Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Ece Yiğit GENÇER

İç Hastalıkları

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

ÜSKÜDAR

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2019 - 2019İznik Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı
2013 - 2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
2012 - 2013Çatalca Verem Savaş Dispanseri – Pratisyen Hekim
2012Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1- Polyhedral allergy / 32nd World Congress of Internal Medicine -2014
2- Gastric Xanthelasmaan Incidental and Benign Lesion of Stomach / 32nd World Congress of Internal Medicine - 2014
3- Anti TNF-Alpha Therapy in Rheumatoid Arthritis Patients Disease / 32nd World Congress of Internal Medicine - 2014
4- Infectıve Endocarditis Case Presented with Endogenous Endophtalmitis / 32nd World Congress of Internal Medicine – 2014
5- Anti TNF-Alpha Therapy in Rheumatoid Arthritis Patients Disease Activation with, Correlation Between Serum Level of ESR and CRP Levels / 32nd World Congress of Internal Medicine – 2014
6- Rhabdomyolysis Induced By Fenofibrate in a Hypothyroid Patient / 32nd World Congress of Internal Medicine – 2014
7- Gözden Kaçan Bir Tanı; Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı / Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni / Cilt: 48, Sayı: 3, 2014
8- Periferik Arter Hastalığı Nedeni ile Diüretik Kullanımı Sonrası Alt Extremitede Nekroz Gelişen Hasta / 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi -2015
9- Amiodaron Kullanımına Bağlı Hipotiroidizm / 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi - 2015
10- B12 Eksikliğine Bağlı Pansitopeni ile Gelen Crohn Hastası / 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi – 2015
11- Karnitin Palmitoil-2 Eksikliğine Bağlı Rabdomiyolize Sekonder Akut Renal Hasar / 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi – 2015
12- Trombotik Trombositopenik Purpura / 12. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi – 2016
13- Down Sendromu, Hashimoto Tiroiditi, İnsülin Bağlımlı Tip 1 Diabetes Mellitus ve Otoimmun Gastroenteropati – Nadir Görülen Bir Birliktelik / Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi – 2016-Cilt 11(1): 27-30
14- Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinin Non-Kritik Koroner Darlığı Predikte Etmedeki Rolü / Nükleer Tıp Kongresi - 2016
15- 65-75 Yaş Arası Hastalarda Kardiyovasküler Risk ve Kırık Riski Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi / İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi – 2017
16- Does Moderate Weight Loss Affect The Endothelial Function of People with Cardiovascular Diseases?/ Journal of Human Nutrition and Dietetics – 2018
17- Does Weight Loss Affect The Parameters That Are Metabolically Related to Cardiovascular Diseases? / Saudi Medical Journal 40(4) – 2019
18- Kalp, Dolaşım Sistemi Hastalıkları ve Diyabette Fitoterapi / Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi – Özel Konular – 2019