Sitede Ara

Doç.Dr. Nur BALCI

Periodontoloji

Unkapanı Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi
Doğum Yeri

MUĞLA

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2011İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2008Ankara Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi
2011Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı
2008Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği
1. KURGAN ŞİVGE,Önder Canan,BALCI NUR,FENTOĞLU ÖZLEM,BALSEVEN HAVVA MÜGE,SERDAR MUHİTTİN ABDULKADİR,Tatakis D N,GÜNHAN MERAL (2017). Gingival crevicular fluid tissue/blood vessel-type plasminogen activator and plasminogen activator inhibitor-2 levels in patients with rheumatoid arthritis: effects of nonsurgical periodontal therapy. Journal of Periodontal Research, 52(3), 574-581., Doi: 10.1111/jre.12425 (Yayın No: 3773997) 2. BALCI NUR,ALKAN NEŞE,GÜRGAN CEM ABDULKADİR (2017). Psychometric properties of a Turkish version of the oral health impact profile 14. Nigerian Journal of Clinical Practice, 20(1), 19-24., Doi: 10.4103/1119-3077.164353 (Yayın No: 2643670) 3. ONDER CANAN,KURGAN ŞİVGE,BALCI NUR,GUNEY ZELİHA,SERDAR MUHİTTİN ABDULKADİR,GÜNHAN ÖMER,GÜNHAN MERAL (2016). VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR LEVELS VEGF IN GINGIVAL BIOPSIES OF PATIENTS WITH CHRONIC OR AGGRESSIVE PERIODONTITIS. PONTE International Scientific Researchs Journal, 72(7), 232-256., Doi: 10.21506/j.ponte.2016.7.19 (Yayın No: 3399694) 4. BALCI NUR,ÇAKAN UMUT,AKSU MEHMET BURAK,AKGÜL ÖNCÜ,ÜLGER NURVER (2016). In Vitro Evaluation of Planktonic Growth on Experimental Cement Retained Titanium Surfaces. Medical Science Monitor, 22, 1180-1185., Doi: 10.12659/MSM.898274 (Yayın No: 2652469) 5. ÖNDER CANAN,KURGAN ŞİVGE,BALCI NUR,TAYMAN MAHMURE AYŞE,GÜNEY ZELİHA,SERDAR MUHİTTİN ABDULKADİR,GÜNHAN MERAL (2016). The Effects of Nonsurgical Periodontal Therapy on Serum Levels of Procalcitonin in Patients with Chronic and Aggressive Periodontitis. PONTE International Scientific Researchs Journal, 72(4), 150-172., Doi: 10.21506/j.ponte.2016.4.8 (Yayın No: 2687329) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : BALCI NUR,KURGAN ŞİVGE,ÇEKİCİ ALİ,Çakır Tülin,SERDAR MUHİTTİN ABDULKADİR (2018). Periodontal Hastalıkta Tükürükteki Serbest Aminoasitlerin Değerlendirilmesi. TPD 48. bilimsel Uluslararası Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4727210) 1. BALCI NUR,SALEHLİ ADİLE,TOKSÖZ ESAT BUGRAHAN,ÇETİN METİN,ER SEVDA (2015). Evaluation of Different Bacteria phagocytosis by RAW 264 7 Macrophages. 12th International Conference on Innate Immunity (/)(Yayın No:2684109) 2. BALCI NUR,ZENOBİA CAMİLLE,HAJİSHENGALLİS GEORGE (2015). Effects of bacterial lipopolysaccharide on apoptotic cell phagocytosis by macrophage subsets. 8th Conference of the European Federation of Periodontology (Özet Bildiri/)(Yayın No:2683997) 3. DYRMİSHİ ARTEN,BALCI NUR,YÜKSEL BENGİSU (2015). Strategy for maintenance and treatment of combined endodontic periodontal lesion 2 year follow up. 8th Conference of the European Federation of Periodontology (/)(Yayın No:2684027) 4. AĞAN HATİCE,BALCI NUR,BATAK BURCU,ARPAK MEHMET NEJAT (2013). Rehabilitation with an Implant Retained Fixed Partial Denture in Reduced Vertical Dimension A Case Report. PIEG 5th Annual İnternational Symposium Of Advanced Protocols in Oral Implantology (/)(Yayın No: 5. 2 2683915) BALCI NUR,DEMİR BECEN,KARA HALUK BARIŞ,USLU TOYGAR HİLAL (2013). Resonance Frequency of Dental Implants with Two Different Designs During the Healing Period. PIEG 5th Annual International Symposium Of Advanced Protocols in Oral Implantology (/)(Yayın No:2683878) 6. ÇAKAN UMUT,BALCI NUR,DEMİR BECEN (2012). An Alternative Material for Gingival Prothesis İn Periodontally Compromised Patient. 