Sitede Ara

{%= Faq.Title %}
Medipol Üniversitesi Hastanesi Alzheimer Merkezi, çağımızın hastalıklarından biri olan Alzheimer’la mücadelede hastalarına destek oluyor. Unutkanlık Polikliniği’nde nörolojik testlerden geçirilen hastalara erken teşhis sayesinde, uygun tedaviler öngörülebiliyor.


Yolda yürürken biriyle karşılaşıyorsunuz, size bakıp gülüyor, selam veriyor. Ama o da ne? Siz onu asla hatırlamıyorsunuz. Ya da bir konuşma yaparken daha öncelerden zihninizin bir köşesine not ettiğiniz o güzel cümle aklınızdan çıktı mı? Kapıyı kilitledim mi, ocağı söndürdüm mü, bilgisayarımı kapattım mı sorularını kendinize sık sık soruyor musunuz? Demek ki sizde ‘unutkansınız’. Üzülmeyin, yaşadığımız yüzyıl insanlarının ortak sorunu bu. Fakat hemen ‘Alzheimer mıyım’ diye de kendinizi yiyip bitirmeyin. Çünkü her unutkanlık Alzheimer değil. Unutkanlık, ileri yaşlar için Alzheimer hastalığının bir belirtisi sayılsa da, daha genç yaş grupları için vitamin eksiklikleri, hormon ya da depresyon gibi zihinsel yeteneklerde bozukluk ile kendini gösteren pek çok hastalığın önemli belirtilerinden biri sayılabilir.

200 BİN ALZHEİMER HASTASI VAR
İnsanın ortalama yaşam süresi yüzyılımızın başından bu yana tedavi imkânlarının genişlemesiyle birlikte hızla artıyor. İlginç bir örnektir ki, 1980 yılında 60 yaşında dünyada yaklaşık 376 milyon insanın yaşadığı ve bu sayının 2020 yılında 976 milyona ulaşacağı söyleniyor. Tabi bu yaşlanma beraberinde demans, parkinson, strok gibi ileri yaş hastalıklarını da beraberinde getirmiş oluyor. Yaşın ilerlemesi ile birlikte, Alzheimer hastalığına yakalanma riski de artıyor. 85 yaşının üstündeki nüfusun yaklaşık yarısı Alzheimer hastalığı riski ile karşı karşıya. Güncel rakamlara göre şu anda Türkiye’de yaklaşık 200 bin Alzheimer hastası var. Toplumun çoğunun yakından takip ettiği, hatta korktuğu bu hastalığın ne yazık ki kesinleşmiş bir tedavisi bulunmuyor. Deneyimli uzmanların klinik değerlendirmeleriyle tespit edilen hastalık için yine de yapılabilecek şeyler var. Özellikle erken evrelerde hastanın akli melekelerinde kısmi iyileştirme ve günlük yaşam aktivitelerinde ortaya çıkan kayıpları geri döndürmek, daha ileri evrelerde ise aileleri hastanın bakımı konusunda çok zorlayan davranışsal semptomlar ile baş etmeye yardımcı olmak mümkün. Medipol Üniversitesi Hastanesi Alzheimer Merkezi, hastalıkla ilgili tıbbi araştırmaların öncüsü niteliğinde.Hastane bünyesinde bulunan Unutkanlık Polikliniği’ne tedavi için başvuran hastalara umut ışığı olan merkezin başında Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu var. Farklı disiplinleri bir araya getiren merkezin ana çekirdeğini Unutkanlık Polikliniği oluşturuyor. Peki, bu poliklinikte nasıl bir teşhis ve tedavi süreci yürütülüyor? Unutkanlık şikâyetiyle başvuran hastalarda öncelikli olarak uzman doktor görüşmesi ve muayenesi gerçekleştiriliyor. Muayenenin ardından ise nöropsikolojik test olarak isimlendirilen, özellikle hafıza olmak üzere akli melekelerin değerlendirildiği bir dizi test uygulanıyor. Bu durumda gereken nöropsikometrik değerlendirme, hastanemizde bulunan Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda gerçekleştiriliyor. Erken dönemde hastalığın tanısını koyabilmek, unutkanlığın gerçekten Alzheimer ya da demans kaynaklı olup olmadığını tespit etmek için önemli olan bu testler oldukça ayrıntılı. Testler sonucunda bellek bozukluğunun bulunduğu tespit edilirse, hastalığın ‘isminin konulması’ süreci devam ediyor. Burada, doktor muayenesi ve nöropsikolojik testlerin sonuçlarından elde edilen bulgular çerçevesinde altta yatan hastalığın tanısına yönelik bir takım tetkiklerin yapılması gerekecektir. Bu tetkiklerin en sık kullanılanları, kan ve hormon tetkikleri, EEG (beyin elektrosu), beyin görüntülemesidir (MR ya da BT). Bu tetkiklerden elde edilen sonuçlar hastalığın kesin tanısına ulaşılmasını sağlıyor.

