Sitede Ara

Karaciğer Nakli Nedir? Kimlere Uygulanır?

Karaciğer Nakli Nedir? Kimlere Uygulanır?

Uzun yıllar bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar konusunda başarı sağlanamadığı için karaciğer nakillerinde başarısız sonuçlar elde edilmiştir. Ancak zaman içinde ameliyat tekniklerindeki gelişmeler, anestezinin ilerlemesi ve bağışıklığı baskılayıcı tedavilerin ön plana çıkması organ naklinde başarıyı artırmıştır.

Karaciğer Nakli Nedir?

Karaciğer nakli, çalışamaz hale gelen karaciğerin çıkarılıp yerine sağlıklı karaciğer parçası ya da tam karaciğer yerleştirilmesidir.

Karaciğer Nakli Hangi Durumlarda Gereklidir?

 • Karaciğer koması
 • Karında sıvı birikmesi
 • Yemek borusunda kanama
 • Karaciğer kanseri

Kronik Karaciğer Hastalıklarının Nedenleri Nelerdir?

 • Hepatit B
 • Aşırı alkol tüketimi
 • Karaciğerde damar tıkanıklığı
 • Beslenme bozukluğu
 • Safra yolu hastalıkları
 • Kalıtsal hastalıklar

 

Bilgi ve Randevu Almak İçin Formu Doldurun

Kronik Karaciğer Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

 • Halsizlik
 • İştah kaybı
 • Bulantı
 • Sarılık
 • Karında şişlik
 • Hafıza kayıpları
 • Sürekli uyuma isteği
 • Komaya girme

Karaciğer Nakli Kimlere Uygulanır?

Karaciğer nakli günümüzde karaciğeri artık yeterli fonksiyon göstermeyen karaciğer yetmezliği olan hastalara ya da karaciğerinde kanser saptanmış ve karaciğer nakli yoluyla kanserin tamamen tedavi edilmesi mümkün olduğu hastalarda uygulanmaktadır.

Akut Karaciğer Yetmezliği Nedir?

Ani gelişen karaciğer yetmezliği hastaları karaciğer naklinde birincil öncelikli hastalardır. Nakil ile tedavi edilemeyen bu hastalar 1-2 gün içinde kaybedilebilmektedir. Bilinçte bulanıklık ve kan pıhtılaşmasında uzama gelişen bu hastalarda öncesinde bilinen herhangi bir karaciğer siroz öyküsü mevcut değildir.

Akut Karaciğer Yetmezliğinin Nedenleri Nelerdir?

 • Viral hastalıklar
 • İlaçlar
 • Ani gelişen karaciğer yetmezliği
 • Akut viral hepatitler (hepatit A ve hepatit B virüsleri)
 • İlaç entoksikasyonları
 • Mantar zehirlenmeleri
 • Gebeliğin yağlı karaciğer hastalıkları
 • HELLP sendromu
 • Wilson hastalığı

Siroz Nedir?

Siroz, çeşitli nedenlerle uzun dönemde karaciğer hasarına maruz kalan kişilerin geri dönüşümsüz karaciğer yetmezliği tablosuna girmesidir.

Siroz Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

 • Kronik hepatitler (Hepatit B ve Hepatit C) Alkol Otoimmün hastalıklar
 • Wilson hastalığı
 • Budd-chiari sendromu
 • Yağlı karaciğer
 • Kriptojenik siroz (nedeni bilinmeyen)

Karaciğerde siroz gelişmesi karaciğer nakli için tek başına yeterli neden değildir. Nitekim bir hasta siroz olup 15-20 yıl nakil gerektirmeden yaşayabilmektedir. Karaciğer nakli karaciğer fonksiyonlarının ileri derecede bozulduğu ve varis kanaması, karında su toplaması, bilinç durum değişimleri geliştiğinde düşünülmektedir. Çünkü bu tür komplikasyonların geliştiği hasta gruplarında yaşam beklentisi önemli derecede azalmaktadır. Karaciğer ilişkili böbrek fonksiyonlarının bozulması diğer önemli acil transplantasyon düşünülmesi gereken durumlardandır.

