Sitede Ara

İrritabl (Huzursuz) Bağırsak Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

İrritabl (Huzursuz) Bağırsak Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

İrritabl (huzursuz) bağırsak sendromu, kronik karın ağrısı ve değişmiş bağırsak alışkanlıkları ile karakterize, toplumda çok sık görülen, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir hastalıktır. Her yaş grubunu etkileyebilmekle birlikte en sık 30-50 yaş arasında görülür. Kadınlarda görülme oranı erkeklere göre daha sıktır. Benign bir hastalıktır ve kolon kanseri riskini artırmaz. 

Karın ağrısına kabızlık veya ishal eşlik etmektedir. Küçük bir grupta ise iki durum birlikte görülebilir. Hastalığın karakteristik özellikleri dışkılama sonrası tam boşalamama hissi, aşırı ıkınma-zorlanma, dışkıda mukus görülmesi, şişkinlik, gerginlik ve gazdır. 

Özel bir laboratuvar testi veya görüntüleme yöntemi yoktur. Tanı hastanın şikayetlerine dayanılarak konulur. #İrritabl bağırsak sendromuna ait semptomları olan ve ek olarak;

  • Şikayetleri yeni başlamış ve ilerleyici seyir gösteren
  • 50 yaş üzeri
  • Ailesinde kolon kanseri öyküsü olan
  • Ailesinde inflamatuar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit, crohn) olan
  • Alarm semptomlar dediğimiz kilo kaybı, ateş ve rektal kanaması olan
  • Fizik muayenede batında ele gelen kitle / lenf nodu büyümesi tespit edilen
  • Laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri anormal bulgular tespit edilen hastalarımız yüksek riskli gruptadır ve altta yatan başka bir hastalığın varlığı açısından ileri tetkik edilmelidir.

Tedavi şikayetleri kontrol altına almaya yöneliktir. Kullandığımız birçok yöntem olmakla birlikte herkeste işe yarayan tek bir yöntem yoktur. İrritabl bağırsak sendromunda FOD-MAP diyet dediğimiz, bağırsakta fermente edilerek gaz oluşumuna sebep olan besinlerin uzaklaştırılması esasına dayanan diyetin uygulanması şikayetleri önemli ölçüde azaltır. Hastalığa ait semptomlar stres ile tetiklendiğinden düzenli egzersiz stresi azaltarak şikayetleri geriletir. Spazm giderici ilaçlar, nane yağı, probiyotikler, antibiyotikler, antidepresanlar, ishal ön planda ise bağırsak hareketlerini yavaşlatan, kabızlık ön plan da ise bağırsak hareketlerini hızlandıran motilite düzenleyici ilaçlar tedavide kullanılabilir. Tedavi özgündür, kişiye göre planlanır ve seçeneklerin biri / birkaçı kullanılarak tedavide başarılı olmak hemen her zaman mümkündür.

Dr. Öğr. Üyesi Ece Yiğit
İç Hastalıkları Uzmanı
Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi