Sitede Ara

{%= Interview.Title %}

Kadın ve erkeklerde bulunan idrar yolları anatomik olarak farklılık göstermektedir. Üroloji denilince akla ilk olarak erkekler gelmektedir. Oysa ki kadınların da idrar yolu ve buna bağlı oluşan problemleri mevcuttur. Bununla ilgilenen bilime “Kadın Ürolojisi ” denilmektedir. Diğer bir tanım ile pelvik taban bozukluklarının tedavisi ile ilgilenen bilim dalı olarak da adlandırabiliriz. Peki, pelvik taban nedir? Pelvik taban; leğen kemiğinin iç kısmını örten ve leğen kemiği içinde bulunan idrar torbası, rahim ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun (kalın bağırsağı anüse bağlayan son kısım) işlevsel olarak çalışmasına yardımcı olan kas tabakasıdır.

Kadınlardaki Görülen Ürolojik Sorunlar Nelerdir?

 • İdrar kaçırma
 • İdrar yapamama
 • Aşırı aktif mesane
 • İdrar çıkış kanalında kist, divertikül
 • Mesane kontrol bozuklukları 
 • İdrar yollarında darlık
 • Mesane, rahim veya bağırsakların vajinaya sarkması
 • Fistül (İdrarın vücut içerisine akması veya idrar yolu ile başka organlara arasında istenmeyen bağlantı oluşması)
 • Mesane ağrı sendromu (interstisyel sistit) 

İdrar Kaçırmanın Tipleri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

En sık karşılaşılan tipleri :
Stres tipi idrar kaçırma: İdrarı tutmayı sağlayan kasların zayıf olması nedeniyle öksürme, hapşırma gibi durumlarda ortaya çıkar.
Sıkışma tipi idrar kaçırma: Bu problemi idrarın aniden gelmesi ile beraber hastanın tuvalete yetişemeden altına kaçırması olarak tanımlayabiliriz. 
Karma idrar kaçırma: Stres ve sıkışma problemlerinin birlikte görülmesidir.
Devamlı idrar kaçırma
Bu tür şikayetlerin tedavisi için öncelikle tanıyı doğru koymak oldukça önemlidir. Tanı için kimi zaman basit tahliller yeterli olurken kimi zaman ise ürodinami gibi daha ayrıntılı yöntemlere başvurmak gerekebilmektedir. Hastalıkların tedavisinde basamak yöntemi ile basitten daha karmaşığa uzanan tedaviler uyguluyoruz. 

 • Davranış tedavileri  (Beslenmenin düzenlenmesi, uykunun düzenlenmesi, saatli idrar yapma )
 • Pelvik taban egzersizleri
 • İlaç tedavisi
 • Cerrahi yöntemler

Robotik cerrahinin kadın ürolojisinde kullanımı

Robotik cerrahi ile hastalar çok daha konforlu bir ameliyat süreci geçirmekte.  Robotik cerrahi vücuttaki yaklaşık bir santimetrelik üç-dört delikten yapılmakta. Üstün 3 boyutlu görüş kabiliyeti ve en dar alanlarda bile son derece hassas manevraların yapılmasına olanak vermesi ameliyatlardaki başarıları arttırmakta. Leğen kemiği içerisinde dar alanda yapılan ameliyatlarda açık cerrahiye göre belirgin üstünlük sağlayabilmekte. 
Kadın ürolojisinde robotik cerrahiyi özellikle; 

 • Genital Organlarda Sarkma (sistosel vb.)
 • Fistül ameliyatları
 • Yapay idrar kapağı takılması

ameliyatlarında kullanmaktayız. 
Genital organlarda sarkma (prolapsus) kadınlar arasında yapılan anket çalışmalarında 10 kadından 1’inde görülmekle beraber tahmini olarak 50 yaşını geçen her iki kadından birinde anatomik olarak sarkma olduğu düşünülmekte. Sarkma, rahim veya bağırsak gibi organları karın içerisinde sabitleyen bağların özelliklerini kaybetmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu da idrar torbası, rahim, ince bağırsak veya kalın bağırsağın son kısmının vajina içerisinde aşağı doğru yer değiştirmesine neden olmaktadır.

Hastalığın tedavisi için eskiden daha sıklıkla vajinal yollu ameliyatlar yapılıyordu. Maalesef nüks ihtimalinin oldukça yüksek olması ve vajinal ameliyatların kadınların cinsel fonksiyonlarında olumsuz etkilere sebep olabilmesi bu ameliyatların popülerliğini azaltmıştır. Günümüzde özellikle cinsel aktif kadınlarda pelvik taban egzersizleri ile sonuç alınamayan durumlarda karın bölgesinden yapılan ameliyatlar hasta konforu açısından daha önem kazanmış ve bu sayede hastaların yaşam kalitelerinin yüksek tutulması sağlanmıştır. Tedavide altın standart olarak tanımlayacağımız yöntem organların yukarı asılmasıdır. Bunun için de açık, laparoskopik ya da robotik cerrahi kullanılmaktadır. Organların leğen kemiği içinde dar alanda olması açık cerrahi yerine laparoskopik ya da robotik cerrahiyi daha avantajlı bir konuma taşımıştır. Özellikle robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda çok daha kaliteli bir görüntünün yanı sıra iç dikiş atılmasında çok büyük kolaylık sağlanmaktadır. Böylece dar bir alanda yapılan robotik cerrahi ile çok daha olumlu ve yüz güldüren sonuçlar almak da mümkün olmuştur.

Robotik cerrahi ile yapılan operasyonlar hastaların daha kısa sürede iyileşerek hastaneden taburcu olmalarına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında ameliyat izlerinin çok küçük olması kozmetik açıdan büyük avantaj sağlamaktadır. 

Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Vahit Güzelburç
Üroloji Uzmanı
18 Ağustos 2020