Sitede Ara

Uzm.Dr. Berker OKAY

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bahçelievler Medipol Hastanesi
Doğum Yeri

ÇORUM

2023 - 2024Binali Yıldırım Üniversitesi Gazi Mengücek E.A.H.
2022 - 2023Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki E.A.H.
2021 - 2021Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi
2016 - 2021Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki E.A.H.
2015 - 2016Laçin Toplum Sağlığı Merkezi
2021Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki E.A.H., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2015İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
V.1. Uluslararası Yayınlar
1) Okay B, Yavuzyilmaz FC, Uze Okay Z, Akkoç G. Evaluation of SARS-CoV-2 Viral Shedding Duration in the Upper Respiratory Specimens and Factors that Predict Prolonged Positivity in Children. Med Bull Haseki 2023; 61: 332-338. doi: 10.4274/haseki.galenos.2023.9121
2) Us MC, Coci K, Akkuş E, Okay B, Akkoç G. A Single-Center Evaluation of Pediatric Measles Cases in Istanbul, Türkiye, in 2019. Jpn J Infect Dis. 2023 Sep 22;76(5):267-274. doi: 10.7883/yoken.JJID.2022.701.
3) Okay ZU, Okay B, Hatipoglu HU, Akkoc G, Sahin K. The association of fibrinogen-albumin ratio and neutrophil-lymphocyte ratio with the severity of respiratory syncytial virus infection in children. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2024 Apr 19;66:e26. doi: 10.1590/S1678-9946202466026.
4) Okay B, Kalınbacoglu Dogan C, Akkoc G, Hatipoglu HU, Dogan O, Sahin K, Buyukkayhan D. Evaluating hospitalized children for preseptal cellulitis: A single-center experience and current literature review. Northern Clinics Of Istanbul doi: 10.14744/nci.2023.58630
5) Okay B, Uze Okay Z. Investigating the Effect of Virtual Reality Glasses During Inhaler Therapy Use in Children: A Randomized Clinical Trial. Paediatrics & Child Health. doi: 10.1093/pch/pxae020
V.2. Ulusal Yayınlar
1) Okay B, Uze Okay Z, Şengün T, Şahin K. Çocuk Hekimi Gözünden Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Konsültasyon İstemlerinin Değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2023;25(2):266-272. doi: 10.24938/kutfd.1307824
2) Okay B, Güler A, Mengi N, Arvas E, Hayrazan O, Akkoç G. Lenfadenit Tanısı İle Servis Yatışı Olan Çocukların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Akdeniz Tıp Dergisi. (BASIM AŞAMASINDA)