Sitede Ara

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Bilimsel güncel bilgilerin ışığında, hasta ve çalışan memnuniyetiyle sağlığınızın yanındayız.

Hemşirelik bir toplum hizmeti olarak en eski tarihlerden beri var olan, insanları sağlıklı kılmak, rahatlığını sağlamak, hastaya bakmak ve hastaya güvende olduğu duygusunu sağlamak isteği ile ortaya çıkan bir meslektir. THD (Türk Hemşireler Derneği) Eğitim Komisyonunun 1981 yılında yapmış olduğu tanıma göre; "Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden, bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir". Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlık durumu ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplinidir.  İnsanı tanımayı ve insanın yaşam süreci boyunca deneyimlediği, sağlık/ hastalık durumlarında gereksindiği bakım ve uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda hemşirelerin “bakım verme” ve “tedavi planına katılma” rolleri yanı sıra, “güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma”, “eğitim”, “danışmanlık”, “araştırma”, “yönetim”, “kalite geliştirme”, “işbirliği yapma”, “iletişimi sağlama” gibi rolleri de bulunmaktadır.

Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde Hemşirelik Hizmetlerinin misyonu; kurum misyonu doğrultusunda, bilimsel güncel bilgilerin ışığında hemşirelik sürecini etkin uygulayarak hasta güvenliği ve memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmaktır.

Hemşirelik Hizmetleri vizyonu ise; yaşamın en önemli değerlerinden biri olan SAĞLIK gereksinimlerini, teknolojiden yararlanarak, bilimsel yaklaşım ile uluslararası standartlarda karşılayan, hemşirelikte standart belirleyici olan, hemşirelik bakım ve uygulamalarını hasta güvenliği hedefleri doğrultusunda gerçekleştiren, çalışanlarını sürekli eğitim ile yetiştiren,  geliştiren ve kariyer olanakları sunan, sağlık profesyonelleri ve hizmet alanlar için uluslararası bir referans merkezi olmaktır.

Hemşirelik hizmetlerinin hedeflerine ulaşması için güçlü ve donanımlı bir kadronun gerekliliği kaçınılmazdır. Bu nedenle çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı ilke edinen bir yönetim anlayışı ile hareket edilmektedir.  
 

Yönetici Hemşireler

 • Meryem Kapancı
 • Ayşe Çapa
 • Özgül Akça

Medipol’de Öncü Branş Hemşirelikleri

 • Acil Servis Hemşireliği
 • Ameliyathane Hemşireliği
 • Anjio-Elektrofizyoloji Hemşireliği
 • Organ Nakli Hemşireliği
 • Kemik İliği Nakli Hemşireliği
 • Onkoloji Hemşireliği
 • Kadın Doğum Hemşireliği
 • Bebek Hemşireliği
 • Pediatri Hemşireliği
 • Kemoterapi Hemşireliği
 • Diyaliz Hemşireliği
 • IVF Hemşireliği
 • Radyasyon Onkolojisi Hemşireliği
 • Nükleer Tıp Hemşireliği
 • Poliklinik Hemşireliği
 • Diyabet Eğitim Hemşireliği
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
 • Süpervisör Hemşireliği
 • Eğitim Gelişim Hemşireliği
 • İşyeri Hemşireliği
   

Kalite Politikamız

Medipol Üniversitesi Hastanesi Hemşireleri; birey ve ailesinin sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik olarak;

 • Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi için, hemşirelik mesleği ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek yaşanan gelişim ve değişimleri sunulan hemşirelik hizmetine yansıtacak faaliyetlerde bulunmak.
 • Hemşirelik hizmetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesi ve hemşirelik bakımının en üst düzeyde karşılanması için altyapı, süreç ve çıktıları sorgulayarak hemşirelik hizmetlerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, bu amaçla uygun bakım modelleri oluşturmak ve profesyonel hemşirelik bakım standartlarını uygulamak.
 • Tüm hemşirelerimizin hastalığa yönelik hizmetlerin yanında bireyin, ailenin ve toplumun sağlığı ve esenliğini korumaya yönelik faaliyetleri amaç edinmesini sağlamak, hizmet kapsamında hasta ve hasta yakınlarının eğitimine yer vermek.
 • Hemşirelik hizmetleri sunumunda; kurum kalite politikası doğrultusunda JCI Akreditasyon standartlarını korumak ve geliştirmek, mükemmellik modelini tüm alanlarda uygulamak.
   

