Sitede Ara

Kanser Radyoterapisinde Yeni Teknolojiler

Kanser Radyoterapisinde Yeni Teknolojiler

Kanser tedavisinde radyoterapinin kullanılması X ışınlarının keşfiyle aynı yaşlardadır. O dönemlerdeki hem radyasyondan korunmayla hem de cihazların teknolojisiyle ilgili yapılanma nedeniyle geçmişte görülen birçok yan etki artık günümüz teknolojilerinde kanser hastalarının tedavilerinde karşımıza çıkmamaktadır.

Buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi immobilizasyon sistemleri olarak adlandırılan sistemlerdir. Bunlar hastanın tedavi sırasında, tedavi masasında hareketsiz kalması sayesinde tedavinin hem güvenliğini hem de kalitesini ciddi anlamda artırmaktadır. Diğer bir faktör ise görüntüleme tekniklerinin tedaviye entegre edilmesidir. Günümüzde hastanın tanısında kullanılan PET/BT, tomografi ya da MR gibi görüntüleme teknikleri radyoterapi planlama sistemleri içerisine füzyon denilen tekniklerle aktarılabilmektedir. Böylece hem tümörün olduğu dokular hem de tümörün çevresindeki eşlik eden komşu yapıların düzenli bir şekilde işaretlenebilmesi ve tümöre istenilen dozların keskin doz düşüşleriyle verilmesini sağlamaktadır. Böylece tümörün aldığı dozlar yüksek, istenilen tedavi dozlarındayken tümöre komşu normal dokular ve organlar buradaki yan etkiler açısından son derece güvenle korunabilmektedir. Hastanın tümörünü kontrol edebilecek radyasyon dozlarına çıkarken güvenli bir şekilde yan etki profilini düşüren tedaviler radyasyon onkolojisi kliniklerinde uygulanabilmektedir.
 
Medipol Bahçelievler Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğimizde oldukça yüksek teknolojili volumetrik ark tedavisi denilen hasta etrafında günlük tedavi dozunu çok hızlı bir şekilde tamamlayabilmeye olanak sağlayan ve böylece hastanın tedavi odasında kaldığı sürenin son derece kısa olduğu, hastanın günlük yaşamına güvenli bir şekilde dönebildiği, radyasyonun vücutta birikmediği, bir başkasına saçılmadığı, sadece tedavi edici X ışınlarının kullanıldığı tedaviler mümkündür.
 
Bu sayede cerrahi ya da palyatif amaçlı yapılan tedavilerde değil kür amaçlı yani tümörün tamamen yok edilmesine yönelik olan radikal tedavilerde de radyoterapinin etkinliğini günden güne artırmaktadır. Radyoterapinin güncel teknolojileri içerisinde en önemli gelişmelerden bir tanesi de tümör hareketlerinin ve tümöre komşu organ hareketlerinin takip edilebildiği sistemlerdir. Bu birçok merkezde ciddi anlamda teknolojik ve ekonomik yatırımlar gerektirdiği için önemli onkoloji merkezlerinde sınırlı kalabilmektedir.
 
Prof. Dr. Evrim Metcalfe
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
Medipol Bahçelievler Hastanesi

22 Eylül 2022