Sitede Ara

Prof.Dr. Figen KIR

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Sefaköy Medipol Üniversitesi Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Rahim Ağzı Kanserinin Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
2022Trakya Üniversitesi Kdın Hastalıkları ve Doğum AD.
2020 - 2022İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Medikal Park Hastanesi
2019 - 2021Altınbaş Üniversitesi Bahçelievler Medikal Park Hastanesi
2017 - 2019Özel Sante Plus Hospital
2017 - 2019Özel Sante Plus Hospital
2010 - 2016Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D
2005Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D
2005 - 2010Afyon Kocatepe Üniversitesi
2000Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji A.D.
2000 - 2004Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D
1999 - 2000İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
2008VKV Amerikan hastanesi, TüpBebek Sertifikasyonu
2008Afyon Kocatepe Üniversitesi, PERİNATOLOJİ
2004Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
1998İstanbul Üniversitesi, YÜKSEK LİSANS
1998İstanbul Üniversitesi, TIP
7.4.1 Şentürk, Ş., G. Balık, F. Kır Şahin, " Rize Bölgesindeki Gebe Kadınlarda Sitomegalovirus Prevalansı", 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2015.
7.4.2 Şentürk, Ş., G. Balık, Y. Bayoğlu Tekin, F. Kır Şahin, "Behçet Hastalığı Olan Kadında Tekrarlayan Bartholin Absesi", 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2015.
7.4.3 Şentürk, Ş., G. Balık, F. Kır Şahin, "Epidermolizis Büllosa ve Pilor Atrezisi", 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2015.
7.4.4 Şentürk, Ş., G. Balık, M. Kağıtçı, A. Şen, F. Kır Şahin, " Gebelik ve Adneksiyel Kitle", 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2014.
7.4.5 Şentürk, Ş., İ. Şehitoğlu, G. Balık, Y. Bayoğlu Tekin, F. Kır Şahin, "Servikste Prekanseröz Lezyon" 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2014.
7.4.6 Şentürk, Ş., I. Üstüner, S. Güvendağ Güven, F. Kır Şahin, G. Balık, Y. Bayoğlu Tekin, Ü.M. Ural, H. Güçer, " İntravenöz Leiomyomatozis: Bir olgu Sunumu", 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, 2013
7.4.7 Şentürk, Ş., I. Üstüner G. Balık, M. Kağıtçı, F. Kır Şahin, "Vajinal Cuff Kaynaklı İnklüzyon Kisti: Vaka Sunumu", 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, 2013.
7.4.8 Bayoğlu Tekin, Y.,Ü.M. Ural, G. Balık O.D. Doğan, E.S. Güvendağ Güven, F. Kır Şahin, “Doğu Karadeniz Bölgesindeki Urge Inkontinans Olgularında Cinsel Fonksiyon Bozukluklarının Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, 2013.
7.4.9 Bayoğlu Tekin, Y., E.S. Güvendağ Güven, G. Balık O.D. Doğan,Ü.M. Ural , F. Kır Şahin, “Polikistik Over Sendromlu Olgularda Klitoral Arter Kan Akımının Değerlendirilmesi” 4. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, 2013.
7.4.10 Bayoğlu Tekin, Y., E.S. Güvendağ Güven, I. Üstüner, G. Balık O.D. Doğan, , F. Kır Şahin, “Hipoksinin Primer Dimenoredeki Rolü” 4. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, 2013.
7.4.11 Balık, G., E.S. Güvendağ Güven, Ş. Şentürk, Y. Bayoğlu Tekin, I. Üstüner, Ü.M. Ural ,M. Kağıtçı, F. Kır Şahin, “Gebelerde Üriner İncontinans Sıklığı” 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, 2013.
7.4.12. Balık, G., M.S. Balık,, I. Üstüner, Ü.M. Ural, Y. Bayoğlu Tekin, M. Kağıtçı, E.S. Güvendağ Güven, F. Kır Şahin, “ Gebelerde El ve El Bileği Ağrı Şikayetlerinin Değerlendirilmesi”, 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, 2003.
7.4.13. Ü.M. Ural, Y. Bayoğlu Tekin, G. Balık, I. Üstüner, F. Kır Şahin, “Trombosit Dağılımı Hacmi (PDW) Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Hastalarda Koagulasyonun Spesifik Bir Göstergesi midir? ”, 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, 2003.
7.4.14. Ü.M. Ural., I. Üstüner, Y. Bayoğlu Tekin, R. Bedi, F. Kır Şahin, “Kotilenodoid Leiyomyoma: Olgu Sunumu”, 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, 2003.