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Eğitim Gelişim Faaliyetleri

Oryantasyon Eğitimleri 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işe başlayan tüm hemşirelik hizmetleri ekibine (ebe, hemşire, ATT) HKS ve JCI standartları doğrultusunda hasta güvenliği ve temel hemşirelik uygulamalarını içeren 6 günlük oryantasyon eğitimi verilir. Eğitim etkinliği ön test- son test ile değerlendirilir ve yılda bir tekrarlanır.

Hemşirelik Hizmetleri Oryantasyon Eğitimi aşağıdaki konuları içerir;

 • Kurum ve Hemşirelik Hizmetleri Organizasyonu Tanıtımı
 • Hemşirelik Hizmetleri Genel Kuralları
 • Hasta Güvenliği
 • İletişim becerileri (hasta – hasta yakını - ekip iletişimi) 
 • Hasta kimlik bilgilerinin doğrulanması 
 • Hasta Odası ve Bankoların Tanıtımı 
 • Servise Hasta Kabul Süreci
 • Hasta Tanılama ve Değerlendirme - (Fiziksel Tanılama) /Yüksek riskli hastaların bakımı ve yüksek riskli hizmetlerin sağlanması için hazırlanan politika ve prosedürler 
 • Risk Tanılamaları ve Uygulamaları - (Düşme Riski Tanılama ve Önleme, Bası Yarası Risk Tanılama – Önleme ve İzlem, Beslenme Risk Tanılama)
 • Hasta ve Yakını Eğitimi/ Hastaların bilgilendirilmesi ve onayının alınması ile ilgili politika ve prosedürler
 • Hastane Otomasyon Sistemi 
 • İlaç ve Malzeme Yönetim Sistemi, 
 • Nöbet Teslim Süreci
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • Ameliyathaneye Hasta Hazırlama ve Gönderme
 • Hasta Kaldırma ve Taşıma 
 • Vital Bulguların Takibi, Aldığı Çıkardığı Sıvı Takibi 
 • Enteral Beslenme Yöntemleri 
 • Solunum Yolu Aspirasyon Teknikleri
 • Kan Transfüzyonu Süreci
 • Ağrı Tanılama ve Ağrılı Hastaya Yaklaşım 
 • Mavi Kod Prosedürü
 • Temel Yaşam Desteği / CPR
 • Crash Card Kullanımı
 • Taburculuk Süreci
 • Ex Hazırlama ve Teslim Süreci
 • Laboratuvar İşleyiş Süreci, Numune Toplama ve Transfer İlkeleri
 • Radyoloji İşleyiş Süreci ve Hasta Hazırlığı
 • Endoskopi İşlemleri İçin Hasta Hazırlığı
 • Enfeksiyon Kontrolü 
 • Diyabet Hastalığında Bakım – insülin Uygulamaları 
 • İlaç Hazırlama ve uygulama İlkeleri

Temel Yaşam Desteği Eğitimi 

Eğitimin amacı; tüm hemşire/ebe ve teknisyenlerimize, kalp-solunum durması durumunda yeniden canlandırması ve havayolu tıkanıklıklarına müdahale konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Eğitim süresi 1 gün olup eğitim etkinliği ön test- son test ile değerlendirilir ve yılda bir tekrarlanır.

Kurumsal Oryantasyon Eğitimi aşağıdaki konuları içerir;

 • Solunum Arresti (Solunum Durması) Nedenleri ve Belirtileri 
 • Kardiak Arrest (Kalp Durması) Nedenleri ve Belirtileri 
 • Temel Yaşam Desteğinin tanımı 
 • Yaşam Kurtarma Zinciri; Yetişkin, Çocuk (1-8 yaş) ve Bebek(0-1 yaş) 
 • Yetişkinde Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği 
 • Yetişkinde Hava Yolu Açıklığının Sağlanması 
 • Yetişkinde Dolaşımın Değerlendirilmesi 
 • Yetişkinde Solunumun Sağlanması 
 • Otomatik Eksternal Defibrilatör (AED-OED) Kullanımı 
 • Temel Yaşam Desteği Sonlandırma Kriterleri 
 • Temel Yaşam Desteğinin Komplikasyonları 
 • Çocukta ( 1 - 8 yaş ) Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği 
 • Çocuklarda Hava Yolu Açıklığının Sağlanması 
 • Çocuklarda Dolaşımın Değerlendirilmesi
 • Çocuklarda Solunumun Sağlanması 
 • Bebekte ( 0 - 1 yaş ) Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği 
 • Bebeklerde Hava Yolu Açıklığının Sağlanması 
 • Bebeklerde Dolaşımın Değerlendirilmesi 
 • Bebeklerde Solunumun Sağlanması 
 • Yabancı Cisim İle Hava Yolu Tıkanması (Yetişkin, Çocuk ve Bebek) 
 • Kısmi Tıkanıklık Belirtileri ve Uygulama Tekniği 
 • Tam Tıkanıklık Belirtileri ve Uygulama Tekniği

