Sitede Ara

{%= Interview.Title %}

Alerjiyi Keşfetmek İçin Moleküler Alerji Testi

Bileşene dayalı moleküler alerji testi birçok alerjen ekstreleri ve moleküler alerjenlere karşı eş zamanlı ölçümüne izin veren çoklu alerji testidir. Alerjen özütleri ve moleküler alerjenlerin bileşimi ile her hastanın duyarlılık durumunun tam bir dökümü elde edilebilir. Burada, rekombinasyon yoluyla üretilmiş alerjen gıda parçalarına karşı kanda alerjen antikorları belirlenmektedir. Solunum ile alınan alerjenler, Gıda alerjenleri, Böcek Zehirleri, Lateks gibi gruplara ayrılmış 280 alerjen test edilmektedir. Böylelikle, Polenle ilişkili gıda alerjilerinde ortak protein yapısından kaynaklanan çapraz duyarlılık hakkında moleküler bilgiler sağlanmaktadır. Et alerjisi şüphesi, kabuklu deniz hayvanı alerjisinin hassas tespiti, buğdaya bağımlı egzersizle tetiklenen anafilaksi tanısında da kullanılabilir. 

Moleküler Alerji Testi

Yeni geliştirilen kapsamlı bir alerji testidir

Tek bir testle kişinin tüm alerjilerini kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır

Çapraz reaksiyona neden olan maddeleri ortadan kaldırarak doğru bir alerji testi sağlamaktadır

Alerjiye neden olan bileşenlere karşı da alerjiyi saptaması nedeniyle;

  • Alerjinin şiddeti,
  • Ne kadar sure devam edeceği,
  • Fırınlanmaya karşı ne kadar duyarlı olduğunu,
  • Alerji aşısının hangi alerjik maddelerden oluşması gerektiğini saptadığı için çok değerli sonuçlar vermekte ve alerjinin teşhis ve tedavisi için yeni nesil alerji testidir.

Besin alerjilerinin riski ve süresi öngörülebilir

İnek sütü, yumurta, yer fıstığı gibi çeşitli besin alerjenlere karşı gelişen alerjenin devam etme süresi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Aynı zamanda çeşitli yiyecek alerjilerinde ciddi alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için risk değerlendirmesi yapılmasına olanak sağlar.  Örneğin, yer fıstığı alerjisinde moleküler alerji testi yapıldığında eğer Ara h 1,2,3 veya 6 gibi depolama proteinlerine duyarlılık saptanırsa anafilaktik şoka kadar giden alerjik semptomlar öngörülebilir. Bunun aksine, Ara h 8, PR-10 protein duyarlılığı, genellikle alerji deri testi sonucunu pozitif hale getirirken, ciddi hastalığa neden olmaz. Soya, fındık, ceviz gibi diğer çeşitli gıda alerjenleri için de benzer durumlar söz konusudur. Ülkemizde çocuklarda besin alerjisi olarak sıklıkla inek sütü ve yumurta alerjileri ile karşılaşılmaktadır. İnek sütü ve yumurta alerjisi için bilinen risk belirteci, ısıya ve sindirime dayanıklı olan komponentleri moleküler alerji testi ile ölçülebilmektedir. 

Alerji Aşı (Alerjen İmmünoterapi) tedavisinde alerjen seçiminde yol gösterici

Alerji aşı tedavisi, özellikle polenler ve arı (venom) alerjilerinde, alerjik hastalıkların bir tedavi metodudur. Yalnızca alerji deri testi kullanan bir tanı yaklaşımıyla, genellikle çok sayıda alerjen kaynağı pozitif bir test sonucu gösterir. Bu sonuçlar ya gerçek bir ortak hassasiyet ya da benzer protein yapısı nedeniyle çapraz duyarlılık gösterebilir. Bu ayırımı çözmek için moleküler alerjen tanı yöntemi kullanılabilir. 

Buğdaya bağımlı egzersizle tetiklenen anafilaksi tanısı konulabilir

Egzersize bağlı anafilaksi egzersiz başladıktan sonra vücutta kaşıntı, kızarıklık, ürtiker, anjiyoödem, nefes darlığı, hırıltılı solunum, tansiyon düşüklüğü sonrasında baş dönmesi ve bayılma ile kendini gösterir. Gıdaya bağımlı egzersizin yol açtığı anafilaksi hastalarda anafilaksiyi tetiklemek için gıda ve fiziksel eforun birlikte olması gereklidir. Buğday ürünlerini yedikten 1 saat içerisinde ürtiker, kızarıklık, anjioödemde ve yaşamı tehdit edici anafilaksiye kadar değişen semptomlar, tipik olarak egzersizle birlikte ortaya çıkmaktadır. Hastanın tıbbi öyküsüne dayalı, konuyla ilgili bir şüphe varsa, buğdayda bulunan omega-5 gliadine karşı IgE’lerin bu yöntemle saptanmasıyla buğdaya bağımlı egzersizle tetiklenen anafilaksi tanısı konulabilir. 

Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
Doç. Dr. Tekin Nacaroğlu
3 Aralık 2020