Sitede Ara

Prof.Dr. Nihat OKÇU

Gastroenteroloji

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

Erzurum

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

1999Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gastroentroloji
1997Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları Profesörlüğü
1992Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları Doçentliği
1985Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları Uzmanlığı
1981Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1- Nihat Okçu Gülçin Polat,Arif Yılmaz,Mehmet Koruk,The demographıc features of gastrıc cancers ın erzurum(Eurasian J Med 2000; 32: 63-65)
2- Üst Gastrointestinal Kanamalı Olguların Bir Değerlendirilmesi. Klinik Bilimler-Doktor.2000, - E.akarsu,N.Okçu, ve Ark.Kuzeydoğu Anadolu’da 6:4:435-438
3-N.Okçu, A.yılmaz. İ.kiki,M.D.onuk, C.gündoğdu, H.uzunismail. Tanısal Üst Gastrointestinal endoskopi Sonuçlarımız. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 1997,29 (2):486
4-N. Okçu, M.gündoğdu, M.D. onuk, İ.kiki, l.cerrahoğlu, k.yılmaz, i. çapoğlu. Nonsteroid Anti İnflamatuar İlaç (NSAİİ) Kullanan Hastalarda oluşan Gastroduodenal Lezyonların Önlenmesinde Misoprostolün Yeri. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 1997,29 (2):453-455.
5-N.Okçu, A. öz, m.d. onuk, e.akarsu, b. tekin, h.z. tonbul, h.kaya. Kronik Aktif Hepatit İle Dekopanse Karaciğer Parankim Yetmezliğinde Plazma Fibronektin Düzeyleri ve Karaciğerin Fonksiyon Durumu İle İlişkisi. Türk J. Gastroenterol 1995;27(4): 422-426.
6-N.Okçu, tahir buran,m.d. onuk,a. yılmaz, e.akarsu, g. akçay. Erzurum ve Çevresinde Duodenum Ülserli Hastalarda Helicobacter Pylori Prevelansı. Türk J. Gastroenterol 1995;27(4): 447-450.
7-N.Okçu, b.s. uyanık, e. akarsu, e. bakan, z. tonbul. Mide ve Kolorektal Kanserlerinde Karbonhidrat Antijenleri (CA-19-9, CA-125), Karsinoembriyonik Antijen (CEA) ve Alkalen Fosfatazın Önemi. Türk J. Gastroenterol 1995;6:467-471.
8-N. Okçu, m.d. onuk, e. akarsu, h. doğan, c. gündoğdu. Bölgemizdeki Hepatoselüler Karsinomlu Hastalarda Major Risk Faktörleri. Gastroenteroloji 1994;5(2):154-157
9-N.Okçu, m.d. onuk, e. akarsu, h. doğan, c.gündoğdu, tahir buran. Erzurum Bölgesinde Gastrik Karsinom Sıklığı, Endoskopik ce Histolojik Özellikler. Gastroenteroloji 1994;5(2):263-267.
10-N. Okçu, m.d. onuk, tahir buran, e. akarsu, m.a. çiftçioğlu. Erzurum İli Çevresinde Nonspesifik Gastritli Olgularda Helicobacter Pylori Sıklığı. Gastroenteroloji 1994;5(2):211-213.
11-N.Okçu, m.d. onuk, ö. ünal, e. akarsu, l. incesu, k. akgöz. Karın İçi Kitle Lezyonlarında Ultrason Rehberliğinde Yapılan İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanı Değeri. Gastroenteroloji 1993;4(1):166-68.
12-N.O.kçu, m.d. onuk, m. polat, a. yılmaz, m. gündoğdu, m. paç. Budd-Chiari Sendromu (2 Olgu). Türk J Gastroenterhepatol 1993; 4(1):77-80.
13-N.Okçu, h. koçak, m.d. onuk, m. gündoğdu, e. bakan, a. yılmaz, a. başoğlu, a. ateş, f.a. paç. The Effect of Atrial Pressure Changes and Cardiac Nerves on Plasma Atrial Natriüretic Peptide (ANP) Levels. Vascular Surgery 1993; 27(2): 128-132
15-N.Okçu, m.d. onuk, a.yılmaz, m. gündoğdu, t. buran. Omeprozol ve Ranitidinin Peptik Ülser İyileşmesine Etkileri. Doğa-Tr.J. of Medical Sciences 1992;16:657-658.
16-N. Okçu, m.r. yiğitoğlu, b. adam, e. bakan. Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Digıxin’in Plazma Atrial Natriüretik Peptik Düzeyine Etkisi. S.Ü. Tıp Fak. Dergisi 1991;7(2):243-247..
17-N.Okçu, a. yılmaz. Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Histamin H2 -Reseptör Antagonistlerinin Etkisi. Endoskopi Dergisi 1991;2(4):17-23.
18-N.Okçu, E. bakan, b. adam, a. yılmaz, m.r. yiğitoğlu. Kronik Hepatit ve Karaciğer Sirozlu Hastalarda Seks Hormanları ve Seks Hormon Bağlayıcı Globülin Seviyeleri (Editöre Mektup). Doğa-Tr. J. Of Medical Sciences 1991;15:1-2.
19-N.Okcu Ömer Yılmaz.Helıcobacter pylorı and related gastroıntestınal system dıseases Turkiye Klinikleri JMed Sci. 2013;33(3):806-13
20-Nihat Okçu , Ömer yılmaz, hakan dursun, gülçin polat. Dispeptik semptomlarla beslenme alışkanlıkları, endoskopik ve histolojik bulgular arasındaki ilişki (Eurasian J Med 2006; 38: 13-17)
21-Mehmet Bilici,1Nihat Okcu,1Kerim Cayır,1Ibrahim Pirim,2Salim B. Tekin,1andCemal Gundogdu3 - Distribuion of HLA Tissue Groups in Patients with Gastric Cancer Eurasian J Med. 2010 Apr; 42(1): 9–11.
22-Nihat Okcu,Abdulhalim Bak,Mehmet Sari,Mehmet Arslan,Sait Kapicioglu :The fibroblast proliferation,relationship of hepatocyte growth factor (HGF) and interferon-A2A Gastroenterology April 2000Volume 118,Issue 4, Part 2, PageA1404
23-Kubra Kaynar,Sait Kapicioglu,Mehmet Sarı,Nihat Okcu,Abdulhalim Baki. The effect of fish oil on stress ulcer prophylaxis GastroenterologyVolume 118, Issue 4, Part 2, PageA1255