Sitede Ara

Prof.Dr. Mehmet Selim KOCABORA

Göz Hastalıkları

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Doğum Yeri

BEYOĞLU

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
1992 - 1999Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi - Çatalca Devlet Hastanesi - Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1992İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları
1987İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları
YURTDIŞI YAYINLAR
1- Kocabora M.S., Kürkçüoğlu AR., Engin G., Yılmazlı C., Arslan O. La chirurgie de la cataracte par phakoemulsification dans le syndrome de Werner (Makale). J. Fr. Ophtalmol., 2000 23(10): 1012- 1015
2- Kocabora M.S., Engin G., Kaya G., Yılmazlı C., Taşkapılı M.,Engin K.- Calcification postoperatoire des lentilles intraoculaires acryliques hydrophiles: aspects cliniques et pathologiques (Makale- Klinik ve Laboratuar Araştırma). J Fr Ophtalmol. 2004, 27(8): 871-876
3- Taşkapılı M.,Engin G.,Kaya G.,Küçükşahin H.,Kocabora M.S., Yılmazlı C.- Single- piece foldable acrylic intaocular lens in the sulcus in eyes with posterior capsular tear during phacoemulsification (Makale- Araştırma). J Cat Refract Surg 2005, 31: 1593- 1597
4- Gülkılık G., Kocabora M.S., Engin G., Taşkapılı M., Yılmazlı C., Küçükşahin H.- Sodium hyaluronate in trabeculectomy :effect on early complications(Makale- Araştırma). Clin Exp Ophthalmol 2006, 34: 421- 424
5- Gülkılık G., Kocabora M.S., Taşkapılı M.,Özsütçü M. - A new technique for pterygium excision: Air-assisted dissection (Makale- Araştırma). Ophthalmologica, 2006, 220: 307- 310
6- Kocabora M.S., Gülkılık G., Taşkapılı M., Yılmazlı C., Kocabora A. The Predictive value of echography in diabetıc vitreous hemorrhage (Makale- Araştırma).Int Ophthalmol 2005 Dec; 26(6):215- 219.
7- Gülkılık G., Kocabora M.S., Taşkapılı M., Engin G.Cystoid macular edema after phacoemulsification : risk factors and effect on visual acuity (Makale- Araştırma). Can J Ophthalmol, 2006, 41: 699- 703
8- Kocabora M.S., Küçükşahin H., Gülkılık G. ve ark. Traitement de l’oedeme maculaire diabetique par injection intravitreenne d’acetonide de triamcinolone: consequences fonctionelles et anatomiques (Makale- Araştırma). J.Fr.Ophtalmol. 2007, 30(1): 32- 38
9- Kocabora M.S., Gülkılık G., Yılmazlı C.,Taşkapılı M., Küçükşahin.The Preventive Effect Of Capsular Tension Ring in Phacoemulsification Of Senile Cataracts with pseudoexfoliation (Makale- Araştırma). Ann Ophthalmol 2007 Spring;39(1):37-40.
10- Taskapılı M, Gülkılık G, Engin G, Kocabora S, Yılmazlı C ve ark.Transscleral fixation of the single piece hydrophilic foldable acrylic intraocular lenses (Makale- Araştırma). Can J Ophthalmol 2007 Apr;42(2):256-61.
11-Taskapılı M, Gülkılık G, Kocabora S, Acute optic neuropathy developping during the course of Behçet’s disease. Neuroophthalmology 2007,31:29 -31
12- Taskapılı M, Gülkılık G, Kocabora S. Comparison of sulcus implantation of single-piece hydrophilic foldable acrylic and polymethyl- methacrylate intraocular lenses in eyes with posterior capsule tear during phacoemulsification surgery (Makale- Araştırma). European J Ophthalmology 2007; 17:595-600
13- Taskapili M., Gülkilik G., Kocabora M. S., Ozsutcu M. Phacoemulsification with viscodissection in posterior polar cataract: minimizing risk of posterior capsule tear (Makale- Araştırma). Ann Ophthalmol 2007; 39:145-9.
