Sitede Ara

Prof.Dr. Hüseyin SEVEN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
Burun Tıkanıklığının Nedenleri Nelerdir? Burun Tıkanıklığı Nasıl Tedavi Edilir?
2010Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2000 - 2010Şişli-Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
1998 - 1999Tuzla Deniz Harp Okulu
1995 - 1998Şişli-Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2010İstanbul Medipol Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ve Baş Ve Boyun Cerrahisi
2005Şişli-Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ve Baş Ve Boyun Cerrahisi
1995Şişli-Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ve Baş Ve Boyun Cerrahisi
198919 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
A - Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
A1. SEVEN, H, A.B. Calis, T. Basak ve A. Senvar, “Multifocal synchronous Warthin's tumor: A case report”, Am J Otolaryngol, 20, 346-9 (1999). A2. Cinar, U., H. SEVEN, C. Vural, T. Basak, S. Aklan ve S. Turgut, “Tuberculosis tonsillitis”, Otolaryngol Head Neck Surg , 126, 448-9 (2002). A3. SEVEN, H, A.B. Calis ve S. Turgut, “A Randomized controlled trial of early oral feeding in laryngectomized patients” Laryngoscope, 113, 1076-9 (2003). A4. Topuz, E., O. Yigit, U. Cinar ve H. SEVEN, “Should hyperbaric oxygen be added to treatment in idiopatic sudden sensorineural hearing loss?, Eur Arch Otorhinolaryngol, 261, 393-6 (2004). A5. SEVEN, H, A. Gurkan, U. Cinar, C. Vural ve S. Turgut, “Incidence of occcult thyroid carcinoma metastases in lateral cervical cysts”, Am J Otolaryngol, 25, 11-17 (2004). A6. SEVEN, H, I. Sayın ve S. Turgut, “Antibiotic prophylaxis in clean neck dissections”, J Laryngol Otol 118, 213-6 (2004). A7. Cinar, U., G. Akgul, H. SEVEN, M. Celik, S. Cinar S ve B. Dadas, “Determination of the changes of the hypoglossal nevre function after suspension laryngoscopy with needle electromyography of the tongue”, J Laryngol Otol, 118, 289-293 (2004). A8. SEVEN, H, A.B. Calis, C. Vural ve S. Turgut, “Microscopic thyroidectomy: A prospective controled trial”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 262,41-4 (2005). A9. Akbayir, N., T. Basak, H. SEVEN, A. Sungum ve L. Erdem, “Investigation of helicobacter pylory in laryngeal neoplasia”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 262, 170-2 (2005). A10. SEVEN, H, E. Topuz ve S. Turgut, “Isolated laryngeal lymphangioma showing the symptoms of acute epiglottitis ”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 261, 548-50 (2004). A11. SEVEN, H, A. Ozbal ve S. Turgut, “Management of Otogenic Lateral Sinus Thrombosis”, Am J Otolaryngol, 25, 329-333 (2004). A12. Cinar SO, H. SEVEN, U. Cinar, S. Turgut, “ Isolated bilateral paralysis of the hypoglossal and recurrent laryngeal nerves (Bilateral Tapia’s syndrome) after transoral intubation for general anesthesia”, Acta Anaesthesiol Scand, 49, 98-9 (2005). A13. Coskun B.U., H. SEVEN, O. Yigit, S. Alkan, B. Dadas, “Comprasion of diced cartilage graft wrapped in surgicell and diced cartilage graft wrapped in facia: an experimental study”, Laryngoscope, 115, 668-71(2005). A14. SEVEN, H, B.U. Uslu, A.B. Calis, I. Sayin, S. Turgut, “Intracranial abscesses associated with suppurative chronic otitis media”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 262, 847-51 (2005). A15. Coskun B.U., H. SEVEN, E. Sozen. B. Dadas, “Radiology quiz case 3. Hydatid cyst of the neck”, Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 131,1025 (2005). A16. Çalıs A.B., B.U. Coskun, H. SEVEN, I. Sayın, B. Dadas, “Laryngeal mucoepidermoid carcinoma: report of two cases”, Auris Nasus Larynx, 33, 211-4 (2006). A17. B.U., Coskun, U. Cınar, H. SEVEN, S. Ugur, B. Dadas, “ The effects of the incision types in myringoplasty operations on cosmesis”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 263, 820-2 (2006). A18. Alkan S, H. SEVEN, E. Sakallı, B. Dadas, “Papillary thyroid carcinoma in a 3-year-old child: case report”, Int J Pediatr Otorhinolayngol, 72, 275-7 (2008).
B - Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
B1. Dalçık, E., H. SEVEN, H. Karabulut ve A.Şenvar, “Immunogenetic Factors in Recurrent Aphtous Stomatitis Etiology” XV. World Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, İstanbul, 1993, Tutanak: 669-672. B2. SEVEN, H, T. Uzel ve A. Şenvar, “Patterns of Cervical Node Metastases from Squamous Cell Carcinoma of the Larynx”, Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi, Antalya, 4-5 Mayıs 1997, Tutanak: 289-291. B3. Çelikoyar, M., Ç. Vural, A.B. Çalış, H. SEVEN, U. Çınar ve A. Şenvar, “Our Experience Related to Blom-Singer Voice Prothesis”, International Symposium: Care of the Professional Voice and Phonomirosurgery, Athens, 26 September 1997.
D - Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
D1. SEVEN, H, Ç. Vural, H.S. Özçelik, İ. Evren ve A. Şenvar, “Tiroglossal kist karsinomu”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 2, 282-284 (1994). D2. Us, M., H. SEVEN, H. Oktar, F.Aksoy ve A. Şenvar, “Bizmut subgallat’ ın trakeabronşial mukoza ve akciğer parankimine etkilerinin hayvan modelinde araştırılması”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 2, 131-133 (1994). D3. SEVEN, H, T. Başak, Ç. Vural, M. Çelikoyar ve A. Şenvar, “Baş boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biopsi sonuçlarımız”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 34, 352-356 (1996). D4. SEVEN, H, H.S. Özçelik, Ç.Vural ve A.Şenvar, “Ventilasyon tüpü uygulamasını takiben gelişen otore: Farklı tip tüplerin karşılaştırılması”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 34, 291-293 (1996). D5. Seven, H., Ç. Vural, H.S. Özçelik, T. Uzel ve A. Şenvar. “ Effüzyonlu otitis media’ da timpanometrik ve odyometrik bulgular”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 34, 314-318 (1996). D6. SEVEN, H, B. Çakır, E.Yavuz ve A. Şenvar, “Boyun diseksiyonlarında antimikrobial profilaksi gerekli mi?”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 5, 182-184 (1998). D7. SEVEN, H, A. Ersoy, T. Uzel ve A. Şenvar, “Thyroglossal duct cysts: An analysis of 44 cases”, Marmara Medical Journal, 11, 73-76 (1998). D8. SEVEN, H, A.B. Çalış, Ç. Vural, H.S. Özçelik, U. Çınar ve A. Şenvar, “ Primeri bilinmeyen servikal metastazlar”, KBB Postası, 5, 9-12 (1998). D9. Çelikoyar, M., Ç. Vural, A.B. Çalış, H. SEVEN, U. Çınar, H.S. Özçelik ve A. Şenvar, “ Our experience related to blom-singer voice prothesis”, Marmara Medical Journal, 11, 210-212 (1998). D10. Uzel, T., H. SEVEN, B. Erdal ve A. Şenvar, “İnternal juguler venin korunduğu boyun diseksiyonlarından sonra venöz akımın renkli dopler ultrasonografi ile değerlendirilmesi, KBB Postası, 8, 23-25 (1998). D11. SEVEN, H, Ç. Vural, A.B. Çalış ve A. Şenvar, “Kronik otitis medianın intrakranial komplikasyonları” Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 6, 46-49 (1999). D12. Çınar, U., A.B. Çalış, H. SEVEN, Ç. Vural, H.S. Özçelik ve A. Şenvar, “Our experience with pectoralis major myocutaneous flap and its complications in head and neck reconstruction”, Marmara Medical Journal, 12, 82-85 (1999). D13. İplik, H., H. SEVEN, F. Elez ve A. Şenvar, “Bell paralizisinde anti-Herpes antikor insidansı”, KBB Postası, 9, 68-70 (1999). D14. Yavuz, E., U. Çınar, H. SEVEN, Ç. Vural ve A. Şenvar, “Tip 1 Diabetes Mellitusun sıçanlarda kulak zarı perforasyonlarının kapanması üzerine etkisi, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 8:458-464, 2001. D15. Uslu, B., H. SEVEN, B. Dadaş, T. Başak, U.