Sitede Ara

Doç.Dr. Suphi BAHADIRLI

Acil Tıp

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Doğum Yeri

ANTAKYA

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2019 - 2021Beylikdüzü Devlet Hastanesi
2018 - 2019SBÜ Kanuni Sultan Süleyman EAH
2018İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp
2009Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Kurt E, Ak R, Eke Kurt ŞZ, Bahadırlı S, Cimilli Öztürk T. The correlation of 30- and 90-day mortality rates with Hs-troponin I values measured in patients diagnosed with paroxysmal supraventricular tachycardia in emergency service. Hong Kong Journal of Emergency Medicine. September 2019. doi:10.1177/1024907919871421 (Özgün Araştırma Makalesi – SCI-E Kapsamında Dergi)
A2. Bahadirli S, Sagaltici E. Burnout, job satisfaction, and psychological symptoms among emergency physicians during covid-19 outbreak: A cross-sectional study. Psychiatr Clin Psychopharmacol.2021; 31: 67-76. DOI:10.5152/pcp.2021.20180 (Özgün Araştırma Makalesi – SCI-E Kapsamında Dergi)
A3. Bahadirli S, Kurt E, Ak R, Kurt ŞZE, Sanri E, Bulut M. Evaluation and Comparison of Screening Tools Used to Predict the Adverse Outcomes of Elderly Patients in the Emergency Department. Acta Medica Mediterranea 2021; 37(2), 1133-1139. DOI: 10.19193/0393-6384_2021_2_174 (Özgün Araştırma Makalesi – SCI-E Kapsamında Dergi)
A4. Kurt E, Bahadirli S. The usefulness of Shock Index and Modified Shock Index in predicting outcome of COVID-19 patients. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2021:1-16. doi:10.1017/dmp.2021.187 (Özgün Araştırma Makalesi – SCI-E Kapsamında Dergi)
A5. Bahadirli S., Sen AB, Bulut M, Kaya S. Evaluation of the patients with flank pain in the emergency department by modified STONE score. The American Journal of Emergency Medicine, 2021; 47, 158-163. doi:10.1016/j.ajem.2021.03.073 (Özgün Araştırma Makalesi – SCI-E Kapsamında Dergi)
A6. Ak R, Kurt E, Bahadirli S. Comparison of 2 Risk Prediction Models Specific for COVID-19: The Brescia-COVID Respiratory Severity Scale Versus the Quick COVID-19 Severity Index. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2021:1-5. doi:10.1017/dmp.2021.141 (Özgün Araştırma Makalesi – SCI-E Kapsamında Dergi)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1. Investigation of the Relationship of Covid-19 Patients with the Patient’s Prognosis of The Neutrophyl / Lymphocyte Ratio at the Time of Admission - 2nd International Baku Conference on Scientific Research, April 28-30, 2021- Baku Odlar Yurdu University, Azerbaijan. (Sözlü sunum)
B2. Investigation of Platelet Count, Mean Platelet Volume and Neutrophyl Lymphocyte Ratio in Patients with Cerebrovascular Disease Diagnosis in Emergency Department - Istanbul International Modern Scientific Research Congress, June 4-5, 2021 Istanbul, Turkey. (Sözlü sunum)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C1.1.
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
C2.1. Bahadırlı S. Antibiyotiklerle olan zehirlenmeler (izoniyazid, rifampisin, penisilin, kinolonlar). Acil Tıp Pratiğinde Klinik Toksikoloji, Ed: Kekeç Z. Ema Tıp Kitabevi, Ankara, 2020, s:277-285.
C2.2. Bahadırlı A, Bahadırlı S. Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Acil Yönetimi. Jinekolojik & Obstetrik Aciller ve Gebelikte Covid 19’a Yaklaşım, Ed: Karlı P. Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2020, s:283-290.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Bahadırlı S, Karaoğlu U, Sarıhan A, Bulut M. Stroke in a Young Patient. Bozok Tıp Dergisi. 2018; 8(2): 108-111. (Vak’a takdimi)
D2. Bahadirli N, Bahadirli S, Keskin M. Nasal tip avulsion due to dog bite. Turk J Plast Surg 2019;27:220-1 (Vak’a takdimi)
D3. Bahadırlı, S , Kurt, E . (2021). Predictive value of C-reactive protein/albumin ratio in predicting poor outcome of hospitalized patients with COVID-19 . Journal of Health Sciences and Medicine , 4 (4) , 505-510 . DOI: 10.32322/jhsm.945522 (Özgün Araştırma Makalesi – ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergi)
D4. Kurt E , Bahadırlı S . Prognostic value of blood gas lactate levels among COVID-19 patients who visited to emergency department. J Health Sci Med / JHSM. 2021; 4(4): 493-497. (Özgün Araştırma Makalesi – ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergi)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Acil Servise Başvuran Yaşlı Hastalarda Prognostik Faktörlerin İncelenmesinde Kullanılan Tarama Skorlarının Karşılaştırılması – Sözlü Sunum (EACEM2018)
E2. A Rare Case in Emergency Department: Disulfiram Ethanol Reaction – Poster Sunumu (ACEM2017)
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:
F1.
G. Diğer yayınlar:
(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)
G1. Schuur JD, Cooper Z. Geriatrik Travma, Çeviri. Bahadırlı S, Bulut M. Rosen Acil Tıp: Kavramlar ve Klinik Uygulama. Ed. Ozucelik DN. 2328-2335. Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2019. (Kitap Bölüm Çevirisi)
G2. Predicting intensive care unit admissions for COVID-19 patients in the emergency department [Başlıca yazar - Özgün Araştırma Makalesi – Değerlendirmede - Disaster Medicine and Public Health Preparedness (SCI-E kapsamında dergi)]
G3. Post-traumatic stress disorder in healthcare workers of emergency departments during the pandemic: A cross-sectional study [Başlıca Yazar - Özgün Araştırma Makalesi – Minör Revizyon istendi – The American Journal of Emergency Medicine (SCI-E kapsamında dergi)
G4. A rare cause of tachycardia: Posterior fascicular ventricular tachycardia [Vak’a Takdimi – Kabul edildi, basım aşamasında - Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan (SCI-E kapsamında dergi)]
G5. Sentetik Katinonlar: Yeni Psikoaktif Maddelerin Gelişen Bir Sınıfı, Makale Sunumu, 2020. Erişim: http://tatdtoksikoloji.org/haber/sentetik-katinonlar-yeni-psikoaktif-maddelerin-gelisen-bir-sinifi