Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Ahu PAKETÇI

Çocuk Endokrinoloji

Bahçelievler Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2020 - 2022Kayseri Şehir Hastanesi
2016 - 2020DEÜ Tıp Fakültesi
2012 - 2012Adıyaman Üniversitesi E.A.H.
2012 - 2015Tekirdağ Devlet Hastanesi
2007 - 2012İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastanesi
2006 - 2007Kırklareli Merkez Dereköy Sağlık Ocağı
2020Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
2012İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2006İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
Erbaş İM, Paketçi A, Turan S, Şişman AR, Demir K, Böber E, Abacı A. Low C1q Complement/TNF-Related Protein-13 Levels are Related with Childhood Obesity but not Binge Eating Disorder. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2022 Jan 11. doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2021.2021-11-1. Online ahead of print.PMID:35014243
Erbaş İM, Ölmez Z, Paketçi A, Demir K, Böber E, Abacı A, Comparison of the Effectiveness of Adult Height Prediction Methods in Children with Growth Hormone Deficiency. Endocr Res. 2021 Aug;46(3):140-147. doi: 10.1080/07435800.2021.1916029
Acar S, Erbaş İM, Paketçi A, Hüseyin Onay , Tufan Çankaya , Semra Gürsoy , Bayram Özhan, Ayhan Abacı , Erdener Özer , Mustafa Olguner, Ece Böber , Korcan Demir. A novel compound heterozygous variant in CYP19A1 resulting in aromatase deficiency with normal ovarian tissue.The Turkish Journal of Pediatrics 2020; 62: 826-830 https://doi.org/10.24953/turkjped.2020.05.015
Coşkun ARMAĞAN, Paketçi A, Acar S , Yağmur Damla Akçura , İbrahim Mert Erbaş , Ayhan Abacı , Ece Böber , Korcan Demir. A Disease That Should Be Considered in Case of Fatigue and Weight Loss in Children and Adolescents: Adrenal Insufficiency.. Turkish Journal of Pediatric Disease 2020. DOI: 10.12956/tchd.799273.
Erbaş İM, Paketçi A,, Sezer Acar, Leman Damla Kotan, Korcan Demir, Ayhan Abacı and Ece Böber* A nonsense variant in FGFR1: a rare cause of combined pituitary hormone deficiency. J Pediatr Endocrinol Metab 2020. DOI:10.1515/jpem-2020-0029
Paketçi A, Köse E, Gürsoy Doruk Ö, Acar S, Teke Kısa P, Demirci F, Abacı A, Demir K, Arslan N, Böber E, "Serum Level of Biotin Rather than the Daily Dosage Is the Main Determinant of Interference on Thyroid Function Assays.", Horm Res Paediatr., 2019 Oct 25:1-7. doi: 10.1159/000502740, 2019, Araştırma(Research) Makale, SCI
Acar S, Arslan N, Paketçi A, Okur TD, Demir K, Böber E, Abacı A, "Presentation of central precocious puberty in two patients with Tay-Sachs disease", Hormones, 17(3):415-418, 2018, Olgu Sunumu, SCI-Expanded
Acar S, Paketçi A, Ünver Tuhan H, Demir K, Böber E, Abacı A, "Comparison of the effects of the Ldopa and insulin tolerance tests on cortisol secretion.", J Endocrinol Invest., 41(8):901-907., 2018, Araştırma(Research) Makale, SCI
Acar S, Paketçi A, Küme T, Demir K, Gürsoy Çalan Ö, Böber E, Abacı A, "Positive correlation of galanin with insulin resistance and triglyceride levels in obese children", Turk J Med Sci, 48/3/560568/2018, 2018, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded
Paketçi A, Demir K, Acar S, Abacı A, Böber E, "Hemanjiyom İçin Propranolol Tedavisi Alan Bir İnfantta Gelişen Semptomatik Hipoglisemi: Olgu Raporu ve Önlemler", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 49
(3), 298-300, 2018, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli
Paketçi A, Demir K, Tüfekçi Ö, Acar S, Abacı A, Yılmaz Ş, Böber E, "Graves' disease following allogenic hematopoietic stem cell transplantation for severe aplastic anemia: case report and literature review.", J Pediatr Endocrinol Metab, 25;31(5):589-593, 2018, Olgu Sunumu, SCI (1 eserde atıf)
