Sitede Ara

Doç.Dr. Rıdvan SİVRİTEPE

İç Hastalıkları

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

MUŞ

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2021 - 2021Brookwood International Academy
2019 - 2021İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi
2015 - 2015İstanbul Üniversitesi
2015 - 2019Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2014 - 2015Muş Devlet Hastanesi
2019Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2014Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi (2008-2014), Tıp Fakültesi
ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER
1- Ocak Serin S, İlhan M, Ahcı S, Okuturlar Y, Koç G, Eyüpgiller T, Sivritepe R, Uçak Basat S. The Level of Awareness on Thyroid Disorders-. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital, 50(3), 181-5. 2016 doi: 10.5350/SEMB.20160412042738
2- A Rare Cause of Rhabdomyolysis and Acute Renal Failure In An Adult Patient: Carnitine Palmitoyl transferase II Deficiency- Rıdvan Sivtritepe, Sema Uçak Basat, Kevser Kutlu Tatar, Murat Tugcu- Acta Medica Mediterranea, 2017, 33: 789 doi: 10.19193/0393-6384_2017_5_116
3- Basat S, Sivritepe R, Ortaboz D, Sevim Çalık E, Küçük EV, Şimşek B, Atay S, Çalışgan A. The relationship between vitamin D level and erectile dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus. Aging Male. 2018 Jun;21(2):111-115. doi: 10.1080/13685538.2017.1379488. Epub 2017 Sep 23. PMID: 28944704.
4- Uçak S, Sivritepe R, Kara O, Sevim E, Ortaboz D, Küçük EV, Atay S, Baygül AÇ. Association between sarcopenia and erectile dysfunction in males with type II diabetes mellitus. Aging Male. 2019 Mar;22(1):20-27. doi: 10.1080/13685538.2018.1441276. Epub 2018 Feb 22. PMID: 29468915.
5- Ucak S, Sevim E, Ersoy D, Sivritepe R, Basat O, Atay S. Evaluation of the relationship between microalbuminuria and 25-(OH) vitamin D levels in patients with type 2 diabetes mellitus. Aging Male. 2019 Jun;22(2):116-120. doi: 10.1080/13685538.2018.1479385. Epub 2018 Jun 26. PMID: 29944055.
6- Sivritepe R, Basat S, Ortaboz D. Association of vitamin D status and the risk of cardiovascular disease as assessed by various cardiovascular risk scoring systems in patients with type 2 diabetes mellitus. Aging Male. 2019 Jun;22(2):156-162. doi: 10.1080/13685538.2018.1499080. Epub 2018 Sep 7. PMID: 30193547.
7- Sema Basat, Ridvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim, Sabri Atay, Arzu Baygul. The Relationship Between Osteoarthritis and Sarcopenia in Geriatric Diabetic Patients. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital, Accepted Articles: SETB-42890 | DOI:10.14744/SEMB.2021.42890
8- İmantay Shauyet, Sema Basat, Gamze Geyik Yünoğlu, Rıdvan Sivritepe, Selda Çakın Ünnü, Mustafa Behçet Demirbaş, Mevlut Kiyak, Okcan Basat. The Relationship Between Frailty and Treatment Compliance in Diabetic and Geriatric Patients Using Insulin. Namık Kemal Medical Journal, Accepted Articles: https://jag.journalagent.com/z4/vi.asp?pdir=nkmj&plng=tur&un=NKMJ-39974#.YOds5h7oeyE.gmail
9- Ustuntas G, Basat S, Calik AN, Sivritepe R, Basat O. Relationship Between Epicardial Fat Tissue Thickness and CRP And Neutrophil Lymphocyte Ratio In Metabolic Syndrome Patients Over 65 Years. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital. Accepted Articles: SETB-91455 | DOI:10.14744/SEMB.2021.91455
10- Sivritepe R. The Relationship Between Dynapenia and Vitamin D Level in Geriatric Women with Type 2 Diabetes Mellitus. Northern Clinics of Istanbul. Ahead of Print: NCI-28009 | DOI:10.14744/nci.2021.28009
11- Kevser Kutlu Tatar, Ridvan Sivritepe, SEMA Uçak Basat. Accuracy And Reliability Study Of The Short Nutritional Assessment Questionnaire (Snaq) In Turkish Patients In Nutritional Evaluation. Namık Kemal Medical Journal. Ahead of Print: NKMJ-92486
12- Damla Ortaboz,SEMA BASAT,Ridvan Sivritepe. The Relationship between Vitamin D Levels and Cardiovascular Risk Scores in Geriatric Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-25991 | DOI:10.14744/scie.2021.25991
13- Beytullah Güner, Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat. The Relationship Between Malnutrition Risk and Prognosis in Geriatric Patients Hospitalized for COVID-19. Online Turkish Journal of Health Sciences. Ahead of Print: 892552
ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER
1- Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat, Gülçin Güngör Olçum, Ece Yiğit. Down Semdromu, Hashimoto Tiroiditi, İnsülin Bağımlı Tip 1 Diyabetes Mellitus ve Otoimmün Gastroenteropati: Nadir Görülen Bir Birliktelik-Down's Syndrome, Hashimoto's Thyroiditis, Insulin-Dependent Type 1 Diabetes Mellitus and Autoimmune Gastroenteropathy: A Rare Combination: Case Report- Turkiye Klinikleri J Endocrin 2016;11(1):27-3 doi:10.5336/endocrin.2015-48706
2- Uçak, S., Sivritepe, R., ÖZAYDIN, A. N., Ortaboz, D., CALIK, E. S., & ÇALIŞGAN, A. (2017). Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’ndeki Son 10 Yıllık Mortalite Nedenlerinin İrdelenmesi.STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,26(3), 104-112.
