Sitede Ara

Uzm.Dr. Mücahit ATASOY

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Bahçelievler Medipol Hastanesi
Doğum Yeri

KÜTAHYA

2022 - 2024Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi
2021Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon E.A.H.
2016İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Kalaoglu, E., Bucak, O. F., Kokce, M., Ozkan, M., Cetin, M., Atasoy, M., Ayture, L., & Karacan, I. (2023). Whole body vibration activates the tonic vibration reflex during voluntary contraction. Journal of physical therapy science, 35(6), 408–413.
Kalaoğlu, E., Faruk Bucak, Ö., Kökçe, M., Özkan, M., Çetin, M., Atasoy, M., Aytüre, L., & Karacan, İ. (2023). High-frequency whole-body vibration activates tonic vibration reflex. Turkish journal of physical medicine and rehabilitation, 69(1), 46–51.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Lenfödem Ünitesinde Takipli Lipödem Hastalarının Klinik ve Demografik Özellikleri. Evrim Coşkun, Çiğdem Çınar, Mücahit Atasoy, Aysun Akansel, Mehmet Özkan. İstanbul Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi mayıs-ağustos 2020; (2)14:11-14
Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Nöropatik Ağrı Kliniği ve Demografik Verilerle Olan İlişkisi. Aysun Akansel, Evrim Coşkun, lknur Göksu, Emine Keskin, Çiğdem Çınar, Mücahit Atasoy. İstanbul Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi Mayıs-Ağustos 2020; (2)14:15-22.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
(S-79) Mücahit Atasoy, Eser Kalaoğlu, Ömer Faruk Bucak, Evrim Coşkun. Priorities of Patients with Spinal Cord Injury in Different Aspects of Rehabilitation. The 17th Congress of the Erupoean Forum for Research In Rehabilitation. 2-5 Kasım 2023. Antalya, Türkiye.
(S-139) Evrim Coşkun Çelik, Mücahit Atasoy, Çiğdem Çınar, Kadriye Öneş, Fatma Nur Kesiktaş, Nurdan Paker, Berna Çelik, Derya Soy Buğdaycı, Ayşenur Bardak. Spinal Kord Yaralanmalı Hastalardaki Günlük Yaşam Aktivitelerinin Önemi ve Hedefleri. Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi.17-21 Nisan 2019, Antalya, Türkiye.
(S-018) Evrim Coşkun, Mücahit Atasoy, Çiğdem Çınar, Aysun Akansel, Emine Keskin, İlknur Göksu. Lipödem Tanılı Hastaların Lipödem Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. I. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Kongresi 11-13 Ekim 2019. İstanbul,Türkiye. (Sözlü sunum)
(S-04) Evrim Coskun, Cigdem Cinar, Aysun Akansel, Mücahit Atasoy, Nazire Bagatir. Investigation Of Lıpedema Awareness Among Physicians. 3. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Sempozyumu Multidisipliner Yaklaşım. 5-6 Ekim 2018, İzmir, Türkiye.
Diğer Yayınlar
Nöroşirürjinin Temelleri. Ed: Naderi S, Güzey FG, Tuğcu B. US Akademi
Terapötik Egzersizler Kapsamlı El Kitabı. Bölüm 5.12 Elbow Strengthening. İngilizce aslından Türkçeye çevirisi (Güneş Tıp Kitabevleri