Çınar, H.C. Özdoğan, B.Çakır ve S.Turgut, “ Kobaylarda topikal mitomisin C uygulamasının miringotomi üzerine etkisi”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 3, 134-142, (2001). D16. Aklan, S., H. SEVEN, B. Şan ve S. Turgut, “Erişkinlerde fasiyal sinirin parotis bezi içindeki dallanma paterni ve retromandibüler venle ilişkisinin incelenmesi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 40, 48-52 (2002). D17. Çalış A.B., H. SEVEN, M. Çelik, Y. Diler, S. Turgut, “Boyun diseksiyonu sonrasında spinal aksesuar sinir fonksiyonlarının elektromiyografi ile incelenmesi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 40, 201-207 (2002). D18. SEVEN, H, A.B.Çalış ve A. Şenvar, “Pulmonary thromboembolism following total laryngectomy and neck Dissection: A Case Report”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 10, 36-38 (2003). D19. SEVEN, H, Z. Aklan, B.Ö.Çakır, B. Şam, B. Uslu ve S.Turgut, “Superior laringeal sinirin eksternal dalının topografik anatomisi ve tiroid cerrahisindeki önemi: Anatomik çalışma”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 11,161-5 (2003) . D20. SEVEN, H, A.A. Gükan, A.B. Çalış, B. Yılmaz ve S. Turgut, “Nadir görülen klinikopatolojik bir hastalık: Dishormonogenetik guatr”, KBB Postası, 13, 194-198 (2003). D21. SEVEN, H, I. Sayın, T. Başak ve Suat Turgut, “Metastatik larengeal mukoepidermoid karsinoma: Berrak Hücreli Tip”, KBB Postası,.13, 203-207 (2003). D22. SEVEN, H, A. Gürkan ve S. Turgut, “Maxillary sinus retantion cyst associated with pain of the Infraorbital nevre”, KBB Postası (Baskıda). D23. Özdoğan, H.C., H. SEVEN, B.Ö. Çakır, A.B. Çalış, Y. Şengül, A.A. Gürkan ve S.Turgut, “Kobaylarda miringotomi sonrası orta kulağa bifonazol uygulamasının olası ototoksik etkisinin fonksiyonel olarak değerlendirilmesi”, KBB Postası, 13, 170-176 (2003). D24. Calış AB, E. Yavuz, H.SEVEN, A. Şenvar, “ Cağlayan semti ilkokulu çoçukları arasında KBB hastalıkları prevalansı”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 31, 9-12 (1997). D25. SEVEN H, B Uslu, A Şenvar, “Çocuklarda kronik sinonazal semptomların tedavisinde adenoidektominin etkinliği” Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 31, 38-42 (1997). D26. SEVEN H, F. Elez, HS Özçelik, Ç. Vural, A. Şenvar, “Şişli gecekondu semti ilkokulu çoçukları arasında KBB hastalıkları prevalansı”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 30, 7-11 (1996). D27. SEVEN, H, Ç. Vural ve A. Şenvar, “Juvenil Laryngeal Papillomatosis Olgusu”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 29, 66-68, (1995). D28. Çelikoyar, M., F. Elez, S. Seçkin, M. Arpağ, S. Aydoğmuş, H. SEVEN, H. Karabulut ve A. Şenvar, “Günümüzde Tonsillektomi ve Adenoidektomi”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 28, 144-154 (1994). D29. Başak M, İ. Çelebi, H. SEVEN, “Hipofarenks sinovial sarkomu: radyolojik bulgular ve literatürün gözden geçirilmesi”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 