7.4.15 Balık, G., E.S .Güvendağ Güven, F. Akpınar, I. Üstüner, Y. Bayoğlu Tekin, Ü.M. Ural, F. Kır Şahin, M. Kağıtçı, “Histerektomi Yapılan Hastalarda Preoperatif Endometrial Biyopsi İle Postoperatif Histopatolojik Bulguların Karşılaştırılması”, 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, 2003.
7.4.16 Ural, Ü.M., G. Balık, Y.Bayoğlu Tekin, I. Üstüner, F. Kır Şahin, “Kornual Gebelik: Olgu Sunumu”, 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, 2003.
7.4.17 Emet, T., I. Üstüner, S. Güvendağ Güven, G. Balık, Ü.M. Ural, Y. Bayoğlu Tekin, Ş. Şentürk, F. Kır Şahin, A.F. Avşar, “Gebelikte Maternal Lipid Metabolizmasındaki Değişimin Gebelik Prognozuna Etkisi”, 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, 2003.
7.4.18 Balık, G., M. Kağıtçı, I. Üstüner, Ü.M. Ural, Y. Bayoğlu Tekin, E.S. Güvendağ Güven, F. Kır Şahin, Ş. Şentürk, “Postmenapozal Dönemde CA-125 Düzeyini Arttıran Torsiyone Overyan Sklerozan Tümör: Olgu Sunumu”, 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, 2003.
7.4.19 Bayoğlu Tekin, Y., Ü.M. Ural, G. Balık , F. Kır Şahin, E.S. Güvendağ Güven, “ Anormal Servikal Sitolojili Kadınlarda Anksiyete Düzeyinin Değerlendirilmesi”, Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum, 2014.
7.4.20 Köken, G., E. Coşar, F. Kır Şahin, D. Karaman, N. Cengiz ve M. Yılmazer, “Türkiyedeki istenmeyen gebelikler ve küretaj”, Sayfa: 31, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, 2007.
7.4.21 Kır Şahin, F., G. Köken, E. Coşar, F. Saylan, F. Fidan, M. Yılmazer ve M. Ünlü, “Gebelikte uyku apne sendromu ve eşlik eden sistemik hastalıklar”, Sayfa: 31, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, 2007.
7.4.22 Cosar, E., G. Köken, F. Kır Şahin ve M. Yilmazer, “Obez olmayan Polikistik overli bayanlarda hirsutizm ve insülin duyarlılığının değerlendirilmesi”, Sayfa:49, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, 2007.
7.4.23 Cosar, E., F. Kır Şahin, G. Köken, H. Toy, K. Basaralı ve S. Büyükbaş, “Deneysel iskemi reperfüzyon hasarına lipoik asidin etkisi”, Sayfa:49, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, 2007.
7.4.24 Köken, G., F. Kır Şahin, E. Coşar, F. Saylan, N. Yılmaz, İ. Altuntaş, F. Fidan ve M. Ünlü, “Gebelikteki horlamanın oksidatif stres belirteçleri ve fetal sonuçlara etkisi”, Sayfa:230, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu Antalya, 2007.
7.4.25 Kır Şahin, F., G. Köken, E. Coşar, F. Saylan, F. Fidan, M. Yılmazer ve M. Ünlü, “Gebelikte uyku apne sendromu ve fetal etkileri”, Sayfa:236 , Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, 2007.
7.4.26 Kır Şahin, F., E. Coşar, G. Köken, H. Toy, K. Basaralı ve S. Büyükbaş, “Aprotininin rat overinde iskemik reperfüzyon hasarını önleyici etkisi”, Sayfa: 247, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, 2007.
7.4.27 Cosar, E., G. Köken, F. Kır Şahin, M. Coşar, G. Çalışkan, A. Haktanır, M. Yaman ve M. Yılmazer, “Polikistik over sendromu ve idyopatik intrakranyal hipertansiyon arasındaki ilişkinin manyetik rezonans görüntüleme ve manyetik rezonans venografi ile gösterilmesi”, Sayfa: 248, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, 2007.
7.4.28 Kır Şahin, F., H. Fidan, G. Köken, E. Coşar, Y. Ela, E. Yeşildağer, E. Baki, “Sağlık çalışanları ve halkın doğum ve doğum analjezisine bakış açısı ve bilgi düzeyi”, Sayfa: 250 Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, 2007.
7.4.29 Köken, G., E. Cosar, F. Kır Şahin, Ö. Şahin ve S. Köse, ”Vezikouterin boşluğa yerleşimli rahim içi araç :olgu sunumu”, sayfa:296 5. Uluslar Arası Üreme Sağlığı ve Aile planlaması Kongresi, Ankara, 2007.
7.4.30 Nadirgil Köken, G., Z. Duman, F. Kır Şahin, E. Cosar, D.T. Arıöz ve İ. Aral, “Sağlık çalışanlarının normal doğum sezaryen ile ilgili düşünceleri”, 11. Ulusal Perinatoloji kongresi, sayfa 194, Antalya, 2007.
