Site Search

Uzm.Dr. Sevgen Tanir BAŞARANOĞLU

Çocuk Enfeksiyon

Medipol University Hospital
Birth Place

BURSA

Language

İNGİLİZCE

2018 - 2021Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
2013 - 2014Acıbadem Sağlık Grubu Bursa Acıbadem Hastanesi
2011 - 2013Kütahya Emet Devlet Hastanesi
2018Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
2011Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2003Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce)
YAYINLAR
ULUSLARASI DERGİLERDE YAYINLANAN SCI/SCIE YAYINLAR
Orjinal çalışma:
Tanir Basaranoglu S, Cekic S, Kirhan E, Dirican M, Kilic SS. Oxidative stress in common variable immunodeficiency. Eur J Inflamm. 2021 Jan 1. doi: 10.1177/20587392211002411.
Tanır Basaranoglu S, Ozsurekci Y, Aykac K, Iyigun I, Satirer O, Akin MS, Ceyhan M. Adhesion molecules as diagnostic and severity biomarkers in pediatric community-acquired pneumonia. Clin Respir J. 2021 Jan 23. doi: 10.1111/crj.13334.
Cengiz AB, Günbey C, Ceyhan M, Korukluoğlu G, Tanır Başaranoğlu S, Eroğlu Ertuğrul NG, Coşgun Y, Konuşkan B, Özsürekci Y, Anlar B. Etiological and Clinical Profile of Acute Nonbacterial Encephalitis in Children: A Single-Center Prospective Study. Neuropediatrics. 2021 Feb 12. doi: 10.1055/s-0041-1723954.
Ozsurekci Y, Aykac K, Bal F, Bayhan C, Basaranoglu ST, Alp A, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M. Outcome predictors of influenza for hospitalization and mortality in children. J Med Virol. 2021 Jan 29. doi: 10.1002/jmv.26833.
Aykac K, Ozsurekci Y, Tanir Basaranoglu S, Demir OO, Avcioglu G, Erel O, Ceyhan M. Oxidant and antioxidant balance in children with bacteremia. Minerva Pediatr. 2020 Sep 3. doi: 10.23736/S0026-4946.20.05748-5.
Ceyhan M, Ozsurekci Y, Tanır Basaranoglu S, Gurler N, Sali E, Keser Emiroglu M, Oz FN, Belet N, Duman M, Ulusoy E, Kurugol Z, Tezer H, Ozkaya Parlakay A, Dinleyici EC, Celik U, Celebi S, Oner AF, Solmaz MA, Karbuz A, Hatipoglu N, Devrim I, Caglar I, Bozdemir SE, Kocabas E, Gundeslioglu OO, Sutcu M, Metin Akcan O, Kuyucu N, Aktar F, Kara SS, Altay Akisoglu HO, Tuygun N, Tamburaci Uslu ZD, Karadag Oncel E, Bayhan C, Cengiz AB. Multicenter Hospital-Based Prospective Surveillance Study of Bacterial Agents Causing Meningitis and Seroprevalence of Different Serogroups of Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae Type b, and Streptococcus pneumoniae during 2015 to 2018 in Turkey. mSphere. 2020;5(2):e00060-20.
Karadag Oncel E, Ceyhan M, Tanir Basaranoglu S, Gurbuz V, Aycan AE, Ozsurekci Y, Kurugol Z, Keser Emiroglu M, Devrim I, Karbuz A, Altay Akisoglu HO, Gurler N. Surveillance of penicillin resistance ofNeisseria meningitidisstrains from invasive infections between 2013 and 2018 in Turkey. J Chemother. 2020;32(4):213-216.
Basaranoglu ST, Ozsurekci Y, Aykac K, Aycan K, Aycan AE, Bıcakcigil A, Altun B, Sancak B, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M. Streptococcus mitis/oralis Causing Blood Stream Infections in Pediatric Patients. Jpn J Infect Dis. 2019: 23;72(1).
Aykac K, Karadag-Oncel E, Tanır Basaranoglu S, Alp A, Cengiz AB, Ceyhan M, Kara A. Respiratory viral infections in infants with possible sepsis. J Med Virol. 2019;91(2):171-178.
Tanır Basaranoglu S, Ozsurekci Y, Cengiz AB, Oncel EK, Aykac K, Kara A, Ceyhan M. Perianal abscess in children : A Pediatric Infectious Disease perspective. An Pediatr (Barc). 2019;90(6):370-375.
