Sitede Ara

Doç.Dr. Nesrin Helvacı YILMAZ

Nöroloji

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2012 - 2012Çapa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2011 - 2012Aksaray Universal Grup Hastanesi
2010 - 2011Biyofiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
2008 - 201025 Aralık Devlet Hastanesi
2007 - 2008Nusaybin Devlet Hastanesi
2006Ankara Tıp Fakültesi, Nöroloji
2000Hacettepe Tıp Fakültes, Tıp Fakültesi
1-Yilmaz N, Yigit A, Akbostanci MC. Clozapine induced epilepsy. Revue Neurologique 2004, Nov;160/11:1093.
2-Nesrin Helvacı Yılmaz, Nursel Aydın. Sıcak Su Epilepsili Bir Olgu. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 2004/Cilt2/Sayı 2.
3-Nesrin Helvacı Yılmaz, Nursel Aydın. Refleks Epilepsiler. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 2004/Cilt2/Sayı 2.
4-Mine Hayriye Sorgun, Bilge Koçer, Funda Kaplan, Nesrin Yılmaz, Nezih Yücemen, Canan Yücesan. Multipl Sklerozda Kraniyal Nöropati. Turk Norol Derg 2011;17:137-142.
5-Nesrin Helvacı Yılmaz, Gökçen Duymaz, Mehmet Akif Yaşar. Parkinson Hastalığı Olan Bir Olguda Malign Sendrom. Turk Norol Derg 2012:18;123-125.
6-Yilmaz NH, Akbostanci MC, Oto A, Aykac O. Prevalence of restless legs syndrome in Ankara, Turkey: an analysis of diagnostic criteria and awareness. Acta Neurol Belg 2012 Oct 31. [Epub ahead of print].
7-Yılmaz NH, Bingol AP. Sensitivity and specificity of Ankara University Cerebral Dominance Inventory in comparison with the Wada test. Acta Neurol Belg 2013 Jun 6 [Epub ahead of print].
8-Sema Demirci, Nesrin Helvacı Yılmaz, Efsun Şenocak, Fatih Han Bölükbaşı. Pons Kavernomu: Kranial Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Turk Norol Derg 2012:19:72.
9-Nesrin Helvacı Yılmaz, Sinem Atik Güngör, Taflan Sahlepçi. Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde cisplatin kullanımı sırasında gelişen akut iskemik inme: olgu sunumu. J Kartal TR. Baskıdaki Makaleler: KEAH-26937.
POSTERLER:
-Serebral venöz tromboz ve bruselloz Birlikteliği; Olgu Sunumu (42. Ulusal Nöroloji Kongresi-Antalya 2006)
-Waldenström makroglobulinemisine eşlik eden epileptik nöbetler ve nonkonvülsif status epileptikus (42. Ulusal Nöroloji Kongresi-Antalya 2006)
-Prevalence of Restless Legs Syndrome in Ankara, Turkey (16. Uluslararası Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi-Dublin 2012).
-Konjenital Miyastenik Sendrom (29. Ulusal Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi- Antalya 2013).
-Beşinci haftada duyusal iletimleri normal olan bir enjeksiyon nöropatisi olgusu (29. Ulusal Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi- Antalya 2013).
-Olgu sunumu: Mononöritis mültipleks ve lepra (29. Ulusal Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi- Antalya 2013).
-İdyopatik Parkinson Hastalığı’nda hızlanmış unutma ve uyku kalitesi (10. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi-Antalya 2013).
-Hiperglisemiye bağlı hemikore ve bazal gangliyon hiperintensitesi: Olgu sunumu (10. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi-Antalya 2013).