Site Search

Uzm.Dr. Süreyya Yiğit KAYA

Hematology

Medipol University Hospital
Birth Place

ELAZIĞ

2017Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji
2013İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2008İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi
Uluslararası ve Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
Akut Myeloid Lösemi Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cı̇lt 29, Sayı 2, (Ağustos) 2015, 65-69, Şerife Solmaz Medeni, Ömür Gökmen Sevindik, Celal Acar, Doğuş Türkyılmaz , Süreyya Yiğit Kaya, Sunay Tunalı , İnci Alacacıoğlu , Özden Pişkin, Fatih Demirkan, Güner Hayri Özsan, Mehmet Ali Özcan, Bülent Ündar
Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürili Olguların Değerlendirilmesi: İki Merkezin Deneyimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cı̇lt 28, Sayı 3, (Aralık) 2014, 139-143, Serife Solmaz Medeni, Füsun Özdemirkıran, Bahriye Payzın, Ömür Gökmen Sevindik, Celal Acar, Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Fatih Demirkan, Hayri Güner Özsan, Mehmet Ali Özcan
AL Amiloidoz Süreyya Yiğit Kaya, Güner Hayri Özsan, Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 2018;11(2):140-6.
Real-World Data in Relapsed Refractory Myeloma Patients Treated with Pomalidomide, a Multicenter Turkish Experience, Blood2017130:5430, Guner HayriOzsan,Omur Gokmen Sevindik, SevilSadri, SibelKabukcu Hacioglu,SureyyaYigit Kaya, AyferGeduk, Ali Ugur Ural, Tulin F Tuglular, Vildan Ozkocaman, Ahmet Muzaffer Demir, Yildiz Aydin,GulsumAkgun Cagliyan,IsmetAydogdu, MustafaPehlivan, Ibrahim Muaz Yaradilmis, VolkanKarakus, MehmetYilmaz, MeralBeksaç
Brentuximab vedotin related bilateral Purtscher-like retinopathy unresponsive to pulse steroid therapy and intravitreal aflibercept injection, GMS Ophthalmol Cases. 2017; 7, Ziya Ayhan, Sureyya Yigit Kaya,Mehmet Ali Ozcan, Ali Osman Saatci.
Urinary kidney injury molecule-1 levels as a marker of early kidney injury in hypertensive patients, Minerva Urol Nefrol.2016 Oct;68(5):456-61.Kadioglu T,Uzunlulu M,Yigit Kaya S,Oguz A,Gonenli G,Isbilen B,Isman F.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma May 21-23, 2014
Abstract 0174: Carfilzomib treatment results at the our patients with relapse-refractory multiple myeloma. Şerife Solmaz Medeni, Doğuş Türkyılmaz, Ömür Gökmen Sevindik, Celal Acar, Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Hayri Güner Özsan, Bülent Ündar
Abstract 0223: A case of POEMS syndrome with debilitating neurological involvement and FDG-avid bone lesions who had an unusually rapid symptomatic recovery with up-front cyclophosphamide and dexamethasone therapy before ASCT wıth high dose melphelan. Ömür Gökmen Sevindik, Ümit Kan, Celal Acar, Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, Şerife Medeni Solmaz, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar, Güner Hayri Özsan
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
40. Ulusal Hematoloji Kongresi 22-25 Ekim 2014