Aykaç K,Karadağ-Öncel E,Bayhan C,Tanır-Başaranoğlu S,Akın MŞ,Özsürekci Y,Alp A,Cengiz AB,Kara A,Ceyhan M. Prevalence and seasonal distribution of viral etiology of respiratory tract infections in inpatients and outpatients of pediatric population: 10 year follow up. Turk J Pediatr 2018;60(6):642-652.
Tanır Basaranoglu S, Karadag-Oncel E, Aykac K, Ozsurekci Y, Aycan AE, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M. Presepsin: A new marker of catheter related blood stream infections in pediatric patients. J Infect Chemother. 2018 ;24:25-30.
Tanriover MD, Bagci Bosi T, Ozisik L, Bilgin E, Güzel Tunçcan Ö, Özgen Ö, Tülek N, Özsoy M, Tezer H, Bedir Demirdağ T, Kara A,Basaranoglu ST, Aykac K, Ozkaya-Parlakay A, Gulhan B, Unal S. Poor outcomes among elderly patients hospitalized for influenza-like illness. Curr Med Res Opin. 2018;34(7):1201-1207.
AykacK,Ozsurekci Y,Kahyaoglu P,Basaranoglu ST,Ertugrul I,Alp A,Cengiz AB,Kara A,Ceyhan M. Myocarditisassociated withinfluenzainfection in five children. J Infect Public Health.2018;11:698-701.
Tanır Basaranoglu S, Ozsurekci Y, Aykac K, Karadag Oncel E, Bıcakcigil A, Sancak B, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M. A comparisonofblood stream infections with extended spectrum beta-lactamase-producing and non-producingKlebsiellapneumoniae inpediatricpatients. Ital JPediatr. 2017;12;43:79.
Ozsurekci Y, Aykac K, Cengiz AB,Basaranoglu ST, Sancak B, Karahan S, Kara A, Ceyhan M. Bloodstream infections in children caused by carbapenem-resistant versus carbapenem-susceptible gram-negative microorganisms: Risk factors and outcome. Diagn Microbiol Infect Dis. 2017;87(4):359-364.
Karali Z,Basaranoglu ST, Karali Y, Oral B, Kilic SS. Autoimmunity and hepatitis A vaccine in children. J Investig Allergol Clin Immunol. 2011;21(5):389-93.
Derleme:
Aykac K, Ozsurekci Y,Tanir BasaranogluS. Future Directions and Molecular Basis of Ventilator Associated Pneumonia. Can Respir J. 2017;2017:2614602. Review.
Editöre Mektup/ Short report:
Tanır Basaranoglu S, Karadag-Oncel E, Aykac K, Ozsurekci Y, Aycan AE, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M. Presepsin: A new marker of catheter related blood stream infections inpediatric patients: Reply to Rivera-Moran Javier etal. J Infect Chemother. 2018;24(8):687.
Aykac K,Ozsurekci Y,Tanır Basaranoglu S,Akin MS,Cengiz AB,Bicakcigil A,Sancak B,Kara A,Ceyhan M. Currentepidemiologyofresistanceamong Gram negative bacilli in paediatric patients in Turkey. Glob Antimicrob Resist.2017;10;11:140-144.
Tanir BasaranogluS, Aykac K, Ozsurekci Y, Bajin I, Tavil B, Gumruk F, Ceyhan M. Human Bocavirus: Can It Trigger Hemophagocytic Lymphohistiocytosis? J Pediatr Hematol Oncol. 2017 ;39:e504-e507.
Tanır Basaranoglu S, Karadag Oncel E, Aykac K, Ozsurekci Y, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M. Invasive pneumococcal disease: From a tertiary care hospital in the post vaccine era. Hum Vaccin Immunother. 2017;13(4):962-964
Tanir S, Karkucak M, Yakut T, Kilic SS. Toll-like receptor-9genepolymorphismincommon variable immunodeficiency. J Investig Allergol Clin Immunol. 2010;20(3):267-8.
ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN SCI/SCIE dışı YAYINLAR
Tanır Basaranoglu S, Ozsurekci Y, Aykac K, Arıkan KO, Buyukcam A, Cengiz AB, Ceyhan M, Kara A. Add-OnTherapywithErtapenemin Infections with Multidrug Resistant Gram-Negative Bacteria: Pediatric Experience. Case Rep Infect Dis. 2017;2017:8096420.
ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN YAYINLAR
