Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Esra ACAREL

Nöroloji

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2011Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2010 - 2011Özel Medicine Hospital Asya Hastanesi
2008 - 2010Özel Nene Hatun Hastanesi
2007 - 2008Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi
2003 - 2007Bakırköy Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
2014İstanbul Medipol Üniversitesi, Nöroloji
2003Bakırköy Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji
1997İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
- Epilepsi 2003;9(2):77-82 Üç Olguda Yavaş dalga Uykusu Sırasında Elektriksel Status Epileptikus - Demans Dergisi 2002; 2; 27-31 HIV Negatif Nörosifiliz Olgu Sunumu - Düşünen Adam; 2002, 15(3):187-192 İskemik Strok Vakalarında Oral Antikoagülan Kullanım Endikasyonlarının Değerlendirilmesi - Türk Kardioloji Derneği ARŞ 2009; 37(1):48-50 Koroner Arterleri Normal Olan Genç Bir Erkekte Disülfiram-Alkol Etkileşimi ile İlişkili Akut Miyokard İnfarktüsü Kitaplar Nöropsikiatri (Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrik Yönü)Doç.Dr.Dursun Kırbaş, Kranioserebral Travma ve Psikiatrik Boyutu adlı bölüm yazımı Tecrübe Alanı Demans, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları, Epilepsi, Uyku Bozuklukları