Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Tülin ÖĞREDEN

Göz Hastalıkları

Bahçelievler Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2020 - 2022Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü
2018 - 2020SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Süleymaniye Prematüre Retinopatisi Tanı ve Tedavi merkezi
2018 - 2018Toronto Üniversitesi Sick Kids Hastanesi -Pediatrik Oftalmoloji Eğitimi-Kanada
2012 - 2012Prematüre Retinopatisi Eğitimi-T C Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2011 - 2018Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prematüre Retinopatisi Tanı ve Tedavi Bölümü
2009 - 2011Çanakkale Biga Devlet Hastanesi
2008Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları ABD İstanbul Üniversitesi
2002İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
Uluslararası Yayınlar
1- Clinical and Demographic Characteristics of Treatment Requiring Retinopathy of Prematurity (ROP) in Big Premature Infants in Turkey – Report No: 1 (BIG-ROP STUDY)
Şengül Özdek, Huseyin Baran Ozdemir, Zuhal Ozen Tunay, Sadik Etka Bayramoglu, Emine A. Sukgen, Nur Kır, Esin Koç, BIGROP Study Group
medRxiv 2022.03.14.22272395; doi: https://doi.org/10.1101/2022.03.14.22272395.
2- The importance of comorbidity in the presence of low culture positivity in a education and research hospital in Istanbul. Filik Armagan, Hulya Gungel, Tulin OGREDEN. .Europe PMC Preprint from Research Square, 07 Apr 2021,DOI: 10.21203/rs.3.rs-371287/v1 PPR: PPR308412 (2021).
3-New Insights into Diabetic and Vision-Threatening Retinopathy: Importance of Plasma Long Pentraxine 3 and Taurine Levels. Güngel H, Erdenen F, Pasaoglu I, Sak D, Ogreden T, Kilic Muftuoglu I.
Curr Eye Res. 2020 Oct 22:1-6. doi: 10.1080/02713683.2020.1836228. Online ahead of print. PMID: 33044093.
4- Evaluation of contrast sensitivity after single intravitreal triamcinolone injection for macular edema secondary to branch retinal vein occlusion. Aras Ogreden T, Alkin Z, Ozkaya A, Ibrahim Demirkale H, Perente I, Aras C. ISRN Ophthalmol. 2013 Oct 3; 2013:549240. doi: 10.1155/2013/549240. eCollection 2013.
5- Focal laser photocoagulation in non-center involved diabetic macular edema.
Perente I, Alkin Z, Ozkaya A, Dardabounis D, Ogreden TA, Konstantinidis A, Kyratzoglou K, Yazici AT.
Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2014 Spring;3(1):9-16.
Ulusal Yayınlar:
1- Prematüre retinopatisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Pediatrik Göz Hastalıkları Özel Sayı Öğreden T. Karakaş N, editör. Pediatrik Göz Hastalıkları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.49-58.
2- Factors Affecting Refractive Status in Babies Followed for Retinopathy of Prematurity; 2 Years Outcomes: A Retrospective Research. ÖĞREDEN, Tülin ARAS, Hülya GÜNGEL, Furkan ÜÇTEPE. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 30.3 (2021): 178-186.
3-Prematüre Retinopatisinde Neonatal Risk Faktörleri ve İnsidans. Tülin ARAS ÖĞREDEN, Zeynep SEYMEN, İrfan PERENTE, Erdem ERİS, Serdar CÖMERT, Gülşen ACAR. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2020;29(2):65-74. doi: 10.5336/pediatr.2019-71290.
4- HandyRef-K: Comparison of the Latest Handheld Auto Refracto-keratometer with Retinomax and Plusoptix in Patients Younger than Three Years of Age
Zeynep Seymen, Esra Vural, Erdem Eris, Asli Vural, Tülin Öğreden, Önder Aslan, Ali Riza Cenk Celebi, Irfan Perente,doi: 10.14744/bej.2018.20591 2019; 4 – 1:32 - 37
3- Assessment of frequency and major risk factors of retinopathy in prematures between years 2015 and 2016. MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, 14(2), 204-208.Eriş, E., Perente, İ., Seymen, Z., Vural, A., Erdoğan, G., Onur, Umut; Yigit, Ulviye; Öğreden, Tülin; Sucu, Mehmet Emin; Gümüş, Gülşah,& Gümüş, G. (2018).
5-A current overview of diagnosis and treatment in Retinopathy of prematurity. Perente I, Ogreden T., doi:10.14744/bej.2017.87597. Beyoglu Eye J 2017; 2(2): 43–48.
