Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Işık YILDIRIM

Göz Hastalıkları

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2010 - 2014Özel İstanbul Hospital
2008 - 2010Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi
2003 - 2008İstanbul Tıp Fakültesi
2000 - 2002On Dokuz Mayıs Üniversitesi
2008İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları
2001Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
1999İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Karabela Y, Yardımcı G, Yıldırım I, , Atalay E. Treatment of Phthiriasis Palpebrarum and Crab Louse: Petrolatum Jelly and 1% Permethrin Shampoo. Case reports in medicine, 2015
Yeniad B.Corum Yildirim I, Ozgun C. The effects of blunt trauma and cataract surgery on corneal endothelial cell density. Middle East Afr J Ophthalmol. 2010 Oct-Dec; 17(4): 354–358.
Corum Yildirim I, Yeniad B, Bilgin LK, Ilhan .Efficiency of olopatadine hydrochloride 0.1% in the treatment of vernal keratoconjunctivitis and goblet cell density. R.J Ocul Pharmacol Ther. 2005 Oct;21(5):400-5.
Tugal-Tutkun I,Corum Yildirim I, Otük B, Urgancioglu M. Active ocular toxoplasmosis in Turkish patients: a report on 109 cases. Int Ophthalmol. 2005 Dec;26(6):221-8.
Tugal-Tutkun I, Güney-Tefekli E, Kamaci-Duman F, Corum Yildirim I.A cross-sectional and longitudinal study of Fuchs uveitis syndrome in Turkishpatients. Am J Ophthalmol.2009 Oct;148(4):510-515.
Gücükoğlu A, Çorum-Yıldırım I, Tuncer S, Gözüm N. İnfantil Katarakt Cerrahisinde Primer Hidrofobik Akrilik Göz İçi Lens İmplantasyonu.Türk Oftalmoloji Gaz.2008;38
Boriçi K, Çorum-Yıldırım I,Özgün C. Künt Travmaya Bağlı Hifemada Klinik Özellikler:590 Hasta. Türk Oftalmol Gaz.2008:38