Acar S, Paketçi A, Onay H, Demir K, Ateş O, Böber E, Abacı A, "46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni: Persistan müller kanalı sendromu", İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, , 2017, Olgu Sunumu, ESCI
Acar S, Paketçi A, Gören Y, Çatlı G, Anık A, Ünver Tuhan H, Demir K, Böber E, Abacı A, "Tip 1
Diyabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin
Değerlendirilmesi", Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 11/2017, 2017, Araştırma(Research) Makale, ESCI
Acar S, Paketçi A, Küme T, Ünver Tuhan H, Gürsoy Çalan Ö, Demir K, Böber E, Abacı A, "Serum galectin-1 levels are positively correlated with body fat and negatively with fasting glucose in obese children.", Peptide, 95:51-56, 2017, Araştırma(Research) Makale, SCI (5 eserde atıf)
Acar S, Gören Y, Paketçi A, Anık A, Çatlı G, Ünver Tuhan H, Demir K, Böber E, Abacı A, "Tip I
Diabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Diyabetik Ketoasidoz Sıklığının Değişimi: On Beş
Yıllık Tek Merkez Deneyimi", J Pediatr Res, 4(3) / 143-148 / 2017, 2017, Araştırma(Research) Makale, ESCI
Paketçi C, Paketçi A, Erdede Ö, Demirkol M, Güzel S, "Serum Endocan Levels in Children with
Community-Acquired Pneumonia", Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology, June 2017,
30(2): 80-85, 2017, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded
Paketçi A, Bozaykut A, Paketçi C, Sezer RG., "İki Yaş Altı Çocuklarda Sigara Mâruziyeti ve Tekrarlayan Bronşiyolit Atakları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", zeynep kamil tıp bülteni, 47/1/1720/2016, 2016, Araştırma(Research) Makale, TÜBİTAK
Bozaykut A, Paketçi A, Sezer rg, Paketçi C, "Evaluation of Risk Factors for Recurrent Wheezing Episodes", journal of clinical medicine research, 2013 Oct;5(5):395-400. doi: 10.4021/jocmr1543w., 2013, Araştırma(Research) Makale, pubmed (8 eserde atıf)
Güran T, Karasu G, Değirmenci S, Say A, Güran Ö, Paketçi A, Kornuk U, "A Rare Cause of a Relatively Common Neonatal Emergency", Pediatric Hematology and Oncology, 29:4, 365-367/ 2012, 2012, Olgu Sunumu, SCI-Expanded (1 eserde atıf)
Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri
Paketçi A, Armağan C, Erbaş İM, Demir K, Abacı A, Böber E,"Tip 1 Diyabetes Mellitus Hastalarında Tanı Anında Yükselmiş Anti-Doku Transglutaminaz Antikorları Her Zaman Çölyak Hastalığını
İşaret Etmez",63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, K.K.T.C., Ekim 2019, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon
Aldemir Sönmez A, Erbaş İM, Paketçi A, Acar S, Demir K, Böber E, Abacı A,"Evaluation of Clinical,
Demographic Data and Treatment Results of Cases with Graves? Disease","Horm Res Paediatr, P3250",58th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Avusturya, Eylül 2019, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon
Erbaş İM, Paketçi A, Acar S, Kotan S, Demir K, Abacı A, Böber E,"A Rare Cause of
Hypogonadotropic Hypogonadism: FGFR1 Mutation","Horm Res Paediatr, P3-198",58th Annual
Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Avusturya, Eylül 2019, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon
Acar S, Paketçi A, Demir K, Ateş O, Özer E, Özdoğan Ö, Böber E, Abacı A,"Papillary Thyroid Cancer
Associated With Hyperthyroidism","Horm Res Paediatr, xx",58th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Avusturya, Eylül 2019, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon
Paketçi A, Armağan C, Erbaş İM, Demir K, Abacı A, Böber E,"Elevated anti-tissue transglutaminase antibodies in children newly diagnosed with type 1 diabetes do not always indicate celiac disease","Hormone Research in Paediatrics, 2019;91(suppl 1):141",58th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Avusturya, Eylül 2019, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon
