Sitede Ara

Kendi kendine meme muayenesi ve doktor takibi sonucunda konulan erken tanı meme kanserinde hayat kurtarır.

Sağlıktaki  ilerlemelere, tanı ve tedavi girişimlerindeki hızlı gelişime, toplumdaki duyarlılığın artmasına karşın, meme kanseri kadınların yaşamını önemli ölçüde tehdit eden bir sorun olma özelliğini hala sürdürmektedir. Kadın kanserlerinin yüzde otuz beşi meme kanseri olarak tespit edilmekte ve ilk sırada bulunmaktadır. Her iki cinsiyette de akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Kanserden ölüm nedenleri arasında ise beşinci sıradadır. 85 yaşına kadar yaşayan kadın topluluğunun yüzde sekizi hayatlarının bir bölümünde meme kanseri ile karşılaşmıştır. Bu nedenlerden dolayı meme kanserinin erken teşhis ve tedavisi oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Meme, kaburgaları örten göğüs kaslarının üzerinde süt yapabilen bezlerdir. Kanser, dokuları oluşturan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması ve sonrasında vücuda yayılmasıdır. Meme kanserinde risk faktörleri şöyle özetlenebilir; kadın cinsiyeti, yaş, genetik faktörler, erken adet yaşı, geç menapoz yaşı, çevresel faktörler, ailede meme kanseri olması, geç ya da hiç doğum yapmamış olmak, östrojen hormon alımı, beslenmede doymuş yağ kullanımı, alkol kullanımı, obezite ve göğüse radyasyon alımı.

DÜZENLİ TAKİP GEREKLİ

Her kadın doktoruna meme kanseri riskini sormalı ve kontrolleri ile ilgili bilgi almalıdır. Memede ele gelen sertlik ve kitle, meme kanserinin en önemli belirtisidir. Meme başı akıntısı, meme başında çekilme, deride kızarıklık, iyileşmeyen meme kanserinin belirtileri olabilir. Bunları kadınların kolayca anlayabilmesi mümkündür. Bu nedenden dolayı kendi kendine meme muayenesi  (KKMM) önemli bir yer tutmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri ile 20-40 yaş arası her kadın, her ay adetin 5-7’nci günlerinde kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır. 3 yılda bir de doktor kontrolüne gitmelidir. 40-50 yaş arasında, aylık KKMM, yıllık meme muayenesi ve hastanın meme kanseri risk faktörü varsa yıllık mammografi çektirmelidir. 50 yaş üstünde ise aylık KKMM, yıllık meme muayenesi ve yıllık mammografi çektirmelidir. Her ay düzenli olarak kendisini muayene eden bir kadın, memesinde ortaya çıkan bir kitleyi daha erken ve daha küçük boyutta farkedebilir. Böylece oluşabilecek meme kanserini erken evrede tespit edebilir. Bizler de böylece tedavisini yüksek yaşam kalitesi ve uzun yaşam beklentisi ile yapabiliriz.

MEME KORUYUCU CERRAHİ YÖNTEMLER

Son yıllarda meme kanseri tedavisinde önemli gelişmeler olmuştur. Bir çok tedavi olanakları ortaya çıkmış ve hastalığın safhasına göre  değişim göstermiştir. Ne kadar erken safhada saptanırsa tedavi başarısı ve yaşam kalitesi o kadar  yüksek olabilmektedir. Meme kanseri tedavisi, günümüzde, uzmanlardan oluşan ekiplerce yapılmaktadır. Böyle bir ekip içinde cerrah, tıbbi onkolog, radyasyon onkoloğu, radyolog, patolog, psikolog, plastik cerrah, fizyoterapist gibi tıbbın değişik dallarından bir araya gelmiş ve özellikle çalışma alanları meme kanseri üzerinde yoğunlaşmış hekimler bulunur. Meme kanserinin güncel tedavisinde, cerrahi girişimin farklı uygulamaları vardır. Memenin alınmadan korunmasına yönelik olanlar ve memenin tümünün çıkartılmasına yönelik olanlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Erken evrede, küçük boyutta yakalanabildiğinde memenin alınmadığı, sadece kanser kitlesinin alınarak memesinin hastada bırakıldığı yüksek kozmetik sonuç, minimal psikolojik travma ile sonuçlanan meme koruyucu cerrahi yöntemleri uygulanabilmektedir. Bunlara ek olarak alınan memenin yerine, plastik cerrahi teknikler ile yeniden meme rekonstrüksiyonu yapılan  ameliyatlar da vardır. ayrıca, radyoterapi (ışın tedavisi), cerrahi girişimden sonra kalma olasılığı olan kanser hücrelerinin öldürülmesini sağlamak amacı ile meme bölgesine ve koltuk altına uygulanır. Meme koruyucu cerrahi sonrası tekrarlamaları azaltmak amacı ile mutlaka ışın tedavisi uygulanır. Kemoterapi (ilaç tedavisi) ise, kanser hücrelerini öldürücü ilaçlarla yapılan tedavidir. Bu ilaçlar ağızdan veya damardan verildikten sonra tüm vücuda yayılır ve etkisini gösterir. Ek olarak eğer meme kanseri hormana duyarlı ise 3-5  yıl süresince hormon tedavisi de verilir.

DO.DR.F. CEM GEZEN