Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Berkan KAPLAN

Nöroloji

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

SİVAS

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2017 - 2019Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2012 - 2017Hacettepe Üniversitesi
2011 - 2012Turhal Devlet Hastanesi
2017HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ
2011HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
8.Yayınlar
8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- Ethem M Arsava, Mikkel B Hansen, Berkan Kaplan, Ahmet Peker, Rahsan Gocmen, Anil Arat, Kader K Oguz, Mehmet A Topcuoglu, Leif Østergaard ve Turgay Dalkara. The effect of carotid artery stenting on capillary transit time heterogeneity in patients with carotid artery stenosis. European Stroke Journal 2018, Vol. 3(3) 263–271
2- Koray Ergunay, Berkan Kaplan, Serhat Okar, Zeynep Akkutay-Yoldar, Asli Kurne, Ethem Murat Arsava, Aykut Ozkul. Urinary detection of toscana virus nucleic acids in neuroinvasive infections. Journal of Clinical Virology 70 (2015) 89–92
8.2. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1- Lishman Organik Psikiyatri, 4. Baskı, Bölüm 6 (s 309-333), Epilepsi, Editör Prof. Dr. Elif Anıl Yağcıoğlu, Pelikan Yayıncılık. ISBN: 978-605-5270-46-9.
8.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- Berkan Kaplan, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu. Metabolik Sendrom ve İnme. Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Sayısı 2014;4:36-41
8.4. Ulusarası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
1- Berkan Kaplan, M. Akif Topcuoglu, Hakan Ay, E. Murat Arsava. Cerebrovascular Occlusive Disease Hyoid bone proximity and symptomatic carotid artery atherosclerosis. 9th World Stroke Congress, 2014. İstanbul, Poster
2- Ezgi Deniz Batu, Hafize Emine Sonmez ,Abdulsamet Erden ,Ekim Z. Taskiran, Omer Karadag, Umut Kalyoncu, İbrahim Once, Berkan Kaplan, Zehra Serap Arici, Cagri Mesut Temucin, Haluk Topaloglu, Yelda Bilginer, Mehmet Alikasifoglu, Seza Ozen. the characteristic features of the patients with deficiency of adenosine deaminase 2 (DADA2). 23rdEuropean Paediatric Rheumatology Congress, 2016. İtalya.
8.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
Sözlü Bildiriler:
1- Berkan Kaplan, Çağrı Mesut Temuçin, Neşe Dericioğlu. Anti LG-1 Antikor İlişkili Uzun Süreli ve Sık Nöbetler Tablosuyla Başvuran Bir Hastanın Klinik İzlemi. 7. Nöroimmünoloji Okulu, 2015. Antalya
Posterler:
1- Berkan Kaplan, Kubilay Varlı, Neşe Dericioğlu. Miyelodisplastik Sendrom Tanısı ile İzlenen Vitamin B12 Eksikliği Hastası Olgusu. 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2015. Antalya
2- Berkan Kaplan, Ç. Mesut Temuçin, Gökçem Yıldız, Ersin Tan, Neşe Dericioğlu Küçük Hücreli Akciğer Kanserine Bağlı Paraneoplastik Striatal Ensefalit ve Ön Boynuz Motor Nöron Tutulumu. 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2015. Antalya.
8.6. Diğer
1- Deney hayvanı kullanım sertifikası (Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu-2012)
2- Nur Hürsoy, Oğuzhan Altıparmak, Berkan Kaplan, Ayfer Aslan, Nida Erol, Elvan Çiftçi, Gamze Gezgen, Şahin Khaniyev. Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (European Medical Students Association - EMSA) yayın organında (Journal of EMSA on Medical and Scientific Affairs - JEMSA) 2007 tarihli edisyonda yayınlanan "Medical Students' Ethical Knowledge, Awareness and Medical Ethics Education - Critique pf Medical Ethics Education in Hacettepe University, Faculty of Medicine" isimli çalışma
9. Ödüller ve Başarılar
1- Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yılın Başarılı Öğrencisi Plaketi, 2009
2- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp - Bilim Doktoru Bütünleşik Programı ile Toronto Üniversitesi'nde Yaz Okulu'na katılma ödülü