3- Sivritepe R, Basat SU, Yigit E, Aktas HS. Hypothyroidism Secondary To Amiodarone Use.Konuralp Tip Dergisi,2018; 10(2), 253-255.
ULUSLARARASI KONGRE SÖZLÜ BİLDİRİLERİ:
1- OP02-Relationship Between Vitamin D Levels and Different Cardiovascular Risk Scores In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus – Ridvan Sivritepe, Sema Basat, DamlaOrtaboz- 9. International Congress of Internal Medicine/ 9-11 March 2017/ Athens/ Greece
2- OP03- The relatiship Between Vitamin D Level and Erectile Dysfunction In Male Patients With Type 2 Diabetes Mellitus- SemaBasat, Rıdvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık, Eyüp Veli Küçük, Berkan Şimşek, Sabri Atay, Arzu Çalışgan- 9. International Congress of InternalMedicine/ 9-11 March 2017/ Athens/Greece
3- OP05-Association Between Osteoarthritis and Sarcopenia In Geriatric Patients With Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM)- SemaUcak, Rıdvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık, Sabri Atay, Arzu Çalışgan- 9. International Congress of InternalMedicine/ 9-11 March 2017/ Athens/Greece
4- OP08- Evaluation of The Uric Acid As Subclinical Malnutrition Indicator-Güven Koc, Sibel Ocak Serin, Hakan Kocoglu, Yildiz Okuturlar, Rıdvan Sivritepe, Tulay Eyupgiller, Gulay Turan, Sema Ucak Basat- 9. International Congress of Internal Medicine/ 9-11 March 2017/ Athens/Greece
5- OP37-Evaluation of Mortality Causes of The Last 10 Years In Department of Internal Medicine University of Health Sciences Umraniye Education and Research Hospital- SemaUcak, Rıdvan Sivritepe, Ayşe Nilüfer Özaydın, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık- 9. International Congress of InternalMedicine/ 9-11 March 2017/ Athens/ Greece
6- OP34- Relationship Between Prognostic and Organ Failure Scoring Systems and Nutrition Scores In Geriatric Patients In Intensive Care Unit- Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak, OkcanBasat, Oğuzhan Kara, Ecem Sevim, Damla Ortaboz, Arzu Baygül- 10. International Congress of InternalMedicine/ 22-24 March 2018/ Athens/ Greece
7- Op-089-The Relationship Between Prognostic And Organ Failure Scoring Systems And Quantitative-Amino-Acid Levels- SemaUcak, Rıdvan Sivritepe, OkcanBasat, Arzu Baygül, Aydın Duygu, Pınar Eker, Kamil Özdil-2nd International and 12th AcademicGeriatricsCongress/24 – 28 April 2019, Antalya, Turkey
8- Op-093-Association Between Sarcopenia And Erectile Dysfunction In Males With Type II Diabetes Mellitus- SemaBasat, Rıdvan Sivritepe, Oğuzhan Kara, Ecem Sevim, Damla Ortaboz, Eyüp Veli Küçük, Sabri Atay, Arzu Baygül-2nd International and 12th AcademicGeriatricsCongress/24 – 28 April 2019, Antalya, Turkey
9- Op-094-The Relationship Nutrition With Endoscopic Gastrostomy Tube And Serum Quantitative Amino Acid Levels-Ridvan Sivritepe, Sema Ucak Basat, Neslihan Gökmen-2nd International and 12th Academic Geriatrics Congress/24 – 28 April 2019, Antalya, Turkey
10- OP-095-Relationship Between Thyroid Stimulating Hormone And Erectile Dysfunction in Type 2 Diabetic Men-Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak, Arzu Baygül, Okcan Basat-2nd International and 12th Academic Geriatrics Congress /24 – 28 April 2019, Antalya, Turkey
11- OP00422- Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Erkeklerde Dinapeni ile Framingham Risk Skoru Arasındaki İlişki- Ridvan Sivritepe- 20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress / 20th – 23rd MAY 2021, https://daahk.online/index.php, Turkey
ULUSAL KONGRE SÖZLÜ BİLDİRİLERİ:
1- SS-022 - Tip 2 Diyabetes Mellituslu Geriatrik Hastalarda D Vitamini Düzeyi İle Farklı Kardiyovasküler Risk Skorları Arasındaki İlişki - Damla Ortaboz, Sema Uçak, Rıdvan Sivritepe, Arzu çalışgan – 9. Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya/Türkiye
2- S02-Geriatrik Diyabetik Hastalarda Osteoartrit İle Sarkopeni Arasındaki İlişki-Sema Ucak, Rıdvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık, Sabri Atay, Arzu Çalışgan- 6. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması, 18-20 kasım 2016- İstanbul/Türkiye
