Sitede Ara

Doç.Dr. Ayşe Serap AKGÜN

Radyoloji

Bahçelievler Medipol Hastanesi / Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2020T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi S.U.A.M. Çamlıca Hastanesi
2013 - 2020Medipol Mega Üniversite Hastanesi
2010 - 2013Erzincan Devlet Hastanesi
2010 - 2013Erzincan Devlet Hastanesi
2005 - 2010Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi
2005 - 2010Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi
Erzincan Devlet Hastanesi
Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi
İstanbul Medipol Üniversite Hastanesi
2010İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, RADYOLOJİ UZMANLIK
2010İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji
2004İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
2004İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, TIP FAKÜLTESİ
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.1 AKGÜN AYŞE SERAP, AĞIRMAN MEHMET (2020). Associations between Anterior Cruciate Ligament Injuries and Patella Alta and Trochlear Dysplasia in Adults Using Magnetic Resonance Imaging. The Journal of Knee Surgery.
A.2 CÖMERT MURAT, AKGÜN CİHANGİR, AKGÜN AYŞE SERAP, OKUR MESUT, GÜNDÜZ MEHMET, TEMEL HAYRETTİN (2019). Demographic Characteristics of the School-age Children With Voiding Dysfunction, and Diagnostic Role of Ultrasound per se. Asian Pacific Journal of Health Sciences.
A.3 AKGÜN AYŞE SERAP, ERCAN KARABEKIR, GUNBEY HEDIYE PINAR (2011). Diffussion Abnormality of Corpus Callosum in Alzheimer’s Disease. The Neuroradiology Journal(24), 187-192.
A.4 AKGÜN AYŞE SERAP, AĞIRMAN MEHMET (2019). Association between cam-type femoroacetabular impingement and osteitis pubis in non-athletic population on magnetic resonance imaging. JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY AND RESEARCH, 14(1).
A.5 AKGÜN AYŞE SERAP, ERTAN AKAN GÜLHAN, ULUS BUTURAK ÖZDEN SILA (2017). Acute carpal tunnel syndrome caused by thrombosed persistent median artery associated with bifurcated median nerve in a pregnant woman. BMJ Case Reports, 2017, 1-2.
A.6 GUNBEY HEDIYE PINAR, ERCAN KARABEKIR, AKGÜN AYŞE SERAP, BULUT HACI TANER, KARAOGLANOGLU MUSTAFA, ARSLAN HALİL (2014). The Limbic Degradation of Aging Brain: A Quantitative Analysis with Diffusion Tensor Imaging. The Scientific World Journal, 2014, 1-7.
A.7 GUNBEY HEDIYE PINAR, ERCAN KARABEKIR, AKGÜN AYŞE SERAP, BILIR ESRA, KARAOGLANOGLU MUSTAFA, KOMURCU FERHAN, ALHAN ASLIHAN (2011). Secondary corpus callosum abnormalities associated with antiepileptic drugs in temporal lobe epilepsy. A diffusion tensor imaging study.. The neuroradiology journal, 24(2), 316-23.
A.8 AĞIRMAN MEHMET, AKGÜN AYŞE SERAP (2018). NEUROPATHIC PAIN AND DISABILITY IN PATIENTS WITH LUMBAR SPINAL STENOSIS. TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, 21(1), 56-61.
A.9 AKGÜN AYŞE SERAP, ARZU YAVAŞ DİNÇ (2020). THORACIC DEGENERATIVE DISC PATHOLOGIES IN GERIATRIC PATIENTS. TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, 23(4): 482-491.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B.1 AKGÜN AYŞE SERAP, ERCAN KARABEKIR, GUNBEY HEDIYE PINAR (2010). Diffussion Abnormality of Corpus Callosum in Alzheimer Disease. XIX Symposium Neuroradiologicum The World Congress of Diagnostic and Therapeutic Neuroradiology, (Özet bildiri).
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1 AKGÜN AYŞE SERAP (2020). Can Lumbar Pedicle Thickness Be a Morphological Parameter in Predicting Lumbar Spinal Canal Stenosis?. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(1), 87-90.
D.2 AKGÜN AYŞE SERAP (2020). Diz Osteoartritli Hastalarda Ön Çapraz Bağ Hasarı İle İnterkondiler Çentik Darlığı İlişkisinin Mrg İle Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi, 27(1), 10-16.
D.3 AKGÜN AYŞE SERAP (2020). Evaluation of Bone Marrow Reconversion in Healthy Adults with Knee MRI. Dicle Tıp Dergisi, 47(1), 105-111.
D.4 AKGÜN AYŞE SERAP (2019). Determination of correlation between alpha angle and herniation pit in healthy adults on hip MRI. Medicine Science International Medical Journal(0), 1, Doi: 10.5455/medscience.2019.08.9052.
D.5 TANRIVERDİ HAKAN, PEKBAK GÜLSEREN, AKGÜN AYŞE SERAP, ÖZTÜRK AHMET (2013). Üst ekstremite derin ven trombozuna bağlı pulmoner emboli vakası. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 148-150.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1 AKGÜN AYŞE SERAP (2018). Gebelerde Apandisit tanısında manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması. 15. Anadolu Gastroenteroloji günleri.
