Sitede Ara

Doç.Dr. Veysel KIDIR

İç Hastalıkları / Nefroloji

Bahçelievler Medipol Hastanesi / Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi
Doğum Yeri

BATMAN

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2017 - 2023Özel İstinye Üniv. Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi
2015 - 2017DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2012 - 2015Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
2008 - 2011Kırıkkale Devlet Hastanesi
2007 - 2007Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2007 - 2008Eskişehir Asker Hastanesi
2005 - 2007Elazığ Karakoçan Devlet Hastanesi
2001 - 2001Batman Beşiri İkiköprü Sağlık Ocağı
2001 - 2005Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2015Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji
2005Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
2000Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Araştırma ve Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : 1. Hoşoğlu Salih,Akalın Şerife,Kıdır Veysel,Süner Ali,Kayabaşı Hasan,Geyik Mehmet Faruk (2004). Prospective Surveillance Study For Risk Factors Of Central Venous Catheter-Related Bloodstream İnfections.. American Journal Of Infection Control (32), 131-134. 2. Bahçeci Mithat,Tuzcu Alpaslan Kemal,Canoruç Naime,Tüzün Ahmet Yekta,Kıdır Veysel,Aslan Çetin (2004). Serum C-Reactive Protein (CRP) Levels And Insulin Resistance İn Non-Obese Women With Polycystic Ovarian Syndrome, And Effect Of Bicalutamide On Hirsutism, Crp Levels And Insulin Resistance. Hormone Research, 62(6), 283-287. 3. Aldemir Mustafa,Süner Ali,Kıdır Veysel,Balakan Ozan,Çelenk Tahir (2004). Spontaneous Rupture Of The Spleen In A Hemodıalysıs Patıent. European Journal Of General Medicine, 1(3), 51-54. 4. Usul Soyoral Yasemin,Süner Ali,Kıdır Veysel,Arıtürk Atılgan Zuhal,Balakan Ozan (2004). The Effects Of Vıral Cırrhosıs On Cardıac Ventrıcular Functıon. European Journal Of General Medicine, 1(2), 15-18. 5. Kıdır Veysel,Balakan Ozan,Süner Ali, it Dede,Ayyıldız Mehmet Orhan (2005). Multipl Atriyal Trombus Gelişen Splenektomili Talasemi Major Olgusu. Uhod-Uluslararası Hematolojı-Onkolojı Dergısı, 15(2), 100-103. 6. Yılmaz Şerif,Dursun Mehmet,Canoruç Fikri,Kıdır Veysel,Beştaş Remzi (2006). Fenofibrate Treatment İn Two Adults With Crigler-Najjar Syndrome Type Iı.. Turkısh Journal Of Gastroenterology, 17(1), 62-65. 7. Süner Ali,Balakan Ozan,Kıdır Veysel,Kara İsmail Hamdi (2006). Hipokrom Mikrositer Anemi İle Başvuran Hastada Talassemi Minör Ve Kurşun Entoksikasyonu Birlikteliği. Uhod-Uluslararası Hematolojı-Onkolojı Dergısı, 16(3), 133-136. 8. Bayram Dilara,Sezer Mehmet Tuğrul,İnal Salih,Altuntaş Atila,Kıdır Veysel,Orhan Hikmet (2014). The Effects Of Allopurinol On Metabolic Acidosis And Endothelial Functions İn Chronic Kidney Disease Patients. Clinical And Experimental Nephrology, 19(3), 443-449. 9. Kıdır Veysel,Altuntaş Atila,İnal Salih,Değirmenci Bumin,Sezer Mehmet Tuğrul (2014). Vaginal Leakage Of Peritoneal Dialysate İn A Peritoneal Dialysis Patient. Therapeutic Apheresis And Dialysis, 18(2), 211-212. 10. İnal Salih,Ulusal Okyay Gülay ,Ulu Memnune Sena,Kıdır Veysel,Altuntaş Atila,Ahsen Ahmet,Ünverdi Selman,Akoğlu Hadim,Yüksel Şeref,Duranay Murat,Sezer Mehmet Tuğrul (2014). The Effect Of Biocompatible Peritoneal Dialysis Solutions On Neutrophil To Lymphocyte Ratio. Renal Failure, 36(8), 1239-1243. 