32, 101-104 (1998). D30. SEVEN H, S. Tilki, T. Başak, A. Şenvar, “parotis bezinde sebasöz lenfadenoma”, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 4: 43-45 (1997). D31. Çoşkun B.U., H. SEVEN, S. Uğur, B. Dadaş, “Orbital yayılımlı arta kalan dev etmoid osteom” KBB Postası, 1,43-47 (2004). D32. Uslu BU, M. Şener, H. SEVEN, E. Sozen, İ. Çelebi, B. Dadaş, “Açık kavite mastoidektomi hastalarında ensefalosel”, KBB Postas,ı 2, 8-10 (2004). D33. Coskun BU, H. SEVEN, S. Uğur, S. Alkan, U. Çınar. B. Dadaş, “Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonları ve asistan eğitimi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 44, 14-7 (2006). D34. Çoşkun BU, H. SEVEN, S. Alkan, M. Çifci, B. Dadaş, “An unusually complication of functional endoscopic sinus surgery: subarachnoid hemorrhage”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 45, 52-7 (2007). D35. SEVEN H, “Tiroid ameliyatlarında rekürren laringeal sinirin korunması”, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 49, 61-66 (2007).
E - Ulusal Bilimsel Toplantilarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarinda Basilan Bildiriler
E1. Şenvar, A, H. SEVEN, Ç. Vural ve H.S. Özçelik, “Ventilasyon Tüplerinin Geç Dönem Sekel ve Komplikasyonları”, 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 30 Eylül-4 Ekim 1995, Tutanak:447-451. E2. SEVEN, H, T. Başak, Ç. Vural, M. Çelikoyar, T. Uzel ve A. Şenvar, “Baş Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsi Sonuçlarımız”, 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 30 Eylül-4 Ekim 1995, Tutanak:1029-32. E3. SEVEN, H, H.S. Özçelik, Ç.Vural ve A.Şenvar, “Ventilasyon Tüpü Uygulamasını Takiben Gelişen Otore: Farklı Tip Tüplerin Karşılaştırılması”, 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 30 Eylül-4 Ekim 1995, Tutanak:915-918. E4. Şenvar, A, H. SEVEN ve E.Yavuz, “Parotis Kitleleri: 89 Olgunun Analizi”, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 23-27 Eylül 1997, Tutanak:877-880. E5. Uslu, B., H. SEVEN, M. Çeliloyar ve A. Şenvar, “Baş-Boyun Cerrahi Prosedürlerinden Biri: Tiroid Cerrahisi”, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 23-27 Eylül 1997, Tutanak: 957-960. E6. Özçelik, H.S., A.B. Çalış, M. Çelikoyar, U. Çınar, Ç. Vural , H. SEVEN ve A. Şenvar, “Endoskopik Sinüs Cerrahisi”, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 23-27 Eylül 1997, Tutanak: 745-748. E7. İplik, H, H. SEVEN, U. Çınar, S. Tilki, A. Şenvar, “Bell Paralizili Hastalarda Serumda Anti-Herpes Antikor İnsidansı”, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 23-27 Eylül 1997, Tutanak: 487-489. E8. SEVEN, H, Ç. Vural, A.B. Çalış, A. Şenvar, “Kronik Otitis Media’ nın İntrakaranial Komplikasyonları”, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 23-27 Eylül 1997, Tutanak: 845-848. E9. SEVEN, H, M. Çelikoyar, A.B. Çalış, A. Şenvar, “Total Larenjektomize Hastaların Erken Dönem Beslenmesinde Farklı Bir Yol: Trakeaözefagial Puncture”, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 23-27 Eylül 1997, Tutanak: 849-852. E10. Vural, Ç. A.B. Çalış, B. Uslu, H. SEVEN ve S. Turgut, “Tiroid Hastalıklarında Cerrahi Tedavi Yaklaşımımız”, 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 