Erbaş İM, Paketçi A, Acar S, Kotan D, Demir K, Abacı A, Böber E,"Hipogonadotropik
Hipogonadizmin Nadir Bir Nedeni: FGFR1 Gen Mutasyonu",XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve
Diyabet Kongresi, Antalya, Nisan 2019, poster bildiri, Hakemli organizasyon
Aldemir Sönmez A, Erbaş İM, Paketçi A, Acar S, Demir K, Böber E, Abacı A,"Graves Tanılı Hastaların Klinik, Demografik Verileri ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi ",XXIII. Ulusal
Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Nisan 2019, poster bildiri, Hakemli organizasyon
Paketçi A, Demir K, Böber E, Abacı A,"Otoimmun Tiroidit Tanıları ile İzlenirken Otoimmun
Poliglandüler Sendrom Tip 2 ve Tip 3A ve 3D Tanısı Alan Üç Olgu",18.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Nisan 2019, poster bildiri
Acar S, Paketçi A, Demir K, Ateş O, Özer E, Özdoğan Ö, Böber E, Abacı A,"Çocukluk Dönemi Hipertiroidizmin Nadir Bir Nedeni: Tiroid Papiller Karsinom",SAĞLIKLI BÜYÜYEN ÇOCUK KONGRESİ, İzmir, Aralık 2018, poster bildiri
Paketçi A, Erbaş İM, Demir K, Özgören A, Böber E, Abacı A,"KAL-1 Gen Mutasyonuna Bağlı
Normosmik Hipogonodatotropik Hipogonadizm: Olgu Raporu",SAĞLIKLI BÜYÜYEN ÇOCUK KONGRESİ, İzmir, Aralık 2018, poster bildiri
Paketçi A, Köse E, Gürsoy Çalan Ö, Acar S, Teke Kısa P, Demirci F, Abacı A, Demir K, Arslan N, Böber E,"Serum Level of Biotin Rather Than the Daily Dose Is the Main Determinant of the
Interference on Thyroid Function Assays in Patients with Biotinidase Deficiency","Horm Res Paediatr,
2018;90:1?680",57. Anual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Yunanistan, Eylül 2018, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon
Acar S, Demir K, Kırbıyık Ö, Paketçi A, Erdoğan KM, Abacı A, Böber E,"Growth Hormone Deficiency Due to Whole-gene Deletion of GHRHR","Horm Res Paediatr, 2018;90(suppl 1):I?V
(DOI:10.1159/000492311)",57. Anual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology
(ESPE), Yunanistan, Eylül 2018, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon
Acar S, Paketçi A, Onay H, Çankaya T, Gürsoy S, Özhan B, Abacı A, Özer E, Olguner M, Böber E, Demir K,"A Novel Compound Heterozygous Mutation in CYP19A1 Resulting in Aromatase Deficiency with Normal Gonadotropin Levels and Ovarian Tissue","Horm Res Paediatr, 2018;90:1?680",57. Anual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Yunanistan, Eylül 2018, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon
Acar S, Paketçi A, Küme T, Demir K, Gürsoy Çalan Ö, Böber E, Abacı A,"Galanin is Positively Correlated with Insulin Resistance and Triglyceride Levels in Obese Children","Hormone Research,
P2-P149",57. Anual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE),
Yunanistan, Eylül 2018, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon
Paketçi A, Köse E, Gürsoy Çalan Ö, Acar S, Teke Kısa P, Demirci F, Abacı A, Demir K, Arslan N, Böber E,"Biyotin Tedavisiyle İlişkili sT3 ve sT4 Yüksekliğine Neden Olan Faktörler ve Bu İnterferansı Aşma Yöntemleri",XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Nisan 2018, poster bildiri, Hakemli organizasyon
Paketçi A, Acar S, ONAY H, Abacı A, Böber E, Demir K,"Geç Belirti Veren Bir Tuz Kaybettiren 21 Hidroksilaz Eksikliği Olgusu",XXVII. Ulusal Çocuk Endokrin ve Diyabet Kongresi,, Antalya, Nisan 2018, poster bildiri, ,p-007
Paketçi A, Acar S, Abacı A, Akarsu S, Böber E, Demir K,"Büyüme Hormonu Tedavisi ile İlişkili Psoriasis Tanısı Alan Bir Olgu",XXVII. Ulusal Çocuk Endokrin ve Diyabet Kongresi,, Antalya, Nisan 2018, poster bildiri, ,
Acar S, Paketçi A, Küme T, Demir K, Gürsoy Çalan Ö, Böber E, Abacı A,"Çocukluk Çağı Obezitesinde Serum Galanin Düzeyinin Klinik ve Metabolik Parametreler ile Olan İlişkisi",XXVII.