3- S02-Yoğun Bakım Ünitesindeki Geriatrik Hastalarda APACHE II, SAPS II, MODS, SOFA ve GKS Gibi Prognostik ve Organ Yetmezliği Skorlama Sistemleri İle MNA ve NRS 2002 Gibi Nütrisyon Skorları Arasındaki İlişki -Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak, Okcan Basat, Oğuzhan Kara, Ecem Sevim, Damla Ortaboz, Arzu Baygül- 7. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması/ 17-19 Kasım 2017/ İstanbul/ Türkiye
4- S-10-Diyabetes Mellitus Tanılı İnsülin Kullanan Geriatrik Hastalarda Tedaviye Uyum Ve Frailite (Kırılganlık) Arasindaki İlişki- İmantay Shayuet, Sema Ucak, Gamze Geyik, Rıdvan Sivritepe, Selda Çakın Ünnü, Mustafa Behçet Demirbaş, Mevlüt Kıyak, Okcan Basat- Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Diyabet ve Obezite Sempozyomu/ 2-4 Mart 2017/ İstanbul/ Türkiye
5- SS-019- Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastalarda APACHE-II, SAPS-II, MODS, SOFA ve GKS gibi prognostik ve organ yetmezliği skorlama sistemleri ile kantitatif aminoasit düzeyleri arasındaki ilişki- Sema Ucak, Rıdvan Sivritepe,Okcan Basat, Arzu Baygül, Aydın Duygu, Pınar Eker, Kamil Özdil – İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 2018/ 15-18 Mart 2018 / Sakarya/ Türkiye
6- SS-47- Basitleştirilmiş Beslenme Ve İştah Anketi (SNAQ) Nutrisyonel Değerlendirme Testinin Türk Hastalarda Doğruluk Ve Güvenilirlik Çalışması - Kevser Kutlu Tatar, Rıdvan Sivritepe , Sema Uçak Basat – Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. İç Hastalıkları Kongresi / 9-12 Aralık 2020 / İstanbul / Türkiye
7- SS-05- 65 Yaş Üstü Metabolik Sendromlu Hastalarda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile CRP Ve Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki - Gamze Üstüntaş, Sema Uçak Basat, Ali Nazmi Çalık,Rıdvan Sivritepe, OkcanBasat- Geleneksel İç Hastalıkları Günleri 2021 / 11-14 Mart 2021 / www.dijitalkongre.com /Türkiye
8- SS -0100-COVID-19 Tanısı ile İnterne Edilen Diyabetik Geriatrik Hastalarda Geriatrik Beslenme Risk Indeksi (GNRI) ile Hastalığın Prognozu Arasındaki İlişki- 5. İç Hastalıkları Akademisi Kongresi /8-10 Nisan 2021 / https://ihakademi.kongrelive.com/ Türkiye
ULUSLARARASI KONGRE POSTER BİLDİRİLERİ
1- EP1067- The Level of Awareness on Thyroid Disorders - Sibel Ocak Serin, Muzaffer İlhan, Seda Ahcı, Yıldız Okuturlar, Güven Koç, Tülay Eyüpgiller, Rıdvan Sivritepe, Sema Ucak Basat - 18th European Congress of Endocrinology/28-31 May 2016/Munich, Germany
2- PP-002-Relationship of Plasma Viscosity With Antibody Titers and Comlications In
Patients With Antiphospholipid Syndrome- Ecem Sevim Çalık, Sema Basat, Alev Meltem
Ercan, Özlem Pehlivan, Denizhan karis, Damla Ersoy, Rıdvan Sivritepe- 15. International
Congress on Antiphospholipid Antibodies, 21-24 september 2016/Kyrenia, Northern Cyprus
3- EPP017- Toxic Hepatitis After Intravenous Immunoglobulin Use: A Case Report of MyasthenıaGravis- Fatma Kurt, Hanife Şerife Aktaş, Ümran Keskin, Ayse Rana Platin, Rıdvan Sivritepe, Şuheda Çakmak- 9. InternatıonalCongress of InternalMedicine/ 9-11 March 2017/ Athens/Greece
4- EPP050- Carnitine Palmitoyl Transferase II Deficiency In An Adult Presenting With Rhabdomyolysis And Acute Renal Failure-Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat, Kevser Kutlu Tatar, Murat Tugcu- 9. InternatıonalCongress of InternalMedicine/ 9-11 March 2017/ Athens/Greece
5- EPP098- A Rare and Serious Coagulopoathy Secondary to DabıigatranUse- Sema Ucak, Rıdvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık- 9. InternatıonalCongress of InternalMedicine/ 9-11 March 2017/ Athens/Greece
6- EPP130- A Rare Reason Of Hypercalcemıa: Tuberculous Lymphadenitis Confused With Sarcoidosis- Sema Ucak, Tuğba Arisoy, Ridvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalik, Beytullah Güner- 9. International Congress Of InternalMedicine/ 9-11 March 2017/ Athens/Greece
7- EPP138- Rhabdomyolysis Secondary To Olanzapine Use- SemaUcak, Rıdvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık- 9. International Congress Of InternalMedicine/ 9-11 March 2017/ Athens/Greece