12-22 Eylül 1999. E11. Aydın, G. C. Yıldırm, İ. Ercan, H. SEVEN, B. Dadaş ve S.Turgut, “İntranazal Anatomik Varyasyonlar ve Kronik Sinüzit ilişkisinin Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi”, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya, 22-26 Eylül, 2001. E12. SEVEN H. Ç. Vural, İ. Ercan, T. Özdemir ve S. Turgut, “Near-Total Larenjektomi Olgularımız”, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya, 22-26 Eylül, 2001. E13. Ercan, İ. T. Özdemir, A.A. Üntak, H. SEVEN ve S. Turgut, “Total Larenjektomi Sonrası Gelişen Östaki Tüp Disfonksiyonu” 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya, 22-26 Eylül, 2001. E14. Üntak, A.A. H. SEVEN, Z. Aklan, İ. Ercan ve S. Turgut, “Supraglottik Larenks Tümörlerinde Servikal Metastaz Bölgeleri”, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya, 22-26 Eylül, 2001. E15. SEVEN H. Z. Aklan, İ. Ercan, B. Şan ve S. Turgut, “Eksternal Larengeal Sinirin Topografik Anatomisi”, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya, 22-26 Eylül, 2001. E16. Özdemir, T. İ. Aydın, H. SEVEN, G. Aydın ve S. Turgut, “Tonsil Metastazı Gösteren Yumuşak Doku Malign Fibröz Histiositoma Vakası”, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya, 22-26 Eylül, 2001. E17. Turgut, S. İ. Ercan, Z. Aklan, H. SEVEN ve S.G. Yaman, “Sesiz Otitis Media ve Maskelenmiş Mastoidit Komplikasyonu Olarak Gelişen Menenjit ve Pnömosefeli”, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya, 22-26 Eylül, 2001. E18. Alkan, S. İ. Ercan, H. SEVEN, T. Özdemir ve S. Turgut, “ Anterior Klinoid Proçes Uzanımı Olan İzole Sfenoid Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu”, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya, 22-26 Eylül, 2001. E19. Çakır, B.Ö, H. SEVEN, İ. Ercan, Z.Aklan, B. Şan ve S. Turgut, “ Berry’nin Posterior Suspensor Ligamanı ile Rekürren Larengeal Sinir İlişkisi”, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya, 22-26 Eylül, 2001. E20. SEVEN H. Ç. Vural, İ. Ercan, Z. Aklan, A.A. Üntak ve S.Turgut, “Tiroid Cerrahisi (Mikroskopik Tiroidektomi Tekniğinin Video Sunumu)”, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya, 22-26 Eylül, 2001. E21. Turgut, S. İ. Ercan, H. SEVEN, T. Özdemir ve S.G. Yaman, “ İntakt Bulla Tekniği ile Frontal Sinüs Yaklaşımı: Kadavra Diseksiyonunda Video Sunumu”, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya, 22-26 Eylül, 2001. E22. Turgut, S, İ. Ercan, H. SEVEN ve G. Aydın, “Endoskopik Septoplasti (Video Sunumu)”, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya, 22-26 Eylül, 2001. E23. Özdoğan, H.C. H. SEVEN, B.Ö. Çakır, A.B. Çalış, Y. Şengül, A.A. Gürkan ve S.Turgut, “Kobaylarda Miringotomi Sonrası Orta Kulağa Bifonazol Uygulamasının Olası Ototoksik Etkisinin Fonksiyonel Olarak Değerlendirilmesi”, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. E24. Çoşkun B.U, H. SEVEN, E. Sözen, S. Alkan, B. Dadaş, “ Boyunda Kist Hidatik: Olgu Sunumu” 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 149, Antalya, 2005. E25. Çoşkun B.U, H. SEVEN, S. Uğur, S. Alkan, U. Çınar. B. Dadaş, “ Endoskopik Sinüs Cerrahisi Asistan Eğitiminde Ne Derece Güvenli?” 