Sitede Ara

Uzm.Dr. Songül PEKER

İç Hastalıkları

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

ÜSKÜDAR

2001T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi
Emsey Hospital
Anadolu Sağlık Grubu Hastanesi
2001T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye
1996İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
1. Ozer N, Tangurek B, Tartan Z, Ozer S, Terzi S, Ozay B, Ciloğlu F, Asilturk R, Yilmaz H, Cam N. “Effects of drug-eluting stents on systemic inflammatory response in patients with unstable angina pectoris undergoing percutaneous coronary intervention,” Heart Vessels, 2008 Mar;23(2):75-82. Apr 4 Epub (2008).
2. Ozer N, Cam N, Tangurek B, Ozer S, Uyarel H, Oz D, Guney MR, Ciloglu F. The impact of CYP2C9 and VKORC1 genetic polymorphism and patient characteristics upon warfarin dose requirements in an adult Turkish population. Heart. Vessels (2010)
3. Özer N, Demirci D, Tipi F, Özer S, Tartan Z, Uyarel H, Çam N, “Sağ Ventrikül Miyokard İnfarktüsünde Hs CRP’nin Rolü,’’ MN-Kardiyoloji Dergisi, 15(3): 169-174 (2008).
4. Özer N, Çam N, Uyarel H, Püşüroğlu H, Bolat İ, Tartan Z, Özer S, Öztürk R, “Başvuru Sırasında Ölçülen Çözülebilir CD40 Ligandı Ve Miyeloperoksidaz Düzeyi İle Başarılı Primer Perkütan Koroner Girişim Sonrasındaki ST-Segment Gerilemesi Arasındaki İlişki,’’ MN-Kardiyoloji Dergisi, (Yayıma kabul edildi) (2008).
5. Emre A, Yakut Y, Özer S, Gürsürer M, Yazıcıoğlu MV, Yardı ÖF, Ünal D, Ersek B, “Kronik Koroner Arter Hastalığı Bulunan Postmenopozal Kadınlarda Endojen Seks Hormon Düzeylerinin Ciddi İskemi İle İlişkisi”, XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim, Antalya, Türkiye, (2000).
6. Özer N, Demirci D, Tipi F, Özer S, Elibol A, Püşüroğlu H, Belen B, Öztürk R, Uyarel H, Tartan Z, Çam N, “Erişkin Türk Populasyonunda CYP2C9 İle VCORC1 Genetik Polimorfizminin Ve Hasta Karakteristiklerinin Varfarin Doz Gereksinimi Üzerine Etkisi”, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim, İstanbul, Türkiye, (2008).
7. Özer N, Tipi F, Demirci D, Özer S, Tartan Z, Öztürk R, Elibol A, Püşüroğlu H, Belen E, Uyarel H, Çam N, “Perkütan Koroner Arter Girişimi Yapılan Kararsız Anjina Pektorisli Hastalarda İlaç Salınımlı Stentlerin Sistemik İnflamatuvar Yanıta Etkileri”, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim, İstanbul, Türkiye, (2008).