Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Bengisu AY

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi / Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

İSKENDERUN

2017 - 2020Acıpayam Devlet Hastanesi
2016 - 2017İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı
2013 - 2016Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2011 - 2013Pendik Devlet Hastanesi
2011 - 2011Midyat Devlet Hastanesi
2004 - 2010Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acıpayam Devlet Hastanesi
İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Pendik Devlet Hastanesi
Midyat Devlet Hastanesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
2010Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloj
2010Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloj
2004Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2004Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Bulent Ertugrul, Çağrı Buke, Özlem Saylak Ersoy, Bengisu Ay, Dilek Senen Demirez, Öner Savk. Intralesional epidermel growth factor for diabetic foot wounds: the first cases in Turkey. Diabetic foot and ankle.6: Ağustos 2015
Vedat Turhan, Günalp Uzun, Mustafa Hatipoglu, Mesut Mutluoğlu, Erol Sevim, Hayati Demiraslan, Esma Eryılmaz, Cem Özuğuz, Ali Memiş, Turk-Day Çalışma Grubu ( Hakan Ay, Bilgin Arda, Serhat Uysal, Vicdan Köksaldı Motor, Cigdem Kader, Ayşe Ertürk, Ömer Çoşkun, Fazilet Duygu, Selma Güler F.Aybala Altay, Aziz Öğütlü, Sibel Bolukçu, Özlem Kandemir, Halide Aslaner, Arife Polat, Mustafa Karahocagil, Kadriye Kart Yaşar, Emine Sehmen, Sırrı Kılıç, Mustafa Sünbül, Serap Gençer, Fatma Bozkurt, Tuğba Yanık, Nefise Öztoprak Çuvalcı, Ayşe Batırel, Hamdi Sözen, İnci Kılıç, İlhami Çelik, Bengisu Ay, Selma Tosun, Ayten Kadanalı, Şenol Çomoğlu, Affan Denk, Salih Hoşoğlu, Özlem Aydın, Nazif Elaldı, Şerife Akalın, Bahar Kandemir, Ayhan Akbulut, Tuna Demirdal, Recep Balık, Emel Azak, Gönül Şengöz); Causative pathogens and antibiotic resistance in diabetic foot infections: A prospective multi-center study. Journal of Diabetes and its Complications, Volume 30, Issue 5,July 2016,910-916
Alpay Arı, Ali Ilgın Olut, Bengisu Ay, Selma Tosun, Meltem Zencir, Mehmet Umut Çayıröz. A small outbreak of Serratia liquefaciens bacteremia due to use of contaminated saline infusion solution for myocardial perfusion scintigraphy. Journal of İnfectious Diseases, Volume 49, 2017, 639-40
B- ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER
Vedat Turhan, Günalp Uzun, Mustafa Hatipoglu, Mesut Mutluoğlu, Erol Sevim, Hayati Demiraslan, Esma Eryılmaz, Cem Özuğuz, Ali Memiş, Turk-Day Çalışma Grubu ( Hakan Ay, Bilgin Arda, Serhat Uysal, Vicdan Köksaldı Motor, Cigdem Kader, Ayşe Ertürk, Ömer Çoşkun, Fazilet Duygu, Selma Güler F.Aybala Altay, Aziz Öğütlü, Sibel Bolukçu, Özlem Kandemir, Halide Aslaner, Arife Polat, Mustafa Karahocagil, Kadriye Kart Yaşar, Emine Sehmen, Sırrı Kılıç, Mustafa Sünbül, Serap Gençer, Fatma Bozkurt, Tuğba Yanık, Nefise Öztoprak Çuvalcı, Ayşe Batırel, Hamdi Sözen, İnci Kılıç, İlhami Çelik, Bengisu Ay, Selma Tosun, Ayten Kadanalı, Şenol Çomoğlu, Affan Denk, Salih Hoşoğlu, Özlem Aydın, Nazif Elaldı, Şerife Akalın, Bahar Kandemir, Ayhan Akbulut, Tuna Demirdal, Recep Balık, Emel Azak, Gönül Şengöz); Current Bacterıal Etıology And Antımıcrobıal Resıstance In Dfıs; A Multıcenter Prospectıve Trıal Of “Turk-Day”. Congress of Balkan Millitary Medical Committee, 8-11 Haziran 2015, Yunanistan
C- ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
VildanAvkan Oğuz, Bengisu Ay, Vasfi Karatosun, Zeynep Gülay; A Case of Total Knee Arthroplasty in whichAeromonasHydrophila Was Isolated in Perioperative Culture: Trakya Univ Tip Fak Derg, 2009
Şebnem Çalık, Bengisu Kara Ay, Arif Yüksel, Kamuran Çapcıoğlu, Meltem Zencir, Ümran Bingöl, Neslihan Genç, Meltem Avcı, Selma Tosun. Grip aşılaması önerilen risk grubundaki bireylerin grip aşılaması hakkındaki bilgi düzeylerinin ve aşı durumlarının değerlendirilmesi. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2013; 17 (4): 241-245
B Ay, Ş Çalık, B Karaca, S Tosun. Atipik Akdeniz benekli ateşi: Ege Bölgesi'nden ilk olgu. Izmir Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi Dergisi. 2016; 26(2):175-177
B Ay, E Özdemir, N Ünel, Ş Çalık, B Karaca. Telbivudine-Related Myopathy: A Case Report. Viral Hepat J 2016; 22: 37-38
D- ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
Şebnem Çalık, Bengisu Kara Ay, Arif Yüksel, Kamuran Çapcıoğlu, Meltem Zencir, Ümran Bingöl, Neslihan Genç, Meltem Avcı, Selma Tosun. Grip aşılaması önerilen risk grubundaki bireylerin grip aşılaması hakkındaki bilgi düzeylerinin ve aşı durumlarının değerlendirilmesi. 5. Ulusal Aşı Sempozyumu, 25-29 Eylül 2013, Ankara
’’Kronik Hepatit C için Telaprevir alan 4 Hastanın Değerlendirilmesi” “Konuşma 7" İstanbul – Marriott Asia Hotel; ‘Türkiye Telepravir Deneyimimiz Sempozyumu, 21 Eylül 2013’
Bengisu Ay, Alpay Arı,Nalan Ünel, Erman Özdemir, Selma Tosun; İki merkezde telaprevir deneyimimiz: 12. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 26-29 Mart 2014, Belek/Antalya
Bengisu Ay, Erman Özdemir,Nalan Ünel; Bir olgu nedeniyle telbivudin tedavisinde miyopati yanetkisi: 12. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 26-29 Mart 2014, Belek/Antalya
Gülsüm Altın, Aslı Keleş, Bengisu Ay, Ebru Dik, Meltem Zencir, Halil Erkan, Selma Tosun. Toplumdaki Bireylerin Hepatit B virusunun bulaşma yolları hakkındaki farklılıklarının ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu. 04-08 Kasım 2015 Muğla.
Vedat Turhan, Günalp Uzun, Mustafa Hatipoglu, Mesut Mutluoğlu, Erol Sevim, Hayati Demiraslan, Esma Eryılmaz, Cem Özuğuz, Ali Memiş, Turk-Day Çalışma Grubu ( Hakan Ay, Bilgin Arda, Serhat Uysal, Vicdan Köksaldı Motor, Cigdem Kader, Ayşe Ertürk, Ömer Çoşkun, Fazilet Duygu, Selma Güler F.Aybala Altay, Aziz Öğütlü, Sibel Bolukçu, Özlem Kandemir, Halide Aslaner, Arife Polat, Mustafa Karahocagil, Kadriye Kart Yaşar, Emine Sehmen, Sırrı Kılıç, Mustafa Sünbül, Serap Gençer, Fatma Bozkurt, Tuğba Yanık, Nefise Öztoprak Çuvalcı, Ayşe Batırel, Hamdi Sözen, İnci Kılıç, İlhami Çelik, Bengisu Ay, Selma Tosun, Ayten Kadanalı, Şenol Çomoğlu, Affan Denk, Salih Hoşoğlu, Özlem Aydın, Nazif Elaldı, Şerife Akalın, Bahar Kandemir, Ayhan Akbulut, Tuna Demirdal, Recep Balık, Emel Azak, Gönül Şengöz); Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Güncel Etken Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıklar; Bir Çok Merkezli Çalışma “TURK-DAY”. 5. EKMUD Bilimsel platformu, 01-04 Nisan 2015, İzmir.