8- EPP155- The Highest Hba1c Level Of On Elderly Patient With Newly Diagnosed Diabetes Mellitus In Our Clinic- SemaUcak, Rıdvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık - 9. Internatıonal Congress Of Internal Medicine/ 9-11 March 2017/ Athens/Greece
ULUSAL KONGRE POSTER BİLDİRİLERİ:
1- PS-339- Karnitin Palmitoil Transferaz 2 Eksikliğine Bağlı Rabdomiyolize Sekonder Akut Renal Hasar-Olgu Sunumu- Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat, Ece Yiğit, Kevser Kutlu Tatar, Damla Ersoy -17. Ulusal İçHastalıkları Kongresi, 14-18 Ekim 2015, Antalya/Türkiye
2- PS-053 -Amiodaron Kullanımına Bağlı Gelişen Hipotiroidi Tablosu- Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat, Ece Yiğit, Hanife Şerife Aktaş -17. Ulusal İç HastalıklarıKongresi, 14-18 Ekim 2015, Antalya/Türkiye
3- PS-295 – B12 Eksikliğine Bağlı Pansitopeni İle Gelen Bir Crohn Hastası - Ece Yiğit, Rıdvan Sivritepe, Gülçin Güngör Olçum, Sema Uçak Basat- Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi -17. Ulusal İçHastalıklarıKongresi, 14-18 Ekim 2015, Antalya/Türkiye
4- PS-226 -Diüretik Kullanımı Sonrası Deri Nekrozu İle Presente Olan Staz Dermatit - Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat, Ece Yiğit, Hanife Şerife Aktaş, Ali Durdu - Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi -17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 14-18 Ekim 2015, Antalya/Türkiye
5- PS-78 - Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda D Vitamini Düzeyi İle Farklı Kardiyovasküler Risk Skorları Arasındaki İlişki - Rıdvan Sivritepe, Sema Basat, Damla Ortaboz - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi -52. Ulusal Diyabet Kongresi,20-24 Nisan 2016,Antalya/Türkiye
6- PS-31 -Postoperatif Akut Solunum Yetmezliği Olgusu: Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem – Sibel Ocak Serin, Senem Polat, Tülay Eyügiller, Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi - İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri – İnteraktif Güncelleştirme, 11-13 Mart 2016,Sakarya/Türkiye
7- PS-042-Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Erkeklerde D Vitamini Düzeyi İle Erektil Disfonksiyon Arasındaki İlişki-Sema Ucak, Rıdvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık,Eyüp Veli Küçük, Berkan Şimşek, Sabri Atay, Arzu Çalışgan- 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 12 - 16 Ekim 2016 – Antalya/Türkiye
8- PS-058-Yeni Diabetes Mellitus Tanılı Geriatrik Hastada Kliniğimizde Karşılaşılan En Yüksek Hemoglobin A1c Düzeyi-Sema Ucak, Rıdvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık-18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 12 - 16 Ekim 2016 – Antalya/Türkiye
9- PS-066-Tip2 Diabetes Mellitus Tanılı 40-65 Yaş Arası Hastalarda Mikroalbuminüri İle D Vitamin Düzeyi İlişkisi- Ecem Sevim Çalık, Sema Basat, Damla Ersoy, Rıdvan Sivritepe-18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2016 – Antalya/Türkiye
10- PS-165-Dabigatran Kullanımına Sekonder Nadir Görülen Ciddi Koagülopati- Sema Ucak, Rıdvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık-18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 12- 16 Ekim 2016 – Antalya/Türkiye
11- PS-168-Olanzapin Kullanımına Sekonder Gelişen Rabdomiyoliz- Sema Ucak, Rıdvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık-18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2016 – Antalya/Türkiye
12- PS-187-İntravenöz İmmün Globülin Kullanımı Sonrası Gelişen Toksik Hepatit: MyasteniaGravis Tanılı Bir Olgu- Fatma Kurt Keren, Hanife Şerife Aktaş, Ümran Keskin, Ayşe Rana Platin, Rıdvan Sivritepe, Şüheda Çakmak- 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 12 - 16 Ekim 2016 – Antalya/Türkiye
13- PS-223-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye EAH İç Hastalıkları Kliniğindeki Son 10 Yıllık Mortalite Nedenlerinin İrdelenmesi- Sema Ucak, Rıdvan Sivritepe, Ayşe Nilüfer Özaydın, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık, Arzu Çalışgan-18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2016 – Antalya/Türkiye