36th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (/)(Yayın No:2683824) 7. BALCI NUR,GÜRGAN CEM ABDULKADİR,ALKAN NEŞE (2012). The Impact of Periodontal Disease on Quality of Life. 7th Conference of the European Federation of Periodontology (/)(Yayın No:2683777) 8. AĞAN HATİCE,BALCI NUR,BATAK BURCU (2012). Rehabilitation of a Missing Mandibular Molar with Two Narrow Implants. PIEG 4th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology (/)(Yayın No:2683736) 9. BALCI NUR,AĞAN HATİCE,ARPAK MEHMET NEJAT,USLU TOYGAR HİLAL (2012). Multidisciplinary Examination and Treatment to Restore Function and Esthetics a Patient with Amelogenesis Imperfecta A Case Report. PIEG 4th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology (Özet Bildiri/)(Yayın No:2683625) 10. USLU TOYGAR HİLAL,BALCI NUR,ARPAK MEHMET NEJAT,AĞAN HATİCE (2012). Stability of Osteointegrated Implants in Augmented Bone 2 year Prospective Study in Generalized Chronic Periodontitis Patient. PIEG 4th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology (/)(Yayın No:2683691) 11. İMAMOĞLU ÖZLEM,USTA BAL FİLİZ,KARAPİRLİ MUSTAFA,BALCI NUR (2011). Comparison of DNA Extraction Methods From Teeth and Ancient Teeth. The Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS) (/)(Yayın No:2683545) 12. BALCI NUR,AKKAYA MEHMET MURAT,ŞAHİN BİLGENUR,KOÇİ ARDİTA (2010). Fibroma Focal Fibrous Hyperplasia A Case Report. ‘Dentistry Today’, Dental Chamber of Macedonia, Albanians’ Stomatological Society (/)(Yayın No:2683488) 13. BALCI NUR,YILMAZ FUNDA,SONAT BADE,GÜNHAN MERAL (2010). Amelogenesis Imperfecta A Case Report. 15th Congress of Balkan Stomatological Society, Hosting the Annual Meeting of the European College of Gerodontology (/)(Yayın No:2683381) 14. E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1. BALCI NUR,DYRMİSHİ ARTEN,ÇETİN METİN,ÇEKİCİ ALİ (2015). Periodontal Durumun Tükürük Anti Inflamatuar Proteini Gas6 Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi Ve 25. Sempozyumu (/)(Yayın No:2688145) 2. ALTINGÖZ MERVE,KURGAN ŞİVGE,ÖNDER CANAN,BALCI NUR,TAYMAN MAHMURE AYŞE,SERDAR MUHİTTİN ABDULKADİR,GÜNHAN MERAL (2015). Kronik Periodontal Hastalığa Sahip Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Metabolik Sendromlu Hastaların Tükrük ve Serum Örneklerinde İleri Glikasyon Son Ürünleri AGEs ve Reseptörlerinin RAGE Seviyeleri. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi Ve 25. Sempozyumu (Özet Bildiri/)(Yayın No:2688127) 3. GÜLER AHMET,BALCI NUR,USLU TOYGAR HİLAL (2013). Erosiv Liken Planuslu Bir Hastanın Tetrasiklin İle Tedavisi Bir Olgu Raporu. Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi (/)(Yayın No:2684968) 4. AKSAKA NURCAN,BALCI NUR,ERKAN ERHAN,USLU TOYGAR HİLAL (2013). Dentoalveoler Travmalara Periodontal Yaklaşım Olgu Raporu. Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi (/)(Yayın No:2685007) 5. BEHREVAN HASAN,KURGAN ŞİVGE,ÖNDER CANAN,BALCI NUR,GÜRGAN CEM ABDULKADİR,GÜNHAN MERAL (2013). Generalize Kronik Periodontitis Hastalarında Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2684922) 6. BALCI NUR,YÜZBAŞIOĞLU HÜSEYİN EMİR,EYÜBOĞLU TAN FIRAT (2012). Generalize Kronik Periodontitisli Hastada Periodontal Endodontik Lezyonlu Komşu Dişe İmplant Tedavsi Ve İdamesi Vaka Raporu. Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi Ve 22. Sempozyumu (/)(Yayın No:2684696) 7. DEMİR BECEN,BALCI NUR,AKSAKA NURCAN,USLU TOYGAR HİLAL (2012). Nötropenik Bir Hastanın Periodontal Durumu. Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi Ve 22. Sempozyumu (/)(Yayın No:2684852) 8. USLU TOYGAR HİLAL,BALCI NUR,KIRÇELLİ BEYZA (2012). Ortodontik Tedavi Sonrası Farklı Retansiyon Apareylerinin Mobilite Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi Ve 22. Sempozyumu (Özet Bildiri/)(Yayın No:2684766) 9. AKSAKA NURCAN,BALCI NUR,USLU TOYGAR HİLAL,DEMİR BECEN (2012). Fibroma Fokal Fibröz Hiperplazi Vaka Raporu. Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi Ve 22. Sempozyumu (/)(Yayın No:2684813) 3 10. BALCI NUR,GÜRGAN CEM ABDULKADİR,ALKAN NEŞE (2011). Periodontal Hastalığın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi OHIP14 Türkçe nin Geçerlilik ve Güvenilirliği. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2684645) 11. ŞAHİN BİLGENUR,BALCI NUR,AKKAYA MEHMET MURAT (2011). Ortodontik Tedavi Sonrası Oluşan Dişeti Çekilmesinin Cerrahi Tedavisi 12 Aylık Hasta Takibi. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi (/)(Yayın No:2684594) 12. BALCI NUR,GÜNHAN ÖMER,GÜNHAN MERAL,ŞAHİN BİLGENUR (2010). HSV İnfeksiyonu ile Tetiklenen Pemfigus Vulgaris. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi (/)(Yayın No:2684543) Diğer Yayınlar 1. BALCI NUR,BUDUNELİ NURCAN GÜLSÜM (2016). Anti Inflammatory Agents in Mouth Rinses For Periodontal Treatment. Clinical Anti-Inflammatory and Anti-Allergy Drugs, 2(1), 14-20., Doi: 10.2174/2212703802999160513155759 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 2687381) 2. ÇAKAN UMUT,BALCI NUR,DEMİR BECEN (2014). DİŞ ETİ PROTEZLERİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 9(9), 20-28., Doi: 10.17567/dfd.57826 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2656939) 3. BALCI NUR,YÜZBAŞIOĞLU HÜSEYİN EMİR,EYÜBOĞLU TAN FIRAT (2013). Generalize Kronik Periodontitisli Hastada Periodontal Endodontik Lezyonlu Komşu Dişe İmplnat Tedavisi ve İdamesi Vaka Raporu. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 4(1), 33-37. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2652602) 4. KURGAN ŞİVGE,ALTINGÖZ S MERVE,BALCI NUR,GÜNHAN MERAL (2012). Pemfigus Vulgaris ile ilişkili deskuamatif gingivitislihastalarda periodontal tedavinin hastalığın şiddetiüzerine etkisi Olgu Serisi. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 21(3), 138-144. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2652561) 5. İmamoğlu Özlem,KARAPİRLİ MUSTAFA,BALCI NUR (2012). Comparision Of Dna Extraction Methods From Teeth Samples And Evaluation In Terms Of Forensic Sciences. Turkish Journal of Forensic Medicine, 26(1), 38-49., Doi: 10.5505/adlitip.2012.72792 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 2652516) 6. YILMAZ FUNDA,SONAT BADE,BALCI NUR (2009). Periodonsiyumun sekonder hastalandığı primer endodontik lezyonlu dişlerde tedavi vaka raporu. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 36(2), 121-124. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2652538) Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb. 1. Derleme Makale, BALCI NUR,BUDUNELİ NURCAN GÜLSÜM (2016). Anti Inflammatory Agents in Mouth Rinses For Periodontal Treatment. Clinical Anti-Inflammatory and Anti-Allergy Drugs, 2(1), 14-20., Doi: 10.2174/2212703802999160513155759 (Yayın No: 2687381) 2. Vaka Takdimi, ÇAKAN UMUT,BALCI NUR,DEMİR BECEN (2014). DİŞ ETİ PROTEZLERİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 9(9), 20-28., Doi: 10.17567/dfd.57826 (Yayın No: 2656939) 3. Vaka Takdimi, BALCI NUR,YÜZBAŞIOĞLU HÜSEYİN EMİR,EYÜBOĞLU TAN FIRAT (2013). Generalize Kronik Periodontitisli Hastada Periodontal Endodontik Lezyonlu Komşu Dişe İmplnat Tedavisi ve İdamesi Vaka Raporu. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 4(1), 33- 37. (Yayın No: 2652602) 4. Vaka Takdimi, KURGAN ŞİVGE,ALTINGÖZ S MERVE,BALCI NUR,GÜNHAN MERAL (2012). Pemfigus Vulgaris ile ilişkili deskuamatif gingivitislihastalarda periodontal tedavinin hastalığın şiddetiüzerine etkisi Olgu Serisi. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 21(3), 138-144. (Yayın No: 2652561) 5. Derleme Makale, İmamoğlu Özlem,KARAPİRLİ MUSTAFA,BALCI NUR (2012). Comparision Of Dna Extraction Methods From Teeth Samples And Evaluation In Terms Of Forensic Sciences. Turkish Journal of Forensic Medicine, 26(1), 38-49., Doi: 10.5505/adlitip.2012.72792 (Yayın No: 2652516) 6. Vaka Takdimi, YILMAZ FUNDA,SONAT BADE,BALCI NUR (2009). Periodonsiyumun sekonder hastalandığı primer endodontik lezyonlu dişlerde tedavi vaka raporu. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 36(2), 121-124. (Yayın No: 2652538)