Karaciğer Nakli Öncesi Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Nakil öncesi değerlendirmede amaç hastanın uygulanacak cerrahi, immün baskılamayı tolere edip edemeyeceğini ve operasyon sonrası bakım ihtiyaçlarını tespit etmektir. Bu amaçla operasyon öncesi her hastada detaylı akciğer ve karaciğer incelemesi, enfeksiyon, kanser taraması ve psikososyal değerlendirme yapılmaktadır. Hastanın yaşına, tıbbi geçmişine ve nakil merkezinin kriterlerine göre ilave tetkikler de yapılabilmektedir.

Nakilden Sonra Takip Süreci Nasıl İlerler?

Nakil sonrası hasta takibi de en az hastanın ameliyat öncesi doğru tanı konulması, doğru zamanda nakil merkezine yönlendirilmesi ve ameliyat süreci kadar önemlidir. İlk zamanlar daha sık olmakla birlikte, 6 ay-1 yıldan sonra takipler seyrekleşmektedir. Hastalar ömür boyu vücudun savunma sistemlerini baskılayacak, karaciğeri reddetmesini önleyecek ilaçlar kullanmaktadır. Siroza neden olan hastalık ya da tümörlerin tekrarlamasına karşın hastaların sürekli takipte olması gerekmektedir.

Çocuklarda Karaciğer Nakli Süreci

Kronik karaciğer hastalığı olan çocuklar mutlaka çocuk gastroenteroloji doktoru tarafından, akut karaciğer yetmezliği olan çocuklar ise karaciğer nakli yapılan bir merkezde izlenmesi gerekmektedir. Karaciğer nakli her yaş ve ağırlıktaki çocuğa yapılabilmektedir. Yaş küçüldükçe ve düşük kilolu bebeklerde teknik güçlükler ve ameliyat sonrası problemler artar, ancak deneyimli merkezlerde bu güçlüklerin üstesinden gelinir. Çocuklarda kadavradan karaciğer nakli oranı ülkemizde son derece düşüktür. Nakillerin çoğu çocuğun anne ve babası başta olmak üzere yakın bir akrabasından yapılmaktadır. Çocukların vücut ağırlıklarının az olması erişkin karaciğerinin küçük bir parçasını nakil edilmesine olanak tanımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Karaciğer Naklinde Verici Olmanın Şartları Nelerdir?

 • 18 yaşından büyük olmak
 • Gönüllü olmak
 • Akraba olmak
 • Kan grubu eşleşmesi
 • Sağlıklı birey olmak
 • Karaciğer anatomisi uygunluğu

Kan bağının olmadığı durumlarda etik kurulun onayı alınmalıdır.

Karaciğer Nakline Engel Durumlar Nelerdir?

 • AIDS Tedavi edilmemiş karaciğer dışı kanser varlığı
 • Karaciğer dışına yayılmış birincil karaciğer kanseri
 • Safra yolları kanseri
 • Karaciğer nakline engel olan anatomik anormallikler
 • Kontrol altına alınmamış enfeksiyonlar
 • Tedaviye uyumsuzluk
 • Sosyal desteğin olmaması
 • İleri yaş ve HIV varlığı
 • Obezite varlığı (vücut kitle indeksi ≥40)

Karaciğer Nakli Yapılan İnsanlar Normal Hayata Dönebilirler Mi?

Karaciğer naklinin amacı; kişiyi normal, aktif, üretken hayatına geri döndürebilmektir.

Nakil Olması Gereken Hastalar Karaciğer Nakli Olmazsa Başka Tedavi Olabilirler Mi?

Ne ülkemizde, ne de dünyada karaciğer nakli gereken hastalar için başka bir tedavi seçeneği yoktur. Karaciğer nakli ileri dönem karaciğer hastaları için tek hayat kurtarıcı yöntemdir.

12 Aralık 2022