Abstract:0249 Akut myeloı̇d lösemı̇ tanılı hastalarımızın retrospektı̇f değerlendı̇rı̇lmesı̇. Serife Solmaz Medeni, Burcu Sayan, Ömür Gökmen Sevindik, Sunay Tunalı, Celal Acar, Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Hayri Güner Özsan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar
Abstract: 0235 Remı̇syonda akut lenfoblastı̇k lösemı̇ olgumuzda ı̇kı̇ncı̇ hematolojı̇k malı̇nı̇te, esansı̇yel trombosı̇temı̇. Serife Solmaz Medeni, Ömür Gökmen Sevindik, Celal Acar, Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Hayri Güner Özsan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar
Abstract: 0231 Karacı̇ğer tutulumu ı̇le presente olan akut lenfoblastı̇k lenfoma/lösemı̇ olgumuz. Serife Solmaz Medeni, Ömür Gökmen Sevindik, Celal Acar, Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Hayri Güner Özsan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar
Abstract: 0345 Paroksı̇smal nokturnal hemoglobunürı̇lı̇ olguların değerlendı̇rı̇lmesı̇: İkı̇ merkez deneyı̇mı̇. Serife Solmaz Medeni, Füsun Özdemirkıran, Bahriye Payzın, Celal Acar, Faize Yüksel, Halil Ateş, Doğuş Türkyılmaz, Ömür Gökmen Sevindik, Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Hayri Güner Özsan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar
Abstract: 0230 Kronı̇k lenfosı̇tı̇k lösemı̇ olgumuzda ı̇kı̇ncı̇ malı̇nı̇te: kaposı̇ sarkomu. Serife Solmaz Medeni, Ömür Gökmen Sevindik, Celal Acar, Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Hayri Güner Özsan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar
Abstract: 0260 Kronı̇k lenfosı̇tı̇k lenfoma ve myeloprolı̇feratı̇f hastalık bı̇rlı̇ktelı̇ğı̇ olan ı̇kı̇ olgu. Serife Solmaz Medeni, Kemal Aygün, Ömür Gökmen Sevindik, Celal Acar, Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Hayri Güner Özsan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar
Abstract: 0524 Eozı̇nofı̇lı̇ ı̇le prezente olan T hücrelı̇ lenfoblastı̇k lenfoma /lösemı̇. Doğuş Türkyılmaz, Celal Acar, Şerife Solmaz Medeni, Ömür Gökmen Sevindik, Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Hayri Güner Özsan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar
Abstract: 0328 Kronı̇k myeloı̇d lösemı̇ tanılı hastalarımızın retrospektı̇f değerlendı̇rı̇lmesı̇ Serife Solmaz Medeni, Aysegül Karaman, Ömür Gökmen Sevindik, Celal Acar, Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, Sunay Tunalı, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Hayri Güner Özsan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar
Abstract: 0463 MTHFRC677T,MTHFRA1298C Polimorfizmi recürren abortus ve venöz tromboembolı̇ arasındakı̇ ı̇lı̇şkı̇. Serife Solmaz Medeni, Sunay Tunalı, Ömur Gökmen Sevindik, Celal Acar, Süreyya Yiğit Kaya, Doğuş Türkyılmaz, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Hayri Güner Özsan, Bülent Ündar
41. Ulusal Hematoloji Kongresi 21-24 Ekim 2015