14- PS-240-Nadir Bir Hiperkalsemi Sebebi: Sarkoidoz İle Karışan Tüberküloz Lenfadenit-Sema Ucak, Tuğba Arısoy, Rıdvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim Çalık, Beytullah Güner-18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2016 – Antalya/Türkiye
15- PS-276 Poems Olgu Sunumu-Ecem Sevim Çalık, Sema Basat, Damla Ersoy, Rıdvan Sivritepe-18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2016 – Antalya/Türkiye
16- PS-349- Antifosfolipid Sendrom Tanılı Hastalarda Plazma Viskozitesi İle İlişkinin Değerlendirilmesi- Ecem Sevim Çalık, Sema Basat, Rıdvan Sivritepe, Damla Ersoy-18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 12 - 16 Ekim 2016 – Antalya/Türkiye
17- P09-Daha Ne Kadar Düşebilir Ki; Hemoglobin Düzeyi:2,67 gr/dl- Rıdvan Sivritepe, SemaUcak, DamlaOrtaboz, EcemSevim Çalık-6. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması, 18-20 Kasım 2016- İstanbul/Türkiye
18- PS-31-Parvovirüs B19 İnfeksiyonu Sonrası Gelişen Diyabetik Ketoasidoz ve Pansitopeni Olgu Sunumu- Mustafa Behçet Demirbaş, Zehra Sarıkaya Demirbaş, Sema Basat, Hanife Şerife Aktaş, Rıdvan Sivritepe- 53. Ulusal Diyabet Kongresi/19-23 Nisan 2017/Girne/K.K.T.C
19- PS-132-Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda APACHE-2, SIRS VE NRS 2002 Skorları Arasındaki İlişki- Musa Pınar, Sema Uçak, Betül Ayaz, Rıdvan Sivritepe- 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 11 - 15 Ekim 2017– Antalya/Türkiye
20- PS-279-Akut Pankreatitin Şiddetini Öngören Skorlarının Korelasyonu ve Şiddetin NRS 2002 ile İlişkisinin Değerlendirilmesi- Ziya İmanov, Sema Uçak, Senem Ertilav, Betül Ayaz, Rıdvan Sivritepe- 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 11 - 15 Ekim 2017– Antalya/Türkiye
21- PS-363- Çölyak Hastalarında Helicobacter Pylori Sıklığı ve Laboratuvar Parametreleri İle İlişkisi- Sibel Ocak Serin, Hakan Demirdağ, Yıldız Okuturlar, Aysun Işıklar, Rıdvan Sivritepe, Oğuzhan Kara- 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 11 - 15 Ekim 2017– Antalya/Türkiye
22- P38-Tedaviye Yanıtsız ITP Tanısıyla İnterne Edilen TTP Vakası- Oğuzhan Kara, Sema Uçak, Betül Ayaz, Rıdvan Sivritepe- 7. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması/ 17-19 Kasım 2017/ İstanbul/ Türkiye
23- P06-Non-Hodgkin Lenfomaya Eşlik Eden Otoantikor Pozitifliği Vakası- Sema Uçak, Özge Kıran, Rıdvan Sivritepe, Oğuzhan Kara, Betül Ayaz- 7. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması/ 17-19 Kasım 2017/ İstanbul/ Türkiye
24- P08-Agresif Renal Tutulumİle Prezente Olan Granülomatöz Polianjitis Olgusu- Oğuzhan Kara, Sema Uçak, Rıdvan Sivritepe- 7. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması/ 17-19 Kasım 2017/ İstanbul/ Türkiye
25- EP02- Temporal Arterit İle Presente Olan Kolon Kanseri Olgusu- Selda Çakın Ünnü, Özlem Pehlivan, Rıdvan Sivritepe, Özge Kıran, Sema Uçak Basat- Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1. Romatizmal Hastalıklar Sempozyomu/ 23-24 Mart 2018/ İstanbul/ Türkiye
26- EP07- Dev Hücreli Arterite Eşlik Eden Kutanöz Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu- Özge Kıran, Özlem Pehlivan, Rıdvan Sivritepe, Selda Çakın Ünnü, Sema Basat- Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1. Romatizmal Hastalıklar Sempozyomu/ 23-24 Mart 2018/ İstanbul/ Türkiye
27- EP08- Ankilozan Spondilit ve Hidradenitis Suppuritivalı İki Vakada Hidradenitis Suppuritiva'nın Tümör Nekroz Faktör (TNF) Antagonisti Kullanımı Sonrası Regresyonu- Özge Kıran, Özlem Pehlivan, Selda Çakın Ünnü, Rıdvan Sivritepe, Sema Basat- Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1. Romatizmal Hastalıklar Sempozyomu/ 23-24 Mart 2018/ İstanbul/ Türkiye
28- EP15- Nadir Bir Kilo Kaybı Nedeni: Tedavi İle Regrese Olan Retroperitoneal Fibrozis- Rıdvan Sivritepe, Özlem Pehlivan, Selda Çakın Ünnü, Özge Kıran, Mehmet Tarık Tatoğlu, Sema Uçak Basat- Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1. Romatizmal Hastalıklar Sempozyomu/ 23-24 Mart 2018/ İstanbul/ Türkiye
