Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Meyha ŞAHİN

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2020 - 2022Çerkezköy Devlet Hastanesi
2017 - 2020Şırnak Devlet Hastanesi
2010 - 2012Bingöl 112 Acil Sağlık Hizmetleri
2017Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2016Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2010İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
•Sahin M, Zencir M, Gözübüyük AA, Pektas BA. Seroprevalence of hepatitis B surface antigen, anti-hepatitis B surface and anti-hepatitis C virus among pregnant women residing in Sirnak Province. Viral Hepat J. 2018; 24: -11.
•Şahin M, Cesur S, Enki S. Endemik olduğu bölgeden 83 olgu ile brusella enfeksiyonu. Ortadoğu Tıp Derg. 2019; 11(2): 101-106.
•Şenoğlu S, Şahin M, Pehlivanoğlu F, Şengöz G. Altmış bir ekstrapulmoner örnekte antitüberküloz ilaç duyarlılık sonuçlarının MGIT yöntemi ile araştırılması. Med Bull Haseki 2019; DOi: 10.4274/haseki.galenos.2019.4558
Sahin M, Zencir M, Gözübüyük AA, Pektas BA. Seroprevalence of hepatitis B surface antigen, anti-hepatitis B surface and anti-hepatitis C virus among pregnant women residing in Sirnak Province. Viral Hepat J 2018; 24: -11. (1)
Şahin M. İnsan immun yetmezlik virüsü (HIV) ve edinsel immun yetmezlik sendromu (AIDS). Edt: Akbaş EM, Özlü C, Ünver Eve ark. Dahili Aciller. Akademisyen Kitapevi, 2020, Ankara.
Sahin M, Zerdali E. Rifampisin içermeyen rejimler ile brusella enfeksiyonu tedavisinin değerlendirilmesi. 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, 3-7 Nisan 2019, Antalya/Türkiye.