve tedaviler yüz güldürücüdür. Kalça çıkığı kolayca önlenebilir ciddi bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Kolayca önlemenin tek şartı ise erken teşhis olarak gösteriliyor. Kalça eklemi, anne karnında 3'üncü ve 4'üncü aylarda biçimlenmeye başlıyor, doğumdan sonraki aylarda da gelişmeye devam ediyor. Bu durumda doğuştan kalça çıkığı konusunda anne-babalara yapacakları çok önemli şeyler düşüyor: Dikkat etmek ve farketmek gibi. Uyluk kemiği başının kalça eklemindeki yuvasından çıkmasına kalça çıkığı denir. Yetişkinlerde çok ciddi zedelenmeler ile görülebilen kalça çıkığının en genel şekli doğumsal kalça çıkığıdır. Doğumsal kalça çıkığı 250-300 canlı doğumda bir görülür ve kızlarda erkeklerden 8-10 misli daha sıktır. Zamanında teşhis ve koruyucu tedavi yaptırmakta gecikildiğinde ciddi sakatlıklar oluşturabilir. Bu nedenle yenidoğan her bebek doğumsal kalça çıkığı açısından doktor tarafından muayene edilmelidir. Doğumsal kalça çıkığı erken tanınırsa basit önlemlerle kolayca tedavi edilebilir. Bebek yürümeden uygulanacak tedbir ve tedaviler genellikle yüz güldürücüdür.

Başlıca Sebepleri

Doğuştan kalça çıkığının başlıca sebepleri; Anne hormonlarının çocuk kalça ekleminde gevşeklik yapması, Genetik faktörler ve Anne karnındaki kötü duruşlardır.

Erken Teşhis ve Tedavinin Önemi

Kalça gelişimi anne karnında 3'üncü ve 4'üncü aylarda başlayıp doğumdan sonra gelişimini devam ettirir. Bu gelişim doğumdan sonraki aylarda daha hızlı olduğundan gelişmeye bağlı kalça çıkığını veya gelişme geriliğini erken zamanda tanımak ve tedaviye başlamak önemlidir. Teşhis için, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Yeni doğan döneminde fizik muayene normal olsa bile kalçalarda gelişim geriliği olabilir.

En İyi Erken Görüntüleme Yöntemi: Ultrasonografi

Yeni doğan döneminde kalça çıkığı ve gelişme geriliğini gösteren en iyi erken dönem görüntüleme yöntemi ultrasonografidir. Bu nedenle ultrasonografi doğumsal kalça çıkığının erken tanısı ve izlenmesinde giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Kalça Ultrasonografi Uygulaması

Güvenilir bir yöntemdir. Uygulaması kolaydır. Herhangi bir rahatsızlık ve zarar vermez. Röntgen filminde görülemeyen büyüme kıkırdaklarını gösterir.

Radyografi Ne Zaman Devreye Girer

Dördüncü aydan itibaren ultrasonografinin tanı değeri azalır. Bu dönemden itibaren radyografiden (röntgen filminden) yararlanılır. Fizik muayene ve ultrasonografik değerlendirme hatalarını ve yanılgılarını asgariye indirmek, ve gelişme geriliğini tespit ve takip etmek için bu muayenelerin belirli olarak düzenli aralıklarla yapılması özellikle gereklidir. Hayrunnisa Hastanesi'nde Kalça Gelişimi Takip Ünitesi'nde, doğumdan itibaren aşağıdaki muayene tablosuna göre bebekler takip ediliyor. 1. hafta ( 1-7 gün) --- fizik muayene + ultrasonografi 1. ay ( 30 gün) --- fizik muayene + ultrasonografi 3. ay ( 90 gün) --- fizik muayene + ultrasonografi 6. ay (180 gün) --- fizik muayene + röntgen filmi