Ulusal Çocuk Endokrin ve Diyabet Kongresi,, Antalya, Nisan 2018, poster bildiri, ,P-176
Acar S, Paketçi A, ONAY H, Çankaya T, Gürsoy S, ÖZHAN B, Abacı A, Özer E, Olguner M, Böber E,Demir K,"Normal Gonadotropin Düzeyleri ve Over Yapısı Bulunan Virilize Bir Kız Olguda Aromataz Eksikliğine Yol Açan Yeni Bir CYP19A1 Bileşik Heterozigot Mutasyonu",XXVII. Ulusal Çocuk Endokrin ve Diyabet Kongresi,, Antalya, Nisan 2018, poster bildiri, ,P-046
Acar S, Demir K, KIRBIYIK Ö, Paketçi A, ERDOĞAN KADRİ M, Abacı A, Böber E,"İzole Büyüme Hormonu Eksikliği Tip 1B Olgusunda GHRHR Geninin Tamamının Homozigot Delesyonu",XXVII.
Ulusal Çocuk Endokrin ve Diyabet Kongresi,, Antalya, Nisan 2018, poster bildiri, ,P-032
Anık A, Acar S, İlgün D, Koçyiğit C, Paketçi A, Çatlı G, Abacı A, Dündar BN, Ünüvar T,"Acute
Kidney Injury According to PRIFLE Criteria in Children with Diabetic Ketoacidosis","Hormone
Research in Paediatrics, 2017;88(suppl 1):1?628",10th International Meeting of Pediatric
Endocrinology, Amerika Birleşik Devletleri, Eylül 2017, poster bildiri, ,1-628, Uluslararası Hakemli organizasyon
Acar S, Paketçi A, Küme T, Ünver Tuhan H, Gürsoy Çalan Ö, Demir K, Böber E, Abacı A,"The
Relation of Serum Galectin-1 Level with Clinical and Metabolic Parameters in Obese
Children","Hormone Research in Paediatrics, 2017;88(suppl 1):1?628",10th International Meeting of Pediatric Endocrinology, Amerika Birleşik Devletleri, Eylül 2017, poster bildiri, ,1-628, Uluslararası Hakemli organizasyon
Acar S, Paketçi A, Ünver Tuhan H, Demir K, Böber E, Abacı A,"Comparison of The Effects of L-Dopa and Insulın Tolerance Tests On Cortısol Secretion","Hormone Research in Paediatrics,
2017;88(suppl 1):1?628",10th International Meeting of Pediatric Endocrinology, Amerika Birleşik Devletleri, Eylül 2017, poster bildiri, ,1-628, Uluslararası Hakemli organizasyon
Anık A, Acar S, İlgin D, Koçyiğit C, Paketçi A, Çatlı G, Abacı A, Dündar BN, Ünüvar T,"Diyabetik
Ketoasidoz Tanısı Konan Çocuklarda Akut Böbrek Hasarının pRIFLE Kriterleri ile
Değerlendirilmesi",XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Nisan 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
Acar S, Paketçi A, Demir K, Güleryüz H, Böber E, Abacı A,"İnfant Döneminde Ağır Büyüme Geriliğine Yol Açan Hipofiz Sapı Kesilme Sendromu (Pituitary Stalk Interruption Syndrome): Olgu
Raporu",XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Nisan 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
Paketçi A, Acar S, Demir K, Kızmazoğlu D, Soylu A, Güleryüz H, Böber E, Abacı A,"Düşük Dereceli Gliyal Tümör Tedavisi Sonrası Gelişen Serebral Tuz Kaybı Sendromunda Fludrokortizon Tedavisinin Etkinliği: Olgu Sunumu",XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Nisan 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
Acar S, Paketçi A, Onay H, Demir K, Ateş O, Böber E, Abacı A,"46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni; Persistan (Kalıcı) Müller Kanalı Sendromu",XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Nisan 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
Paketçi A, Demir K, Tüfekçi Ö, Acar S, Abacı A, Yılmaz Ş, Böber E,"Edinsel Aplastik Anemili bir olguda allojeneik kök hücre nakli sonrası gelişen Graves Hastalığı",XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Nisan 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
Paketçi A, Acar S, Demir K, Koç A, Erdoğan KM, Güleryüz H, Böber E, Abacı A,"Nöronal Migrasyon Defekti (Şizensefali) ve Çoklu Ön Hipofiz Hormon Eksikliğinin Eşlik Ettiği Prader Willi Sendromu: Olgu sunumu",XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Nisan 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
Acar S, Paketçi A, Küme T, Ünver Tuhan H, Gürsoy Çalan Ö, Demir K, Böber E, Abacı A,"Obez Çocuklarda Serum Galektin-1 Düzeyinin, Klinik ve Metabolic Parametreler ile Olan İlişkisi",XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Nisan 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
Paketçi A, Acar S, Demir K, Böber E, Abacı A,"PROP1-Related Combined Pituitary Hormone Deficiency: Case Report","J Clin Res Pediatr Endocrinol, 2017;9(Supplement 1):1-31",2nd Endocrine Diseases and Genetics Symposium, İzmir, Şubat 2017, poster bildiri, ,12, Uluslararası Hakemli organizasyon
Paketçi A, Paketçi Cem, Sık Gorulmesine Karşın Atlanan Bir Tanı: Kist Hidatik, 50. Türk Pediatri Kongresi, 49(S1), 57-57 2014
Paketçi A, Paketçi Cem, Nadir Bir Akut Üriner Retansiyon Nedeni; Imperfore Himen, 50. Türk Pediatri Kongresi, 49(S1), 18-19 2014.