6-Richner-Hanhart syndrome (tyrosinemia type II): a case report of delayed diagnosis with pseudodendritic corneal lesion. Iskeleli G, Bilgeç MD, Arici C, Atalay E, Oğreden T, Aydin A.Turk J Pediatr. 2011 Nov-Dec;53(6):692-4.
Bildiriler:
1-İnfantil ezotropyada preoperatif hipermetropinin tedavi sonuçları üzerine etkisi. (POSTER SUNUM)
56. TOD ULUSAL KONGRESİ 2022
Tülin Öğreden, Havva Kaldırım, İdil Çelen
SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2-Prematüre retinopatisi tedavisi uygulanmış olgularda makular değişikliklerin geniş açılı fundus görüntüleme ve floresein anjiografi ile değerlendirilmesi (SÖZLÜ SUNUM)
56. TOD ULUSAL KONGRESİ 2022
Tülin Öğreden, Mustafa Gürkan Erdoğan
1SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
3-Konjenital 4.sinir paralizisine sekonder gelişen baş pozisyonu,karotis arter kan akımını etkiler mi?
İdil Çelen,Havva Erdoğan Kaldırım,Tülin Öğreden,Fatma Savur,Fahri Onur Aydın,Fatma Zeynep Arslan
(SÖZLÜ SUNUM) 56. TOD ULUSAL KONGRESİ 2022
SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
4-Serebral Palsili Olgularda Şaşılık Cerrahisinin Başarısını Etkileyen Faktörler
Havva Erdoğan Kaldırım, Tülin Öğreden, Serkan Güler, Fatma Savur
(SÖZLÜ SUNUM) 56. TOD ULUSAL KONGRESİ 2022
SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
5-Gastroşizisin Eşlik Ettiği Septooptik Displazi Olgusu (POSTER SUNUM)
Merve Dal, Tülin Öğreden
56. TOD ULUSAL KONGRESİ 2022
SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
6- Clinical Course In Pediatric Cytomegalovirus Retinitis And Efficacy Of Intravitreal Ganciclovir Therapy (ORAL PRESENTATİON) WOC 2022® Virtual Congress- 9-12 September 2022
Tülin Öğreden
SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
7- Ocular Evaluations Of Newborns Whose Mother Pass Away From SARS-CoV-2 Infection (Poster Presentation)
11th Congress of the World Federation for Pediatric Intensive & Critical Care Societies- WFPICCS 2022
Tülin Öğreden
SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
8-Prematüre retinopatisi öyküsü olan şaşılık olgularında klinik bulgular ve cerrahi sonuçlarımız (POSTER SUNUM) İSTANBUL55. TOD ULUSAL KONGRESİ Kasım 2021
Tülin Öğreden, Birsen Gökyiğit, İrem Önal
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İstanbul
2T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
9-Hipertansif retinopati ile birlikte olan atipik hemolitik üremik sendrom olgusu (POSTER SUNUM)
TOD ULUSAL KONGRESİ Kasım 2021
Tülin Öğreden, Merve Dal
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İstanbul
10-Prematüre retinopatisinde lazer ve intravitreal anti-vegf tedavilerinin 2 yıllık takiplerde refraksiyon üzerine etkisi (SÖZLÜ SUNUM) 53. TOD ULUSAL KONGRESİ Kasım 2019
Tülin Öğreden, Armağan Filik, Hülya Güngel İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği
11- Prevalence and course of strabismus in premature infants. (POSTER PRESENTATİON) European Strabismological Association (ESA) – ISA 2021
ÖĞREDEN T., BAYRAMOĞLU SE., GÖKYİĞİT B.
