Sitede Ara

Doç.Dr. Sevil KARAMAN

Göz Hastalıkları / Çocuk Göz Hastalıkları

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi / Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

İZMİR

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
Bebeklerde ve Çocuklarda Göz Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır?
2011 - 2012OSMANİYE DEVLET HASTANESİ
2011 - 2012OSMANİYE DEVLET HASTANESİ
20102010 | İstanbul Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları
2010İstanbul Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları
2005ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
2005ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
• Pınarcı E.Y, Karabulut G.Ö, Demirel B, Durgut E, Karaman S, Elçioğlu M. Subretinal Perflorokarbon Sıvısının Silikon Alınımı Öncesi ve Sonrası Davranış Değişiminin Optik Kohorens Tomografi ile Görüntülenmesi. Ret-Vit 2008;15:243-244 • Pınarcı E.Y, Demirel B, Karaman S, Eser İ, Güngel H. Premaküler Hemorajili Olgunun Valsalva Retinopatisi Tanı ve Tedavisinde Göz İçi Gaz Uygulanması. Ret-Vit 2009;17:153-155 • Güngel H, Altan Ç, Osmanbaşoğlu Ö, Durgut E, Karaman S. Epiretinal Membran Cerrahisi Görsel Sonuçları ile Optik Koherens Tomografi Bulgularının İlişkisi. Ret-Vit 2010;18:269-274 • Güngel H, Paşaoğlu I, Osmanbaşoğlu Ö, Karaman S. Primary Rhegmatogenous Retinal Detachment: Scleral Buckling and/or Pars Plana Vitrectomy, Properties of Vitreous Base and Retinal Tears Ret-Vit 2012;20:13-21 ULUSLARARASI KONGRELERDE SÖZLÜ SUNU VE BASILI BİLDİRİLER: • Karaman S, Güngel H, Pasaoğlu I. Phakic Rhegmatogenous Retinal Detachment: Pars Plana Vitrectomy Combined with Phacoemulsification EVRS, Malta, 2011 • Karaman S, Güngel H, Pasaoğlu I, Osmanbaşoğlu Ö, Uzun E, Alp Dilek. Comparison of 20 and 23-Gauge Pars Plana Vitrectomy Combined with Phacoemulsification in Phakic Rhegmatogenous Retinal Detachment EVRS,Malta,2011 • Güngel H, Karaman S, Pekel E. Primary Rhegmatogenous Retinal Detachment in Phakic and Pseudophakic Cases: The Additive Effect of Scleral Buckling to Pars Plana Vitrectomy and Comparison of the Properties of the Vitreous Base and Retinal Tears in Uncomplicated Primary Phakic Rhegmatogenous Retinal Detachment and Pseudophakic Retinal Detachment EVRS,Malta,2011. • Osmanbaşoğlu Ö, Güngel H, Karaman S, Paşaoğlu I, Alp D, Eren H. Anatomic and Functional Outcomes of Pars Plana Vitrectomy for Rhegmatogenous Retinal Detachment in High Myopic Patients EVRS, Malta,2011 • Pasaoğlu I, Güngel H, Karaman S, Alp D, Osmanbaşoğlu Ö, Uzun E. Factors Affecting Visual Prognosis After 23 Gauge Vitrectomy Combined with Phacoemulsification in Phakic Retinal Detachment EVRS, Malta,2011 • Pekel E, Güngel H, Altan Ç, Azman E, Karaman S, Varan G. Surgical Results of Pars Plana Vitrectomy in Pseudophakic Retinal Detachment EVRS, Malta,2011 • Aygıt E.D, Karaman S, Güngel H. Assesment of Corneal Structure, Corneal Responsiveness And Other Ocular Parameters In Anisometropic Children. ISA 2010 - Poster Presentations • Eren M.E, Güngel H, Karaman S, Gürsel T, Aygıt E. Changes In Corneal Biomechanical Properties And Intraocular Pressure After Clear Corneal Phacoemulsification Surgery. ESCRS, 2010 ULUSAL KONGRELERDE SÖZLÜ SUNU VE BASILI BİLDİRİLER: • Karaman S, Güngel H, Osmanbaşoğlu Ö, Aygıt E.D, Gürsel Tanıl. Diyabetik Vitreiçi Hemoraji ve Makula Ödemi ile Kombine Epiretinal Membran Nedeni ile 23 G PPV Uygulanan Hastalarda Görme Keskinliği Kazanımı. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Eren M.H, Güngel H, Karaman S, Aygıt E.D,Gürsel T. Şeffaf Kesili Fakoemülsifikasyon Cerrahisinden Sonra Korneal Biyomekanik Özelliklerinin Değişimi. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Gürsel T, Güngel H, Karaman S, Osmanbaşoğlu Ö, Aygıt E.D. Primer Regmatojen Retina Dekolmanında Yüksek Miyop Ve Yüksek Miyop Olmayan Nonkomplike Fakik Olgularda Vitrektomi Sonuçları. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Aygıt E.D, Karaman S, Güngel H, Eren H, Gürsel T, Osmanbaşoğlu Ö. Hipermetropik Anizometropinin Kornea Biyomekaniği Ve Ön Segment Morfolojisine Etkisi. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Güngel H, Pekel E, Karaman S. Fakik Nonkomplike Ve Psödofak Regmatojen Retina Dekolmanında Band Serklaj İlavesinin Pars Plana Vitrektominin Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlarına Etkisi. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Karaman S, Güngel H, Eren M.E, Osmanbaşoğlu Ö, Gürsel T. Tek Gözü Gören Papilödemi Olan Gllial Tümörlü Bir Olgu. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Güngel H, Osmanbaşoğlu Ö, Karaman S, Eren M.E. Travmatik Bir Olguda Haptiklerin Irise Implantasyonu. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Karaman S, Güngel H, Eren M.H, Osmanbaşoğlu Ö. Diyabetik Retinopatili Bir Olguda Subhyaloid Hemoraji Ve Epiretinal Membrane: 23 Ga PPV. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Aygıt E.D, Güngel H, Eren H, Karaman S, Pekel E. Diyabetik Sekonder ERM’li Olguda Combine Cerrahi: ELM,ILM Peeling. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Aygıt E.D, Güngel H, Karaman S, Osmanbaşoğlu Ö, Eren M.H. Fakik Retina Dekolmanı Olan Bir Olguda Pars Plana Vitrektomi Özellikleri. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Aygıt E.D, Güngel H, Karaman S, Eren M.H, Altınkaynak H. İdiopatik ERM’li Bir Olguda 23 Ga Pars Plana Vitrektomi. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Aygıt E.D, Güngel H, Karaman S, Osmanbaşoğlu Ö, Eren M.H. Fakik Retina Dekolmanı Bir Olguda Pars Plana Vitrektomi Özellikleri. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Karaman S, Osmanbaşoğlu Ö, Güngel H, Baz Ö. Ven Dal Tıkanıklığı Sebebi Ile Vitreiçi Hemoraji Gelişen Bir Olguda Fakoemülsifikasyon Ile Combine Pars Plana Vitrektomi. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Karaman S, Güngel H, Osmanbaşoğlu Ö, Altınkaynak H, Gül M. Psödofakik Retina Dekolmanlı Olguda Pars Plana Vitrektomi Özellikleri. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Karaman S, Güngel H, Osmanbaşoğlu Ö, Pekel E, Baz Ö. Subretinal Perflorokarbon: 23 Ga Pars Plana Vitrektomi, Drenaj, ILM Peeling. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Eren M.H, Güngel H, Karaman S, Altınkaynak H. Gonyotomi. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Eren M.H, Güngel H, Gürsel T, Karaman S. Sert Kataraktlarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi 1. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Eren M.H, Güngel H, Gürsel T, Karaman S. Sert Kataraktlarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi 2. TOD 44. Ulusal Kongre, Antalya,2010 • Güngel H, Altan Ç, Karaman S, Gül M, Herdem U. Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanlı Olgularda 20 Veya 23 Ga PPV Uygulamaları Ve Intravitreal Bevacizumabın Intraoperatif Komplikasyonlara Etkisi. TOD 43. Ulusal kongre, Antalya, 2009 • Gül M, Güngel H, Karaman S, Altan Ç, Varan G, Eren M.H. TRD Dışı Proliferatif DRP Komplikasyonlarının Cerrahi Tedavisinde Intravitreal Bevacizumab Ve 20/23 MIVS Uygulamalarının Sonuçları. TOD 43. Ulusal kongre, Antalya, 2009 • Durgut E, Güngel H, Gürsel T, Hazar L, Karaman S, Eren M.E. Vogt Kayanagi Harada Sendromlu Hastaya Yaklaşım. TOD 43. Ulusal kongre, Antalya, 2009 •Karaman S, Güngel H. Fakik Yırtıklı Retina Dekolmanı 23 Ga Bimanual Cerrahisi. TOD 43. Ulusal kongre, Antalya, 2009 •Pekel E, Karaman S, Güngel H. Nüks Retina Dekolmanı 23 Ga PPV. TOD 43. Ulusal kongre, Antalya, 2009 •Gül M, Karaman S, Güngel H. Penetran Travmalı Olguda Lensektomi Ve 23 Ga PPV. TOD 43. Ulusal kongre, Antalya, 2009