29- P-123- Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastada U-300 İnsülin Glargine Sonrası Gelişen Makulapapüler Döküntü – Selda Çakın Ünnü, Dilek Burcu Esen, Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat- Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları Kongresi / 27-30 Haziran 2018/ İstanbul/ Türkiye
30- P-155- Lemmel Sendromu Duodenal Divertikül Basısına Bağlı Tıkanma Sarılığının Nadir Bir Sebebi - Dilek Burcu Esen, Selda Çakın Ünnü, Özkan Kaya, Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat - Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları Kongresi / 27-30 Haziran 2018/ İstanbul/ Türkiye
31- P-218- H Sendromu, Hashimoto Tiroiditi, İnsülin Bağımlı Tip 1 Diyabetes Mellitus Ve Otoimmün Gastroenteropati Nadir Görülen Bir Birliktelik- Rıdvan Sivritepe, Özge Kıran, Sema Basat - Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1. İç Hastalıkları Kongresi / 27-30 Haziran 2018/ İstanbul/ Türkiye
32- PB02 Trastuzumaba Bağlı Stevens-Johnson Sendromu-Toksik Epidermal Nekroliz - 10. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması / 14-17 Kasım 2020 / İstanbul / Türkiye
33- PS-30- Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ile İlişkili Rabdomiyoliz Vakası -Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat- Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. İçHastalıkları Kongresi / 9-12 Aralık 2020 / İstanbul / Türkiye
YAZARLIĞINI YAPTIĞI KİTAPLAR
1- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan El Kitabı Yayın No : 1 ısbn : 978-605-67128-0-7 1.Baskı Sayfa 167-185-Yerel Etik Kurulu, İnsan Etik Kurulu, Hayvan Etik Kurulu Nedir? Nasıl Başvurulur?- Rıdvan Sivritepe, Sema Basat
YAZILARINA ATIF YAPILAN YAYINLAR:
1- Type 2 diabetes mellitus, insulin resistance, and vitamin D A Sacerdote, P Dave, V Lokshin,G Bahtiyar- Current diabetes reports, 2019 - Springer
2- Association between novel inflammatory markers derived from hemogram indices and metabolic parameters in type 2 diabetic men S Bilgin, G Aktas, M Zahid Kocak, BM Atak…- The Aging…, 2020 - Taylor & Francis
3- [HTML]Association between testosterone with type 2 diabetes in adult males, a meta-analysis and trial sequential analysis J Zhang, X Li, Z Cai, H Li, B Yang- The Aging Male, 2019 - Taylor & Francis
4- Vitamin D and health in the Mediterranean countries WB Grant-Hormones, 2019 - Springer
5- [HTML]The relationship between erectile dysfunction severity, mean platelet volume and vitamin D levels MG Culha, HA Atalay, HL Canat,I Alkan, S Ozbir…- The Aging…, 2018 - Taylor & Francis
6- Evaluation of the relationship between microalbuminuria and 25-(OH) vitamin D levels in patients with type 2 diabetes mellitus S Ucak,E Sevim, D Ersoy,R Sivritepe, O Basat…- The Aging…, 2019 - Taylor & Francis
7- The association between 25-hydroxy vitamin D deficiency and diabetic complications in patients with type 2 diabetes mellitus A Senyigit- Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research &…, 2019 - Elsevier
8- Association of vitamin D status and the risk of cardiovascular disease as assessed by various cardiovascular risk scoring systems in patients with type 2 diabetes…
R Sivritepe, S Basat, D Ortaboz- The Aging Male, 2019 - Taylor & Francis
9- Uric acid to HDL cholesterol ratio is a strong predictor of diabetic control in men with type 2 diabetes mellitus G Aktas, MZ Kocak, S Bilgin, BM Atak,TT Duman…- The Aging…, 2020 - Taylor & Francis
10- [HTML]Vitamin D supplementation as a potential therapeutic mediator in asthma: does dose really matter? A critical review of the literature O Canguven, W El Ansari, A Yassin- The Aging Male, 2018 - Taylor & Francis
11- Serum L-carnitine and vitamin D levels may be low among oral sildenafil citrate non-responders T Mostafa,LA Rashed,DA Sabry, I Osman…- International journal of…, 2019 - nature.com
12- 25-Hydroxy cholecalciferol, anti-Müllerian hormone, and thyroid profiles among infertile men MH Hassan, HM Ibrahim,MA El-Taieb- The Aging Male, 2020 - Taylor & Francis
13- Levels of uric acid in erectile dysfunction of different aetiology
A Barassi, MM Corsi Romanelli, R Pezzilli…- The Aging…, 2018 - Taylor & Francis
