Sitede Ara

Sabit dişler, sağlıklı gülüşler

All-on-4 yöntemi sayesinde tek günde sağlıklı sabit dişlere kavuştuğunuz gibi, hareketli protezlerde yaşanan sorunların hiçbiriyle karşılaşmıyorsunuz.

All-on-4 implant cerrahisi nedir?

All-on-4 sabit, estetik ve ameliyattan hemen sonra kullanabilecek ve olabildiğince az seans gerektiren bir dental implant tekniğidir. Bu tip bir tedavi, alt veya üst çenesindeki dişlerinin tamamını kaybeden ya da ağızda kalan dişlerin durumunun kötü olduğu ve tüm dişlerin çekiminin gerekli olduğu hastalara uygulanabilmektedir.

All-on-4  sisteminin hareketli protezlerden farkı nedir?

Yemeklerden sonra veya akşam yatmadan önce çıkarılma zorunluluğu yoktur. Doğal dişe yakın bir ısırma hissi ve konforu sağlar, çiğneme esnasında kesinlikle hareket etmez. Dizaynı tam diş protezlerine göre farklıdır. Hastanın damak kısmını kaplamadığından alışması ve kullanımı daha kolaydır. Konuşma esnasında hareket etmez, kelimeleri doğru telaffuz etmeyi engellemez. Hareketli protezler gibi sadece ağız içindeki yumuşak dokulardan destek almaz, bu yüzden ağız içindeki yumuşak dokularda hassasiyetlere ve yaralara neden olmaz. Vidalı bir yapıya sahip olmasından dolayı hekim tarafından protezin bakımı, temizlenmesi ve kontrolü diğer implant üstü protezlere göre daha kolaydır. Hareketli protezlerdeki gibi özel solusyonlarda temizlenme, tutuculuğunun arttırılması için özel yapıştırıcılar gerektirmez. Hareketli protezlerdeki gibi üst damağı kaplamaz, ağız içinde fazlaca yer kaplamaz. Böylece tat alma aynı doğal dişe sahip kişilerdeki gibi gerçekleşir. Hareketli diş protezi kullanamayan, bulantı refleksi olan hastalar için uygundur. Kişiye özel planlanabilen, estetik bir görünüm ve gülme hattı, gülüş estetiği sağlar.

All-on-4 sisteminin diğer dental implant tekniklerinden farkı nedir?

Tamamen dişsiz yada dişsiz olmaya aday hastalarda, tek bir çene için sadece 4 implant ile sabit ve tüm dişlerin geri kazanıldığı bir tedaviye imkan sağlar. Klasik tekniklerle dişsiz tek çenenin sabit bir proteze sahip olması için 6, 8 hatta 10 adet implant uygulanması gerekmektedir. Eğer hastanın  2 çenesi de dişsizse toplamda 20 adet implant uygulanması gerekmektedir. Bunun sonucunda daha çok cerrahi operasyon, iyileşme sürecinde gecikme ve işlem sonrası daha çok ağrı gözlenebilmektedir. Ayrıca implant sayısındaki artmaya bağlı olarak komplikasyon gelişme riski de artmaktadır. Bu sistemle tek bir cerrahiyle implantların yerleştirilmesi ve bir proteze kavuşmanız aynı günde gerçekleşmektedir. Özel şartlar haricinde ikinci bir cerrahi uygulanmamaktadır.

Sistemin başarı oranı nedir?

Yapılan çalışmalar, bu işlemin uzun dönemli takiplerinde yüksek başarı oranına sahip bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir. Tedavi on yılı aşkın bir süredir başarıyla uygulanmakta ve kendini dünya çapında ispatlamaktadır. Sigara kullanımı, aşırı alkol alımı, kontrol altında olmayan sistemik hastalıklar, işlem sonrası hekiminizin tavsiyesine uymamak başarı şansını diğer tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi düşürebilmektedir. Bu durumlar hasta ve hekimin muayene esnasındaki konuşmalarıyla tespit edilip çözüme kavuşturulabilir.

Kimlere uygulanabilir?

Bu tedavi, dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistemik hastalığı (osteoporoz, kontrol altında olmayan diyabet-hipertansiyon, solunum hastalıkları, kanama bozuklukları vs.) bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip hiç dişi olmayan hastalara uygulanabilir.

All-on-4  yönteminin aşamaları nedir?

All-on-4 tedavisi planlanan hastalara klinik ve radyolojik muayene yapılması amacıyla randevu verilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) üzerinde ölçümler yapılarak hastaya uygun bir planlama yapılır ve bu planlama hastayla paylaşılır. All-on-4 prosedürü, cerrahi ve diş protezi işlemleri olarak 2 aşamadan oluşmaktadır. Tedavi günü hastaya planlamaya uygun şekilde her bir dişsiz çeneye 4 adet dental implant yerleştirildikten sonra aynı gün geçici diş protezi, dental implantların üstüne sabitlenir. 3 ay sonra ise hastaya kalıcı ve sabit diş protezleri uygulanır.

Cerrahi sonrası ağrı olur mu?

Her cerrahi operasyon sonrasında olduğu gibi All-on-4 cerrahisi sonrası da bir miktar ağrı ve şişlik görülebilmektedir. Fakat All-on-4 yönteminin göreceli basit ve kısa süreli olmasından dolayı hastanın kolaylıkla atlatabileceği bir süreçtir. Oluşabilecek bu şikayetler, hekimin tavsiyesine uygun olarak kullanılacak ilaçlarla ve uyulması gereken kurallar sayesinde kontrol edilebilir.

Cerrahi sonrası nasıl beslenmek gerekir?

İşlem sonrası implantların üzerine uygulanan geçici diş protez hemen kullanılabilir. Fakat implantlar ile kemik henüz tam kaynaşmadığı için ilk 3 aylık süreçte hekim tavsiyesine uygun olarak beslenmek gerekir. Hastalar, 3 ay sonunda yapılacak sabit ve kalıcı dişleri kullanarak günlük hayatta rahat bir şekilde beslenebilirler.

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖZEL