Site Search

Prof.Md Fethi KILIÇASLAN

Cardiology

Medipol University Hospital
Language

English

Send E-mail
2007 - 2007Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Servisi
2005 - 2007Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2004 - 2005Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2003 - 2004The Cleveland Clinic Foundation, Electrophysiology Department, Cleveland
2002 - 2003Mevki Asker Hastanesi Dışkapı
2001 - 2002Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji Anabilim Dalı
2001Gata Askeri Tıp Fakültesi, Kardiyoloji
1994Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi
1.1A-SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan araştırma ve derlemeler
1.1B-SCI Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi,literatür review, klinik tarama ve özet türünden yayınlar
1.2A-Madde 1.1 de sayılan indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan araştırma ve derlemeler
1.3A(1) -TUBİTAK Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu tarafından indekslenen (listelenen) ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri
1.3A(2) TUBİTAK Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu tarafından indekslenmeyen (listelenmeyen) ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri
1.3B.-Yurtiçi hakemli dergilerde yayımlanan derleme, olgu sunumu, teknik not, klinik tarama, literatür review benzeri yayınlar
1.3C(1) Özeti 1.1 veya 1.2 grubu dergilerde yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş sözel bildiriler
1.3C(2) Özeti uluslararası kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanan sunulmuş sözel bildiriler
1.3C(3) Özeti 1.1 veya 1.2 grubu dergilerde yayınlanan uluslararası kongre ve
sempozyumlarda sunulmuş poster bildirileri
1.3C(4) Özeti uluslararası kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanan sunulmuş poster bildiriler
1.3D(1)- Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş ve özeti ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış olan sözel bildiriler
1.3D(2)- Özeti ulusal kongre ve sempozyum kitapçığında yayınlanmış sözel bildiriler
1.3D(3)- Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş ve özeti ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış olan poster bildirileri
1.3E-Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan sözel bildiriler
1.3F-Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan poster bildirileri
1.3G(1)-SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki adayın birinci isim olduğu araştırmaya yapılan atıflar
1.3G(2)-SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki adayın ikinci ve sonraki isim olduğu araştırmaya yapılan atıflar
1.3G(4)-SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki adayın ikinci ve sonraki isim olduğu olgu sunumu gibi yayına yapılan atıflar
1.3G(5) SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki abstraklara yapılan atıflar.