Cebeci K, Aykaç K, Özsürekci Y, Tanır Başaranoğlu S, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M. Çocuklarda akut paronişi klinik, takip ve tedavisi: Hacettepe Üniversitesi deneyimi. J Pediatr Inf 2019;13(2):73-77.
Karadag Oncel E, Tanır Basaranoglu S, Aykac K, Komurluoglu A, Oden Akman A, Kıran S. Knowledge and awareness of optimal use reporting guidelines in paediatricians: A cross-sectional study. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 163-8.
Tanır Başaranoğlu S, Bilgin E, Durusu Tanrıöver M, Bağcı Bosi T, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Özışık L, Tülek N, Özsoy M, Güzel Tunçcan Ö, Özgen Ö, Kara A, Aykaç A, Azap A, Ayan F, Ünal S. İnfluenza Benzeri Hastalık Nedeniyle Yatırılan Hastalarda Respiratuvar Sinsityal Virüs İnfeksiyonu Sıklığı ve Mortaliteye Etkisi: Prospektif, Çok Merkezli Gerçek Yaşam Verileri. FLORA 2018;23(4):172-178.
Tanır Basaranoglu S, Aykac K, Gozmen O, Tanyıldız M, Tekşam O, Kara A. Duration of Viral Analysis in Laboratory in Seasonal Influenza Period. J Pediatr Inf 2017; 11: 161-165
Aykac K, Tanır Basaranoglu S, Gozmen O, Yetimakman AF, Teksam O, Kara A. The Comfort Burden of Seasonal Influenza and Influenza –like Disease in Hospitalized Children : 2015-2016 Season. J Pediatr Inf 2017; 11(3): 116-121
Tanır Basaranoglu S, Kaplan S, Aykac K, Ozsurekci Y, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M. Clinical evaluation 423 Children Represented with Skin Rashes. Cocuk Saglıgı Hastalıklari Dergisi. 2017;60:46-51.
Kömürlüoğlu A, Aykaç A, Özsürekci Y, Tanir Bașaranoğlu S, Biçakçigil A, Altun B, Sancak B, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M. Gram Negatif İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkenlerinin Antibiyotik Direnç Dağılımı: Tek Merkez Deneyimi, Türkiye Çocuk Hastaliklari Dergisi, 2017, 1307-4490.
Tanır Başaranoğlu S . Ekinokokkoz; Kist Hidatik. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 2016; 8(4): 1-6. Derleme.
Tanir Bașaranoğlu S, Kara A. Sistemik enfeksiyonlarda ağız ve diş bulguları. Türkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topic. 2016;2(2):90-4. Derleme.
Ozsurekci Y, Aykac K, Başaranoglu S, Karadag Oncel E, Alp A, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M. Bocavirus infections in Children: :Hacettepe Experience. Cocuk Saglıgı Hastalıklari Dergisi. 2016,59:120-125.
Aykac K, Ozsurekci Y, Tanır Basaranoglu S, Karadag Oncel E, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M. Lymphadenopaties in Children: Experience of Hacettepe University Pediatric Infectious Diseases 2015-2016. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016; 59: 155-160
Karkucak M, Hafızoğlu D, Özemri Sağ Ş, Tanır Başaranoğlu S, Görükmez O, Kılıç ŞS, Gülten T, Yakut T, Kimya Y, Gül D.TNFRSF11A (RANK) Gen Mutasyonu Saptanan Bir Ailede Prenatal Tanı: Bir Olgu Sunumu. Güncel Pediatri 2014;2:123-6
KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI
Tanır Başaranoğlu S. Mantar Enfeksiyonları. Kitabın Adı: Yurdakök Pediatri. Editör: Murat Yurdakök. Güneş Tıp Kitabevleri 2017.
Tanır Başaranoğlu S, Aykac K, Kara A. Pediatrik HIV İnfeksiyonu. Kitabın Adı: Güncel Bilgiler Işığında HIV/AIDS. Editör: Serhat Ünal, Aygen Tümer. Bilimsel Tıp Yayıncılık 2016.
Tanır Başaranoğlu S, Kara A. Hac ve Meningokok. Kitabın Adı: Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları. Editörler: Ateş Kara, Ergin Çiftçi, HasanTezer. Selen Yayıncılık 2016.
Tanır Başaranoğlu S. Olgu 1. Kitabın Adı: Olgularla Meningokok Enfeksiyonları. Editörler: Mehmet Ceyhan. Sağlık İletişimi Yayınevi 2016.