Sitede Ara

Türkiye'de her yıl ortalama 13 bin kalp hastası bebek dünyaya geliyor ve her doğan 1000 çocuktan 8'inde doğumsal kalp hastalığı görülüyor. Kalp hastalıklarının erken tanısı ve tedavisi hayati önem taşıyor. Özellikle yenidoğan döneminde erken müdahale önemli hale geliyor. Erken tanı için çocuk doktoru, çocuk kardioloğu ve tıbbi donanım gerekiyor. Hamileliğin 18'inci haftasından itibaren anne karnındaki bebeğin kalbi hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Bazı hastalıklar daha hamilelik döneminde anneye verilen ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Sağlıklı doğan bebeklerin bir kısmı ise 5-15 yaş arasında romatizmal kalp hastalığına yakalanabiliyor. Ayrıca bir çok genetik hastalıkta kalp problemleri tabloya sonradan eklenebiliyor. Enfeksiyon etkenlerinin neden olduğu kalp kası hastalıkları ve nedeni bilinmeyen kalp hastalıklarına da sık rastlanıyor. Yani anlayacağınız kalp ritmindeki düzensizlikler sadece erişkinlerin problemi olmuyor. Bu noktada erken teşhis kadar, hızlı ve doğru tedavi de önem taşıyor.

Kalp Hastalıkları Nedir?

Doğuştan veya sonradan olan kalbin işlevini bozan veya bozmayan, kalbin kapak, kas ve zarlarının hastalıklarına kalp hastalıkları denilebilir.

Çocuklarda ve Erişkinlerde Görülen Kalp Hastalıkları Farklı mıdır?

Erişkinlerde görülen birtakım kalp hastalıkları örneğin damar tıkanıklığına bağlı kalp krizi çocuklarda görülmez. Bunun yanında doğuştan itibaren olan kalp hastalıkları yaşamaya müsaade ederse erişkin çağında da saptanabilir. Çocukluk çağı kalp hastalıkları çok farlıdır.

Çocuklarda Kalp Hastalıklarının Görülme Sıklığı Ne Kadardır?

Dinlemekle kalpte üfürüm, beslenme sırasında yorulma, dudaklarda morarma en sık rastlanan bulgulardır.

Muayene Dışında Hangi Teşhis Metodları Kullanılır?

Teşhiste telegrafi, EKG ve en önemlisi ekokardiografi denilen bir nevi ultrasonografiden faydalanılır. Ancak doğru teşhis ve doğru tedavi, bu tetkikleri yapabilen ve yorumlayabilen iyi bir çocuk kardioloğu tarafından yapılabilir. Tanı için en erken dönemde ekokardiografi yapılmalısı önemlidir.

Erken Teşhisin Önemi Nedir?

Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhisin önemi vardır. Özellikle kalp yetersizliği yapan veya kirli ve temiz kanın karıştığı doğuştan kalp hastalıkları ile erken ilaç tedavisi ile ilerlemesi durdurulabilecek hastalıkların erken tanısı çok önemlidir. Bu tür hastalıkların acilen tanısının konulup belki de hemen ameliyat edilmesi gerekebilir.

Kalpte Duyulan Her Üfürümün Önemi Var mıdır?

Üfürümler, masum üfürüm denilen kalpte hiçbir hastalığın olmadığı bir durumda veya küçük bir delikte ortaya çıkabileceği gibi ciddi ameliyatlık bir durumda da duyulabilmektedir. Doğuştan olmayan sonradan ortaya çıkan kalp hastalıkları var mıdır? Evet vardır. Bu hastalıklar arasında akut kalp romatizması, kalbin ve zarlarının mikrobik hastalıkları sayılabilir.