Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi İsmet ÜSTÜN

Nöroloji

Bahçelievler Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2019 - 2022Özel Nisa Hastanesi
2017 - 2019Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi
2015 - 2017Tatvan Devlet Hastanesi- Nöroloji Uzmanı
2010 - 2010Van-Erciş Devlet Hastanesi Acil Servisi
2010 - 2015İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Asistanlığı
2015İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji
2009Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp fakültesi
Araştırmalar ve Yayınlar:
1)Essential Tremor and Alexithymia Yıldızhan Şengül ,Hakan Serdar Şengül ,Elif Gökçal, İsmet Üstün,Ahmet Öztürk,Onur Yılmaz, Gülsen Babacan Yıldız Turk J Neurol 2018;24:248-251
2)Esansiyel tremor hastalarında kognitif bozulmanın düzeyiyle beyin mikroyapısal değişikliklerinin diffuzyon tensor manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi ve korelasyonlarının saptanması- Sözel bildiri 54. Nöroloji kongresi
3) Parkinson hastalarında aleksitimi ve kognitif bozulma ilişkisi-Sözel bildiri 54. Nöroloji kongresi
4)Huzursuz bacak hastalarında alesitiminin değerlendirilmesi-H. Serdar Şengül, Yıldızhan Şengül İsmet üstün Gülşen Babacan Yıldız-Sözel bildiri 53. Nöroloji kongresi
5)Depresif bulgular ile prezente olan santral sinir sistemi vasküliti-İsmet Üstün Talip Asil Mehmet Kolukıa Esra Gürsoy Başar Yıldızhan Şengül Vildan Güzel-E-poster 53. Nöroloji kongresi
6)Oksipital sinir blokajı ile tedavi edilen Primer saplanma tipi Baş ağrısı-İsmet Üstün Gülsen Babacan Yıldız Abdulkadir Tunç Nihat Mustafayev Cemre Karakayalı-Eposter 53. Nöroloji kongresi
7)Nöroloji’nin ‘ABC’ si-İstanbul Tıp Kitapevi-Sekonder baş ağrıları bölümü-İsmet üstün
8) Migrende sinir blokajı tedavisinde aynı seansta daha fazla sinir enjeksiyonu daha mı etkili? İsmet üstün Yıldızhan Şengül 14. Uludağ Nöroloji Kongresi-sözlü bildiri
9) Esansiyel tremor hastalarında artmış yorgunluğun beyin yapısal korelasyonları: bir diffuzyon tensor görüntüleme çalışması. İsmet üstün Yıldızhan Şengül 14. Uludağ Nöroloji Kongresi-sözlü bildiri
10) Neuroimaging depression and anxiety in essential tremor: A diffusion tensor imaging study. YildizhanSengul HafizeOtcu IsmetUstun Hakan S.Sengul TessCersonsky AlpayAlkan Elan D.Louis-Clinical Imaging Volume 58,November–December 2019, Pages 96-104
11) Alexithymia is associated with cognitive impairment in patients with Parkinson's disease. Yildizhan Sengul,Müge Kocak,Zeynep Corakci,Hakan Serdar Sengul,Ismet Ustun CLINICAL NEUROSCIENCE - 2020;73(05-06) DOI:HTTPS://DOI.ORG/10.18071/ISZ.73.0199
12) Alexithymia is a non motor symptom of essential tremor regardless of the presence of depression and anxiety. Yildizhan Sengul,Hakan Serdar Sengul,Elif Gokcal,Ismet Ustun,Ahmet Ozturk,Onur Yilmaz,Gulsen B Yildiz,Elan D Louis Neurol Res 2020 Nov;42(11):946-951.doi:10.1080/01616412.2020.1792702.Epub 2020 Jul 13
13) Sleep disturbances in essential tremor: an investigation of associated brain microstructural changes using diffusion tensor imaging yildizhan Sengul,Hafize Otcu Temur,Hakan S. Sengul,Ismet Ustun,Keith Radler, Alpay Alkan, Elan D. Louis Sleep and Biological Rhythms(2021) https://doi.org/10.1007/s41105-021-00328-7