Abstract: 377 Tedavı̇ye dı̇rençlı̇ aplastı̇k anemı̇ olgusunda eltrombopag tedavı̇sı̇ ı̇le elde edı̇lebı̇len uzun dönem yanıt. Ömür Gökmen Sevindik, Celal Acar, Şerife Medeni Solmaz, Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, Aybüke Harmandalı Olgun, Alev Garip, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Güner Hayri Özsan
Abstract: 513 B-RAF İnhı̇bı̇törü vemurafenı̇b ı̇lı̇şkı̇lı̇ otoı̇mmün hemolı̇tı̇k anemı̇: olgu sunumu. Doğuş Türkyılmaz, Celal Acar, Alev Garip, Süreyya Yiğit Kaya, Aybüke Olgun, İnci Alacacıoğlu, Fatih Demirkan, Mehmet Ali Özcan, Güner Hayri Özsan, Özden Pişkin
Abstract: 519 Atı̇pı̇k yerleşı̇mlı̇ granülosı̇tı̇k sarkom: 3 olgu sunumu. Doğuş Türkyılmaz, Ömür Gökmen Sevindik, Celal Acar, Aybüke Olgun, Alev Garip, Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacacıoğlu, Güner Hayri Özsan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar, Mehmet Ali Özcan, Özden Pişkin
Abstract: 521 Yaşlı hodgkı̇n lenfoma olgularının demografı̇k verı̇lerı̇nı̇n ve tedavı̇ yanıtlarının gerı̇ye dönük değerlendı̇rı̇lmesı̇: Tek merkez deneyı̇mı̇. Doğuş Türkyılmaz, Ömür Gökmen Sevindik, Alev Garip, Celal Acar, Aybüke Olgun, Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacacıoğlu, Bülent Ündar, Güner Hayri Özsan, Fatih Demirkan, Özden Pişkin
10. Ulusal Aferez Kongresi 05-08 Kasım 2015
P20:Akut myeloı̇d lösemı̇de terapötı̇k lökoferez tek merkez deneyı̇mi.Fatih Demirkan, Şerife Solmaz Medeni, Celal Acar,Ömür Gökmen Sevindik , Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, Aybüke Olgun, Alev Garip, Münire Türkyılmaz, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Hayri Güner Özsan, Bülent Ündar
42. Ulusal Hematoloji Kongresi 19-22 Ekim 2016
Referans Numarası: 382 KLL/SLL, Hodgkı̇n lenfoma ve Hodgkı̇n dışı lenfoma hastalarında hepatı̇t serolojı̇lerı̇nı̇n değerlendı̇rı̇lmesı̇.Doğuş Türkyılmaz, Gözde Öztürk, İnci Alacacıoğlu, Alev Garip, Ahmet Şeyhanlı, Süreyya Yiğit Kaya, Aybüke Olgun, Celal Acar, Güner Hayri Özsan, Fatih Demirkan, Mehmet Ali Özcan, Bülent Ündar, Özden Pişkin
Referans Numarası: 383 Yaşlıların dı̇ffüz büyük B hücrelı̇ lenfoması tedavı̇ sonuçları ve etkı̇leyen prognostı̇k faktörler. Süleyman Cem Adıyaman, Doğuş Türkyılmaz, Güner Hayri Özsan, İnci Alacacıoğlu, Aybüke Olgun, Alev Garip, Ahmet Şeyhanlı, Süreyya Yiğit Kaya, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar, Özden Pişkin, Celal Acar
Referans Numarası: 375 DEÜTF Hematolojı̇ BD’nda kll tanısı almış hastaların sı̇togenetı̇k/ fısh verı̇lerı̇nı̇n değerlendı̇rı̇lmesı̇. Doğuş Türkyılmaz, Süheyl Arslan, İnci Alacacıoğlu, Aybüke Olgun, Alev Garip, Süreyya Yiğit Kaya, Ahmet Şeyhanlı, Hayri Özsan, Bülent Ündar, Özden Pişkin, Fatih Demirkan, Mehmet Ali Özcan, Celal Acar
TP-015 B hücrelı̇ akut lenfoblastı̇k lösemı̇ tanılı olguda dı̇ssemı̇ne herpes zoster enfeksı̇yonu.. Süreyya Yiğit Kaya, Doğuş Türkyılmaz, Celal Acar, Aybüke Olgun, Alev Garip, Ahmet Şeyhanlı, İnci Alacacıoğlu, Güner Hayri Özsan, Fatih Demirkan, Mehmet Ali Özcan