14- Ten-year interval changes in the prevalence of self-identified premature ejaculation and premature ejaculation based on an estimated intravaginal ejaculation latency… WH Song, S Yoo, S Oh,J Park,SY Cho, MC Cho…- The journal of sexual…, 2019 - Elsevier
15- Association between sarcopenia and erectile dysfunction in males with type II diabetes mellitus S Uçak,R Sivritepe, O Kara,E Sevim, D Ortaboz…- The Aging…, 2019 - Taylor & Francis
16- Serum vitamin D levels and erectile dysfunction: A systematic review and meta‐analysis Y Wei, P Chen, Q Chen, H Zhu- Andrologia, 2019 - Wiley Online Library
17- Pathobiology of ischiocavernosus and bulbospongiosus muscles in long-term diabetic male rats and its implication on erectile dysfunction
P Seppan,I Muhammed, ZIK Mohammad…- The Aging…, 2020 - Taylor & Francis
18- Novel predictive risk factor of erectile dysfunction: Serum 25‐hydroxy vitamin D MO Horsanalı,H Eren,E Dil, A Caglayan…- Andrologia, 2020 - Wiley Online Library
19- [HTML]Type 2 diabetes mellitus is more commonly well controlled in younger men compared to older men MZ Kocak, G Aktas,TT Duman, BM Atak, S Bilgin…- The Aging…, 2019 - Taylor & Francis
20- Is there an association between vitamin D deficiency and erectile dysfunction? A systematic review and meta-analysis A Crafa, R Cannarella,RA Condorelli,S La Vignera…- Nutrients, 2020 - mdpi.com
21- [PDF]Yaşlanan Erkekte Benign Prostat Hiperplazisine Bağlı Alt Üriner Sistem Semptomları ile Vitamin D Seviyesi Arasındaki İlişki MA Kutluhan, T Toprak - researchgate.net
22- D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi H Sert, SG Doğan,S Çetinkaya, H YILDIZ - 2020 - acikerisim.sakarya.edu.tr
23- [PDF]Uluslararası dergilerde Türk araştırmacılar tarafından yapılan “Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı”,“Erkek İnfertilitesi”,“Prostat hastalıkları” ve “Erkek Genital Sistemi… S Abbasoğlu,M Uysal,N Koçak-Toker- Turk J Urol, 2017 - jag.journalagent.com
24- Relación entre la vitamina D y la salud sexual y reproductiva masculina
MM Velásquez,WDC Maya- Clínica e Investigación en Ginecología y…, 2020 - Elsevier
25- [HTML]The Correlations of Clinical and Biochemical Indices of Vitamin D with Erectile Dysfunction I Dumbraveanu,P Banov, I Arian…- Journal of medicine and…, 2020 - ncbi.nlm.nih.gov
26- [HTML]The Relationship Between Benign Prostate Hyperplasia Related Lower Urinary Tract Symptoms And Vitamin D Level in Aging Male
MA Kutluhan, T Toprak- Yeni Üroloji Dergisi - dergipark.org.tr
27- 한국 남성의 성기능장애에 대한 인터넷 역학조사: 10 년 추적관찰연구 송원훈 - 2019 - s-space.snu.ac.kr
28- [HTML]Vitamin D and Insulin Resistance in Polycystic Ovarian Syndrome and Congenital Adrenal Hyperplasia-a Commentary and Natural Expansion A Sacerdote- Journal of Diabetes and Clinical Research, 2021 - scientificarchives.com
29- [HTML]Vitamin D deficiency increases risk of nephropathy and cardiovascular diseases in Type 2 diabetes mellitus patients HA Aljack, MK Abdalla, OF Idris…- Journal of research in…, 2019 - ncbi.nlm.nih.gov
30- Health implication of vitamin D on the cardiovascular and the renal system RK Al-Ishaq,P Kubatka, M Brozmanova…- …of physiology and…, 2019 - Taylor & Francis
31- The association between 25-hydroxy vitamin D deficiency and diabetic complications in patients with type 2 diabetes mellitus A Senyigit- Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research &…, 2019 - Elsevier
32- 25-Hydroxy cholecalciferol, anti-Müllerian hormone, and thyroid profiles among infertile men MH Hassan, HM Ibrahim,MA El-Taieb- The Aging Male, 2020 - Taylor & Francis
33- Lower serum 25-hydroxyvitamin D levels are associated with impaired glomerular filtration rate in type 2 diabetes patients A Dall'Agnol, LA Brondani…- Therapeutic…, 2020 - journals.sagepub.com
34- [PDF]Association between vitamin D status and diabetic complications in patients with type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional study in Hunan China Y Xiao,L Wei, X Xiong, M Yang, L Sun- Frontiers in endocrinology, 2020 - frontiersin.org