11. İnal Salih,Altuntaş Atila,Kıdır Veysel,Özorak Alper,İlgin Yusuf,Sezer Mehmet Tuğrul (2014). Utility Of Serum Creatinine/Cystatin C Ratio İn Diagnosis Of Postrenal Acute Kidney İnjury. Journal Of Research In Medıcal Scıences, 19(11), 1086-1089. 12. Kıdır Veysel,Ersoy İbrahim,Altunta Atila,Gültekin Fatih,İnal Salih,Dağdeviren Birsen Harun,Doğan Abdullah,Sezer Mehmet Tuğrul (2015). Effect Of Cholecalciferol Replacement On Vascular Calcification And Left Ventricular Mass İndex İn Dialysis Patients. Renal Failure, 37(4), 635-639., Doi: 10.3109/0886022x.2015.1010416, (KONTROL No: 1611604) 13. Kıdır Veysel,Altunta Atila,İnal Salih,Akpınar Abdullah,Orhan Hikmet,Sezer Mehmet Tuğrul (2015). Sexual Dysfunction İn Dialysis Patients: Does Vitamin D Deficiency Have A Role?. International Journal Of Clinical And Experimental Medicine, 8(12), 22491-22496., (KONTROL No: 2766914) 14. Kıdır Veysel,Uz Efkan,Yiğit Ay e,Altunta Atila,Yiğit Barbaros,İnal Salih,Uz Ebru, Sezer Mehmet Tuğrul,Yılmaz Hacı Ramazan (2016). Manganese Superoxide Dismutase, Glutathione Peroxidase And Catalase Gene Polymorphisms And Clinical Outcomes İn Acute Kidney İnjury. Renalfailure, 38(3), 372-377. 15. Gulcan E, Korkmaz M, Kıdır V, Sanal B, Vural Ah (2016). Treatment With Povidoneıodine Of Pleural Effusion Due To Diaphragmatic Defect İn A Patient Undergoing Peritoneal Dialysis. Perit Dial Int. 2016 Mar-Apr;36(2):233. 16. Değirmenci B, Kara M, Kıdır V, İnal S, Sezer T, Umul A, Orhan H, Çelik Ao, Demirtaş H, Yilmaz Ö (2017). Unenhanced Respiratory-Navigated Natıve® Truefısp Magnetic Resonance Angiography İn The Evaluation Of Renal Arteries: Comparison With Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Angiography. Diagn Interv Imaging. 2017 Feb;98(2):133-140. 17. Gülcan Erim, Kıdır Veysel, Keleş Mustafa, Çankaya Erdem, Uyanık Abdullah, Saatçi Fatma. Factors Affecting Patient Survival And Technical Survival İn Patients Undergoing Peritoneal Dialysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1004-1014. 18. Veysel Kıdır, Ayse Aynali, Atila Altuntas, Salih Inal, Buket Aridogan, Mehmet Tugrul Sezer (2017) Telomerase Activity İn Patients With Stage 2–5d Chronic Kidney Disease Nefrologia. 2017 Jul 10. Pii: S0211-6995(17)30098-X. Doi: 10.1016/J.Nefro.2017.03.025. [EPUB Ahead Of Print] English, Spanish. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : 1. Kıdır Veysel, Uz Efkan, Yiğit Ayşe, Altuntaş Atila,Yiğit Barbaros,İnal Salih,Uz Ebru,Sezer Mehmet Tuğrul,Yılmaz Hacı Ramazan (2013). Assocıatıon Between Gene Polymorphısm Of Manganese Superoxıde Dısmutase And Acute Kıdney Injury.50th Era-Edta Congress, 28(Suppl 1), 309-321. 2. Kıdır Veysel,Altunta Atila,Akpınar Abdullah,Orhan Hikmet,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Relatıonshıp Between Vıtamın D And Sexual Dysfunctıon In Dıalysıs Patıents. 50th Era-Edta Congress, 28(Suppl 1), 460-471. 3. Akpınar Abdullah,Kaplan Ba al Fatma,Kıdır Veysel,Özdamar Ünal Gülin,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Nephrocalcinosis Associated With Diuretic And Laxative Abuse İn Anorexia Nervosa. 5th International Congress On Psychopharmacology &International Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology, 23(Suppl 1), 221-222. 