14- Taskapili M., Kocabora S., Gulkilik G.,”Unusual Ocular Complications of the HELLP Syndrome: Persistent Macular Elevation and Localized Tractional Retinal Detachment. Ann Ophthalmol 2007; 39:261-3
15- Sonmez Ergun S., Kocabora M.S., Su O., Demırkesen C.Surgical treatment of giant pyogenic granuloma of the upper eyelid . Ann Ophthalmol 2007; 39:264-6
16- Kocabora M Selim, Yilmazli Cemil, Taskapili Muhittin et al. Development of ocular hypertension and persistent glaucoma after intravitreal injection of triamcinolone (Makale- Araştırma).Clinical Ophthalmology 2008: 2: 1-5
17- Taskapili M, Gulkilik G, Kocabora S, e t al.The capsular tension ring in eyes with traumatic subluxated cataracts: a comparative study (Makale- Araştırma). Ann Ophthalmol (Skokie). 2008;40(3-4):147-51
18- Kocabora MS, Durmaz S, Bilgic L. Bilateral choroidal metastases presenting as acute glaucoma crisis. Ann Ophthalmol (Skokie). 2008; 40:163-5
19- Kocabora MS, Ozbilen KT, Altunsoy M,et al. Clinicopathological features of ocular cystinosis. Clin Experiment Ophthalmol 2008 ;36(8):778-81
20- Kocabora MS, Durmaz S,Kandemir N.Exacerbation of central serous chorioretinopathy following intravitreal triamcinolone injection. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2008; 246:1783-6
21- Taskapili M, Gulkilik G, Kocabora MS, Transscleral fixation of single-piece hydrophilic acrylic lenses with no eyelets. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2009;40:434-6. (Makale- Araştırma)
22- Gülkılık G., Taskapili M., Kocabora S., Demirci G., Müftüoglu GI. Association Between Visual Acuity Loss and Optical Coherence Tomography Findings in Patients with Late Solar Retinopathy. Retina. 29(2):257- 61, (2009) (Makale- Araştırma)
23- Kocabora M.S.,Göçmez E,Taşkapılı M. Topical apraclonidine to diagnose Bernard- Horner syndrome. Bull. Soc. Belge Ophtalmol 2009, 312: 9-15 (Makale- Araştırma)
24- Kocabora MS, Ozbilen KT, Serefoglu K. Intravitreal silicone oil droplets following pegaptanib injection. Acta Ophthalmol. 2010 Mar;88(2):e44-5.
25- Kocabora MS, Gocmez E, Taskapili M, Kocabora A, Cekic O. Surgical outcome of coaxial phacoemulsification with torsional ultrasound after a 2.4 mm versus 3.2 mm clear corneal temporal incision. Bull Soc Belge Ophtalmol. 2010;(315):25-30 (Makale-Klinik Araştırma)
26- M.S.Kocabora , Sahan Durmaz, Muhittin Taskapili, Osman Cekic, Mustafa Ozsutcu. Increased levels of vascular endothelial growth factor in the aqueous humor of patients with diabetic retinopathy. Indian J Ophthalmol. 2010; 58(5):375-9 (Makale- Araştırma)
27-Gulkilik G, Taskapili M, Kocabora S, Muftuoglu G, Demirci G. Intravitreal bevacizumab for persistent macular edema with proliferative diabetic retinopathy. Int Ophthalmol. 2010 Dec;30(6):697-702 (Makale-Araştırma)
28- Çekiç O,Göçmez E,Kocabora MS. Management of CNV in Angioid Streaks by Intravitreal Use of Specific Anti-VEGF165 Aptamer: Long-term results.Current Eye Research, 36(5), 492–495, 2011(Makale-Araştırma)
YURTİÇİ YAYINLAR
1- Engin G., Yağız C., Yılmazlı C.,Kocabora S.,Karagöz M.- Bir orbita kist hidatik vakası (Makale - Vaka Sunumu)- Ed: Ataseven A. -Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi-Cilt 15, 1998. pp:506- 511
2- Yılmazlı C., Engin G.,Kocabora S.,Yiğit U.- Dakriyosistorinostomi sonuçlarımız
(Makale- Klinik Çalışma).Ed: Yıldıran C. Türkiye Hastane Tıp Dergisi 1989(2): 111- 114.
