Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Ezgi YILMAZ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Doğum Yeri

LÜLEBURGAZ

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2020 - 2023SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/Uzman Hekim
2015 - 2020İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tip Fakültesi Enfeksiyon Hastalıklaıi ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/Uzmanlık Öğrencisi
2020İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2014MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
1.Yayınlar
1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Çağatay AA, Deniz R, Gözüküçük R, Özbek E, Başaran S. Acute hepatitis and pancytopenia related to non-typhoidal salmonella infection in a human immunodeficiency virus-infected patient.Int J STD AIDS. 2019;30(10):1034-1036. doi:10.1177/0956462419863227
2. Şimşek Yavuz S, Özbek E, Başaran S, et al. The first case of chronic Q fever endocarditis and aortitis from Turkey: A 5-year infection before diagnosis with drain in sternum.Anatol J Cardiol. 2016;16(10):814-816. doi:10.14744/AnatolJCardiol.2016.7329
1.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Başaran S, Yılmaz E, Şimşek Yavuz S, Çağatay A, Öncül O, Özsüt H ve ark. Üçüncü Basamak Bir Hastanede Nokardiyoz Olguları ve İnfeksiyon Risk Faktörleri FLORA 2021;26(2):285-294 • doi: 10.5578/flora.20219808
1.3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Yılmaz E, Karabulut N, Alaçam S, ve ark. Gebelerde anti-HIV yalancı reaktif sonuçların kapsamlı analizi-Tek Merkez. HIV/AIDS kongresi, 2022. Sözlü sunum SS-022.
2. Ezgi Özbek, Serap Süzük, Seniha Başaran, Serap Şimşek Yavuz, Atahan Çağatay, Oral Öncül, Halit Özsüt, Selçuk Kılıç, Haluk Eraksoy. Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa’da Karbapenemaz Üretiminin Saptanmasında Fenotipik Yöntemlerin Güvenilirliği. XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 2019. P-040.
3. Seniha Başaran, Serap Şimşek Yavuz, Ayfer Şensoy, Şirin Menekşe, Mutlu Şeyda Öcalmaz, Yeşim Uygun Kızmaz, Serpil Öztürk, Sibel Doğan Kaya, Elif Tükenmez Tigen, Denef Berzeg Deniz, Ezgi Özbek, Atahan Çağatay. İnfektif Endokarditli Hastalarda Embolik Olay Gelişmesini Etkileyen Risk Faktörlerinin Analizi. 2017. XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 2017. S-003.
4. Serap Şimşek Yavuz, Sibel Doğan Kaya, Denef Berzeg Deniz, Elif Tükenmez Tigen , Serpil Öztürk , Şirin Menekşe , Mutlu Şeyda Öcalmaz , Seniha Başaran, Ayfer Eren Şensoy , Yeşim Uygun Kızmaz , Ezgi Özbek , Haluk Eraksoy. KLİMİK İEÇG Türkiye İnfektif Endokardit Kohortu: 2015-2016 Verileri. XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2017. P-024.
5. Ezgi Özbek, Seniha Başaran, Serap Şimşek Yavuz, Dilek Öksüzer Çimşir, Atahan Çağatay, Oral Öncül, Halit Özsüt, Haluk Eraksoy. HIV/AIDS Hastasında Rifabutin Kullanımına Bağlı Oküler Toksisite. XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2016. PS-175.