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 65, Antalya,2005. E26. Sözen E, B.U, Çoşkun, H. SEVEN, S. Alkan, E. Sakallı, B. Dadaş, “Ani Sensorinöral İşitme Kayıplı Hastalarda Geç Dönem İntratimpanik Steroid Etkinliğinin Araştırılması”. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 11, Antalya, 2007. E27. Koç EO, CŞ Kalkavan, C. Vural, H.SEVEN, AB Çalış, S. Turgut, ”Orta Hat ve Paramedian Küçük İnsizyon Tiroidektomilerin Karşılaştırılması” Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 109, Antalya, 2007. E28. S. Alkan, H. SEVEN, B. Çoşkun, Sakallı E, Dadaş B, “3 Yaşında Çocukta Tiroid Papiller Karsinoma Olgusu” Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 108, Antalya, 2007. E29. Koşar AC, S. Alkan, C. Erdurak, H. SEVEN, Dadaş B, “Ultrasonografi Eşliğinde Tiroit İAB’sine Bağlı Geçici Vokal Kord Paralizisi” Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 77, Antalya, 2007. E30. Çoşkun B.U., AT Koşar, H. SEVEN, B. Dadaş, “Suspansiyon Laringoskopi Komplikasyonları ile Anatomik Özellikler ve hasta Pozisyonu Arasındaki İlişki”, Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 35, Antalya, 2007. E31. SEVEN H, İ. Topkar, E. Sözen, Y. Uçal, B. Dadaş, “Orbital Uzanım Gösteren Dev Frontal Sinüs Osteomu: Olgu sunumu” Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 114, Antalya, 2009. F- Diğer Yayınlar – Atıflar F1. Kitapta bölüm: SEVEN H, Ö. Yıldırım, “OUA’ da Dilin ve Hipoglossal Sinirin Elektriksel Uyarımı. Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi Ed. Cingi C., Deomed Medikal Yayıncılık, 2010 ss 407-417. F2. Atıflar: SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan toplam atıf sayısı: 86 Doçentlik Dosyasında Yer Almayan Eserler Listesi A12. Cinar SO, H. SEVEN, U. Cinar, S. Turgut, “Isolated bilateral paralysis of the hypoglossal and recurrent laryngeal nerves (Bilateral Tapia’s syndrome) after transoral intubation for general anesthesia”, Acta Anaesthesiol Scand, 49, 98-9 (2005). A13. Coskun B.U., H. SEVEN, O. Yigit, S. Alkan, B. Dadas, “Comprasion of diced cartilage graft wrapped in surgicell and diced cartilage graft wrapped in facia: an experimental study”, Laryngoscope, 115, 668-71(2005). A14. SEVEN, H, B.U. Uslu, A.B. Calis, I. Sayin, S. Turgut, “Intracranial abscesses associated with suppurative chronic otitis media”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 262, 847-51 (2005). A15. Coskun B.U., H. SEVEN, E. Sozen. B. Dadas, “Radiology quiz case 3. Hydatid cyst of the neck”, Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 131,1025 (2005). A16. Çalıs A.B., B.U. Coskun, H. SEVEN, I. Sayın, B. Dadas, “Laryngeal mucoepidermoid carcinoma: report of two cases”, Auris Nasus Larynx, 33, 211-4 (2006). A17. B.U., Coskun, U. Cınar, H. SEVEN, S. Ugur, B. Dadas, “ The effects of the incision types in myringoplasty operations on cosmesis”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 263, 820-2 (2006). A18. Alkan S, H. SEVEN, E. Sakallı, B. Dadas, “Papillary thyroid carcinoma in a 3-year-old child: case report”, Int J Pediatr Otorhinolayngol, 72, 275-7 (2008). D31. Coşkun B.U., H. SEVEN, S. Ugur, B. Dadas, “Orbital yayılımlı arta kalan dev etmoid osteom” KBB Postası, 1,43-47 (2004). D32. Uslu B.U., M. Şener, H. SEVEN, E. Sozen, İ. Çelebi, B. Dadaş, “Açık