Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Nurcan ALTAŞ

Periodontoloji

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
İstanbul Medipol Üniversitesi Esenler Sağlık Uygulama ve Araştıma Hastanesi
2015İstanbul Medipol Üniversitesi, Periontoloji
2015İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji
2011Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
2011Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Yayınlar
1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.1. D Ekiz, Ş Erşahan, A Ekiz, N Altaş, B Özköse, Z Özköse. Preterm birth and periodontitis: a dilemma of current obstetrics. Perinatal Journal/Perinatoloji Dergisi.2020;28 (1).
1.2. N Altas, BA Boyama, BD Çakmak. The association between hyperemesis gravidarum and periodontal disease in pregnancy. European Journal of General Dentistry. 2020; 9 (3), 108.
2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
2.1. Balcı N, Altaş N, Erkan E, Toygar HU. Multidisciplinary Treatment of Multiple Traumatized Anterior Teeth Case Report: 2 Year Follow-Up. Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases,2016. DOI: 10.5336/dentalcase.2016-51644
2.2. N Altaş, HU Yoygar, Ü Cilasun, BK Aygün, B Demir. Periodontal sağlığın in vitro fertilizasyon sonuçları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi 21 (4). 2020;289-294.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Aksaka N, Balcı N, Demir B, Toygar H. Fibroma/ Fokal Fibröz Hiperplazi: Vaka Raporu (Poster). Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi 8-10 Kasım 2012, Ankara.
2.Demir B, Balcı N, Aksaka N, Toygar H. Nötropenili Bir Hastanın Periodontal Durumu ve Tedavisi: Vaka Raporu (Poster). Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi 8-10 Kasım 2012, Ankara.
3.Aksaka N, Balcı N, Erkan E, Toygar H. Dentoalveolar Travmalarda Periodontal Yaklaşım: Vaka Raporu (Poster). Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi. 9-11 Mayıs 2013, İzmir.
4. Ekiz A, Ekiz D, Ozkose B, Altaş N, Olcer Us Y. Periodontal disease and preeclampsia: Is there an association? : Vaka Raporu (Poster). Controversies in Obstetrics, Gynecology&Infertility (COGI). 10-13 Kasım 2016, Amsterdam-Hollanda.
5. Altas N, Toygar HU, Demir B, Aygün BK, Cilasun U. The evaluation of the effect of pre-existing periodontal status on in vitro fertilization treatment outcomes (Poster). EuroPerio 9. 20-23 Haziran 2018, Amsterdam-Hollanda.
6. Yiğit BS, Altaş N, Yilmaz B. Full mouth rehabilitation of a patient with amlodipine induced gingival enlargements. A case report. (Poster). 2nd European Congress on Dentistry and Oral Health. 25-27 March 2019, Prag-Çek Cumhuriyeti.
7. Ekiz D, Altaş N, Ekiz A. Periodontal disease and Preeclampsia: Is there an association? (Sözlü Bildiri). Türk Diş Hekimliği Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. 4-7 Eylül 2019, İstanbul-Türkiye.
8. Altaş N, Cukurova Yılmaz Z, Uzun EV, Atalay NS. Diş hekimliği öğrencilerinde çalışma pozisyonlarının ve üst ekstremite kas iskelet sistemi hastalıklarının değerlendirilmesi. (Sözlü Bildiri). Türk Periodontoloji Derneği 49. Bilimsel Kongresi. 27-29 Ekim 2019, Antalya-Türkiye.
9. Cukurova Yılmaz Z, Suda F, Altaş N, Dönmez F, Ataoğlu H. Dilde aftöz ülser ile karışan skuamoz hücreli karsinom: Bir olgu sunumu. (Sözlü Bildiri) Uluslarası Ağız Kanserleri Kongresi. 4-6 Mar 2020, Eskişehir-Türkiye.
10. Sağlam R, Cukurova Yılmaz Z, Altaş N, Gülsever S, Güldiken İN, Ataoğlu H. Türkiye’de Covıd-19 salgını sırasında dental tedavi için başvuran hastaların bilgi düzeyi, davranış ve psikolojik destek ihtiyaçlarInIn değerlendirilmesi. (Sözlü Bildiri) Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, 27th International Scientific Congress. 27-30 Sept, 2020.
11. Altaş N, Cukurova Yılmaz Z, Öztürk Ç. Diş Hekimliği Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Hakkında Bilgi Düzeyi, Tutum ve Mental Tedavi Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi. (Sözlü Bildiri) Uluslarası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi. 28-29 Nov 2020.
12. Altaş N, Gülsever S, Beşkardeş B. Dental management considerations for the patient with Polycythemia Vera: A Case Report and Literature Review. (Tam Metin Bildiri) Uluslarası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi. 28-29 Nov 2020.
13. Altaş N, Günay B. Güta-perkanın mekanik olarak uzaklaştırılmasını takiben meydana gelen alveolar kemik nekrozu ve dişeti çekilmesinin tedavisi: Olgu Sunumu. (Sözlü Bildiri) 5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences. 18-19 Dec, 2020.
Projeler
1. Çukurova Yılmaz Z, Altaş N, Gözetici B, Sağlam R. Alt üçüncü büyük azı dişlerine koronektomi ile kombine biodetine uygulanmasının klinik ve radyolojik olarak takibi. Tubitak Proje No-119S881. (Devam ediyor)