4. Kıdır Veysel, Ersoy İbrahim,Altuntaş Atila,İnal Salih,Doğan Abdullah,Sezer Mehmet Tuğrul (2014). Effect Of Cholecalcıferol Replacement On Left Ventrıcle Mass Index In Dıalysıs Patıents. 51st Era-EDTA Congress 5. İnal Salih,Okyay Gülay U,Ulu Memnune Sena, Kıdır Veysel, Altuntaş Atila,Ahsen Ahmet,Ünverdi Selman,Yüksel eref,Duranay Murat,Sezer Mehmet Tuğrul (2014). The Effect Of Bıocompatıble Perıtoneal Dıalysıs Solutıons On Neutrophıl To Lymphocyte Ratıo. 51st EraEDTA Congress 6. Altuntaş Atila, Kıdır Veysel, İnal Salih,Diker Süleyman,Çil Naci,Orhan Hikmet,Sezer Mehmet Tuğrul (2014). Is Hyponatremıa Related To The Seasons?. 51st Era-EDTA Congress 7. İnal Salih,Uz Efkan,Altuntaş Atila, Kıdır Veysel, Yiğit Ayşe,Kale Banu,Aksu Oğuzhan, Yiğit Barbaros,Uz Ebru,Sezer Mehmet Tuğrul,Yılmaz Hacı Ramazan (2014). Allelic Variations İn Manganese Superoxide Dismutase Gene And Diabetic Nephropathy İn Type 2 Diabetic Subjects. 5th International Congress On Cell Membranes And Oxidative Stress 8. Altuntaş Atila,Uz Efkan,Arslan Şevket,Yiğit Ayşe, Kıdır Veysel, Yiğit Barbaros,Uz Ebru,Sezer Mehmet Tuğrul,Yılmaz Hacı Ramazan (2014). Relationship Between Manganese Superoxide Dismutase Enzyme Genotype And Progression Of Renal Function İn Patients With Predialytic Chronic Kidney Disease. 5th International Congress On Cell Membranes And Oxidative Stress 9. Sezer Mehmet Tuğrul,Altuntaş Atila,Yiğit Ayşe,Uz Efkan, Kıdır Veysel, Aydın Bünyamin,İnal Salih,Savaş Hasan Basri (2015). The Relatıonshıp Between Serum Fetuın A Levels And Fetuın Gene Polymorphısm In Hemodıalysıs Patıents. 52ndEra-EDTA Congress 10. Gülcan Erim,Korkmaz Mehmet, Kıdır Veysel, Sanal Bekir,Vural Ahmet Hakan (2015). Successful Treatment Of Left-Sided Pleural Effusion Due To Diaphragmatic Defect With Povidone-İodine İn A Patient Undergoing Peritoneal Dialysis: A Case Report. 12th European Peritoneal Dialysis Meeting 11. Gülcan Erim,Korkmaz Metin, Kıdır Veysel, Kabak Özlem,Işıklar Özben Özden (2015). Correlation Between Serum Papp-A Levels And İnflammatory İndicators İn Peritoneal Dialysis And Hemodialysis Patients. 12th European Peritoneal Dialysis Meeting 12. Sezer Mehmet Tuğrul, Kıdır Veysel, Aynali Ayşe,Altuntaş Atila,İnal Salih,Arıdoğan Buket (2015). Telomerase Activity İn Patients With Stage 2-5 Chronic Kidney Disease. Asn Kidney Week 2015 13. Gülcan Erim, Kıdır Veysel, Özbay Süreyya (2016). Is It Safe To Inıtıate Treatment Of Perıtoneal Dıalysıs Immedıately After Percutaneous Catheter Insertıon?. 53rd Era-EDTA Congress Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Kıdır Veysel, Aldemir Mustafa, Balakan Ozan (2003). Hemofili-A Hastalarında Akut Karını Taklit Eden Spontan Retroperitoneal Kanamalar Olgu Sunumu. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17(4), 243-247. 2. Süner Ali, Özdemir Levent, Kıdır Veysel, Arıtürk Atılgan Zuhal, Ülgen Mehmet Sıddık (2003). Nativ Mitral Ve Triküspit Kapak Tutulumu İle Seyreden Escherichia Coli Endokarditi. Tıp Araştırmaları Dergisi, 1(3), 35-38. 3. Balakan Ozan, Kıdır Veysel,Süner Ali,Yalçın Kendal (2007). Dicle Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesinde 1999-2005 Yilları Arasındaki Inflamatuvar Barsak Hastalıklı Olgularının Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(3), 26-30. 4. Kıdır Veysel (2013). Cardiovascular And Metabolic Effects Of Vitamin D. Journal Of Clinical And Experimental Investigations, 4(3), 398-404. 5. Gülcan Erim, Kıdır Veysel (2015). Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Sıvı Yönetimi Ve Diüretik Tedavisi (2015). Turkiye Klinikleri J Intensive Care-Special Topics 2015;1(2):39-45. 6. Kıdır Veysel, Altuntaş Atila, İnal Salih, Aybek Mürüvvet, Sezer Mehmet Tuğrul (2016) Lithium İnduced Nephrogenic Diabetes Insipidus And Renal Failure A Case Report. Turk Neph Dial Transpl 2016; 25 (2): 218-219. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: 1. Ayyıldız Mehmet Orhan, Kıdır Veysel, Söker Murat,Işıkdoğan Abdurrahman,Süner Ali, Kara İsmail Hamdi,Balakan Ozan,Çelik Metin,Müftüoğlu Ekrem (2004). Akut Ve Kronik İdiopatik Trombositopenili Olgularımızın Uzun Süreli Takip Sonuçları:Prospektif Ve Retrospektif Kombine Bir Çalışma. Xxxı.Ulusal Hematoloji Kongresi 2. Ayyıldız Mehmet Orhan, Kıdır Veysel, Söker Murat,Çelik Metin,Batun Mehmet Sabri, Işıkdoğan Abdurrahman,Kara İsmail Hamdi,Kalkanlı Taş Sevgi,Müftüoğlu Ekrem (2004). Akut Ve Kronik İdyopatik Trombositopeniliolgularımızın Sitokin Profili, Lenfosit Antijenleri, Otoimmun Antikorları Ve Lupus Anti-koagülan Profili: Tedavi Öncesi Ve Sonrası Çoklu Parametre Analizi. Xxxı.Ulusal Hematoloji Kongresi 3. Kıdır Veysel, Altuntaş Atila,Akpınar Abdullah,Orhan Hikmet,Sezer Mehmet Tuğrul (2012). Diyaliz Hastalarında Diyaliz Modalitesi Cinsel Fonksiyon İle İlişkili Midir?. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 4. Altuntaş Atila, Kıdır Veysel, Sert Mehmet,Sezer Mehmet Tuğrul (2012). Alport Sendromunda Siklosporin Tedavisi Etkili Mi?. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 5. Kıdır Veysel, Altuntaş Atila,Akpınar Abdullah,Orhan Hikmet,Sezer Mehmet Tuğrul (2012). Diyaliz Hastalannda D Vitamini İle Cinsel Disfonksiyon İlişkisi. 29.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 6. Kıdır Veysel, Altuntaş Atila,Sezer Mehmet Tuğrul (2012). Diyaliz Hastalarında Vitamin D3 İle Nütrisyon İli kisi. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 7. Altuntaş Atila, Kıdır Veysel, Sezer Mehmet Tuğrul (2012). Periton Diyalizinde Standard Solüsyonlar İle Biyouyumlu Solüsyonların Etkilerinin Karşılaştırılması. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 8. Kıdır Veysel, Altuntaş Atila,İnal Salih,Değirmenci Bumin,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Periton Diyalizinde Alışılmadık Bir Durum: Peritoneal Diyalizatın Transvajinal Sızıntısı. Xv. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 9. Kıdır Veysel, Uz Efkan,Yiğit Ayşe,Altuntaş Atila,Yiğit Barbaros,İnal Salih,Uz Ebru, Sezer Mehmet Tuğrul,Yılmaz Hacı Ramazan (2013). Manganez Süperoksit Dismutaz Gen Polimorfizmi Ve Akut Böbrek Hasarı Arasındaki İli ki. Xv. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 10. Kıdır Veysel, İnal Salih,Altuntaş Atila,Akcan Osman Erhan,şahin Mehmet,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Henoch Schönlein Purpurası Ve Ailevi Akdeniz Ateşi Birlikteliği: Olgu Sunumu. Xv. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 11. İnal Salih,Altuntaş Atila, Kıdır Veysel, Çil Naci,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Malign Melanom Seyrinde Görülen Mezanjiyoproliferatif Glomerülonefrit: Olgu Sunumu. Xv. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 12. Baykal Özlem,İnal Salih,Torumtay Gizem, Kıdır Veysel, Altuntaş Atila,Kırzıoğlu Fatma Yeşim,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Amlodipin Tedavisi Altında Görülen Dişeti Hiperplazisi: Olgu Sunumu. Xv. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 13. Altuntaş Atila, Kıdır Veysel, İnal Salih,Tokuç Abdullah,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Malnütrisyon Ve Kronik Böbrek Yetmezliği Birlikteliği Olan Tüberkülozlu Olgu. Xv. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 14. Arı İrem,Sezer Mehmet Tuğrul,İnal Salih, Kıdır Veysel, Altuntaş Atila (2013). Evre 2-4 Kronik Böbrek Hastalığında N-asetilsisteinin Radyokontrast Nefropati Profilaksisindeki Etkisi. 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 22(Suppl 1), 15. Kıdır Veysel, İnal Salih,Altuntaş Atila,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Periton Diyalizinde Nadir Bir Komplikasyon: Rektosel. 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 16. İnal Salih,Akcan Osman Erhan, Kıdır Veysel, Altuntaş Atila,Şahin Mehmet,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Romatoid Artrit Ve Nefrotik Sendromlu Olguda Tosilizumab Tedavisi: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 17. İnal Salih,Arıcı Özgür, Kıdır Veysel, Altuntaş Atila,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Uzun Süreli Lityum Kullanımına Bağlı Gelişen Graves Hastalığı Ve Minimal Değişiklik Hastalığı Birlikteliği: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 18. Uz Efkan,İnal Salih,Altuntaş Atila,Yiğit Ayşe, Kıdır Veysel, Kale Banu,Aksu Oğuzhan, Yiğit Barbaros,Uz Ebru,Yılmaz Hacı Ramazan,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Diyabetik Nefropati Gelişimi İle Süperoksit Dismutaz Gen Polimorfizmi İlişkisi. 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 19. İnal Salih,Atak Burcu Meryem, Kıdır Veysel, Şahin Mehmet,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Romatoid Artritli Olguda Nadir Bir Hipokalemi Nedeni: Sekonder Gitelman Sendromu. 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 20. Kıdır Veysel, Usta Ahmet Ali,İnal Salih,Altuntaş Atila,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Difteri -Tetanoz Aşısı Sonrası Geli en Minimal Değişiklik Hastalığı. 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 21. Altuntaş Atila, Kıdır Veysel,İnal Salih,Diker Süleyman,Çil Naci,Orhan Hikmet,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Hiponatremi Mevsimlerle İlişkili Midir?. 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 22. Kıdır Veysel, Diker Süleyman,İnal Salih,Altuntaş Atila,Şahin Mehmet,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Nöropsikiyatrik Semptomlarla Prezente Olan Sistemik Lupus Eritematozus. 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 23. Altuntaş Atila,Uz Efkan,Arslan Şevket,Yiğit Ayşe, Kıdır Veysel,Yiğit Barbaros,Uz Ebru,İnal Salih,Yılmaz Hacı Ramazan,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Kby Progresyonu İle Süperoksit Dismutaz Enzim Genotipi İlişkisi. 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 24. Kıdır Veysel, Ersoy İbrahim,İnal Salih,Altuntaş Atila,Doğan Abdullah,Sezer Mehmet Tuğrul (2013). Diyaliz Hastalarında Kolekalsiferol Replasmanının Sol Ventrikül Kitle İndeksine Etkisi. 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 25.Altuntaş Atila,Aybek Mürüvvet, Kıdır Veysel, İnal Salih,Sezer Mehmet Tuğrul (2014). Kronik Hepatit C İnfeksiyonu Ve Multipl Myelom Birlikteliği: Olgu Sunumu. Xvı.Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 26. Kıdır Veysel, Aybek Mürüvvet,Altuntaş Atila,İnal Salih,Sezer Mehmet Tuğrul (2014). Uzun Süreli Lityum Kullanımına Bağlı Nefrojenik Diyabetes İnsipitus Ve Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu. Xvı.Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 27. İnal Salih,Altuntaş Atila, Kıdır Veysel, Özorak Alper,İlgin Yusuf,Sezer Mehmet Tuğrul (2014). Utility Of Serum Creatinine / Cystatin C Ratio İn Diagnosis Of Postrenal Acute Kidney İnjury. 31. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 28. Değirmenci Bumin,Kara Mustafa, Kıdır Veysel, İnal Salih,Sezer Mehmet Tuğrul,Umul Ayşe,Orhan Hikmet (2015). Renal Arter Ve Dallarının Değerlendirilmesinde Kontrastsız Solunum Tetiklemeli 3 Boyutlu Nativetruefısp Mr Anjiografi İle Kontrastlı Mr Anjiografinin Karşılaştırılması. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı 29. Altuntaş Atila,Baş Nihal,İnal Salih, Kıdır Veysel, Sezer Mehmet Tuğrul (2015). Asetaminofen Zehirlenmesi Sonrası Görülen İzole Proteinüri: Olgu Sunumu. Xvıı.Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 30. Sezer Mehmet Tuğrul, Kıdır Veysel, Aynali Ayşe,Altuntaş Atila,İnal Salih,Arıdoğan Buket (2015). Evre 2-5 Kronik Böbrek Hastalarında Telomeraz Aktivitesi. Xvıı.Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 31. Kıdır Veysel, Altuntaş Atila,İnal Salih,Sezer Mehmet Tuğrul (2015). Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Kliniği İle Başvuran Hodgkin Lenfoma Olgusu. 4. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon Ve Transplantasyon Toplantısı 32. Kıdır Veysel, Gülcan Erim,Kabak Özlem,Özbay Süreyya,Sönmez Yalçın (2015). Sapd Peritonit İle Prezente Olan Bir Hastada Çekum Perforasyonuna Bağlı Sekonder Peritonit. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 33. Gülcan Erim,Şahin Osman Tamer,Korkmaz Metin, Kıdır Veysel, Gülcan Aynur (2015). Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastasında Koagülaz Negatif Stafilokok Peritonitine Bağlı Gelişen İleus Tablosu. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 34. Altuntaş Atila, Kıdır Veysel, Atak Burcu Meryem,Ceyhan Ali Murat,İnal Salih,Sezer Mehmet Tuğrul (2015). Granulomatöz Polianjitistanılı Hastada İmmünsüpresif Tedavi Altında Görülen Allopurinole Bağlı Stevens Johnson Sendromu. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 35. Altuntaş Atila, Kıdır Veysel, Özer Baş Nihal,İnal Salih,Sezer Mehmet Tuğrul (2015). D Vitamini İntoksikasyonuna Bağlı Hiperkalsemi Ve Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 36. Altuntaş Atila,Yiğit Ayşe,Uz Efkan, Kıdır Veysel, Aydın Bünyamin,İnal Salih,Sert Mehmet,Savaş Hasan Basri,Sezer Mehmet Tuğrul (2015). Hemodiyaliz Hastalarında Serum Fetuin A Seviyesi İle Fetuin Gen Polimorfizmi Arasındaki İli ki. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 24(Suppl 1), 245, (Kontrol No: 1650084) 37. Kıdır Mehtap, Kıdır Veysel, Dizen Namdar Nazlı,Sarıcı Gülben,Tak Hasan,Değer Ayşe Nur (2015). Job Sendromlu Bir Olgu. Xxıı. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 38. Gülcan Erim,Yıldız Seval,Kıdır Veysel (2016). Fokal Segmental Glomerüloskleroz Vakasında Siklosporin Kullanımına Bağlı Nöropatik Semptomlar Takrolimusa Geçilirse Düzelir Mi?. 5. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon Ve Transplantasyon Toplantıs