Klinik Adaptasyon Eğitimleri

Birime yeni katılmış olan hemşirelerin, birim eğitim ve uyum sürecini kapsayan, çalışacakları birime özel olarak hazırlanmış Klinik Adaptasyon Dosyası üzerinden belirlenen süre ve aralıklarla Eğitim Gelişim Hemşiresi, Birim Sorumlu Hemşiresi, Ekip Lideri tarafından takip edilmesidir. Değerlendirme süresi 2 aydır.

Klinik Adaptasyon Eğitimi aşağıdaki konuları içerir;

 • Birimin fiziki yapısı ve işleyişi
 • Hasta güvenliği uygulamaları
 • Otomasyon kullanımı
 • İlaç yönetimi
 • Hasta bakımı ve tedavi uygulamaları
 • Girişimsel işlemleri izleme ve işlemlere katılma
 • Hemşireliğe yönelik formların kullanımı
 • Hasta bakımında kullanılacak malzeme ve cihazlar
 • Talimat ve prosedürler (okumak çalışanın sorumluluğundadır) gibi konularda, birim sorumlu hemşiresi ve Eğitim Gelişim Hemşiresi tarafından eğitimler verilir.

Birim İçi Eğitimler 

Klinik adaptasyon eğitimleri ve bakımın devamlılığını sağlamaya yönelik eğitimler olarak Eğitim Gelişim Hemşireleri ve Birim Sorumluları tarafından planlanır ve uygulanır. 

Ameliyathane Dışı Alanlarda Sedasyon Uygulamaları Eğitimi 

Ameliyathane dışı alanlarda sedasyon uygulanan hastaların takibini yapan ebe ve hemşirelerimize hastaların takibi/bakımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla hemşirelik hizmetleri müdürlüğüne bağlı çalışan herkese verilir. Eğitim süresi 1 saat olup eğitim etkinliği ön test- son test ile değerlendirilir ve yılda bir kez tekrarlanır.

Yardımcı Sağlık Personeli

Bulunduğu bölüm içinde hemşire rehberliğinde; hasta bakımı ve taşınmasında hemşireye yardımcı olmak, hastanın ilgili yerlere transferini yapmak, özel alan olarak tanımlanan alanlarda (koroner yoğun bakım, genel yoğun bakım, anjiyo laboratuvarı, kalp-damar cerrahi yoğun bakım, ameliyathane, kemoterapi, kemik iliği vb.) bölümün temizlik işlerini yapmak, tüm uygulama ve girişimlerde hasta güvenliğini sağlamak, birim hemşiresi tarafından verilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.

Yardımcı Sağlık Personeli Oryantasyon Eğitimi 

Hemşirelik hizmetlerine bağlı çalışan yardımcı sağlık personelleri tarafından sunulan hizmetlerinin verim ve kalitesini yükseltmek amacıyla hasta güvenliği ve kalite kültürü doğrultusunda, ekip iletişimi ve yardımcı sağlık personellerinin görev, yetki ve sorumluluklarını bilinmesini sağlamak. Eğitim süresi 1 gündür ve yılda bir kez tekrarlanır.

Yardımcı Sağlık Personeli Oryantasyon Eğitimi 1 tam gün sürmekte ve aşağıdaki konuları içermektedir;

 • İletişim (hasta/yakını ile-çalışanlar ile)
 • Ekip Çalışması 
 • Hasta güvenliği
 • Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı
 • Sağlıklı hastane ortamı - hasta yatağı yapımı
 • Servis ve ünite düzeninin sağlanması (kirli-temiz depoların kontrolü vb.) 
 • Vücut sıvılarının imha edilmesi, hasta taşıma ve kaldırma - güvenli transfer
 • Numune, kan/kan ürünü taşıma (kirli-temiz çantaları)
 • Nöbet teslim süreci
 • Zaman yönetimi
 • El hijyeni ve eldiven kullanımı
 • İzolasyon önlemleri
 • Atıkların ayrıştırılması / tıbbi atık yönetimi
 • Özel alanların temizliği
 • Dezenfeksiyon, sterilizasyon

Bilimsel Yayınlarımız
 


Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Kitapçığı İçin Tıklayınız (PDF)