HASTALARA ZİHİN EGZERSİZLERİ
Bu işlemlerden sonraki süreçte ise tedavi planlaması yapılıyor. Burada afazi (inme sonrası lisan bozuklukları) kafa travması vb. gibi hastalıklara bağlı bellek ve dikkat bozuklukları gibi ‘kognitif’ bozuklukların rehabilitasyonu da Kognitif Rehabilitasyon Ünitesi’nde yapılıyor. Prof. Dr. Hanoğlu bu üniteyle ilgili şu bilgileri veriyor: “Yeni kurduğumuz Kognitif Rehabilitasyon Ünitesi’nde fizyoterapistler nasıl kas egzersizi yaptırıyorlarsa, bizler de zihin egzersizleri yaptırıyoruz. Kafa travmaları sonrasında oluşmuş akli melekelerle ilgili sorunları çözmeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız araştırmalarımız neticesinde kognitif rehabilitasyonu artık Alzheimerlı hastalarda da kullanabiliyoruz.” Alzheimer Merkezi’nde bir de nöromodülasyon laboratuvarı mevcut. Bunun içerisinde transkraniyal manyetik stimülasyon ve direk kraniyal akım sistemleri bulunuyor. İlaçlar gibi pek fazla yan etkiye sahip olmadan beynin işlevini kaybetmiş bölümlerini uyarmaya yarayan bu sistem sayesinde hasta kaybettiği bazı işlevlerini geri kazanabiliyor. Dünyada da daha yeni yeni gelişen bu teknikler, hastaların tedavi sürecinde önemli yardımcıları haline gelebiliyor. Unutkanlık Polikliniği’nde sadece unutkanlık ele alınmıyor. Akli yeteneklerle ilgili şikâyetler ve davranış bozukluklarına bağlı gelişen hastalıkların teşhis ve tedavisinin yanı sıra gerçek hastalık durumlarında önlemler almak, hasta ve yakınlarını doğru şekilde yönlendirmek de bu poliklinikte verilen hizmetler arasında yer alıyor. Poliklinik yönlendirmeleri sonrasında hastalıkların tanısı ve için gereken tüm laboratuvar incelemeleri, genetik olduğu tahmin edilen durumlarda nedenlerin taranması, elektrofizyolojik tanısal analizler de yine hastane bünyesinde yapılıyor.

TÜBİTAK PROJELERİ YÜRÜTÜLÜYOR
Hanoğlu, merkezle ilgili ayrıca şu bilgileri aktarıyor: “Medipol Üniversitesi’nde bulunan REMER Laboratuvarı’nda hocalarımızla birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu araştırmalar hastalığın erken tanısını, daha doğrusu hastalık tam olarak ortaya çıkmadan birtakım özel sistemlerle tanınabilmesini amaçlıyor. Çalışmalarımız düşündüğümüz sonuçları verirse, hastalığın ilerlemesini engelleyici, yavaşlatıcı bir takım tedavileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Mesela Parkinson hastalığı için Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güzel, yeni bir ilaç geliştiriyor. EEG laboratuvarlarımızla birlikte Alzheimer ve parkinsonda ilerlemenin erken evrelerini saptayan birtakım araştırmalar üzerinde de çalışıyoruz. Yine son günlerde oldukça popüler olan microbiyota yani bağırsakta yaşayan mikroorganizmalar ile bunama arasındaki ilişkiyi araştıran bir TÜBİTAK projesi yürütüyoruz. Bu yolla hastalıkta belki beslenme üzerinden giden bir kontrolün yolu açılmış olacak. Özetle, hem bu hastalıklarda etkin tedavilerin bulunması için bir araştırma yürütüyoruz hem de bu işleri yapabilecek olan yüksek lisans programlarında öğrenciler yetiştiriyoruz. Hastamızın buradan aldığı hizmet onun ihtiyaçları çerçevesinde her yerde bulamayacağı türden.”

POLİKLİNİKTE TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR
 • Parkinson hastalığı başta olmak üzere tüm hareket bozuklukları
 • Her türlü unutkanlık şikayetleri
 • Yaşlanmaya bağlı unutkanlıklar
 • Bunamalar (Alzheimer hastalığı ve diğer bunama sebepleri)
 • Felç sonrası ortaya çıkan zihinsel algılama ve konuşma bozuklukları (afaziler)
 • Kafa travmaları sonrasında görülen unutkanlık, diğer zihinsel bozukluklar ve davranış bozuklukları
 • Beyin iltihapları (menenjit) sonrası unutkanlık, konuşma ve algılama problemleri
 • Alkole bağlı zihinsel bozukluklar
 • Ameliyatlardan (özellikle kalp ameliyatları) sonra ortaya çıkan zihinsel bozukluklar, unutkanlık, algılama ve konuşma bozuklukları
 • Parkinson, multipl skleroz (MS) vb. kronik nörolojik hastalıkların seyri esnasında görülen zihinsel problemler, unutkanlık, davranış problemleri
 • Yaşlılarda görülen yürüme bozuklukları, idrar kaçırma problemleri
 • Sara (epilepsi) hastalarında görülen unutkanlık, davranış bozuklukları ve okul başarısızlığı
 • Çocuklarda dikkat eksikliği, zihinsel yetersizlik ile ilgili okul başarısızlıkları durumları