Başakşehir Pine and Sakura City Hospital
12- Prematüre retinopatisi taramasında gözlenen periferik retinal beyazlaşma alanlarının klinik önemi (SÖZLÜ SUNUM) TOD 43.BAHAR SEMPOZYUMU
Tülin Öğreden, Havva Kaldırım
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
13- PERİFERİK KORİORETİNAL ATROFİ İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN UNİLATERAL MORNİNG GLORY OLGUSU
(POSTER SUNUMU) TOD 43.BAHAR SEMPOZYUMU
Tülin Öğreden, Sadık Etka Bayramoğlu
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
14- Agresif posterior prematürite retinopatisi gelişiminde risk faktörleri (APROP): Olgu sunumu (Poster Sunum) 51. TOD ULUSAL KONGRESİ Kasım 2017
Tülin Öğreden
Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
15- Yenidoğan retina hastalıklarının ayırıcı tanısında FFA'nın rolü (Poster Sunumu)
51. TOD ULUSAL KONGRESİ 2017
Tülin Öğreden
Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
16- Richner-Hanhart Sendromu (Tirozinemi Tip 2) ve Psödodendritik Kornea Lezyonları Olan Olgu(Poster Sunumu)
İskeleli Güzin, Aydın Ahmet, Bilgeç Mustafa Değer, Öğreden Tülin, Soyuçen Erdoğan
TOD 43. ULUSAL KONGRESİ 11-15 Kasım 2009 ANTALYA
Kongre özet kitapçığı sayfa: 312
17- Korneal Cerrahi ve Femtosecond Lazer (video sunumu)
TOD 41. ULUSAL KONGRESİ 30 Ekim-02 Kasım 2007 ANTALYA
Arslan Osman Şevki, Özdamar Akif, Yıldırım Rengin, Aras Tülin, Yıldırım Yeliz
Kongre özet kitapçığı sayfa: 350
18- Temel Ekzotropyada Cerrahi Yöntem Seçiminde Genel Anestezi Bulgusunun Önemi (Poster Sunumu)
TOD 41. ULUSAL KONGRESİ 30 Ekim-02 Kasım 2007 ANTALYA
Oğuz Velittin, Aras Tülin, Uçar Didar, Yolar Murat
Kongre özet kitapçığı sayfa: 183
19- Otomatize Lameller Terapötik Keratoplasti (ALTK) Yöntemiyle Pediatrik Yaş Grubunda Lameller Keratoplasti (Sözlü Sunum)
TOD 40. ULUSAL KONGRESİ 28 EKİM-1 KASIM 2006 ANTALYA
Buttanrı Bülent, Arslan Osman Şevki, Özdamar Akif, Dikici Kemal, Aras Tülin, Keklikçi Uğur
Kongre özet kitapçığı sayfa: 89
20- Kornea Saydamlığının Önemli Ölçüde Bozulduğu ve Kataraktla Birliktelik Gösteren Kornea Patolojilerinde Aynı Seansta Fako+Penetran Keratoplasti Kombine Cerrahisi (Sözlü Sunum)
TOD 40. ULUSAL KONGRESİ 28 EKİM-1 KASIM 2006 ANTALYA
Abdula Arzu, Aras Tülin,Arslan Osman Şevki, Özdamar Akif, Dikici Kemal, Ünal Mustafa, Gelegen Erdem
Kongre özet kitapçığı sayfa: 89
21- Dalk Sonrası Fungal Keratit (Sözlü Sunum)
TOD 40. ULUSAL KONGRESİ 28 EKİM-1 KASIM 2006 ANTALYA
Açış Gülcihan, Arslan Osman Şevki., Özdamar Akif, Aras Tülin , Keklikçi Uğur, Abdulla Arzu, Eriz Savaş.
Kongre özet kitapçığı sayfa: 90
22-Descement Soymalı Otomatize Endotelyal Keratoplasti (DSEAK) (Video Sunumu)
TOD 40. ULUSAL KONGRESİ 28 EKİM-1 KASIM 2006 ANTALYA
Arslan Osman Şevki., Arıcı Ceyhun ,Aras Tülin.
Kongre özet kitapçığı sayfa: 396
23- Keratoglobusta penetran keratoplasti (Poster Bildirisi)
TOD 38. ULUSAL KONGRESİ 9-13 EKİM 2004 ANTALYA
Aras Tülin, Arslan O.Ş., Buttanrı B, Muyir R, Sarıca AM, Onur İ.U. Özkan Ş.
Kongre özet kitapçığı sayfa: 278
24- Keratoplastide separe ve kontinü sütur tekniklerinin kombine kullanılmasıyla post-operatif sferik ve silindirikrefraksiyon değerlerinin ayarlanması (Poster Bildirisi)
TOD 40. ULUSAL KONGRESİ 28 EKİM-1 KASIM 2006 ANTALYA
Arslan Osman Şevki., Özdamar Akif, Cicik Erdoğan, Dikici Kemal, Toker İlker, Arıcı Ceyhun, Gelegen Erdem, Aras Tülin.
Kongre özet kitapçığı sayfa: 230
25-Moebius syndrome with limb abnormalities (Poster Presentation) Emel Başar, Tulin Aras
29th European Strabismological Association Meeting: Transactions, Izmir, June 1-4, 2004 page 217-219