E.2 AKGÜN AYŞE SERAP, AĞIRMAN MEHMET (2017). Ekstrakapsüler Kalça Ağrısının Nadir Bir Nedeni: İskiofemoral İmpigement. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.3 AĞIRMAN MEHMET, AKGÜN AYŞE SERAP (2018). Türk Popülasyonunda Patellofemoral İnstabilite: Tibial Tüberosit-Trohlear Oluk Mesafesinin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Ölçümü. 6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi.
E.4 AKGÜN AYŞE SERAP, AĞIRMAN MEHMET (2018). Kalça Ağrısı Olan Hastalarda Femoroasetabular Sıkışma Sendromu ve Osteitis Pubis Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 5. Sivas Romatoloji Günleri.
E.5 AKGÜN AYŞE SERAP (2019). Sağlıklı Erişkinlerde Alfa açısı ve herniasyon çukuru korelasyonunun kalça manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi. 5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ortopedi ve travmatoloji Kongresi.
E.6 AKGÜN AYŞE SERAP, Erdil Filiz,ERCAN KARABEKIR (2009). PAROTIS GLANDINDA LİPOM: US VE BT BULGULARI. 30.Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.7 AKGÜN AYŞE SERAP, ERCAN KARABEKIR, Erdil Filiz (2009). Destrüktif Tip Diploe Kaynaklı Epidermoid Kist. 30.Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.8 ŞEKER MEHMET, Kaya Emre, EROL CENGİZ, AKGÜN AYŞE SERAP, Güngören Fatma Zeynep (2015). Rastlantısal İntrahepatik Portal Ven Anevrizması: Ne Yapmalı? 36. Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.9 AKGÜN AYŞE SERAP, Kaya Emre, BİLGİN SABRİYE ŞENNUR, ŞEKER MEHMET (2015). Künt Batın Travması Sonrası Duodenum 2. Kısmındaki Perforasyon ve Görüntüleme Bulguları. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.10 AKGÜN AYŞE SERAP, ERCAN KARABEKIR, Erdil Filiz (2009). Dural Sinüs Trombozu Ayırıcı Tanısında Dev Araknoid Granülasyonlar. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.11 AKGÜN AYŞE SERAP, Kaya Emre, BİLGİN SABRİYE ŞENNUR, ŞEKER MEHMET (2015). Nadir bir olgu: Eagle Sendromu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.12 BİLGİN SABRİYE ŞENNUR, Kaya Emre, AKGÜN AYŞE SERAP, ŞEKER MEHMET (2015). Temporal epilepsiye nadiren yol açan parahipokampal kavernomun MR bulguları. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.13 ŞEKER MEHMET, Kaya Emre, EROL CENGİZ, AKGÜN AYŞE SERAP, Güngören Fatma Zeynep (2015). Periaortit Vakalarına Bakış: Olgu Serisi. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.14 Tanrıverdi Hakan, Karapınar Gülseren, ÜNVER EDHEM, Bilgin Kızıltaş Şule, AKGÜN AYŞE SERAP (2011). Üst Ekstremite Derin Ven Trombozuna Bağlı Pulmoner Emboli Vakası. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi- SOLUNUM 2011.
E.15 AKGÜN AYŞE SERAP, ERCAN KARABEKIR, Erdil Filiz, Gözaydın Leyla, Karaoğlanoğlu Mustafa (2009). Nörobehçet Olgu Sunumu. 30.Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.16 AKGÜN AYŞE SERAP, ERCAN KARABEKIR,Erdil Filiz,Karaoğlanoğlu Mustafa (2009). Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Beyinde Atipik Tutulum. 30.Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.17 AKGÜN AYŞE SERAP, Çetin Hüseyin, Erdil Filiz, Karaoğlanoğlu Mustafa (2009). Maksiller Sinüse Migrate Olan Diş Dolgu Materyalleri. 30.Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.18 AKGÜN AYŞE SERAP, Tan Sinan, Erdil Filiz, Karaoğlanoğlu Mustafa (2009). Submandibular Tüberküloz Sialoadenit: Olgu Sunumu. 30.Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.19 AKGÜN AYŞE SERAP, KILIÇARSLAN RUKİYE (2014). Diffüz Peritoneal Leiyomyomatozis: Maligniteyi Taklit Eden Nadir ve Benign Bir Patoloji. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.20 AKGÜN AYŞE SERAP, Ünalan Demet (2009). Meme Kitlelerinde Mr Spektroskopi Çalışması:Olgu Sunumu. 30.Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.21 BİLGİN SABRİYE ŞENNUR, BİLGİN MEHMET, AKGÜN AYŞE SERAP (2015). Nitrik Asit İnhalasyonuna Bağlı Gelişen Akut Akciğer Hasarı: Radyolojik Bulgular. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.22 AKGÜN AYŞE SERAP, Kaya Emre, BİLGİN SABRİYE ŞENNUR, ŞEKER MEHMET (2015). Fitz Hugh Curtis Sendromu ve Görüntüleme Bulguları. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.23 AKGÜN AYŞE SERAP, ERCAN KARABEKIR, Erdil Filiz, Gözaydın Leyla (2009). Intrakranial Rüptüre Dermoid Kist. 30.Ulusal Radyoloji Kongresi.
E.24 AKGÜN AYŞE SERAP (2018). Ön Çapraz Bağ Hasarlarında Femoral Çentik Morfolojisinin MR ile Değerlendirilmesi. 39. Ulusal Radyoloji Kongresi.