Sitede Ara

Uzm.Dr. Cevdet BİLGE

Nöroloji

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

KARTAL

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
Baş Dönmesinin Nedenleri Nelerdir?
Posterior Omuz Çıkığı Nedir? Nasıl Oluşur ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
2021Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2021Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2016 - 2021Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi
2016 - 2021Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi
2006 - 2016Özel Pendik Şifa Hastanesi
2006 - 2016Özel Pendik Şifa Hastanesi
2005 - 2006Şanlıurfa 500 Yataklı Devlet Hastanesi
2005 - 2006Şanlıurfa 500 Yataklı Devlet Hastanesi
2004 - 2005Amasya Merzifon 100 Yataklı Hava Hastanesi
2004 - 2005Amasya Merzifon 100 Yataklı Hava Hastanesi
2001 - 2002Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2001 - 2002Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2000 - 2004Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2000 - 2004Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji
2004İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji
1999İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1999İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
YURT DIŞI YAYINLAR
1) Depression and functional outcome after stroke: the effect of antidepressant therapy on functional recovery.
Bilge C, Koçer E, Koçer A, Türk Börü U.
Eur J Phys Rehabil Med. 2008 Mar;44(1):13-8.
PMID: 18385623
2) Characteristic and overlapping features of migraine and tension-type headache.
Turkdogan D, Cagirici S, Soylemez D, Sur H, Bilge C, Turk U.
Headache. 2006 Mar;46(3):461-8.
PMID: 16618264
3) The efficacy of steroids in idiopathic facial nerve paralysis: an open, randomized, prospective controlled study. Türk-Börü U, Koçer A, Bilge C.
Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2005;14(3-4):62-6.
4) The related causes in very early morning onset of stroke.
Kocer A, Ilhan A, Ince N, Bilge C.
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2005 Jul;29(6):983-8.
PMID: 16019118
YURT İÇİ YAYINLARI
1) İskemik ve Hemorajik İnmelerde İnme Oluş Zamanının Değerlendirilmesi Cevdet BİLGE, Abdulkadir KOÇER, Hava TUTKAN, Ülkü Türk BÖRÜ Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2005, Volume 22, Number 2, Page(s) 169-175
2) Tetanos aşısı sonrası gelişen akut enflamatuvar demiyelinizan polinöropati Abdulkadir KOÇER, Ülkü Türk BÖRÜ, Cevdet BİLGE 2005, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-043 ERCİYES TIP DERGİSİ
3) Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi J KARTAL TR. Yıl: 2001 Cilt: 12 Sayı: 2 83-84 NON-WILSONIEN HEPATOSEREBRAL DEJENERASYON Güneş Pay1, Filiz Yıldırım1, Cevdet Bilge1, Ülkü Türk1 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
4) Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Bulletin of Clinical Psychopharmacology Periodical of Psikofarmakoloji Derneği BCP. 2008; 18(2): 92-98 The relationship between depression and lesion localization in first-time stroke patients, Cevdet Bilge, Sultan Çağrıcı, Hava Tutkan,.
KONGRELER
1) Bilge, C., Koçer, E., Koçer, A., Börü, Ü., " Improved functional recovery associated with treatment of depression". 17th Meeting of the European Neurological Society, Rhodes, Yunanistan, 2007.
Türk Börü, Ü., Koçer, A., Bilge C. ve Tutkan, H., •
2) Association of myasthenia gravis with epilepsy•h, 13th Meeting of the European Neurological Society, J Neurol, 250(2), 205, Istanbul, Turkey, 2003.
Koçer, A., Bilge C., Tutkan, H. Alp, R., Lüleci, A., Öztürk, E., Çağrıcı, S., İlhan, S., Gül, L., ve Börü, Ü.T.,•
3) İnme oluş zamanı ve inme alt tipleri arasındaki ilişkih, Serebrovasküler Hastalıklar 2.Ulusal Kongresi, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, SB20, 10, 17, Çeşme, İzmir, 2004.
Bilge C., Çagrıcı, S., Koçer, A., Lüleci, A., Öztürk, Z.E. ve Börü, Ü.T.,
4) "Paraneoplastik nörolojik hastalıklar", 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(33), 266, Antalya, 2003.
Çagrıcı, S., Bilge C., Koçer, A. ve Börü, Ü,T
5) Antifosfolipid antikor sendromda intraserebral kanamah, 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(136), 314, Antalya, 2003.
Bilge, C., Tutkan, H., Koçer, A., ve Börü, Ü.T.,
6) "İnme ve mevsimsel değişiklikler", 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(138), 315, Antalya, 2003.
Tutkan, H., Bilge, C., Koçer, A. ve Börü, Ü.T.,
7) "İntraserebral kanama nedeni olarak antiagregan ve antikoagülan ilaç kullanımı", 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(139), 316, Antalya, 2003.
Bilge, C., Lüleci, A., Koçer, A. ve Börü, Ü.T.,
8) "Hepatit C virüs enfeksiyonuna bağlı gelişen polinöropati", 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(236), 362, Antalya, 2003.
Koçer, A., Lüleci, A., Alp, R., Bilge, C., Çağrıcı, S., İlhan, S., Öztürk, E., Gül, L., Tutkan, H. ve Börü, Ü.T., •
9) Doğurgan yaş grubundaki bayanlarda migren ağrısı ve kadın hormonları ilişkisi•h, 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(356), 419, Antalya, 2003. Gül, L., İlhan, S., Bilge, C., Koçer, A. ve Börü, Ü.T., •
10) Nonketotik hiperglisemiye bağlı kore-ballismus ve T1 ağırlıklı görüntülerde putaminal hiperintensite•h, 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(436), 461, Antalya, 2003.
Güneş Pay1, Filiz Yıldırım1, Cevdet Bilge1, Ülkü Türk1
11) "Esansiyel tremor prevalans çalışması", 5'inci Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu, Bildiri Kitabı, PB(2), 76, Bursa, 2003
İlhan S., Türk Börü Ü., Sur H., Koçer A., Alp R., Bilge C., Çağırıcı S.,Gül L., Lüleci A., Öztürk E., Tutkan H.
12) "Esansiyel Tremor Prevalans Çalışması"; 5. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu, Bildiri Kitabı, PB(2), 76, Bursa, 2003
Çağırıcı S., Bilge C., Türk Börü Ü.
13) "İnmeli Genç Hastalarda Faktör V Leiden G1691A Mutasyonu"; 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(39), 238, Antalya, 2004.
Çağırıcı S., Türkdoğan D., Söyle mez D., Sur H., Bilge C., Türk Börü Ü.
14) "Migren ve Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrılarının Karakteristik Özellikleri ve Çakışan Yönleri"; 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, PB(23), 11, 93, İstanbul, 2005.
Koçer E., Bilge C., Çağırıcı S., Koçer, A., İnme hastalarında lezyon lokalizasyonu ve depresyon ilişkisih; 2. Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul, 2007.