Sitede Ara

Uzm.Dr. Neslihan İçten TÜREDİ

Radyoloji

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2006Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2000 - 2005Haydarpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
1997 - 2000Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2005Haydarpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji
1997İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler -SCI & SSCI & Arts and Humanities-, uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında -Proceedings- basılan bildiriler, yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler, diğer yayınlar 1. Lipödematöz skalp histopatolojik bulgular ve radyolojik bulguların korelasyonu,
2. Nörofibromatozis Tip 1 olgularında T2 hiperintensiteleri ve glial tumor ayırımında MR Spektroskopi,
3. Tuberoskleroz olgusunda subependimal nodüllerin ve hamartomların MR spektroskopik bulguları,
4. Santral nörositom BT ve MRG bulguları,
5. Pelvik kist hidatik: olgu bildirisi.
6. Tez: İntrakranial kitlelerde MR Spektroskopi bulguları