Referans Numarası: 291 BEAM hazırlık rejı̇mı̇ ı̇le otolog perı̇ferı̇k kök hücre desteklı̇ yüksek doz tedavı̇ sonuçları. Aybüke Olgun, Doğuş Türkyılmaz, Celal Acar, Süreyya Yiğit Kaya, Alev Garip, Ahmet Şeyhanlı, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar, Güner Hayri Özsan
Referans Numarası: 80 Mobı̇lı̇zasyon başarısızlığı olan hastalarda plerı̇ksaforla mobı̇lı̇zasyon başarısının değerlendı̇rı̇lmesı̇: Tek merkez deneyı̇mı̇. Nihan Işıklı, Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, Aybüke Olgun, Alev Garip, Ömür Gökmen Sevindik, Şerife Solmaz Medeni, İnci Alacacıoğlu, Güner Hayri Özsan, Fatih Demirkan, Mehmet Ali Özcan, Özden Pişkin, Bülent Ündar, Celal Acar
Referans Numarası: 312 Myelofı̇brozı̇s ı̇le seyreden mı̇yelodı̇splastı̇k sendrom olgusu. Celal Acar, Alev Garip, Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, Aybüke Olgun, Ahmet Şeyhanlı, Kübra Canaslan, Sermin Özkal, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar, Güner Hayri Özsan
Referans Numarası: 385 Tanı anında 50 yaşın altında olan multı̇ple myelom hastalarında klı̇nı̇k prezentasyon ve prognoz. Alper Bayar, Doğuş Türkyılmaz, Özden Pişkin, Alev Garip, Aybüke Olgun, Süreyya Yiğit Kaya, Ahmet Şeyhanlı, İnci Alacacıoğlu, Güner Hayri Özsan, Fatih Demirkan, Mehmet Ali Özcan, Bülent Ündar, Celal Acar
Referans Numarası: 313 Sı̇splatı̇n ı̇nfüzyonu sonrası gelı̇şen asemptomatı̇k bradı̇kardı̇ olgusu. Alev Garip, Aybüke Olgun, Celal Acar, Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, Ahmet Şeyhanlı, Mehmet Selman Öntan, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Fatih Demirkan, Güner Hayri Özsan, Bülent Ündar, Mehmet Ali Özcan
Referans Numarası: 167 Kemı̇k ı̇lı̇ğı̇ aplazı̇sı̇ ı̇le seyreden olgularda eltrombopag kullanımı: Tek merkez deneyı̇mi. Süreyya Yiğit Kaya, Alev Garip, Celal Acar, Doğuş Türkyılmaz, Aybüke Olgun, Ahmet Şeyhanlı, Bülent Ündar, Fatih Demirkan, Mehmet Ali Özcan, Özden Pişkin, İnci Alacacıoğlu, Güner Hayri Özsan
Referans Numarası: 177 Derı̇n moleküler remı̇syonda nı̇lotı̇nı̇be ara verı̇lmesı̇nı̇n ardından kısa sürede gelı̇şen hematolojı̇k yanıt kaybı: Olgu sunumu. Doğuş Türkyılmaz, Süreyya Yiğit Kaya, Aybüke Olgun, Alev Garip, Ahmet Şeyhanlı, Celal Acar, İnci Alacacıoğlu, Güner Hayri Özsan, Fatih Demirkan, Mehmet Ali Özcan, Özden Pişkin, Bülent Ündar
43. Ulusal Hematoloji Kongresi 1-4 Kasım 2017
P-049 Diffüz büyük b hücreli non-hodgkın lenfomada nötrofil/lenfosit oranının prognostik önemi: Doğuş Türkyılmaz , Aybüke Olgun , Süreyya Yiğit Kaya , Alev Garip Acar , Ahmet Şeyhanlı , Muhammet Özer , Özden Pişkin , Mehmet Ali Özcan , Bülent Ündar , Fatih Demirkan , Güner Hayri Özsan , İnci Alacacıoğlu
P-058 Monoklonal gammopati ilişkili nöropati olgularının klinik ve demografik verilerinin retrospektif değerlendirmesi: Ahmet Şeyhanlı, Doğuş Türkyılmaz, Aybüke Olgun, Süreyya Yiğit Kaya, Alev Garip Acar, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, İhsan Şükrü Şengün, Fatih Demirkan, Mehmet Ali Özcan, Bülent Ündar, Güner Hayri Özsan