3 -Daruga İ.,Kocabora M.S.,Saylık M.-Travmatik kataraktlar (Makale-Klinik Çalışma).-T.Oft.Gaz.1991, 21: 101-105
4- Kocabora S., Akmut T.- Pigment epitelyopati ve koroid iskemisi (Makale- Vaka Sunumu) T.Oft.Gaz.1992, 22: 183-186
5- Oba E.,Kocabora S.,Saylık M.- Diabetik hastalarda arka kamara lens implantasyonu sonuçları (Makale- Klinik Çalışma)- T.Oft.Gaz. 1992, 22: 482- 485
6- Kocabora M.S., Oba E., Saylık M., Akmut.- Diabette renk görme defisitleri ve uyarılmış potansiyel değişiklikleri (Makale- Klinik Çalışma).- T.Oft.Gaz. 1992, 22: 595- 601
7- Kocabora S.,Daruga İ.,Akmut T.,Ertan O.- Orbital Psödotümörler (Makale- Vaka Sunumu). Ed: Torun R. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1993, 3: 343- 346
8- Kocabora M.S., Mouillon M.- Epimaküler membranlar (Derleme).- T.Oft.Gaz. 1993, 23: 359- 365
9- Engin, G., Kocabora M.S.-AIDS de Göz Bulguları (Derleme). Ed: Kara AN.- Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi. 1995., 20: 114- 117
10- Kocabora M.S., Yılmazlı C., ,Engin G., Kürkçüoğlu AR., Karahan H.- Diabetli hasta gruplarında oftalmik arter kan akımının renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi (Makale –Klinik Çalışma).- MN Oftalmoloji. 1998, 5(1): 92- 95
11- Sürmeli M, Kocabora S, Gürbüz B ve ark: Retina ven dal tıkanıklıklarında risk faktörleri ve lazer fotokogülasyon sonuçlarımız (Makale-Klinik araştırma). Haseki Tıp Bülteni, 2002,40(2):125- 131
12- Tuğcu B., Gülkılık G., Engin G., Kocabora S., Engin KN.- İlerlemiş kataraktlarda
fakoemülsifikasyon cerrahisinde gelişen komplikasyonlarda risk faktörlerinin rolü (Makale-Klinik Çalışma).- SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2003, 1(2) : 75- 80
13- Çakmak B., Engin G., Gülkılık G., Kocabora S.- Fundus reflesinin alınamadığı kataraktlarda tripan mavisi ile kapsüloreksis ve fakoemülsifikasyon cerrahisi(Makale- Klinik Araştırma).- MN Oftalmoloji 2004, 11(1): 84- 87
14- Gülkılık G., Engin G., Kocabora S., Yılmazlı., Engin K.N.- Odunsu konjonktivitli bir olguda oral tutulumla birlikte düşük fibrinojen aktivitesi (Makale-Vaka sunumu). MN Oftalmoloji 2004, 11(2): 168- 170
15 - Gülkılık G., Tuğcu B.,Engin G., Yılmazlı C.,Kocabora S.- Topikal rimexolone
% 1 in primer açık açılı glokomlu ve normal gözlerde göziçi basıncı üzerine etkisi (Makale- Klinik Araştırma).- Ed: Samancı N.- SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi, 2004 2(2): 64- 66
16- Taşkapılı M., Engin G., Gülkılık G., Kocabora S. ve ark.Pediatrik katarakt cerrahisinde primer arka kapsülotomi ve ön vitrektomi (Makale- Klinik Araştırma).Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 200 . 3(2): 76- 80
17- Taşkapılı M., Engin G., Gülkılık G., Kocabora S. ve ark.Yüksek miyopide şeffaf lens çıkarılması ve katlanabilir akrilik lens implantasyonu (Makale- Klinik Araştırma).Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 200. 3(2): 91- 96
18- Başaranoğlu G.,Erden V., Kocabora S. ve ark.- Takayasu arteritli bir hastanın anestezik yönetimi (Makale-Vaka Sunumu). Gülhane Tıp Dergisi 2005, 47: 148-149
19- Engin K. N., Engin G., Küçükşahin H., Kocabora S. α- Tokoferil asetatın glokoma bağlı retinal kan akım düzensizliklerinde önleyici etkisi(Makale-Klinik araştırma). T.Oft. Gaz. 2006, 36: 257-263.