7.4.31 Cosar, E., G. Çölbay, M. Çölbay, G. Köken ve F. Kır Şahin, “Gebelikte graves hastalığı” 11. Ulusal Perinatoloji kongresi, sayfa 199, Antalya, 2007.
7.4.32 Nadirgil Köken, G., F. Saylan, E. Cosar, F. Kır Şahin, Ç. Tokyol ve H. Dilek, “Meckel Gruber sendromu: iki olgu sunumu”, 11. Ulusal Perinatoloji kongresi, sayfa 225, Antalya, 2007.
7.4.33 Nadirgil Köken, G., İ. Aral, E. Cosar, F. Kır Şahin ve D.T. Arıöz, “İniensefali; nadir bir nöral tüp defekti”, 11. Ulusal Perinatoloji kongresi, sayfa 227, Antalya, 2007.
7.4.34 Arıöz, D.T., G. Nadirgil Köken, R. Köken, F. Kır Şahin ve Ç. Tokyol, “Junctional Tip Epidermolizis Bülloza: İntrauterin fetal Kayıp: Olgu Sunumu”, 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, sayfa 197, Bursa, 2007.
7.4.35 Güler,Ö., F. Kır Şahin, H.M. Emül, Ö. Özbulut, Ö. Geçici, F. Uğuz, K. Gezginç, E. Zeytinci, S. Karataylı ve R. Aşkın, “Üçüncü timesterdeki gebe kadınlarda panik bozukluk”, 42. Ulusal Psikiyatri kongresi, Sayfa 333-334, İstanbul, 2006. (42.Ulusal psikiyatri kongresi poster bildiri ödülü üçüncüsü).
7.4.36 Uğuz, F., K. Gezginç, İ.E. Zeytinci, S. Karataylı, R. Aşkın, Ö. Güler, F. Kır Şahin, H.M. Emül, Ö. Özbulut ve Ö. Geçici, “Obsesif kompulsif bozukluğun erken doğum sonrası dönemde seyri: 16 olgunun izlem sonuçları”, 42. Ulusal Psikiyatri kongresi, Sayfa 349-350, İstanbul, 2006.
7.4.37 Uğuz, F., K. Gezginç, S. Karataylı, İ.E. Zeytinci, R. Aşkın, Ö. Güler, F. Kır Şahin, H.M. Emül, Ö. Özbulut ve Ö. Geçici, “Gebe olan ve olmayan kadınlarda obsesif kompülsif bozukluğun klinik özelliklerinin karşılaştırılması”, 42. Ulusal Psikiyatri kongresi, Sayfa 352-353, İstanbul, 2006.
7.4.38 Cevrioğlu, S., M. Altındiş, G. Nadirgil Köken, F. Kır Şahin, D.T. Arıöz ve S. Köse, “Hyperemesis gravidarumlu gebelerde helicobacter pylori’nin araştırılmasında etkili ve non-invazif bir yöntem:helicobacter pylori gaita antijen testi A”, V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, sayfa: 36, İstanbul, 2006.
7.4.39 Kır Şahin, F., D.A Şahin, G. Köken, Ö. Şahin ve M. Koşar, “Sezaryen Skarında Endometriozis Olgusu ve literatürün gözden Geçirilmesi”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Cilt 3, Sayfa: 35, Antalya, 2006.
7.4.40 Kır Şahin, F., G. Köken, A.S. Cevrioglu, Ö. Şahin ve A. Saylan, “Konjenital Büyük orofarengeal İmmatür Teratom”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Cilt 3, sayfa:41-42, Antalya, 2006.
7.4.41 Köken, G., M. Yılmazer ve F. Kır Şahin, ”Fetal Sakrokoksigeal Teratom-Prenatal Tanı ve yönetim; Olgu sunumu”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Cilt 3, Sayfa :47 Antalya, 2006.
7.4.42 Köken, G.,Yılmazer M, Kır Şahin F, Yaman M. “Ağır Preeklampside Akut Görme Kaybı: Vaka Sunumu”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Cilt 3, Sayfa:48 Antalya, 2006.
7.4.43 Köken, G., M. Yılmazer, Ö. Geçici, F. Kır Şahin ve A.S. Cevrioğlu, “İlk trimester Bulantı ve kusması olan gebelerde Anksiyete ve Depresyon Durumu”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Cilt 3, Sayfa :48, Antalya, 2006.
7.4.44 Haliloğlu,B., F. Kır Şahin, S. Demirbaşoğlu, Ö. Bozoklu, B. Haliloğlu ve H. Peker, “H. “28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Cilt 3, Sayfa :107, Antalya, 2006.