kavite mastoidektomi hastalarında ensefalosel”, KBB Postas,ı 2, 8-10 (2004). D33. Coskun B.U., H. SEVEN, S. Uğur, S. Alkan, U. Çınar. B. Dadaş, “Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonları ve asistan eğitimi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 44, 14-7 (2006). D34. Çoşkun B.U., H. SEVEN, S. Alkan, M. Çifci, B. Dadaş, “An unusually complication of functional endoscopic sinus surgery: subarachnoid hemorrhage”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 45, 52-7 (2007). D35. Seven H, “Tiroid ameliyatlarında rekürren laringeal sinirin korunması”, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 49, 61-66 (2007). E24. Çoşkun B.U., H. SEVEN, E. Sözen, S. Alkan, B. Dadaş, “ Boyunda kist hidatik: Olgu sunumu” 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 149, Antalya, 2005. E25. Çoşkun B.U, H. SEVEN, S. Uğur, S. Alkan, U. Çınar. B. Dadaş, “ Endoskopik sinüs cerrahisi asistan eğitiminde ne derece güvenli?” Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 65, Antalya,2005. E26. Sözen E, B.U, Çoşkun, H. SEVEN, S. Alkan, E. Sakallı, B. Dadaş, “Ani sensorinöral işitme kayıplı hastalarda geç dönem intratimpanik steroid etkinliğinin araştırılması”. 97. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 11, Antalya, 2007. E27. Koç EO, CŞ Kalkavan, C. Vural, H. SEVEN, AB Çalış, S. Turgut“, Orta hat ve paramedian küçük insizyon tiroidektomilerin karşılaştırılması” Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 109, Antalya, 2007. E28. S. Alkan, H. SEVEN, B. Çoşkun, Sakallı E, Dadaş B“, 3 Yaşında çocukta tiroid papiller karsinoma olgusu” Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 108, Antalya, 2007. E29. Koşar AC, S. Alkan, C. Erdurak, H. SEVEN, Dadaş B, “Ultrasonografi eşliğinde tiroit İAB’sine bağlı geçici vokal kord paralizisi” Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 77, Antalya, 2007. E30. Çoşkun B.U., AT Koşar, H. SEVEN, B. Dadaş, “Suspansiyon laringoskopi komplikasyonları ile anatomik özellikler ve hasta pozisyonu arasındaki ilişki”, Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 35, Antalya, 2007. E31. SEVEN H, İ. Topkar, E. Sözen, Y. Uçal, B. Dadaş, “Orbital uzanım gösteren dev frontal sinüs osteomu: Olgu sunumu”, Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 114, Antalya, 2009. F1. SEVEN H, Ö. Yıldırım, “ OUA’ da Dilin ve hipoglossal sinirin elektriksel uyarımı. Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi Ed. Cingi C., Deomed Medikal Yayıncılık, 2010 ss 407-417. F2. Atıflar: SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıf: 86 Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 1. Dr. Zeynep Alkan, “Mikroskopik Tiroidektomi Operasyonu Uygulanan Hastalarda Süperior Larengeal Sinirin Eksternal Dalının İncelenmesi”, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-2001. 2. Dr. Arzu A. Gürkan, “Larenks Kanserli Hastalarda Larenjektomi ve Boyun Diseksiyonu Sonrası Erken Postoperatif Hipokalsemi”, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-2004. 3. Dr. Erdal Sakallı, “Radyofrekans Miringotomi ile İnsizyonel Miringotominin Miringoskleroz Gelişimi Üzerine Etkisi” Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-2008.