20- Taşkapılı M.,Engin G., Kocabora S.,Gülkılık G. ve ark.Heterokromik İridosiklitli Gözlerde Fakoemülsifikasyon Cerrahisi(Makale-Klinik araştırma).-MN-Oftalmoloji Dergisi- 2006;13(2):98-102
21- Taşkapılı M, Küçükşahin H, Özsütçü M, Gülkılık G, Kocabora S,Engin G. Behçet üveitli hastalarımızdaki görme azlığı nedenler(Makale-Klinik araştırma).i. Vakıf Gureba Hast Dergisi 2006; 4 (1) :18-20
22- Taşkapılı M., Gülkılık G., Kocabora S. ve ark. Sublukse Katarakt’lı Gözlerde Fakoemülsifikasyon Cerrahisi (Makale-Klinik araştırma).Vakıf Gureba Hast.Dergisi 2006;4(2):58-63
23-Taşkapılı M.,Gülkılık G., Özsütçü M., Küçükşahin H.,Kocabora S. Hipokalsemik Kataraktlarda Arka Kamara Göziçi Lens İmplantasyonlu Fakoemülsifikasyon (Makale-Klinik araştırma).Vakıf Gureba Hast.Dergisi 2006;4(2):55-57
24- Taşkapılı M., Özsütçü M.,Gülkılık G., Kocabora S., Durmaz S., Göçmez E.,”Behçet Üveitli Gözlerde Fakoemülsifikasyon Cerrahisi (Makale-Klinik araştırma). MN Oftalmoloji Dergisi 2007;14(1):4-7
25- Kocabora MS., Göçmez E.ve ark.Sert nukleuslu kataraktlarda fakoemülsifikasyon yöntemi olarak “Stop and Chop” ve “Phaco Quick Chop” tekniklerinin karşılaştırılması.MN-Oftalmoloji Dergisi 2008;15(4):225-129
26- Taşkapılı M.,Yılmazlı C., Kocabora M.S. ve ark. İntravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu sonrası dirençli GİB yüksekliğinde trabekülektomi (Makale-Klinik araştırma). Glokom-Katarakt ; 2008 3(1): 29-32
27- Kandemir N, Taşkapılı M, Yılmazlı C, Kocabora S ve ark.Yüksek Miyop Gözlerde Açı Destekli Fakik Ön Kamara Lens İmplantasyonu Geç Dönem Sonuçları (Makale-Klinik araştırma). Glokom-Katarakt 2008 3(2):83-86
28- Taşkapılı M,Yılmazlı C., Kocabora M.S. ve ark. Neovasküler glokom olgularında polipropilen ve silikon Ahmed Glaucoma Valv lerinin karşılaştırılması (Makale-Klinik araştırma). Glokom-Katarakt; 2008 3(1): 37-41
29- Taşkapılı M., Kocabora M.S.,Kandemir N. ve ark. Göziçi mercek kesifleşmesi olan gözlerde değişim cerrahisi sonuçları (Makale-Klinik araştırma). Glokom-Katarakt; 2008, 3(1):15-19
30- Taşkapılı M, Özsütçü M, Kocabora S ve ark. Eksternal dakriyosistorinostomide tek flep oluşturmanın etkinliği (Makale-Klinik araştırma).MN Oftalmoloji, 2008,15(2):121-124
31- Taşkapılı M, Şerefoğlu K, Kocabora S. İki Gün Arayla İki Taraflı Körlük Yapan Temporal Arterit Türkiye Klinikleri Oftalmoloji; 2008: 17(2): 141-143 (Vaka Sunumu).
32- Taşkaılı M, Küçükşahin H, Kocabora S ve ark.Yalnızca alt kanalikül kesilerinde domuz kuyruğu probu ile silikon tüpün her iki kanaliküle halkasal entübasyonu (Makale-Klinik araştırma).Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2008;17(3):173-177
33- Taşkapılı M, Şerefoğlu K, Telli E, Kocabora M.S, Göçmez E, Kandemir N. Toksoplazma Koryoretiniti Tedavisinde Kotrimoksazol-Klindamisin Kombinasyonunun Etkinliği. Retina-Vitreus 2009, (17) 1: 32-36 (Klinik araştırma)
34- Engin K N., Kocabora M. S. et al. Method Description For Obtaining Primary Fibroblast Cultures From Human Tenon’s Capsule. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2009;18(2):108-12 (Deneysel Araştırma Makalesi)
35- Şerefoğlu K. Taşkapılı M, Fazıl K, Kocabora M.S. Kataraktlı Yüksek Miyopili Gözlerde Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonuçlarımız. Glokom-Katarakt 2009;4(3):189-192 (Klinik araştırma)
36- Karakaya C., Kocabora M S. Taşkapılı M,ve ark. Koroidal Neovasküler Membranların Tedavisinde Klinik Sonuçlarımız. Bezm-İ Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2009;7:16-23 (Klinik araştırma)
37- Gülkılık G, Taşkapılı M, Kocabora M.S, Fazıl K. Yüksek Miyop Gözlerde Bimanuel Mikroinsizyon Ve Standart Koaksiyel Fakoemülsifikasyon Cerrahisinin Karşılaştırılması. MN-Oftalmoloji Dergisi 2009;16(3):160-163 (Klinik araştırma)
38- Kocabora M.S, Şerefoğlu K, Kocabora A, Çekiç O.. İntravitreal triamsinolonun ön segmente göçü:Psödohipopiyon, Endotel,ve Arka kapsülde birikim.Glokom-Katarakt 2010 5(2):117-119.(Olgu