35- [PDF]Yaşlanan Erkekte Benign Prostat Hiperplazisine Bağlı Alt Üriner Sistem Semptomları ile Vitamin D Seviyesi Arasındaki İlişki MA Kutluhan, T Toprak - researchgate.net
36- [HTML]Relationship of serum vitamin D levels with diabetic microvascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus WJ Zhao, XY Xia,J Yin- Chinese Medical Journal, 2021 - ncbi.nlm.nih.gov
37- Correlation between Serum 25-Hydroxyvitamin D3 and Abnormal Insulin Secretion in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Y HOU, X HU, JI CHEN, Y CHENG- Indian Journal of…, 2021 - ijpsonline.com
38- [HTML]The Relationship Between Benign Prostate Hyperplasia Related Lower Urinary Tract Symptoms And Vitamin D Level in Aging Male
MA Kutluhan, T Toprak- Yeni Üroloji Dergisi - dergipark.org.tr
39- [PDF]Associations between vitamin D status and diabetic complications in Chinese population with type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional study
Y Xiao,L Wei, X Xiong, M Yang, L Sun - 2020 - researchsquare.com
40- [HTML]Association of 25-hydroxyvitamin D with HDL-cholesterol and other cardiovascular risk biomarkers in subjects with non-cardiac chest pain
MJ Alkhatatbeh, NA Amara…- Lipids in health and…, 2019 - Springer
41- [HTML]Cardiometabolic risk factors and benign gynecologic disorders
A AlAshqar, K Patzkowsky,S Afrin, R Wild…- Obstetrical &…, 2019 - ncbi.nlm.nih.gov
42- 25-Hydroxy cholecalciferol, anti-Müllerian hormone, and thyroid profiles among infertile men MH Hassan, HM Ibrahim,MA El-Taieb- The Aging Male, 2020 - Taylor & Francis
43- The Relationship Between PM2.5and the Action Spectrum of Ultraviolet Radiation for Vitamin D Production Based on a Manikin Model N Wang, R Chen, Y Liu, J Yu, T Yang, H Hua…- IEEE…, 2020 - ieeexplore.ieee.org
44- [HTML]Impact of the Glycemic Control and Duration of Type 2 Diabetes on Vitamin D Level and Cardiovascular Disease Risk TA Alaidarous, NM Alkahtani,GS Aljuraiban…- Journal of diabetes…, 2020 - hindawi.com
45- [PDF]Yaşlanan Erkekte Benign Prostat Hiperplazisine Bağlı Alt Üriner Sistem Semptomları ile Vitamin D Seviyesi Arasındaki İlişki MA Kutluhan, T Toprak - researchgate.net
46-[PDF]An Assessment of Medication Therapy and Readmission of Comorbid Diabetic Patients C Ossai, N Wickramasinghe - 2020 - core.ac.uk
47- [PDF]Dosagem sérica de 25-hidroxivitamina D em pacientes idosas diabéticas tipo 2 L Olegário da Silva, A Araújo de Oliveira… - revista.nutricion.org
48- [HTML]The Relationship Between Benign Prostate Hyperplasia Related Lower Urinary Tract Symptoms And Vitamin D Level in Aging Male
MA Kutluhan, T Toprak- Yeni Üroloji Dergisi - dergipark.org.tr
49- Average urinary flow rate and its association with handgrip strength
HT Chiu, TW Kao, TC Peng, YY Chen, WL Chen- The Aging Male, 2020 - Taylor & Francis
50- [HTML]Impact of Sarcopenia on Erectile Function after Nerve-Sparing Robot-Assisted Radical Prostatectomy Y Mitsui, T Sadahira, Y Maruyama, R Sato…- The World Journal of…, 2020 - m.wjmh.org
51- [HTML]Sarcopenia is associated with severe erectile dysfunction in older adults: a population-based cohort study H Park,IY Jang, M Han, H Lee,HW Jung…- The Korean journal of…, 2020 - ncbi.nlm.nih.gov
52- [ALINTI]Erectile dysfunction in patients with liver cirrhosis O Riggio, L Ridola, S Gioia…- Digestive and Liver…, 2019 - dldjournalonline.com
53- [HTML]General Public Awareness About Symptoms And Risk Factors Of Some Thyroid Diseases In KSA, Riyadh 2019 FM Alotaibi, AM Alotaibi, FA Alotaibi, AM Awaji… - ijmdc.com
54- K-ortalamalar kümeleme yöntemi ile hipotirodizm tanısı konmuş olguların büyük veri kullanılarak incelenmesi İ Şahin - 2019 - uu245-71.uludag.edu.tr
55- [HTML]Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları H Peynirci, ÇU Aksu, A Doğan,C Ersoy- Ankara Medical Journal, 2019 - dergipark.org.tr
56- Hypothyroidism: case report R Sivritepe- Reactions, 1720 - Springer
57- Lesão renal aguda causada por rabdomiólise decorrente de hipocalemia devido à gastroenterocolite aguda: relato de caso LA Faveri, GM Nascimento…- Brazilian Journal of…, 2021 - brazilianjournals.com