Sitede Ara

Uzm.Dr. İlker TAŞDEMİR

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Doğum Yeri

ADANA

Yabancı Diller

ALMANCA,İNGİLİZCE

2019 - 2024Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
2014 - 2017Humanite Tıp Merkezi
2014 - 2017T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Van İli Kamu Hastaneleri Birliği SB. SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2014: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
2009İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
Ulusal bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
1- Şahika Yüksel, A. Çıta, İ. Taşdemir, G. Urazbekova, ‘Sesini Duymadığımız Üç Kadın: 70 Yaş Üstü Cinsel Saldırı 7. Uluslararası Ruhsal Travma Günleri’, 30 Kasım- 2 Aralık 2012, İstanbul
2-Handan Noyan, İ. Taşdemir, S. B. Erdoğan, M. Erbey, B. Togay, A. Akın, A. Üçok, ‘Yüksek Eğitimli Sağlıklı Kişilerde Stroop Testi Sırasında Hemodinamik Yanıtın fNIRS(işlevsel yakın kızılaltı spektroskopi) tekniği ile incelenmesi’ 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa
3- İlker Taşdemir, S. Çakır, N. Yalçınkaya, A. Örçen, E. Ertekin, E. Tüzün, ‘ İki uçlu Bozukluk Hastalığında Nörodejenarasyon ve İnflamasyon Bulguları’, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya
4- Tuba Mutluer, S. Tamer, İ. Taşdemir, Ö.D. Değer, F. Polat, ‘Van’da Kurumda Yaşamakta olan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanılı Ergenlerde Baş Ağrısı ve İlişkili Psikiyatrik Bulguların Değerlendirilmesi VII. Çocuk ve Ergen Nörolojisi Bahar Sempozyumu, 2-4 Ekim 2015, İstanbul
5-Ilker Tasdemir, Merzifonlu Z., Boylu M.E. ‘Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesine 2022 Yılında Başvuran Türk Medeni Kanunu'nun 405., 145. Ve 165. Maddesi Kapsamındaki Dosyalarının Adli Psikiyatrik Açıdan İncelenmesi’ 18. Adli Tıp Günleri, Ekim 2023, Antalya
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
Tasdemir, I., Boylu, M. E., Dogan, M., Ozcanli, T., & Karacetin, G. (2024). a102650.
Tasdemir, I., Cesur, E., Mengus, A., Asliyüksek, H., & Karamustafalioglu, K. O. (2023). Sociodemographic, psychiatric and criminal characteristics of elderly offenders under evaluation for criminal responsibility in Turkey.International journal of law and psychiatry,88, 101888.
Sancak, B., Tasdemir, I., & Karamustafalioglu, O. (2021). Mother–daughter incest: A brief review of literature and case report.Journal of forensic sciences,66(5), 2054-2059.
Karabulut, S., Taşdemir, I., Akcan, U., Küçükali, C. I., Tüzün, E., & Cakir, S. (2019). Inflammation and neurodegeneration in patients with early-stageand chronic bipolar disorder.Turk Psikiyatri Dergisi,30(2), 75.
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
Taşdemir, İ., Boylu, M. E., & Erdim, N. K. (2023). Hırsızlık veya yağma suçu işlemiş çocukların sosyodemografik, kriminal ve adli psikiyatrik özelliklerinin karşılaştırılması.Adli Tıp Dergisi,37(3), 150-159.
Cesur, E., Yıldırım, Z., Taşdemir, İ., & Cansunar, F. N. (2021). Adli psikiyatride nörobilişsel bozukluk: Retrospektif tek merkezli bir çalışma.Adli Tıp Dergisi,35(3), 176-185.
Cesur, E., Taşdemir, İ., Büyükakıncak, E., Asliyüksek, H., & Turan, Ş. (2022). Psikiyatri branşıyla ilgili tıbbi uygulama hatası (malpraktis) iddiası nedeniyle değerlendirilen vakaların klinik özellikleri ve adli psikiyatrik açıdan incelenmesi (tur).Klinik Psikiyatri Dergisi,25(4), 395-403.
Kitap Bölümleri:
İntihar Girişimi Olgularında Adli Psikiyatrik Yaklaşım. (2021). [Dahili ve Adli Aciller]. Ema Tıp Kitabevi.
Yayın aşamasında/değerlendirmede olan makaleler:
Comparison of the characteristics of cases diagnosed with schizophrenia and delusional disorder who were recommended a guardian: A sample from Turkey. …. Taşdemir, İ., Boylu, M.E., Merzifonlu, Z., Özcanlı, T., Turan, Ş.
Juveniles who have committed sexual offences and have been referred for assessment of their criminal responsibility in Turkey. Taşdemir, İ., Boylu, M.E., Doğan, M., Gürhan, A.S. Sexual Abuse
Forensic psychiatric examination of cases of overkill and violent homicide perpetrators in Turkey. Taşdemir, İ., Boylu, M.E., Saygılı, S., Karamustafalıoğlu, K.O.
Comparison of forensic psychiatric and criminal characteristics of immigrant and refugee offenders: A sample from Turkey. Taşdemir, İ., Boylu, M.E., Aslıyüksek, H., Saygılı, S., Karamustafalıoğlu, K.O.
What is Important in Forensic Psychiatric Evaluation in People with Down Syndrome? A Sample From Turkey. Boylu, M.E, Taşdemir, İ., Doğan, M., Duran, A.
Sociodemographic and clinical characteristics of offenders disqualified from conscription with antisocial personality disorder. Boylu, M.E, Taşdemir, İ., Aslıyüksek, H., Karamustafalıoğlu, K.O.
Devam Eden Çalışmalar:
Neuropsychological profiles of elderly offenders. Taşdemir, İ., Boylu, M.E., Aslıyüksek, H., Karamustafalıoğlu, K.O.
Forensic Psychiatric aspects of Femicides in Turkey. Taşdemir, İ., Boylu, M.E.
Emotion recognition in cases of intentional homicide. Boylu, M.E., Taşdemir, İ., Karamustafalıoğlu, K.O.
Comparison of characteristics of filicide and parricide cases in Turkey. Boylu, M.E., Taşdemir, İ.