Sitede Ara

{%= Faq.Title %}

Kataraktı göz içinde bulunan doğal merceğin saydamlığını kaybetmesi sonucu gözde oluşan görme bozukluğu olarak tarif edebiliriz. Işınlar korneada saydam bir korneada geçtikten sonra daha sonra lense iletilmektedir. Lensin saydam olması önemlidir. Lens saydamlığını yitirdiğinde ışık retinaya tam olarak ulaşamamakta ve gözde görme problemleri oluşmaktadır.

Katarakt Kimlerde Görülür?

Katarakt genel olarak yaşlı hastalığı olarak bilinse de yenidoğan döneminden başlayıp ileri yaşlara kadar herkeste görülebilmektedir. Konjenital olan katarakt genelde bazı metabolik hastalıkların sonucu olarak veya anne karnında gelişen bazı hastalıklara bağlı olarak görülmektedir. Bu yeni doğmuş bebeklerin ilk üç ay içerisinde tarama muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir. Çünkü çocukta herhangi bir katarakt varsa ve bu hızlı bir şekilde tedavi edilmezse çocukta ilerleyen zamanlarda göz tembelliği oluşabilmektedir. Tarama muayenesinde öncelikle baktığımız şeylerden biri gözde bulunan lenslerin saydamlıklarını kaybedip kaybetmediğidir. Eğer gözde katarakt bulgusu tespit edilirse vakit kaybetmeden operasyonla bu sorunu ortadan kaldırılmaktadır.

İleri yaş gruplarında katarakt daha sık görülmektedir. Bunun nedeni ise yaşla birlikte lensin içinde bulunan epitel hücrelerin yoğunluğunun azalması, protein birikimin artmasıdır. Bu yoğunluk artışıyla beraber lensin kalınlığında da artış oluşmaktadır.  Darbeye bağlı oluşan travmalar veya göze herhangi bir yabancı cisim gelmesiyle lensin delinmesi, bütünlüğünün bozulmasıyla da katarakt oluşabilmektedir. Katarakt özellikle 40'lı yaşlardan sonra çevresel ve ek hastalıklara bağlı olarak gelişmeye başlamaktadır. Diyabet katarakta sebep olan hastalıklardan bir tanesidir. Kortizon, steroid içerikli ilaçlar da hastalığın bir diğer nedenleri arasındadır.

Kataraktın Belirtileri Nelerdir?

Kataraktın en belirgin belirtisi ışığın göze girmesinde azalma olduğu için puslu görmedir. Çift görme, renklerde soluklaşma, gözlük numaralarında değişiklik ve gece görüşünde bozukluk da hastalığın belirtileri arasındadır. 

Katarakt Nasıl Teşhis Edilir? 

Hastanın görme oranının ölçümü için test yapılmaktadır. Ardından biyo mikroskop denilen bir aletle hastanın görüşünü etkileyen problemleri araştırmaktayız. Lensin yoğunluğunda eğer artış var ise hastaya katarakt teşhisini koyabilmekteyiz.  Erken evrelerde olan katarakt için detaylı bir muayene yapılması gerekmektedir. Başlangıç evresindeki görme bozukluklarında hastanın görme kaybının kataraktın yoğunluğuna mı bağlı yoksa retina kaynaklı mı oluştuğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. İlerleyen kataraktlarda retina değerlendirilmesi sağlıklı yapılamadığı için ameliyat öncesi hastanın görme kaybının hangi hastalığa bağlı ortaya çıktığının saptanması gerekmektedir. Ek olarak hastalarda göz tansiyonu, üveit veya göz kapağında enfeksiyon kontrolü de yapılmalıdır. 

Katarakt Nasıl Tedavi Edilir?

Kataraktın tek tedavisi cerrahidir. Ancak hastanın görme kapasitesindeki duruma göre ameliyat zamanında erteleme söz konusu olabilmektedir. Hastaya katarakt tanısı konduktan sonra ameliyat sonrası komplikasyon gelişmemesi için ne kadar erken ameliyat olursa o kadar iyi olduğunu söylememiz gerekmektedir. Cerrahi fako yöntemiyle yapılmaktadır. Fako yönteminde göz içindeki doğal mercek çıkarılarak yerine yapay bir mercek yerleştirilmektedir. Bu işlem yapılırken lensin ön kapsülünün temizlenmesi gerekmektedir. Çünkü merceğin düzgün bir şekilde konulabilmesi için kapsül desteğinin sağlam olması önemlidir. Kapsül dokusunun sağlam olduğundan emin olduktan sonra kapsülün içine yapay mercek yerleştirilmektedir. Burada tek odaklı mercek ve akıllı mercek olarak iki tip mercek kullanılmaktadır. Tek odaklı mercekler ile hastalar uzağı net bir şekilde görebilmekte ancak yakın görüş için ilerleyen zamanlarda gözlük kullanmaları gerekmektedir. Akıllı mercekler ile hastalar uzak, orta ve yakın mesafeleri gözlüksüz görebilmektedir. 

Akıllı Merceklerin Tek Odaklı Merceklere Göre Avantajları Nelerdir?

Tek odaklı mercek ile uzak net görülürken yakını görmek için gözlük kullanmak gereklidir. Akıllı mercekler ise;

  • Gözlerde yakın, uzak ve orta mesafede net görüş sağlar.
  • Gözlük kullanmaya gerek kalmaz.
  • Ömürlük merceklerdir
  • Ara mesafeleri net görmeyi sağlar. (Bilgisayar kullanım mesafesi, televizyon izleme mesafesi vb.)
  • Akıllı lens takılan hastaların göz numarası bir daha ilerlemez.
  • Gözde bir daha katarakt oluşmaz.
  • Gözlüksüz her mesafeyi net gören hastaların yaşam kaliteleri belirgin derecede artar.

Mercekler Uzun Süre Göz İçinde Kalıyor mu?

Gözde darbe, travma gibi olumsuz bir durum yaşanmadığı sürece mercekler göz içerisinde ömür boyu sabit bir şekilde kalmaktadır. 

Ameliyat Sonrasında Süreç Nasıl?

Ameliyat sonrası işlem gören göz kapatıldıktan sonra hastalar hastaneden taburcu edilmektedir. Ertesi gün gözde enfeksiyon oluşup oluşmadığının kontrolü için hastaneye gelindiğinde kapatılan göz açılmaktadır. Ardında damla tedavilerine geçilmektedir. Bu damlalar bir hafta süresince kullandırılmaktadır. Bir haftanın sonunda hasta tekrar hastaneye çağrılarak son kontrolleri yapılmaktadır. 

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi
Op. Dr. Can Lokman Pınar 
Göz Hastalıkları Hastalıkları
4 Ocak 2022