Sitede Ara

Uzm.Dr. Esra EKER

Anestezi ve Reanimasyon

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi
Doğum Yeri

ELAZIĞ

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2011İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
1997Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1-İdiyopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Hastada Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Anestezik
Yaklaşım
Esra Eker , Ceren Hazer Köksal , Ali Kemal Gür , Orhan Dirlik , Vural Polat , Özgür Gürsu
2-Developing Aortic Dissection İn Early Postpartum Period
Ali Kemal Gür, Esra Eker, Arzu Esen Tekeli
3-Solunum Fonksiyon Testi İle Reverzibilite Ölçümünde Öğrenme Etkisinin Önemi
Selvi Aşker, Esra Eker, Müntecep Aşker
4-Endovascular Repair of a Giant Saccular Aortic Aneurysms
Mustafa Etli, Özgür Gürsu, Şahin İşcan, Muntecep Aşker, Vural Polat, Esra Eker, Sibel Ada
5-An Anesthetic Management İn A Coronary Bypass Surgery Of A Patient With İdiopathic
Trombocytopenic Purpura
Esra Eker, Ceren Hazer Köksal, Ali Kemal Gür, Orhan Dirlik, Vural Polat, Özgür Gürsu
6-Noninvasive Mechanical Ventilation For Acute Respiratory Failure Occured After Cardiac Surgery
Esra Eker, Ceren Köksal, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç, Ali Kemal Gür,Özgür Gürsu, Selvi
Asker
7-Open Cardiac Surgery Results in Our New Center After Van Earthquake
Ali Kemal Gür, Esra Eker, Helin El, Aytaç Akyol, Dolunay Odabaşı, Hakan Uçar
8-Isolated Subclavian Vein Injury: A Rare and High Mortality Case
Sahin Iscan, Mustafa Etli,Ozgur Gursu,Esra Eker,and Helin El Kilic
9-Repair of Rheumatic Tricuspid Valve Stenosis with Autologous Pericardium
Ali Kemal Gur, Ozgür Gursu,Helin El, Esra Eker,Mustafa Etli,
10-Kalp Cerrahisinde Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Düşük Tidal Volüme ile Ventilasyonun
Postoperatif Dönemde Akciğer Üzerine Etkileri
Ali Kemal Gür Sedat Özcan Tolga Kurt Esra EKER Dolunay ODABASİ Buğra DESTAN Mehmet Akif
CANDAN Ahmet EKİN
11-Perioperatif Uygulanan Ototransfüzyonun Kardiyopulmoner Baypas Yapılan Hastalarda
Postoperatif Kan Kullanımı Üzerine Etkileri
ALİK GÜR, E EKER, M YARGI, M KAPLAN
12-Comparison of Blood Cardioplegia and Del NidoCardioplegia Use in Isolated VSD Patients
Baburhan Ozbek, Ali Kemal Gur Mehmet Coskun Aykac Esra Eker
13-Comparison of Milligan Morgan Hemorrhoidectomy and direct current electrotherapy for the
treatment of Hemorrhoidal disease
Bartin M. K., Tekeli A. E., Eker E., Oner M. O.
14-Doğum Sonrası Erken Dönem Gelişen Aort Diseksiyonu
Ali Kemal Gür , Esra Eker , Arzu Esen Tekeli
15-Takotsubo Kardiyomiyopatisine Bağlı Gelişen Periferik Arteryel Emboli
Ali Kemal Gür , Esra Eker , Arzu Esen Tekeli
16-Anesthesia Preferences of Operating Room Staffs in Turkey
Arzu Esen Tekeli, Esra Eker, Hilmi Demirkiran, Mehmet Kadir Bartın, Canan Demir
17-The effects of thyroid gland volume and weight on surgical approach selection and anesthesia
management in retrosternal goiter.
Mehmet Kadir Bartin, Arzu Esen Tekeli, Gokalp Okut, Esra Eker, Muzaffer Onder Oner
18-Complications associated with carotid body tumor excision
Ali Kemal Gür,corresponding author1 Mehmet Coşkun Aykaç, Mahmut Yarğı, and Esra Eker
19-The efficacy of transversus abdominis plane block for postoperative analgesia in laparoscopic
cholecystectomy cases: a retrospective evaluation of 515 patients
Arzu Esen Tekeli, Esra Eker, Mehmet Kadir Bartin, Muzaffer Önder Öner
20-Red Cell Distribution Width as a Prognostic Indicator in Pediatric Heart Disease and after Surgery
Vural Polat, Sahin Iscan, Mustafa Etli, Helin El Kılıc, Özgür Gürsu, Esra Eker, Fatih OzdemirClinical
Study