P-189 Retina dekolmanı, akut lenfoblastik lösemide nadir bir prezantasyon: Aybüke Olgun, Alev Garip Acar, Süreyya Yiğit Kaya, Ahmet Şeyhanlı, Doğuş Türkyımaz, Ziya Ayhan, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Fatih Demirkan, Güner Hayri Özsan, Bülent Ündar, Mahmet Ali Özcan
P-213 Dekompanse karaciğer yetemzliği ile prezante olan anaplastik büyük hücreli lenfoma olgusu: Süreyya Yiğit Kaya, Alev Garip Acar, Aybüke Olgun, Şerife Solmaz Medeni, Doğuş Türkyılmaz, Ahmet Şeyhanlı, İnci Alcacıoğlu, Fatih Demirkan, Mehmet Ali Özcan, Özden Pişkin, Bülent Ündar, Güner Hayri Özsan
P-292 Karaciğer nakli sonrası gelişen primer effüzyon lenfoması: Ali Yılmazer, Süreyya Yiğit Kaya, Yakup Duran, Aybüke Olgun, Alev Garip Acar, Doğuş Türkyılmaz, Ahmet Şeyhanlı, İnci Alcacıoğlu, Güner Hayri Özsan, Mehma Ali Özcan
Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 01-03 Mart 2018
SS-08 Otolog nakı̇l yapılan multı̇pl myelom hastalarında reı̇nfüzyon gün sayısının engrafmana ve hastanede kalış süresı̇ne etkı̇sı̇. Şerife Solmaz Medeni, Doğuş Türkyılmaz, Celal Acar, Ömür Gökmen Sevindik, Süreyya Yiğit Kaya, Alev Acar, Aybüke Olgun, Ahmet Seyhanlı, Emin Taşkıran, Özden Pişkin, İnci Alacacıoğlu, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Faize Yüksel, Halil Ateş, Bülent Ündar, Güner Hayri Özsan
44. Ulusal Hematoloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2018
P-211 Dirençli bir Evans sendromu olgusu: Ali Yılmazer, Mehmet Selman Öntan, Burcu Çoban, Alev Garip Acar, Aybüke Olgun, Süreyya Yiğit Kaya, Özden Pişkin, İnci Alacacıoğlu, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Güner Hayri Özsan, Bülent Ündar
P-153 Dasatinib kullanan kronik myeloid lösemi tanılı iki olguda tekrarlayan herpes labialis ve herpes zoster enfeksiyonu: Süreyya Yiğit Kaya
P-058 DEÜTF hematoloji bilim dalı tarafından takip edilen periferal t hücreli lenfoma hastalarının değerlendirilmesi: Süleyman Yasin Göksu, Ahmet Şeyhanlı, Süreyya Yiğit Kaya, Aybüke Olgun, Sermin Özkal, Bülent Ündar, Mehmat Ali Özcan, Fatih Demirkan, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Güner Hayri Özsan
45. Ulusal Hematoloji Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2019
P-032 Kronik lenfositik lösemi tedavisinde obinutuzumab kullanan hastada gelişen nadir bir komplikasyon: Nocardia enfeksiyonu: Ali Yılmazer , Günkut Arslan , Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Güner Hayri Özsan, Bülent Ündar
P-148 Yalancı trombositoz ile takip edilen Hemoglobin H olgusu: Süreyya Yiğit Kaya
46. Ulusal Hematoloji Kongresi 28 Ekim-31 Ekim 2020
SS-34 Mantle hücreli lenfoma hastalarımızın demografik ve sağkalım verilerinin retrospektif incelenmesi: Tek merkez deneyimi. Ali Yılmazer, Aybüke Olgun, Süreyya Yiğit Kaya, İnci Alacacıoğlu, Hayri Güner Özsan, Mehmet Ali Özcan, Sermin Özkal, Bülent Ündar, Fatih Demirkan
Yardımcı araştırmacı olarak katıldığı uluslararası klinik çalışmalar:
Janssen PCI-32765CAN3001A; Phase 3b, Multicenter, Open-label, PCI-32765 (Ibrutinib) Long-term Extension Study