Site Search

Spec.Md Mehmet Faik ÇETİNDAĞ

Radiation Oncology

Medipol University Hospital
2016Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2010 - 2016Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1993 - 2009Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1991 - 1992Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1990Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi
1984Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
22 adet Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
14 adet Uluslararsı bilimsel toplantılarda sunulan ve basılan bildiriler
1 adet Ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler
6 adet Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
71 adet Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
2 adet yayın hakemliği