Paketçi A, Paketçi Cem, Güran Tülay, Riketsin Eslik Ettigi Bir Psodohipoparatiroidi Tip-1b Olgusu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 35. UMEMPS Kongresi, 14. UNIPSTR-Central Asia Kongresi, 13. Milli Çocuk Hemsireligi Kongresi 2014
Paketçi A, Sezer Yamanel Rabıa Gönül, Paketçi Cem, Bozaykut Abdulkadır, Seren Pulat Lale. Iki Yas Altı Cocuklarda Tekrarlayan Akut Bronsiyolit Atakları Icin Risk Faktorlerinin Degerlendirilmesi. 49. Türk Pediatri Kongresi, 48(S1), 21-21 2013
Sezer Yamanel Rabıa Gönül, Paketçi A, Paketçi Cem, Seren Pulat Lale, Bozaykut Abdulkadır, Allerjik Uzak Akrabalar ve Ev Ortamı Tekrarlayan Bronsiyolit Ataklarına Sebep Olur mu?, 49. Türk Pediatri Kongresi, 48(S1), 24-24 2013
. Bozaykut Abdulkadır, Paketçi A, Paketçi Cem, Sezer Yamanel Rabıa Gönül, Seren Pulat Lale, Sigara ve Bronsiyolit Atakları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, 49.Türk Pediatri Kongresi, 48(S1), 25-25 2013.
Görev Aldığı Projeler
"Erken Başlangıçlı Bipolar Bozukluk Tanısı Olan Hastalarda Antidepresan Tedavisi İle
Ortaya Çıkan Mani Gelişimine Katkıda Bulunan Risk Faktörlerinin Araştırılması", Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Fatma Neslihan EMİROĞLU, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2019.KB.SAG.039, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Haziran 2019-Devam ediyor
"Akut Bronşiyolit Tanısı Alan Hastalarda SRAGE HMGB1 Aksının Değerlendirilmesi ve Diğer İnflamatuvar Belirteçler ile İlişkisinin Araştırılması", Araştırma Projesi Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Cem PAKETÇİ, Münferit Proje, NKUBAP.00.20.AR.15.09, Namık Kemal
Üniversitesi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Mayıs 2015 - Haziran 2016
Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler
‘The 58th Annual ESPE Meeting’ e katılmak üzere. Eylül Viyana, Avusturya, 2019 (Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi'ne Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2019(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
‘The 57th Annual ESPE Meeting’ e katılmak üzere. Eylül, Atina, Yunanistan 2018(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
Diyabetli Çocuklar Yaz Kampı'na Katılmak Üzere., Aydın, Haziran 2018(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi'ne Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2018(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
"T2now Europe Investigator&Study Coordinator Meeting" görevlendirmesine Katılmak Üzere, Roma, İtalya,,Aralık 2017(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
Ege Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneğinin Seminerlerine Katılması Sebebiyle, İzmir, Kasım 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
"Diyabetli Çocuklar Yaz Kampı" na Katılmak Üzere, Aydın, Haziran 2017(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
"21. Ulusal Pediatrik Endokrinolojisi ve Diyabet Kongresi" ne Katılmak Üzere., Antalya, Nisan 2017(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
20. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi'ne Katılmak Üzere, Antalya, Ekim 2016(İzlenimci - Katılımcı Olarak